AGENDA 2030

CO NAS CZEKA PO PANDEMII ? SYMULACJA I AKTYWACJA ”WIELKIEGO GŁODU” NA ŚWIECIE.

Polska, należy do jednych z najżyźniejszych krajów na świecie, jednak żyzność i produkcja zdrowej żywności, ma tylko wtedy sens, jeśli nie idzie za nią chemia, spekulacja, obniżanie wartości produktów, podwyższanie cen z chęci nadmiernego zysku, wykup ziemi ornej i ograniczenia społeczne, międzynarodowe oraz polityczne, prowadzące do zniszczenia od wewnątrz rolnictwa i upraw oraz hodowli, w celu wytworzenia konkretnego kryzysu, na którym zarobią tylko ci, którzy owy kryzys, wojnę lub rewolucje – wywołują oraz przeprowadzą, i właśnie tym jest Wielki Reset (20) oraz ideologia zaplanowanego Wielkiego Głodu…

Bierzemy ideologie religii, polityki, filantropii, za coś, czym w rzeczywistości one nie są, ponieważ wydaje się nam, iż są one stworzone dla naszego dobra, a tak naprawdę, żyją one z naszej naiwności i na nasz koszt.

Już w 2016 roku ponad 50 firm wiodących w branży “spożywczej”, utworzyło nowy sojusz dezinformacyjny, mający manipulować opinią publiczną, na temat śmieciowego jedzenia, genetycznie modyfikowanych owoców, warzyw i szkodliwych dodatków do żywności. Program Global Alliance for the Future of Food, czyli Sojusz na rzecz Przyszłości Żywności, został powołany, o ironio, przez Monsanto (Bayer A.G) i U.N (ONZ).

( Strona ludobójców ruszyła już w 2013 roku: http://www.futureoffood.org , a polski rząd handlowy, ma mało, a właściwie nic do powiedzenia w kwestii polskiego rolnictwa: https://www.gov.uk/…/11-546-future-of-food-and-farming… (13) , http://globalresearchalliance.org/…/workshop-5-poland…/ )

Tak, jest to ironia, a nawet podły żart, rzucony w twarz społeczeństwom całego świata, ponieważ ktoś, kto eksperymentował na więźniach dla pieniędzy oraz dostarczał narzędzia owych eksperymentów i tortur, nie może być ekspertem oraz specjalistom od zdrowej żywności, a co najwyżej, może wnieść wkład w kolejny proces ludobójstwa, głodu i depopulacji.

Akcja dezinformacji i manipulacji, jest kierowana przez European food information Council – Europejską Radę Informacji o Żywności (EUFIC) oraz International Food Information Council (IFIC), które to odpowiadają za stworzenie tak zwanego zrównoważonego dialogu publicznego, w zakresie metod stosowanych we współczesnym rolnictwie, produkcji rolnej i technologii przetwarzania żywności.

Innymi słowy, korporacje stworzyły kilka lat temu – nowy model przemysłowej dezinformacji i propagandy, wytwarzający bezproduktywne miejsca pracy dla dzieci, wnuków i znajomych elit. Powiedzmy to sobie szczerze od 20 lat, nie ma już żywności w marketach, jest tylko produkcja fast foodów i tworów modyfikowanych genetycznie, pozorujących swym kształtem, smakiem i zapachem – naturalną żywność, czyli taką, do której zostały wykorzystane elementy pochodzenia li tylko biologicznego, wspartego ludzkim trudem.

Totalnie Nowa Normalność

Czy dziecko, jest uczone spoglądania na etykiety, hodowli rośli, nawadniania pól oraz trudu tworzenia pożywienia, schronienia, odzienia i myśli pozbawionej naleciałości lustra, odbijającego błędy poprzednich pokoleń ?! Poland republic of oraz korporacje lobbujące za możliwością zmian w składzie produktów spożywczych, masowo wprowadzają odpady chemiczne do produktów spożywczych, wody, hodowli, upraw i pasz…

To nie jest jedzenie, to jest ludobójstwo, forma przemysłowej kastracji umysłowej i utylizacji śmieci w biernych niewolnikach. Kolorowo opakowany odpad, jest kreowany wedle wytycznych firm farmaceutycznych i biogenetycznych.

W kłamstwie oraz nazwie, nie ma już żadnych przejawów tradycji, jest tylko chęć okresowego i codziennego zarobku oraz grabieży dokonywanej na rozleniwionej i bezradnej społeczności cymbałów, którzy nie potrafią się porozumieć z rolnikami, w celu wyeliminowania przetwórców, spekulantów, polityków i lichwiarzy, aby produkty były kupowane bezpośrednio od rolnika, który sygnując swe dzieła – nazwiskiem, będzie się bał oszukiwać swoich klientów, przez obustronny szacunek.

Jeśli firmy przetwarzające odpady i produkujące trucizny – zabijające rośliny, zwierzęta i ludzi przyczyniają się do stworzenia kodeksu żywieniowego (Codex Alimentarius), a następnie wytwarzają sojuszu na rzecz przyszłości żywności, to możemy być pewni, jaka będzie przyszłość ludzkiego ciała, owoców, warzyw, ziół i zbóż oraz świata …

Strach i poprawność polityczna, każe wam uginać się po ciężarem kłamstwa i hipokryzji, wolicie powoli umierać na raka, cierpieć na przeróżne uczulenia, niż walczyć o dobre jutro dla naszych dzieci, pól i całej planety, upadającej pod naciskiem chytrych cwaniaków, śmieciarzy i zbrodniarzy. Zamiatacie ważne sprawy pod dywan, przyjmując z pokorą oskarżenia o zniszczenie świata, który tak naprawdę został zniszczony przez rządy, armie i korporacje !

Wiele osób udaje, że nie są świadomi zagrożeń płynący z chemicznych odpadów tworzących dodatki do jedzenia, obok prawdy przechodzimy na paluszkach, zamykając chorych w szpitalach, a trupy zostawiając na cmentarzach, tłumacząc sobie, że jest to racjonalnie postępowanie. Ten sam schemat, został zastosowany w ideologi koronawirusa, który za pomocą fałszywych testów i przeróżnych wymuszeń stał się powszechną narracją kłamstwa, dążącego do zniszczenie całej ludzkiej populacji.

Edukacja lustrzana, stworzyła wielopokoleniową, bezpodstawną wiarę w lekarzy, którzy zamiast leczyć, czerpali i czerpią zysk z choroby i zatrzymywania jej objawów, poprzez wytworzenie nowych problemów. Twórcy współczesnego jedzenia, leków i szczepionek oraz szatańskich metod leczenia, to jedna i ta sama kreacja ideologiczna, składająca się z dzieci doktora Mengele oraz trzeciej rzeszy, w której doświadczenia i eksperymenty były ważniejsze od ludzkiego życia (23).

Dlaczego nie patrzycie na przyrodę i na zaprzyjaźnionych z nią zielarzy i rolników, jak na rzeczywistych lekarzy, ponieważ to właśnie oni, są rzeczywistymi lekarzami, którzy leczą naturę za pomocą naturą. Poniżsi manipulacji i dezinformatorzy oraz ludobójcy, kreujący państwa, fundacje, stowarzyszenia, bractwa, loże, uczelnie, rządy, banki oraz korporacje, które wytwarzają masońskie autorytety, będące w istocie grupą oszustów i oszołomów prawiących nam kazania o wartości, tak zwanego – nowego jedzenia.

Rozumiecie, dlaczego uważamy liczne iluzje za fakty ?! Ponieważ, otaczają nas firmy, fundacje, kościoły, ludzie, banki, szkoły, korporacje, które utwierdzają nas w potrzebie istnienia iluzorycznych faktów, stanowisk i ról, które w rzeczywistości stworzony tylko po to, aby odciągać naszą uwagę od ważnych rzeczy i potrzeb, za pomocą nic nie znaczących fetyszy, słów i działań, które utrudniają nam życie.

Fakt ludobójstwa, przyjmujemy jako efekt pandemii, tworzenie obozów śmierci, przypomina nam akcje humanitarne, pranie mózgu, przypomina nam szkołę, najeźdźcy, przypominają nam nosicieli wiary … Czy wasza naiwność nie ma końca i umiaru ? Czego się boicie kilku pałek i karabinów, manipulatorów próbujących zabić tych, którzy mówią prawdę ?! Możecie umrzeć walcząc o swoje prawa lub poprzez samobójstwo jedząc, pijąc i wdychając trucizny oraz pracując za miskę ryżu i robaków.

Przyjmowanie na wiarę autorytetów, przypomina przyjęcie na swe łono – pasożyta, który dla własnego dobra, żeruje na naszej sile, działaniu oraz na naszej własności. Jeśli nie wykonujemy poleceń pasożyta i zaczynamy się bronić, pasożyt zaczyna nas szantażować i prześladować, używając w tym celu wyświechtanych frazesów:

Jeśli się nie zaczepiasz i nie przetestujesz, to nie będziesz miał pracy oraz jedzenia, a jeśli nie będzie jedzenia, będzie kryzys i wojna ! Szantaż, groźba, wymuszenie, nakaz … to farsa, w którą może wierzyć niewolnik i masochista, ale nie wolny człowiek, utrzymujący owych przestępców przez swoją naiwność, nieświadomość oraz strach.

I właśnie w tym momencie się znaleźliśmy, w momencie, w którym trzeba sobie zadać pytanie: po co nam hierarchia, państwo, ustrój, banki, podatki, korporacje i władza ? Skoro wszystkie te czynniki, zawsze prowadziły nas do wojen, kryzysów, ludobójstwa, biedy, lichwy, spekulacji, bezrobocia, głodu i pandemii, to trzeba wyeliminować twórców owych czynników i zablokować im możliwość powrotu do społeczeństwa.

Symulacja

Każda wojna, rewolucja, czy kryzys … niesie za sobą głód, spowodowany niszczeniem miejsc pracy, załamaniem łańcucha dostaw, polityką wykupu ziemi oraz spekulacją.

Symulacja pewnych nielogicznych zdarzeń, jest potrzebna do wprowadzenia formalnych restrykcji, popartych wiarygodnymi na pierwszy rzut oka zdarzeniami, odcinającymi się cieką linią od rzeczywistości, co pozwala wzmocnić represje militarne, społeczne, ekonomiczne – za pomocą prawa i wpływu owych działań na spreparowaną historie.

Obecna nierealna sytuacja pandemiczna, posłuży także do wygaszania produkcji żywności na poziomie globalnym. Ten globalny niedobór żywności, połączony z genetycznym holokaustem szczepionkowym wykreowanym na bazie fałszywych testów PCR, doprowadzi nas do przygotowywanej przez media – wojny ekonomicznej plebsu z elitami.

Media już od roku ostrzegają nas przed przewidywaną klęską głodu, która została zaplanowana i zasymulowana w 2015 roku, na konferencji Food Chain Reaction (Waszyngton 1-9 listopada 2015), odbywającej się pod hasłem: A Global Food Security Game. Ta gra, będzie kolejny elementem depopulacji osłabionej i zniewolonej społeczności ziemi.

To właśnie na tej konferencji, już w 2015 roku, użyto po raz pierwszy, jakże medialnego hasła: Nowa Normalność, która jest oparta na nienormalnych przesłankach przymusu, podstępu, zniszczenia i manipulacji.

Ta Nowa Normalność, odnosiła się do planowanego już w 2015 roku, podwyższenia cen żywności w 2020 roku, co spowodowane miało być rosnącą ilością populacji, humanitarnymi problemami, pęknięciem globalnego systemu żywności, pod wpływem wzrostu populacji, szybkiej urbanizacji, politycznej niestabilności, zmian klimatycznych i chorób zakaźnych ( Już w 2015 roku, symulowano noszenie maseczek w 2020 roku, ponieważ Raport Fundacji Rockeffelerów, jest zbieżny z Raportem Rotschildów. Przyszłość została zasymulowana i wprowadzona w życie, za pomocą mediów i jest to fakt, nie do podważenia.

Nie ma żadnych przepowiedni, symulacji, jest tylko dokładne projektowanie przyszłości, dążącej do konkretnych działań i rozwiązań, kosztem najbiedniejszych i niezdolnych do walki o swoją wolność, własność i równość. Rządy, liderzy oraz korporacje rzuciły się w kierunku nowej normalności, aby wyrwać z ludzkiej naiwności, jak największy fragment przygotowanego tortu – tworzącego nową totalitarną rzeczywistość.

Test ludzkiej uległości, został przewidziany na lata 2020/30 i będzie odbywał się w 4 turach 2020/2 / 2023/25 / 2026/28 / 2029/30.

Za konferencją Food Chain Reaction, stoją m.in. Szefowie CNA (Badania Symulacyjne oraz Wojskowa Baza Doradcza, Sponsorzy – Louis Dreyfus Company B.V. globalna firma handlowa zajmująca się rolnictwem, przetwórstwem żywności, spedycją międzynarodową i finansami, E. I. du Pont de Nemours and Company, szerzej znany jako DuPont, jeden z największych koncernów chemicznych na świecie oraz Router i NASA), Cargill, Mars, WWF, Center of American Progress ( założycie – John Podesta – doradca Clintonów i Obamy, Sponsor – George Soros).

Wspomniane wyżej koroporacje i rządy przygotowywały się do kryzysu, za pomocą wykreowanej uprzednio Świńskiej i Ptasiej Grypy, co przełożyło się na zmiejszenie produkcji drobiu, jajek, a także mięsa … Cała ta wojskowa akcja, była koordynowana przy wsparciu unii europejskiej i banków centralnych, które proponując hojne odszkodowania, zniszczyły rynek hodowlany, któremu wydawało się, że lepiej przyjąć odszkodowanie i wybić całe stada, niż hodować oraz sprzedawać swe produktu.

Wykup ziemi od innego rolnika, wiąże się z europejską dotacją wynosząca, aż 100% rocznego dochodu … Wszystkie te działania, raczej nie motywują ludzi do efektywne pracy i zdrowej produkcji, lecz stają się przyczyną do bezproduktywności prowadzącej do kryzysu i głodu.

Argentyna, była do niedawna trzecim, co do wielkości na świecie producentem soi stosowanej do tuczenia drobiu i zwierząt, a także kluczowym producentem pszenicy i kukurydzy, jednak, poprzez działanie La Nina (La Nina, to zjawiska charakteryzującego się utrzymywaniem ponadprzeciętnie niskiej temperatury nad wodami tropikalnej części wschodniego Pacyfiku. Szczególny wpływ na to ma wzmożona aktywność wiatrów stałych (pasatów) występujących w tej części świata.), doszło do klęski żywiołowej.

Mogłoby to uchodzić za skutek naturalnej klęski, jest jednak małe ale … W tym samym czasie Chiny zaczęły wykupywać w Ameryce zapasy soi na 2021 rok, co jest związane z celowym wykreowaniem kryzysu żywieniowego w Chinach. Skąd przypuszczenie o celowości owego kryzysu? Chiny, zakazały bowiem wnoszenia telefonów do przepełnionych od dawna – spichlerzy … Próba ukrycia zasobów, dąży do globalnej spekulacji w następstwie której rządy, będą musiałby odrzucić rosnące żądania, ceny i przerzucić się na alternatywny, wytworzony wcześniej model żywieniowy, który zmieni społeczność w zwierzęta walczące o prawo do godnego życia.

Wojna, rewolucja lub kryzys – naruszają naturalny łańcuch dostaw, produkcji i handlu, co jest już zauważalne i uderza w rynki lokalne, uzależnione li tylko od międzynarodowych korporacji. Ostatni atak na Brazylię, największego producenta Soi na świecie, przełoży się brak eksportu i na stopniowe wygaszenie produkcji. W Australii, wybito w zeszłym roku miliony kur i świń, co zredukowało produkcje i przełożyło się na zwolnienie większości sezonowych pracowników, bez których Australię czeka głodne lato 2021.

Ruch graniczny, zależny od fałszywych testów i zabójczych szczepień, odstrasza większość pracowników sezonowych, co dąży do głodu w Europie, Australii oraz w obu Amerykach. Trynidad i Tobago, Nowa Zelandia i wiele innych państw, jest zmuszanych do wygaszenia wielu gałęzi produkcji, co idealnie wpasowuje się w symulacje przeprowadzane przez Food Chain Reaction i przekłada się na zaplanowany kryzys żywieniowy oraz gospodarczy.

W Wielkiej Brytanii, zakazano zewnętrznej hodowli drobiu i zredukowanie hodowli przemysłowych, co jest spowodowane ideologią ptasiej grypy, która jest znana od ponad 100 lat, ale jej problem – został stworzony kilka lat temu, poprzez nacisk rządów, wykorzystujących media do szerzenia celowej paniki i propagandy. Udane wykorzystanie mało groźnej świńskiej i ptasiej grypy, utorowało medialną drogę covidowi, który dziś, jest wykorzystywany do wprowadzenia restrykcji, nakazów oraz zmian prawnych, społecznych i żywieniowych.

Wybuch w Bejrucie i wygaszanie wielu gałęzi przemysłu

Wybuch w Bejrucie – zniszczył 85% zasobów soi tego kraju oraz certyfikowany port do odbioru zbóż, przez co Bejrut, nie może ich dziś importować, zdając się na łaskę globalnych terrorystów. W sierpniu 2020 roku, na terenie Iraku – spłonęło kilka ogromnych magazynów żywności. W Iranie, spłoną natomiast zakład hodowli zwierząt. W Sudanie 10 milionów ludzi, będzie w niedługim czasie głodowało, poprzez politykę covidową …

W tym samym 2020 roku, wstrzymano wydobycie w 13 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, a umowa społeczna głosi, ze należy w ogóle wygasić górnictwo i wydobycie. Wszystkie te działania, były sprowokowane za pomocą wprowadzonej stopniowo ideologi covidowej, która służy obecnie do niszczenia niepotrzebnych już gałęzi przemysłu. Ten sam schemat wygaszania za pomocą umowy społecznej, dotknął rzeźnie w całych Niemczech. Do polski napływa obecnie tania wieprzowina z Niemiec, ponieważ nie ma jej kto przerabiać, pakować i sprzedawać.

Ten sam wzorzec, ta sama metoda, jest wykorzystywana na całym świecie, polega ona wykorzystywaniu testu pcr do wygaszenia niechcianych procesów hodowlanych i produkcyjnych w ujęciu zakładów oraz całych gałęzi gospodarczych i przemysłowych. W głównej mierze, chodzi tutaj o produkcje żywności oraz o wydobycie bogactw naturalnych, które są masowo wygaszane na całym świecie.

Instytucja Core

Ważne miejsce odgrywa tutaj instytucja Core masońskiego aktora Seana Penna, która dostarcza testy PCR do obszarów wiejskich, co powoduje ucieczkę pracowników sezonowych i niezarejestrowanych.

Fundatorami Core, są m.in. Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, David and Christina Arquette, Patricia Arquette, Oliver Stone, Sen. Barbara Boxer, Garcelle Beauvais, Connie Britton, Jason Derulo, Soleil Moon Frye, Jimmy Iovine, Rachel Zoe, Rebecca Gayheart, Naomi Campbell, Karolina Kurkova i G-Eazy oraz Vivi Nevo.

Z Core, współpracuje także m.in. córka korporacji Alphabet – Google o nazwie Verily, a wszystkie macki tej ośmiornicy, przez media, fundacje, instytucje prowadzą do Food Chain Reaction. Verily, prowadzi program Terra. Terra, ma na celu przyspieszenie badań biomedycznych dzięki skalowalnej platformie do analizy zbiorów danych genomowych.

Verily oraz Broad Institute of MIT i Harvard wspólnie opracowały program Terra: skalowalną, bezpieczną i otwartą platformę, która umożliwia lepszą współpracę w badaniach biomedycznych. Terra składa się z architektury opartej na chmurze, biomedycznych zestawów danych, warsztatów badawczych i narzędzi open source. Organizacje lub naukowcy mogą wykorzystać Terra do opracowania nowych bibliotek i narzędzi do multimodalnej analizy danych genomowych i udostępnienia ich szerszej społeczności. Terra opiera się na kluczowych zasadach Data Biosphere: modułowości, otwartości, zorientowaniu na społeczność i standardach.

Znów wielkie słowa, dążące do przeanalizowania genomu wybiórczo zarażonego szczepieniami mRNA. Przypominam wam, że celem tego działania, jest dehumanizacja całego społeczeństwa, w wyniku czego – zaczepione jednostki, nie będą już uważane za ludzi w wyniku czego, nie będą mogły się posługiwać prawem naturalnym.

California, będąca producentem 1/4 produkcji rolnej dla całych stanów zjednoczonych, jest zarzewiem covidowej ideologii, co prowadzi do wyżej wymienionych czynników, wpływających na wygaszenie wielu gałęzi rynku, które napędzały do tej pory ekonomię tego obszaru. Ta sama sytuacja dotyka również Ontario, a Waszyngton i Chicago gromadzą ogromne ilości jedzenia.

Związek producentów mleka wysyła do producentów bezczelne listy, zachęcające ich do zaprzestania lub zmniejszenia produkcji. Miliony ton cebuli, mięsa, ziemniaków, soi, a nawet mleka,,marnuje się na polach i u producentów, ponieważ w czasie Lockdownów zamkniętych jest także kilka milionów restauracji, co ubija kolejne rynki i niszczy producentów, odbiorców i konsumentów, którzy niedługo znajdą się w sytuacji bezwyjścia i będą musieli przyjąć narracje rządów, korporacji, oraz banków centralnych.

Największe zakłady drobiarskie, takie jak Tayson Food, poprzez kampanie testów na covidowa upadają, niszcząc łańcuch zatrudnienia, odbioru i dostaw, a tym samym cały rynek drobiarski. Ten sam schemat, ma miejsce również w Europie. Zabicie owej gałęzi, nie jest problemem dla owej korporacji, ponieważ od 2016 roku, Tayson Food prowadzi badania nad sztucznym mięsem, do produkcji którego, nie są już potrzebni ludzie, lecz maszyny – wpasowujące się do koncepcji transhumsnizmu.

Za całością tych rewelacji nie stoi tylko Food Chain Reaction, ale przede wszystkim fundacja 1000 świetlnych punktów i fundacja Rockefellera, która stworzyła raport pod tytułem: Reset the Table: Meeting the moment to transform the u.s Food system, który opiera się na wsparciu tych samych instytucji, korporacji (WHO, Rand …) które brały udział w symulacji kowidowej na Event 201.

Fundacja 1000 świetlnych punktów

Mała grupka światowych przywódców – liderów tajnych bractw … utworzyła tajne stowarzyszenie, by doprowadzić do ekonomicznego krachu oraz głodu, za pomocą ideologi koronawirusa wspomaganego działaniem wielu Agend ! Czym jest alegoria słońca ? Słońce, to potężny idol, który oślepia wpatrzone weń jednostki, dzięki czemu ideologia autorytetu, może dokonywać w spokoju swoich machlojek i przekrętów.

Zjednoczenie świata, opierało się na zjednoczeniu państw w kontynentalne i międzykontynentalne kluby – ONZ, UE, PSWH, WHO, Bank Światowy, FED, Banki Centralne … Tysiąc Punktów Świetlnych, pochodzi z Tradycji Słonecznej i związane jest z zamiarem Iluminatów – gloryfikowania Człowieka-Słońce. Iskierki boskości w oświeconym, doskonałym człowieku – wywodzącym się z arystokracji, nominują go do panowania i zarządzenia planetą.

The First Report and Directory – Współpraca siatek: pierwszy raport i spis. Te bogatą w informacje, 398 stronicową książkę – określano jako – wyczerpujące omówienie i spis ponad 1500 funkcjonujących siatek. Zauważcie, że nie mówimy o 1500 grupach, ale o 1500 siatkach!!! W rzeczywistości jest tyle organizacji, grup, stowarzyszeń, które zmierzają do tych samych celów, co Iluminaci, że aby je zlokalizować powołano do życia Networking Institute.

W biuletynie światowego Goodwilla, głównej okultystycznej organizacji propagującej plan Bractwa, czytamy o dwutomowej, 2140 stronicowej książce zatytułowanej Encyclopedia of World Problems and Human Potential – Encyklopedia światowych problemów i ludzkich możliwośc.

Encyklopedia ta omawia ważne zdaniem Bractwa tematy, z którymi powinni się zapoznać i które powinni zrozumieć wszyscy ludzie. Union of International Associations (UIA), wydawca Encyklopedii, przygotowal już jej trzecią edycje.

Goodwill informuje nas, że – Pierwszy tom Encyklopedii – zawiera 13167 haseł – problemów, które są ważne dla międzynarodowych grup. Zasięg omawianych problemów, stwierdza recenzent w biuletynie Goodwilla, jest imponujący: obejmuje tematy takie jak – niedostatek urbanistycznych terenów, tortury z powodów politycznych, analfabetyzm, a także hasła dotyczące tłumienia twórczości i wynalazczości, oraz przesądów i fanatyzmu.

Tom drugi, zajmuje się pomysłami wykorzystania potencjału ludzkości do zbudowania wolnego świata. Celem Encyklopedii, jest zaprezentowanie możliwie najszerszego i pełnego obrazu poglądów ludzi na postęp. Wydawca zwraca uwagę, ze jedną część encyklopedii: zawiera ona 64 hasła na temat pojęć, jakimi posługuje się klasyczne chińskie dzieło /Ching/. Inna część, składa się z cennego indeksu wielu tysięcy religijnych i ezoterycznych haseł umieszczonych w Encyklopedii, dotyczących numerologii.

Union of International Association, określana jest jako organizacja licząca międzynarodowe, ochotnicze i nierządowe organizacje. Utworzona w 1907 roku, UIA publikuje coraz więcej przewodników i spisów, które uważa za niezbędne narzędzia biblio-graficzne dla każdego, kto chce znaleźć adresy i informacje o międzynarodowych organizacjach pracujących na rzecz jedności świata.

Union of International Associations, jest także wydawcą ogromnego trzytomowego spisu zatytułowanego – The Year-book of International Organizations – Rocznik międzynarodowych organizacji. Ten coroczny spis podaje wiarygodne informacje na temat 25 000 międzynarodowych organizacji w 200 krajach.

Zaangażowanie fundacji, think tanków oraz wojska wskazuje na działanie mające na celu siłowa ochronę elit oraz kluczowych elementów infrastruktury, przed atakami niszczonych chemiczni i głodnych ludzi, którzy zaatakują korporacje, lasy, łowiska, resztki pól i hodowli.

Celem tej transformacji jest zniszczenie tradycyjnych form wyżywienia i zastąpienia ich produktami wykorzystującymi odpady chemiczne i atomowe, co pozwoli w szybkim tępie zredukować populacje do wymaganych 500 milionów.

Zyska na tym monopol koncernów, banków centralnych oraz najbogatszych ludzi na świecie, posługujących się politykami do osiągnięcia swoich celów.

Wyludnienie obszarów wiejskich i skupienie życia w miastach, pozwoli wytworzyć obozy pracy, które będą lepiej kontrolowały populacje, niż dzisiejsze rozproszenie populacji.

Nowa Żywność dla podludzi.

Owoce, warzywa, zborze, orzechy … będą musiały być czymś zastąpione! Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w opublikowanej w środę opinii naukowej – stwierdził, że można bezpiecznie spożywać larwy mącznika młynarka.

Naukowcy stwierdzili, że robaki, spożywane w całości lub w postaci sproszkowanej, są bogatą w białko przekąską lub składnikiem innych pokarmów. Choć mogą wystąpić reakcje alergiczne, szczególnie w zależności od rodzaju karmy, podawanej owadom posiadającym łacińska nazwę Tenebrio molitor, to: panel EFSA stwierdza, że (nowa żywność) jest bezpieczna przy proponowanych zastosowaniach i poziomach stosowania.

W ten sposób Unia Europejska zwróciła uwagę na jedzenie owadów, podobnie jak w 2013 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ. Uznała ona wówczas jadalne robaki za niskotłuszczową, wysokobiałkową żywność bezpieczną dla ludzi, zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich, która jest dobra dla środowiska i pomaga w walce z głodem na świecie.

Pierwszą opinię europejskiej agencji dotyczącą owadów koordynował Ermolaos Ververis, chemik i naukowiec ds. żywności z EFSA: Owady to złożone organizmy, co sprawia, że określenie ich walorów spożywczych jest wyzwaniem. Zrozumienie ich mikrobiologii jest najważniejsze, biorąc pod uwagę również, że zjadany jest cały owad – powiedział.

Rodzi się tutaj pytanie czy kolonie robaków wykorzystywanych wsześniejszych do utylizacji śmieci chemicznych nie będą przetwarzane na żywość, która będzie rozwijała nowe chorobu i uczulenia oraz alergie ?

Strona konferencji (FoodChainReaction.org) została zdjęta przed wydarzeniami covidowymi (17.02.2020), jednak jej kopie, można zobaczyć tutaj.

Ostatnie wpisy

Kategorie

CO NAS CZEKA PO PANDEMII ? SYMULACJA I AKTYWACJA ”WIELKIEGO GŁODU” NA ŚWIECIE.

27 kwietnia 2021 / Możliwość komentowania CO NAS CZEKA PO PANDEMII ? SYMULACJA I AKTYWACJA ”WIELKIEGO GŁODU” NA ŚWIECIE. została

Może Ci się spodobać

”OPORU NIE MA WCALE, NAWET PROMILA” – WYWIAD Z POLICJANEM NA TEMAT ”PANDEMICZNEJ” SYTUACJI W POLSCE. 14 marca 2021

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • CO NAS CZEKA PO PANDEMII ? SYMULACJA I AKTYWACJA ”WIELKIEGO GŁODU” NA ŚWIECIE.
  • Może Ci się spodobać