Świat bez cenzury

MARTWY JĘZYK W SZKOŁACH – CZY POWRÓT ŁACINY DO SZKÓŁ COFA NAS DO ŚREDNIOWIECZA ?

Od września bieżącego roku język łaciński i kultura antyczna będą przedmiotem do wyboru w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej dot. łaciny opublikowano w Dzienniku Ustaw.

W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (nazywanym zwyczajowo podstawą programową kształcenia ogólnego) opisane jest to, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym (każdy przedmiot opisany jest osobno).

Programy nauczania i podręczniki muszą być zgodne z podstawą, a nauczyciel ma obowiązek realizacji wszystkich treści w niej zawartych.

Obecna nowelizacja rozporządzenia ws. podstawy to konsekwencja ubiegłorocznej nowelizacji rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, która przewiduje możliwość ustalenia przez dyrektorów szkół, że jednym z przedmiotów do wyboru realizowanych w klasie I liceum i technikum może być – obok filozofii, plastyki lub muzyki – język łaciński i kultura antyczna na poziomie podstawowym. Dyrektor szkoły wybiera tylko jeden z tych przedmiotów.

Łacina nauczana będzie – tak jak pozostałe przedmioty w tej grupie – w wymiarze jednej godziny w tygodniu.

„Mając na względzie ustalony w ramowych planach nauczania wymiar godzin tych zajęć, celem proponowanej podstawy programowej jest wyposażenie uczniów w narzędzia do czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich. Celem zajęć jest również pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych.

Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień”, czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

„Podstawa programowa traktuje język łaciński jako pewien kod, którym elity europejskie posługiwały się przez stulecia, a którego odczytanie wymaga specyficznych kompetencji. Proponowana podstawa programowa zaleca kształcenie przede wszystkim umiejętności, a nie przekazywanie wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej. Uczniowie mają zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, nie zaś umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej”, zaznaczono.

Do tej pory 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum język łaciński i kultura antyczna mogła być nauczany tylko na poziomie rozszerzonym.

Jak napisał jeden z internautów Chrześci Janusz :

Uczyć w szkole wymarłego języka, to faktycznie świetna zmiana! Gwałciciele dzieciaków, których w seminariach zmuszono do nauki łaciny po to, aby wrzucając w swoje wypowiedzi łacińskie zajawki, dodawali sobie wyższości nad odbiorcą (swoją drogą taki modus operandi jest mi zupełnie niezrozumiały), krok po kroku przenoszą nasz system edukacji w mentalne średniowiecze. Co będzie następne? Alchemia? Astrologia?

Źródło : polonia christiana.pl

Najnowsze wpisy

Kategorie

MARTWY JĘZYK W SZKOŁACH – CZY POWRÓT ŁACINY DO SZKÓŁ COFA NAS DO ŚREDNIOWIECZA ?

21 lipca 2020 / Możliwość komentowania MARTWY JĘZYK W SZKOŁACH – CZY POWRÓT ŁACINY DO SZKÓŁ COFA NAS DO ŚREDNIOWIECZA

Może Ci się spodobać

CZY ZAGROŻENIE 3 WOJNĄ ŚWIATOWĄ JEST REALNE ? 7 sierpnia 2020

  • Najnowsze wpisy
  • Kategorie
  • MARTWY JĘZYK W SZKOŁACH – CZY POWRÓT ŁACINY DO SZKÓŁ COFA NAS DO ŚREDNIOWIECZA ?
  • Może Ci się spodobać