Alternatywna historia świata

KTO I DLACZEGO SKASOWAŁ LUDZKOŚCI PAMIĘĆ O PRZEDRESETOWYCH CYWILIZACJACH.

KTO I DLACZEGO SKASOWAŁ LUDZKOŚCI PAMIĘĆ O PRZEDRESETOWYCH CYWILIZACJACH.

Total Recall to z języka angielskiego Pamięć Absolutna, jest to również tytuł amerykańskiego filmu science-fiction z 1990 roku, w reżyserii Paula Verhoevena. Film jest oparty na opowiadaniu Philipa K. Dicka „Przypomnimy to panu hurtowo” (We Can Remember It for You Wholesale) z roku 1966.

Na podstawie filmu Piers Anthony w roku 1989 napisał powieść pod tym samym tytułem: Pamięć absolutna (Total Recall). Osobiście wierzę, że na okeślonym poziomie chrześcijańskiego oświecenia możemy sobie przypomnieć zawartość Boskiej duchowej pamięci (absolutnej – moralnej), a dzięki odkryciom archeologicznym, geologicznym oraz mechaniki kwantowej ludzkość ma szansę by wydobyć się z amnezji i przywołać zapomniane globalne zdarzenia jako te, które miały naprawdę miejsce, a dzięki temu odzyskać swoją własną tożsamość !

Wielu znakomitych badaczy w swoich opracowaniach odnośnie tajnych organizacji, ujawnia niecodzienne zainteresowania elit, realizujących „spiritualne hobby” przywoływania duchowej pamięci zaginionej ludzkości (Na czarnym rynku archeologicznym kupowane są wielkie czaszki z Paracas, by te dawały im podczas rytuałów moc, itd… itp…). Grupy te, nakierunkowane są na przedpotopowe elity węża, o których wspomniał w przetłumaczonym przez nas filmie, badacz megalitów Hugh Newman. Ważne jest by chrześcijanie starali się przywołać swoją Boską duchową pamięć absolutną o istnieniu miłości Stwórcy i Ducha Świętego Ruach ha-Kodesz (Zapisanego świętym językiem רוח הקודש ).

Obecnie wśród chrześcijan, jak i samych Żydów, można rozróżnić różne poziomy akceptacji starożytnej historii stworzenia Ziemi, koegzystencji ludzi i dinozaurów, pradawnej ery technologicznej oraz wielu innych przedziwnych elementów zatopionej cywilizacji synów Adama.

Dzisiejsza materialistyczna agitacja umysłu ludzkości jest tak wielka, że przypominanie sobie cudownego świata Adama i Ewy idzie wolnym tempem, będąc zagłuszanym przez ciągle wszczepiane nam fałszywe wspomnienia cywilizacji śmierci, nawet elity teologiczne są podzielone w kwestii możliwego stworzenia Ziemi, w przeciągu sześciu 24 godzinnych ziemskich dni. Przedpotopowa ludzkość będąc wegetarianami była z pewnością inna od obecnej, przynajmniej do momentu zepsucia obyczajów.

Stowarzyszenia Nowego Porządku starają się utrzymywać wszczep nierealnych wspomnień o ewolucji tzw. Wielkiego Wybuchu z niczego i bez powodu, jako pamięci podstawowej.

Ziemska pamięć podręczna – cache, oraz pamięć operacyjna RAM, jest coraz bardziej pozbawiona Boskiego zródła, z którego można by je upgrade-ować lub resetować. Rozróżniana w psychologii pamięć osobnicza ma być obecnie wymazana, a w jej miejscu pojawić się ma bezpłciowość GENDER. Pamięć retrospektywna ma się opierać tylko na wydarzeniach bieżących, zagłuszających prawdę o cudownej nadnaturalnej starożytności, prowadzącej do kulminacji zmartwychwstania Syna Człowieczego i prawdziwej duchowości z niego wypływającej.

Oczywiście niewygodne dla wielu wspomnienia o tym wydarzeniu są w różnych rejonach Ziemi kasowane lub wypierane (w ujęciu nauk psychologicznych). Działania określonych światowych elit w celu zmian genetyki informacji DNA, powodować mogą u licznych jednostek występowanie zjawiska ‚deża-wu’ (deja vu) Niejasna i mało rozpoznana osobliwość deja vu posiada kilka charakterystycznych cech: osoba doświadczająca nie jest w stanie podać, kiedy miało miejsce to „wcześniejsze” wydarzenie (które jakoby teraz się powtarza), wrażenie dotyczy nie widoku pewnego pojedynczego przedmiotu, budynku czy człowieka, ale całej sytuacji.

Osoba ma wrażenie, że powtarza się pewna chwila z jej życia, czasami pojawia się przekonanie o możliwości przewidzenia co się za chwilę wydarzy (prekognicja), zjawisku temu towarzyszy aura niesamowitości, tajemniczości, występuje zjawisko dysonansu poznawczego (niemożliwość uwierzenia w historie biblijne, brak wiary w 6 dniowe stworzenie, chociaż fizyka, historia, archeologia i geologia wskazują, że rzeczywistość jest inna od tej kreowanej poprzez ewolucyjne wszczepy do umysłu [filmowego Quaid’a]) (W tym temacie proszę sprawdzić tekst pt.: „Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !„)

Z deja vu spotykamy się już w starożytności. Wiązano wówczas ten fenomen z metempsychozą, czyli wędrówką dusz. Pogląd ten wyznawali pitagorejczycy oraz orficy. Pitagorasa krytykował Augustyn Aureliusz twierdząc, że przyczyniają się do tego zjawiska złe i kłamliwe duchy. Św. Augustyn krytykuje tutaj poglądy Platona, jakie wypowiadane są ustami Sokratesa w dialogach Menon, Fedon i Fajdros. Pogląd, że deja vu przywołuje wspomnienia z poprzednich wcieleń, choć zupełnie nienaukowy i nieracjonalny, przetrwał do naszych czasów i został z miłością zaadoptowany przez ruch Nowej Ery (New Age).

Lata 80 i 90 XIX wieku były okresem rozwijania się koncepcji zaburzeń oraz modeli funkcjonowania pamięci.

W tym czasie zwrócono uwagę na pojęcie paramnezji lub urojeń pamięci. Na temat deja vu wypowiadali się tacy badacze jak James Sully i Emil Kraepelin. Rozpoczęto systematyczne badania tego zjawiska na gruncie neurologii, psychiatrii i psychologii. W dotychczasowych badaniach nie znaleziono istotnych związków pomiędzy występowaniem deja vu w swojej klasycznej formie a chorobami psychicznymi. W parapsychologii zjawisko deja vu jest uważane za kontakt ducha człowieka z istotą ponadmaterialną posiadającą wszechwiedzę wszechistnienia.

Istnieje też hipoteza, jakoby deja vu było przypomniem sobie wcześniejszego snu, który okazał się fragmentem przyszłego wydarzenia. Istotną rolę odgrywa tu kwantowa teoria równoległych światów i snów jako wydarzeń tam zachodzących dla innych wcieleń człowieka. Pamięć podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć. Człowiek ma zdolność do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przechowywania obrazu własnej świadomości, a to jest czymś o wiele wspanialszym niż standardowo rozumiana pamięć, jest wręcz nieocenionym fenomenem naszej świadomości, jakże niedocenianym !

Zjawisko ‚pamiętania” własnych obrazów świadomości jest tajemnicą obecnie toczonej wojny duchowej.

Elity starają się dzięki różnym machinacjom tak sterować zbiorowymi klasterami „panoramy świadomości”, by wywołać niepożądane przez normalnych ludzi bohomazy społecznych nastrojów, co jest skomplikowaną formą społecznej inżynierii alchemicznej. Komplikacja ludzkiego ciała materialnego w połączeniu z duchowym, powoduje że rozważanie jego funkcjonowania wyłącznie w oparciu o (ewolucyjne) kategorie stosowane do zwierząt, jak to robią ewolucjoniści, jest niepełne, błędne i prowadzić ma do zapomnienia o prawdziwej naturze (duchowej) człowieka.

Nie można na przykład odpowiedzieć w dokładny sposób na pytanie ile danych mieści się w przysłowiowej głowie człowieka, ale szacuje się, że jest to około 2,5 PB (Peta Bajtów), czyli 2,5 biliarda bajtów, coś około 100 000 płyt Blu-ray. Na pograniczu informatyki kwantowej rozważa się możliwość, że świadomość odgrywa rolę w fizyce kwantowej. Naukowcy Roger Penrose razem z Hameroffem stworzyli ideę, według której ludzka świadomość jest wynikiem oddziaływania mikrotubuli w komórkach mózgowych z grawitacją kwantową.

Jak wiadomo mózg wysyła fale elektromagnetyczne, które są odbierane przez encefalografy i nowsze urządzenia w metodzie SPECT. Świadomość jest to stary problem sięgający przynajmniej czasów greckich. Dokładnie od początku istniały dwa współzawodniczące ze sobą poglądy. Sokrates uznał elementy zjawiska umysłowego, za „produkty mózgu”. Z drugiej strony Demokryt twierdził, że qualia (czyli elementy zjawiska umysłowego) są częścią natury, do której po prostu mózg uzyskał dostęp (czy nie na tym bazuje tzw. channeling ?)

Współcześnie istniejące stanowisko, które wydaje się pochodzić od Demokryta, przyjmuje, iż qualia (elementy zjaw. umysłowego) są fundamentalnymi cechami wszechświata opisywalnymi przez fizykę, podobnie jak spin czy ładunek. Pogląd ten zawierają nowoczesne wersje panpsychizmu, pan-protopsychizmu, Whiteheadowskiej pandoświadczalności i jest on uzależniony od rozwiązań, w skład których wchodzi teoria kwantowa. Można zatem powiedzieć, że dwoma wielkimi podejściami do świadomości są: emergentyzm i fundamentalizm.

Kto kieruje naszymi myślami i pamięcią ? Zdolności utrwalania obrazów i zdarzeń w duszy poprzez narząd mózgu są zdumiewające. Ocenia się, że w ciągu całego życia człowieka, jesteśmy w stanie „zapisać” do 15 bilionów różnych doznań i wrażeń ! Byt Duchowy – Stwórca, ma dostęp do każdej z tych informacji, posiada trój lub więcej wymiarowy klucz, umożliwiający wszystkie te zakodowane dane w krótkiej chwili odczytać – uczynić widocznymi pod różnymi kątami. Tej potędze nie może nikt zaprzeczyć ani się przed nią uchylić, gdyż Biblia mówi: „Bóg przywraca to, co przeminęło” (Salomona 3, 15)

W opinii niektórych badaczy grzech jest działaniem według programu, opracowanego przez anioła opozycjonistę, wynikiem sterowania naszym komputerem przez specjalne informatyczne wirusy, moce ciemności. Jest realizowaniem fałszywych i zgubnych celów według instrukcji pochodzących od διάβολος – diabolos. „I został rzucony smok wielki wąż dawny który jest nazywany oszczerca (διάβολος – diabolos) i szatan (σατανας – satanas) zwodzący świat zamieszkały cały został rzucony na ziemię i zwiastunowie jego z nim zostali rzuceni ” Objawienie Jana 12:9. Wszędzie dookoła mówi się nam bez ustanku, że mamy wziąść ‚pigułkę materializmu’ i zasnąć, niepamiętać

Bez specjalnego Bożego oprogramowania i duchowego (anielskiego) sterowania, nasza dusza, jak i otaczający nas świat, przedstawiały by sobą wielki chaos (Profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego Zeilinger, współtwórca słynnego eksperymentu GHZ potwierdzającego nielokalność cząstek, twierdzi, że wszystko zbudowane jest z informacji, …Aby system mógł się rozwijać, musi być do niego dostarczana informacja z zewnątrz, tzw. wolna energia wg Schroedingera. Większa ilość informacji wymaga też większej przestrzeni do zapisania.

Dlatego nasz widzialny Wszechświat rozszerza się, co obserwują astronomowie i określają jako prawo Hubbla) Często nie widzimy Boskiego Projektu, tego czym jest układ stworzonej materii, przyrody, organizmów OŻYWIONYCH, porządku Ziemi, kosmosu i nadnaturalnego Celu dla Którego to wszystko istnieje. Oczywiście bez Duchowego software’u nie poznamy świata w pełni, posługując się tylko liczbami i behawioryzmem, nie jesteśmy nawet w stanie porządnie zrozumieć pytań, jakie przed nami stawia

Kepler oddany szaleńczej pasji znalezienia mistyczno-geometrycznego wzoru, który posłużyłby jednocześnie teologii, astrologii i numerologii był opętany myślą o „boskich proporcjach kosmosu”, próbował wskrzesić pitagorejską ideę harmonii sfer. Do końca życia dowodził, że układ nut w gamie odpowiada odległości orbit planet. Przy tej okazji, niejako na marginesie swoich ponad 30-letnich jałowych wysiłków, odkrył, że orbity są elipsami, a potem, że ich relacja do Słońca jest ta sama dla wszystkich i wynosi sześcian odległości od Słońca do kwadratu okresu obiegu.

Nigdy w pełni nie uświadomił sobie, że jego odkrycia są przełomem w dziejach nauki. Kilkadziesiąt lat później Newton oprze na nich swoją wielką teorię. Ale znów zrobi to obok innych prac, które okresami zajmują go znacznie bardziej: opracowywania systemów astrologicznych, studiów nad Biblią, wgłębiania się w traktaty okultystyczne. Nie sformułowałby swoich praw, gdyby nie to, że szukał sensu świata, tajemnicy egzystencji, prawdziwych wspomnień. Był wielkim uczonym, ale dlatego, że najpierw był filozofem, a niekiedy i okultystą.

Teoria duchowo materialnego RAM’u (informacji karmicznej) może wydać się wielu mało prawdopodobną, jednak tajemnice kosmosu w ujęciu Biblii opowiadają o możliwej kasacji w oprogramowaniu błędnej pamięci.

Jeżeli egzystujemy na poziomie żywych istot ludzkich, to mamy zdaniem Świętego Przekazu: ” Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna.” Izajasza 1:18

I dalej Boski Wszechmocny Programista w ujęciu Biblii Warszawskiej, informuje nas że Jezus: „Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;” Kolosan 2:14 Biblia Gdańska równie, a może nawet lepiej, oddaje efekt Pamięci Absolutnej „Total Recall’a”: „Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża;”

Po Boskim resecie (nawróceniu), zgodnie z 2 Listem do Koryntian 5.17 czytamy: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” Istnieją dwa wyrazy w Grece, które tłumaczone są w Biblii jako „nowe.” Pierwszy wyraz neos odwołuje się do kogoś, kto został stworzony, chociaż istnieje wielu jemu podobnych. Słowo przetłumaczone jako „nowe” w tym wersecie, zostało użyte kainos, które oznacza „coś co zostało stworzone, co jest czymś zupełnie innym, aniżeli pozostałe istniejące rzeczy.”

Wielu badaczy ogólnoplanetarnej pamięci, to jest Biblii, wskazuje na jej zbawcze odblokowujące i resetujące działanie ! Nowy Testament jest apostolskim świadectwem natchnionych przez Boga ludzi o potężnych dziełach Boskiego Projektanta, dokonujących się w ramach nadprzyrodzonych wydarzeń, w których Słowo ciałem się stało, zamieszkało między nami i sprawiło, że możemy się zresetować (nawrócić) do Boskiej pamięci tajemnicy Alfy i Omegi. Kierunek ku prawdzie jest tylko jeden, gdy raz się zaczniecie resetować, to nie będzie odwrotu, tego właśnie obawiają się twórcy fałszywej pamięci !

Udostępnij

KTO I DLACZEGO SKASOWAŁ LUDZKOŚCI PAMIĘĆ O PRZEDRESETOWYCH CYWILIZACJACH.

Globalna Świadomość10 lipca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułCZARNY PAPIEŻ – NAJPOTĘŻNIEJSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE ?Następny artykuł11/09/2001 – CO TAK NAPRAWDĘ UDERZYŁO W WTC 2 ?

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

SKRADZIONY ETER – JAK ELITY UKRYŁY PRAWDĘ O CYWILIZACJI TARTARII ? JAK ELITY UKRYŁY ISTNIENIE GIGANTÓW W ŚWIATOWEJ HISTORII PRZEDRESETOWY

Ostatnie wpisy

TAJNY KOD BIBLII – CZYM NAPRAWDĘ JEST SZYSZYNKA ? DLACZEGO WSZYSTKIE PRZEPOWIEDNIE I AGENDA ELIT WSKAZUJE NA 2030 ROK ?

Kategorie

AGENDA 2030 (259) Alternatywna historia świata (185) Bez kategorii (17) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • KTO I DLACZEGO SKASOWAŁ LUDZKOŚCI PAMIĘĆ O PRZEDRESETOWYCH CYWILIZACJACH.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?