extra-terrestrial

HYBRYDYZACJA LUDZKOŚCI I UPROWADZENIA PRZEZ UFO W ŚWIETLE BIBLII I NADEJŚCIA DNI OSTATECZNYCH.

HYBRYDYZACJA LUDZKOŚCI I UPROWADZENIA PRZEZ UFO W ŚWIETLE BIBLII I NADEJŚCIA DNI OSTATECZNYCH.

Obecna technologia i nauka umożliwia rekombinacje DNA, gdzie transgeniczne organizmy są stwarzane. Genetyczna struktura jednego gatunku jest zmieniana poprzez transfer genu lub genów z innego. Biolodzy molekularni klasyfikują funkcje i zadania genów w obrębie rodzinnego gatunku, ale są niepewni w wielu miejscach, jak genetyczne kodowanie może zareagować podczas transferu z jednego gatunku do innego. Nie tylko genetyczna struktura zmodyfikowanego zwierzęcia i jego młodych jest zmieniana pod względem wyglądu, w wyniku trans genetycznych modyfikacji, ale sensoryka modalna, zdolności immunologiczne, osobowość, cechy zachowawcze i wiele innych.

Pomimo wielkiej niewiadomej rezultatów transgenicznych prób takie działania są prowadzone w wielu krajach, jak choćby USA, UK i Australia, gdzie zwierzęce jaja są wykorzystywane do tworzenia hybrydalnych ludzkich embrionów. W marcu 2009 prezydent Obama podpisał dokument wykonawczy dla finansowania federalnego programu badawczego nad badaniami tego typu embrionów na terenie Stanów.

Do tego dochodzi „Biologia syntetyczna” dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych, a w niej nie ma już całkiem zachamowań nad mieszaniem ludzko-zwierzęcym !

Obecnie biologia syntetyczna jest rozwijana we wszystkich labolatoriach na całym świecie ! Nie tak dawno labolatoria te ogłosiły informację o tworzeniu hybryd embrionów ludzko-kruliczych, czy chimery z genami człowieka i krowy ! (Zespół naukowców z uniwersytetu Newcastle i Durham) 31 stycznia 2006 roku George W. Bush wystosował apel o ustanowienie prawa by „…zabronić tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych… itp…”, oczywiście nie było odzewu.

Amerykanin Joseph Infranco, senior rady do spraw finansowania obronności USA, oświadczył co następuje:

„…Jesteśmy naprawdę daleko poza fantastycznym filmem H.G. Wellsa o męczonych hybrydach pt.: ” Wyspa doktora Moreau”, nasze badania są w momencie gdzie naukowcy poważnie się zastanawiają nad stworzeniem hybryd ludzko-zwierzęcych…”

Żeby tego było mało, to innym kierunkiem naukowców jest taka modyfikacja elektroniki, bioelektroniki wraz z inżynierią genetyczną by połączyć ludzki organizm z technicznymi wynalazkami, lub by to wszystko pomieszać z organizmami hybrydalnymi ! Taki rodzaj pogoni za „ulepszeniami” został nazwany transhumanizmem.

Transhumanizm – ideologia postulująca użycie nauki i techniki, w szczególności neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń i poprawy kondycji ludzkiej.

Jednym z prekursorów transhumanizmu był rosyjski filozof Mikołaj Fiodorow zwolennik osiągnięcia przy pomocy metod naukowych radykalnego przedłużenia ludzkiego życia, ludzkiej nieśmiertelności i wskrzeszenia zmarłych ludzi. W roku 1966 futurysta F.M. Esfandiary, nauczający nowych koncepcji Człowieka na New School Universyty uznał się za „transczłowieka” (transhuman – skrót od transistory human, „przejściowa forma człowieka”) zmieniając nazwisko na FM-2030.

Transludzie mają być wg niego istotami pośrednimi między człowiekiem a postczłowiekiem, które przyswajają sobie najnowsze technologie, style życia i poglądy na świat. Jednak nowoczesną definicję transhumanizmu stworzył filozos Max More:

Transhumanizm to klasa filozofii, które próbują kierować nas w stronę kondycji postludzkiej. Transhumanizm dzieli wiele elementów z humanizmem – przede wszystkim szacunek dla rozumi i nauki nacisk na postęp i docenianie roli człowieczeństwa (czy transczłowieczeństwa) w życiu. Transhumanizm różni się od humanizmu przez przyzwolenie (a nawet oczekiwanie) na radykalne zmiany w naszej naturze i dostępnych nam możliwościach oferowanych przez różne nauki i technologie.

Chyba nie muszę pisać, że ten tzw. transhumanizm będzie nową formą zniewolenia naszej cudownej natury, tego co pozostało nam po potopie. Zniewoleniem cywilizacji NATURY-życia w jakąś formę filmowych borgów z fimu Star Trek ! Wizje choćby najwspanilsze są tylko wizjami, a znając naszą naturę i kondycję czlowieczeństwa w nas samych możemy wnioskować, że zakończy się owy transhumanizm jakimś rodzajem horroru w postaci biomaszyn czyli wspomnianych borgów.

Znany bioetyk, przewodniczący prezydenckiej rady bioetycznej Leon Kass w jego książce: „Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenges of Bioethics” ostrzega, że:

„…Ludzka natura, jej wnętrze leży na stole operacyjnym, gotowa do dokonania na niej zmian, do eugenicznych i psychicznych „usprawnień”, do całkowitego przeprojektowania. W przodujących labolatoriach akademicy i przemysłowcy (podkreślenie moje !) , nowi stwórcy są w skryciu zadziwieni ich mocami i w tajności udoskonalają ich nowe umiejętności, podczas gdy na ulicach ich emisariusze żarliwie ogłaszają post-ludzką nową erę, nową pszyszłość. Dla tych wszystkich, którzy dbają o zachowanie naszego człowieczeństwa nadszedł czas by się temu przyjrzeć bliżej..”

Otatnimi czasy DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) wraz z całym sztabem innych agencji i naukowców wszelkiej maści sądzi, że za jakiś czas uda się im stworzyć na wzór „Władcy pierścieni” nowego doskonałego żołnierza, i nie wiadomo na razie czy będzie wyglądał jak te monstra z ksiązki Tolkiena czy może pozostawią bardziej ludzki wygląd tych „organizmów” ?

Dokumenty budżetu DARPA’y z roku 2001 stwierdzają, że planują także wyeliminowanie przypadkowości ewolucji poprzez „zaawansowaną inżynierię genetyczną i biologię molekularną by wyprodukować zamierzony biologiczny efekt” , co w tłumaczeniu na nasz język oznacza eliminację „komórki śmierci” poprzez stworzenie „nowej generacji komórek, które będą mogły ostatecznie być zaprogramowane by żyć wiecznie” Innymi słowy jakakolwiek aplikacja syntetycznego życia jest planem stworzenia nieśmiertelności.

„…I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie…,, – Objawienie Jana 9:5-6 Czy jest to opis dokonanych modyfikacji ludzkich organizmów, w wyniku których ludzie będą żyli w jakimś stanie fizycznej nieśmiertelności ? Cytat ten ma się odnosić do przyszłej ery ludzkości.

W obecnych czasach rosyjscy naukowcy uzyskali ciekłą krew z zamarzniętych mamutów, które rzekomo mają miliony lat, na całym świecie trwają potajemne poszukiwania biologicznych resztek istot Nefilim. Ich DNA wydaje się, że jest niezwykle drogocenne dla organizacji, które już dziś tworzą potajemnie hybrydy. Znalezienie prawdziwych Nefilim mogło by im ułatwić czy przyspieszyć osiągnięcie „naukowych celów”.

Konsekwencje takiego zastosowania nauki do przywrócenia wymarłych zwierząt lub Nefilim mogą być ogromne i odgrywać znaczącą rolę w drodze do ustanowienia królestwa Antychrysta. Stać się tak może z powodu krzyżowania pomiędzy transgenicznymi zwierzętami, genetycznie modyfikowanymi ludzmi oraz gatunkami jakie stworzył Bóg.

Tak zmodyfikowane DNA szybko może się rozprzestrzenić w naturalnym środowisku, a kiedy to nastąpi (obecnie już ma to miejsce pomiędzy genetycznie modyfikowanymi roślinami a zwierzętami !) zostanie przeprowadzony plan zainfekowania ludzkiego DNA „obcym”, ze zwierzęcą charakterystyką, a następnie rozprowadzony zostanie poprzez małżeństwa, zmieniając diametralnie ludzkość, czyli nasze człowieczeństwo, a właściwie eliminując je, kończąc w ten sposób naturalną sferę naszej egzystencji jaką znamy w dzisiejszych czasach.

Obecnie wiele organizacji takich jak na przykład ruch New Age nawołuje do wprowadzenia oraz nadejścia wspanialszej cywilizacji, nowej ludzkości, do uzyskania nowych możliwości człowieka, z nowymi wspaniałymi mocami ! Mamy mentalnie otwierać drogę UFO do naszej rzeczywistości ! Czy jest to li tylko przypadek ? Według wielu teologów to samo się działo przed potopem. Na to właśnie czekają tajne stowarzyszenia, czyli na zmartwychwstanie całego świata podziemnego, na powrót hord Nefilim i w ten sposób szybszych przygotowaniach do Armagedonu.

Czy przypadkiem dziwny wers z Księgi Daniela nie daje nam jakiejś wskazówki na temat tej tajemnicy ? Mówiąc o ostatnich dniach ludzkości i jej ogólnoświatowych rządach, biblijny prorok Daniel pisze tak, Księga Daniela 2:43

„…A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną…”
Biblia Tysiąclecia:
„…To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną…”

Daniel nie wyjaśnia nam kto to są „oni”, którzy się „zmieszają z nasieniem ludzkim” , jednak wielu badaczy dochodzi do rozwiązania tej zagadki. W książce Chuck’a Misslera i Marka Eastman’a pt.: „Alien Encounters” autorzy ci pytają:

„…Po prostu trzeba zapytać co (lub kto) się „miesza z nasieniem ludzkim?” Kim są ci bez nasienia ? (hybrydy mają problemy z rozmnażaniem się lub wogóle nie mogą mieć potomstwa ! dopisek mój) Wprawia nas w osłupienie potencjalne rozważenie wersetu Daniela i jego implikacja dla przyszłego rządu światowego. Werset Daniela niepokoi Misslera i Eastmana ponieważ wydaje się wskazywać ten sam fenomen, który wystąpił w Księdze Rodzaju rozdział 6, (…)czy istniały gatunki inne niż ludzkie, czyli hybrydy „bez nasienia” mieszające się z ludzkim nasieniem, produkując [w starożytności] w ten sposób Nefilim, a co najwyrazniej może się kolejny raz zdarzyć na konicu czasów ?(…)”

Kiedy ten wers z Księgi Daniela połączymy z istniejącym w Księdze Rodzaju 3:15 brzmiącym tak:

Biblia Warszawska:
„…I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę…”
Biblia Tysiąclecia:
„…Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę…”

W oryginale hebrajskim podkreślono słowo „zaraka, zera” זרעך, które możemy tłumaczyć jako: „potomstwo”,”dzieci”,

to zrozumiemy o kogo chodzi: czyli „twoim potomstwem” by znaczyło, że Szatan posiada nasienie [potomstwo], a te jest wrogie w stosunku do Chrystusa !” ( i do ludzi?)

Nie można rozpatrywać tego wszystkiego bez kontekstu potężnej inteligencji, która w języku Biblii została nazwana Szatanem, a ten stara się ożywić ogólnoświatowe siły paranormalne, cały ruch szukania niezwykłych mocy jest ciągle i bezustannie podsycany, co widać wszędzie w mediach, we wszelkiego rodzaju produkcjach filmowych, w organizacjach Nowej Ery, kaptujących członków paranormalnej armii, nieświadomych niczego ludzi szukających wrażeń duchowych.

Wielu z nich zapewne nie jest poinformowanych o tym wszystkim, i jeszcze długo takimi pozostanie w obliczu określeń prawdziwego świata duchowego takich jak: „zwierzchności”, „Władze”, „rządcy świata ciemności”, „pierwiastki duchowe zła na wyżynach niebieskich” ! A nie są to określenia wzięte z „Władcy pierścieni” ! To pochodzi z międzywymiarowej, duchowej Księgi Biblii:

„…Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich…” Efezjan 6:12

(Potomstwo pozostawione na Ziemi ? czy inna nieznana rasa ludzi ?)

Biblia czy wcześniej Tora, posiadają w swoim spisie rzeczy nazwanych Prawem, nakazy i zakazy pochodzące od Stwórcy człowieka, a ten wie najlepiej co możemy, a czego nie powinniśmy robić. Najsurowszą karą za przekroczenie niektórych z nich, wydaje się kara śmierci. Istota nadprzyrodzona czyli Bóg, zabronił szczególnie kontaktu seksualnego ludzi i zwierząt. Oprócz obrzydliwości mentalnych takich spaczeń seksualnych, dochodzi jeszcze coś istotniejszego, co chciał nam Stwórca przekazać, jest to specjalne przesłanie poprzez czas.

Istota ta jest obecna dzisiaj tak samo jak wtedy, nadzoruje ona dzisiejszą ludzką rzeczywistość w taki sam sposób jak w czasach Mojżesza. Rozkaz był dany Biblijnemu Izraelowi by nikt się nie ważył uprawiać nierządu ze zwierzętami i nie dlatego, że mogły się narodzić jakieś krzyżówki ludzko-zwierzęce w tamtym czasie, lecz by przyszła ludzkość nie szła drogą przedpotopową, posiadając technologię umożliwiającą łączenie DNA zwierząt i ludzi !

Przekaz jest tylko pozornie językiem starodawnym, ci którzy są świadomi tajemniczego ładunku człowieczeństwa, natury człowieczej danej od Boga jako coś wykraczającego poza zwierzęcość, poza materialność, ci wiedzą że taki nakaz jest nakazem ponadczasowym !

Biblia wspomina o dwóch rodzajach Aniołów przekraczających Boże prawo. Jeden zawiera Aniołów, którzy „opuścili własne mieszkanie” oraz tych „spętanych wiekuistymi więzami w ciemnościach” oczekujących na sąd ostateczny.

„…Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd..”; Biblia Tysiąclecia 2 List św. Piotra 2:4

„…Albowiem jeźli Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd…” Biblia Gdańska 2 List św. Piotra 2:4

Istnieje więc jeszcze ta pierwsza klasa Aniołów, która nie jest „związana”, i ta usługuje Głównemu opozycjoniście !

Na tym etapie możemy już przejść do tzw. zjawiska UFO. Jak wiecie istoty te zajmują się bliżej nie rozpoznaną działalnością, i to paranormalną, duchową oraz genetyczną. Jaki jest ich cel ? Zacytujmy w tym miejscu same te byty, które informują czasami porwanych o ich własnych działaniach, jest takich doniesień całkiem spora ilość, tu zaledwie jest przedstawiona odrobina.

Pewna kobieta porwana do UFO zrelacjonowała tak swoje doświadczenie:

[…]Widziałam zdeformowane dzieci trzymane w jakimś płynie na półce. Były tam dzieci obce, częściowo ludzkie i częściowo obce, ludzkie z różnych części świata, a także zdeformowane młode zwierzęta. Prowadzone przez nich eksperymenty nad stworzeniem krzyżówki pomiędzy ludźmi a ich rasą wciąż kończyły się niepowodzeniem. Nasze rasy nie dają się skrzyżować. Stworzone w ten sposób hybrydy żyją tylko przez krótki okres czasu. Jestem chrześcijanką i nigdy nie uwierzyłabym w coś takiego, gdyby mi się to nie przytrafiło.[…]

Kolejny cytatz z sesji hipnotycznej gdzie same istoty ufo informują nas, iż część z ludzi już nie jest „normalnymi” !

[…]w tym samym czasie dwa Szaraki uniosły Angie w powietrze i ułożyły ją na dziwnym stole. Mężczyzna położył kulę na jej brzuchu i zaczął wodzić nią zataczając kręgi. Angie poczuła w tym miejscu wzrost ciepła i że coś ją „ciąga”. Zapytała go co robi.
Odrzekł jej, że jest „wystarczająco dojrzała” i będzie mogła zajść w ciążę. Angie powiedziała mu, że stara się o to z mężem od dłuższego czasu, ale jak dotąd nie udaje się im. Mężczyzna poinformował ją, że nie może zajść w ciążę dlatego, że jej „system krwionośny, immunologiczny i genetyczny” funkcjonuje inaczej niż u innych ludzi. – Czyżbym była częściowo obcą istotą? – zapytała zmieszana.
Jeden z Obcych powiedział jej, że ją trochę „zmodyfikowali”, aby mogła wypełnić misję[…]

Nie mamy pewności czy obecne UFO byty są tymi samymi co sprzed biblijnego potopu, czy może muszą się uczyć od nowa wiedzy pozwalającej na stworzenie jakiegoś rodzaju istot, jak się domyślamy, a przynajmniej ci którzy wierzą w Biblijne stworzenie, DNA jest kodem, kluczem pochodzącym od Boga, więc rozpracowanie zagadki informacji genetycznej może być z jakiegoś powodu trudnym zadaniem nawet i dla Czuwających, zresztą o tym pisze Sitchin, iż starożytni kosmici sumeryjscy mieli problemy przy tzw. „stwarzaniu” człowieka…, coś im się nie za bardzo udawało…

Oto kolejny cytat porwanego do UFO:

[…]Moody czuł na statku słodkawy odór przypominający zapach przypalonego cukru. Miał również trudności w oddychaniu. Moody spytał się Obcego, dlaczego właśnie jemu się to przydarzyło. Za jakiś czas do jego umysłu zaczęły napływać myśli, które trudno mu było zrozumieć. Istota powiedziała mu coś w rodzaju: „Znam cię” lub: „Zostałeś wchłonięty[…]

Czy wchłonięcie jest procesem asymilującym ludzkość do jakiegoś „kosmicznego” standardu niewolnictwa genetycznego ? Oczywiście wszyscy wcześniej zostaną odpowiednio potraktowani „znieczuleniem” tak jak to robią istoty UFO w ich „pojazdach” gdy ofiara się uskarża na ból podczas „zabiegów”

Jeżeli to możliwe proces ten ma być skrycie przeprowadzony, tak by społeczeństwo się nie spostrzegło, by nikt nie podniósł krzyku w odpowiednim czasie ! Do wprowadzenia ukrytego planu rządu światowego służą takie programy jak „Gender”, „powszechna akceptacja zwyrodnień czyli „homoseksualizm”, „pedofilia” itd, itp…, powolna degradacja moralna i umysłowa społeczeństwa ma pozwolić na realizację poleceń „rządców świata ciemności”

Zjawisko UFO na szeroką skalę zaczęło się w połowie lat czterdziestych. Łączy się z tym proroctwo Anny Katarzyny Emmerich: 'Słyszałam, że Lucyfer miał być wypuszczony na pewien czas, jakieś 60, czy 50 lat przed rokiem 2000 po Chrystusie. (…) Niektórzy czarci mieli być wypuszczeni pierwsi, na karę i kuszenie ludzi’. Ufonauci dokonują coraz nowych wzięć, podczas których poddają ludzi różnym bolesnym experymentom, a niektórych nawet okaleczają.

Według wiary chrześcijańskiej otchłań, do której zstąpił Chrystus przed zmartwychwstaniem, a znajduje się ona we wnętrzu Ziemi (’zstąpił do piekieł’) Chrystus udał się tam by ogłosić swoje zwycięstwo i przesłanie Ojca. Maria z Agredy miała wizję upadku aniołów, podczas której Bóg powiedział: 'Na wieczne miejsce ich przebywania (upadłych aniołów) wyznaczam podziemne czeluście i przerażające ciemności’.

Jedna z wziętych, Betty Andreasson, została zabrana przez ufanautów do środka Ziemi. Przebywając tam widziała ludzi porwanych z różnych epok, a nawet latające talerze. Dostała się nawet za bramę piekła, która obecnie jest otwarta. Coraz powszechniejsze są także przypadki ingerencji dobrych aniołów, które będąc duchami doskonałymi głoszą prawdę i nie po­jawiają się w żadnych latających talerzach.

Rodzaju 3:15 „…Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę…”

Udostępnij

HYBRYDYZACJA LUDZKOŚCI I UPROWADZENIA PRZEZ UFO W ŚWIETLE BIBLII I NADEJŚCIA DNI OSTATECZNYCH.

Globalna Świadomość15 września 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułSIEDEM POWODÓW PRZEZ KTÓRE LUDZIE SĄ POSŁUSZNI WŁADZY.Następny artykułANTYCZNE APOKRYFY – JAK WYGLĄDAŁO PIERWSZE ZEJŚCIE NEFILIM NA ZIEMIĘ ?

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

BYŁY TAJNY PILOT CIA – ”KONTROLUJEMY OBCĄ TECHNOLOGIĘ I MAMY KOLONIE NA KSIĘZYCU I MARSIE” RAPORT SPECJALNY : ALIEN AGENDA

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • HYBRYDYZACJA LUDZKOŚCI I UPROWADZENIA PRZEZ UFO W ŚWIETLE BIBLII I NADEJŚCIA DNI OSTATECZNYCH.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?