Świat jest inny

1 MAJA – ŚWIĘTO POWSTANIA ZAKONU ILUMINATÓW I JEGO SPEKTAKULARNY UPADEK.

1 MAJA – ŚWIĘTO POWSTANIA ZAKONU ILUMINATÓW I JEGO SPEKTAKULARNY UPADEK.

Tekst ten jest formą odczarowania mitu illuminatów, zawiera prawdę niewgodną w tworzeniu wyssanych z palca teorii, jednocześnie pokazuje jak łatwo stworzyć fałszywy mit mający odciągnąć uwagę opini publicznej od prawdy. 
Illuminati – oświeceni, to kilka organizacji przy czym najsłynniejsza z nich, była tylko tłem prawdziwych działań elit przeciwko społeczeństwu.

Dlaczego dezinformacja i podział społeczny, technologiczny, religijny i polityczny pochłaniają wasze umysły.? Dlaczego anarchia, jest częścią rewolucji przeciwko człowiekowi i jego wolności? Kto, jeśli nie illuminaci bawarscy, jest wrogiem ludzkości. ? Czy Adam Weishaupt, był tylko użyteczną marionetką zakochaną w okultyzmie i sekretach. ? Tekst ten obali wasze wyobrażenia, mity, kłamstwa, legendy oraz różne formy dezinformacji i ujawni prawdziwe oblicze spisku.

W literaturze, która dotyczy Illuminati, nieustannie napotykamy spekulacje i przekłamania.  Spowodowane jest to osobistymi i nie do końca uczciwymi przekonaniami autorów owych książek, artykułów i blogów.  Żadne inne tajne stowarzyszenie w najnowszej historii – z wyjątkiem masonerii – nie przyniosło nam tylu legendy, histerii i dezinformacji. 

Po raz pierwszy, powszechnie ludzie dowiedzieli się o Illuminatach około 14 lat temu. Całkiem nie dawno, prawda.?!
Wkrótce potem na rynek wypłynął reprint książki, napisanej przez Roberta Antona Wilsona : Final Secret of Illuminati. Wilson opublikował ją w 1977 roku, ale jego dzieło wciąż brzmi prawdziwym obliczem illuminatów.

Krótko, tło układanki skupia się na powstaniu Illuminatów Bawarskich w dniu 1 maja 1776 w Bawarii. 
Grupa założona przez dr. Adama Weishaupta, profesora prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ingolstadt i byłego jezuity, szybko przybiera formę tajnego stowarzyszenia o nazwie Zakon Iluminatów, skupiając członków istniejących lóż masońskich z całych Niemiec. 

Ponieważ masoneria sama w sobie ma charakter tajnego stowarzyszenia, Illuminati byli więc tajnym stowarzyszeniem w ramach tajnego stowarzyszenia, tajemnicą wewnątrz tajemnicy, wewnętrznym kręgiem oświeconych. Tego typu sytuacje, nie były wyjątkowe wystarczy przypomnieć tylko Esseńczyków (Nazarejczycy) czy Bractwo Dębu (Krzyżacy)


W 1785 roku, zakon Illuminatów nakazem rządu Bawarii zostaje zlikwidowany za rzekome spiskowanie w celu obalenia wszystkich tronów monarszych w Europie i tronu papieża.  Tyle wspólnych elementów wyłania się z wiedzy historycznej. Reszta to fantazje, przypuszczenia, dezinformacje i budowanie kłamstwa opartego na religii, czy dogmatach politycznych i dezinformacji. Twierdzono, że dr Weishaupt był ateistą, kabalistycznym magiem, racjonalistą, mistykiem, demokratą, socjalistą, anarchistą, faszystą; Machiavelicznym amoralistą, alchemikiem, totalitarnym i „entuzjastycznym filantropem.” 

Illuminati, byli również uznawani za kreatorów francuskiej i amerykańskiej polityki oraz inicjatorów powołania rządu światowego. Zakulisowe działania, miały przynieść stworzenie tezy i antytezy jednej siły, przejmującej świat za pomocą komunizmu i kapitalizmu, oraz socjalizmu i demokracji …

Ludzie ci, mieli w tajemnicy działać do 1970 roku, czcząc diabła mającego pomóc im w zwycięstwie oświeconej hierarchii nad ludźmi.  Przy czym owym strasznym Szatanem vel Lucyferem, zawsze był i jest ludzki umysł wytwarzający pod wpływem egocentryzmu kolejne etapy demoralizacji kulturowej i społecznej …  Egocentryzm pozostaje pod wpływem pierwotnego słońca ziemi : Saturna, którego symbole otaczają nas każdego dnia.

 Wszystko zmieniło się pod koniec lat 70-tych (XX w), kiedy to zderzono kolejny raz tezę z antytezą, tworząc syntezę i przekształcenie w nowe ustroje polityczne.  Był to dzień w którym opadła zasłona tajemnic. Był to dzień powołania Illuminata na papieża, oraz dzień detonacji arsenału wloty ZSRR…


Początek 

Niektórzy twierdzą, że Weishaupt nawet nie stworzył Illuminati, ale ożywił starożytne stowarzyszenie, nadając mu bardziej nowoczesne metody działania.  Zakon Iluminatów sięga swoimi korzeniami do czasów templariuszy, i jeszcze dalej do tajemnic Grecji i inicjacyjnych kultów gnostyckich, Egipskich i Atlantydzkich. Jedynym bezpiecznym uogólnieniem jest fakt, że intencją Weishaupt było zachowanie prac illuminatów w całkowitej tajemnicy; nie ma dwóch studentów Illuminologii, którzy w swych wypowiedziach jakkolwiek i kiedykolwiek zgodzili się, co do opisu obrzędów, „wewnętrznych tajemnic”, lub co jest faktycznym celem Zakonu.


I tu rodzi się miejsce dla upiornej spekulacji i dezinformacji oraz pedantycznym paranoi straszących was portali, dziennikarzy … Ale my, szukamy literatury dowodowej bez fali taniej sensacji, znanej wam z licznych stron i blogów.
Czy Iluminati od 1776 roku rządzą światem i są odpowiedzialni za całe zło tego świata? 
Wybaczcie, ale ja podchodzę rzetelnie do przekazywanych wam wiadomości i nie będę krył się za pensją wynoszącą 12 tysięcy miesięcznie (tyle płaci się za kłamstwa, hejt, przekłamania i reklamę), za dezinformacjami i splataniem nierealnych wątków i faktów, prawda panie i panowie redaktorzy. 

Iluminaci Bawarscy, narodzili się w wieku przepełnionym wiarą w naukę, poznanie przez obserwacje i doświadczenia. 
Wiek Oświecenia był w pełnym rozkwicie, a pod koniec XVIII wieku wybuchła na nowo fascynacja filozofią naturalną, nauką, odrodzonym hermetyzmem i okultystyzmem eksperymentalnym, wszystko to, rywalizowało z tradycyjnym nauczaniem kościoła i podważało monopol jezuitów na uniwersytetach.


Tłoczono wtedy ludziom do głów 5 ideologii okultyzmu za pomocą nauki, okultyzmu mistycznego, filozofii, psychologii i kościoła, było to dziedzictwo intelektualne i polityczne starożytności i antyku : sceptycyzm, racjonalizm, ateizm, liberalizm, humanizm, redukcjonizm, modernizm, komunizm, nihilizm i anarchizm.


W XVIII wieku, nauki te doszły do barona de Montesquieu (1689-1755, pl.m.wikipedia.org/wiki/Monteskiusz), Denisa Diderota (1713-1784, pl.m.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot), Woltera (1694-1778, pl.m.wikipedia.org/wiki/Voltaire), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, pl.m.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau , według naszego śledztwa to krewny JPII), markiza de Condorceta (1743-1794) Comte de Mirabeau (1749- 1791), Davida Hume (1711-1776), Adama Smitha (1723-1790), Immanuela Kanta (1724-1804), Emanuela Swedenborga (1688-1772) i Johanna Wolfganga von Goethe (1749-1832 ) ,tworzących szkielet illuminatów. 


Instrumentem stała się nowa wiara, oparta na idei dogmatyzmu (pl.m.wikipedia.org/wiki/Dogmatyzm). 
Filozofowie Oświecenia uznali, że fizyka Newtona, może mieć zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia i ludzkiego wysiłku: 

Podstawowe prawo kosmicznej natury, może przekształcić społeczeństwo, a sam człowiek ewoluuje do formy szlachetnego dzikusa.

Teraz rozumiecie ten fizyczno- matematyczny świat cyfr i świętej geometrii, który was otacza.!
Idea „chwalebnej rewolucji” osiągnęła powszechną akceptacje, ale w czasach Weishaupta, było to wciąż stosunkowo nowe pojęcie łączące zmiany polityczne ze zmianami społecznymi. „Nieunikniona rewolucja ludzkiego umysłu”, ogłoszonym przez „radykalnych Illuminatów Bawarskich” zbiegła się z doktryną Mirabeau o nadchodzącym świeckim przewrocie i powszechnej rewolucji. 

Mirabeau ogłosił Prusy za najbardziej prawdopodobne miejsce początku rewolucji, z „niemieckimi Illuminatami jako jej prawdopodobnymi liderami.” Historia odnotowuje jednak, że sam Mirabeau, stał się jednym z głównych katalizatorów światowej iskry „ognia w umysłach ludzi „, podczas rewolucji francuskiej.
W tym samym czasie Weishaupt  rozpoczynał karierę akademicką.

Większość informacji dotyczących rytuałów i celów porządku illuminatów pochodzi z dokumentów i korespondencji znalezionej podczas przeszukania mieszkania członka rady książęcej i sekretarza zakonu Xaviera von Zwacka w Landshut w dniu 11 października 1786 roku, i przeszukaniu zamku barona Bassus z Sondersdorf w Bawarii w dniu 16 października tego samego roku.  Dokumenty te zostały opublikowane przez rząd Bawarii, pod tytułem: Einige Originalschriften des Illuminaten Ordens, Dzisiaj, angielskie tłumaczenia rytuałów są dostępne bez problemu w Internecie.

Legenda

Legenda o śmierci Langa (nie Lanza), kuriera Illuminatów , w którego uderzył piorun w Abschrift [Apologie, s. 229], ilustruje mitologię, która rozwinęła się wokół historii Iluminatów.  Brak badań i pogarda dla prawdy historycznej ma przewagę wsród teoretyków konspiracji. 

Na ten przykład, powszechne jest mylenie Johanna Jakoba Lanza, świeckiego księdza w Erding i przyjaciela Weishaupta, z Franzem Georgirm Langiem, radcą sądowym w Eichstätt, który był aktywnym Illuminatem .
Barruel, błędnie przetłumaczył „Weltpriester”, jako świecki księdz, podczas gdy oznaczało to kapłana i apostate. Pisarze tacy jak Webster i Millera, nie powtórzyli już tego błędu.

 Eckert przedstawił znajomego Weishaupt jako Lanza i opisał jak uderzył go piorun podczas przewożenia listów na Śląsk. Miller, cytował Eckerta, nie przemianował Lanza, na Langa ale zdarzenie z uderzeniem pioruna umieścił w Ratyzbonie. 

Znaczenie dokumentów znalezionych u Langa jest również przeceniane, biorąc pod uwagę, że jego śmierć w dniu 10 lipca 1785 roku ,nastąpiła po pierwszych dwóch dekretach tłumiących działania illuminatów – wydano je 22 czerwca 1784 roku, i 2 marca 1785 roku.

A przypomnijmy, że rewizje odbyły się w październiku 1786 roku. Czy dany illuminatom czas pozwolił im sfabrykować odpowiednie dokumenty?! Raczej napewno tak. Jest to dla większości drobny szczegół tej historii, ale pokazuje brak dokładności krytyków spisujących dzieje Illuminati.

Ani Robinson, ani Barruel nie zaprzeczyli, że wyznawanym celem zakonu było uczyć ludzi szczęścia poprzez dążenie do ich dobra – aby to zrobić, oświecali oni umysły i uwalniali je spod władzy przesądów i uprzedzeń. Jak to ładnie brzmi prawda, tak dziś wprowadza się tolerancje wobec zła i głupoty!

Weishaupt i Knigge, promowali wolność od kościelnej dominacji nad filozofią i nauką, Robinson i Barruel napisali w swoich książkach to samo :  ” Zobaczyłem zaproszenie do zniszczenia kościoła.” 

Cała wasza czerpana z internetu wiedza pochodzi więc od jezuickiego bełkotu, bowiem illuminati hiszpańscy i włoska czarna szlachta  – Watykan, walczyli o władze nad ludem z illuminatami niemieckimi, którzy pojednali się z illuminatami francuskimi. Tam gdzie Weishaupt i Knigge chcieli uwolnienia z ucisku państwowego, Robinson i Barruel zobaczył zniszczenie państwa. 

Po wprowadzeniu edyktów od 22 czerwca 1784 roku do stłumienia działalności zakonu, przez elektora Bawarii Karla Theodora  [02 marca 1785 roku – 16 sierpnia 1787 roku ] ,wpływy zakonu zaczęły spadać, tak że do końca XVIII wieku, przestał on istnieć …  Przynajmniej na papierze.

W 1785 roku, Weishaupt został pozbawiony stanowiska i wygnany z kraju. Odmówił przyjęcia emerytury i przeniósł się do Regensburga, a następnie znalazł azylu u Ernsta II, księcia Sachsen-Gotha-Altenburg. Weishaupt później został mianowany profesorem na Uniwersytecie w Getyndze, pozostała tam, aż do swojej śmierci w dniu 18 listopada 1830 roku.

Brak jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat Iluminatów w Encyklopedii Britannica, można przypisać ich obecnej władzy i tajemniczości lub prostszym wyjaśnieniem jest fakt, że redaktorzy chcą przekonać czytelników o niewielkim znaczeniu illuminatów w historii i rozwoju społecznym. Szkoda, że teorie spiskowe mylone są z rzeczywistym działaniem Illuminati, będącym prawdziwym zagrożeniem dla wolnego i otwartego społeczeństwa. 

Illuminati i ich poprzednicy, czyli siła porządku Jezuitów.

Illuminati Hiszpańscy, Włoscy oraz Chrześcijańscy, aby pozbyć się konkurencji, stworzyli podstawy makiawelicznego spisku Żydów, masonów jako zalażek antychrześcijańskiego spisku.  Jak widać skutecznie żyjecie tym, co widać po wpisach. Od ponad 150 lat tworzy się literackie fałszywki i podszepty. Nie istnieje podobieństwo, między celami jezuitów i Iluminatów Bawarskich. Jezuici jako potomkowie druidów utrzymują starożytne kulty wewnątrz kościoła katolickiego, prowadząc jego idee do stworzenia ogólnoświatowej religii okultystycznej. Wierzyli oni , że dusza ludzka może wejść w bezpośrednią łączność z Duchem Świętym, i, ze względu na ich ekstrawaganckie twierdzenia, wizje i objawienia, obłożono ich trzema dekretami wydanymi przez katolicką inkwizycję.

Geneza

 • Rok 1755 -Dorastający Weishaupt był kształcony przez Jezuitów i miał wolny dostęp do biblioteki swego ojca chrzestnego, która obfitowała w pretensjonalne działa francuskich ” filozofów „. 
  Weishaupt studiuje prawo, ekonomię, politykę, historię i filozofię; łapczywie pochłaniając każdą książkę, którą napotkał.
 • 1768 – Weishaupt zostaje absolwentem Uniwersytetu w Ingolstadt. Przyjmuje stanowisko wykładowcy i katechety. 
 • 1772 – Weishaupt zostaje mianowany profesorem prawa cywilnego na Uniwersytecie w Ingolstadt. 
 • 1773 – Klemens XIV rozwiązuje zakon jezuitów. Weishaupt jest pierwszym od 90 lat świeckim wykładowcom prawa kanonicznego.
 • 1775 – Weishaupt jest dziekanem wydziału prawa. 
 • 1776 1 maja, Weishaupt zakłada Zakon Iluminatów z 5 braćmi krwi.

Zakon wzorowany jest na hierarchicznym systemie jezuitów i masonów. Rój wykonywał polecenia przywódcy ula.Słońce promieniuje i wpływa przez swój blask na środowiska zewnętrzne, tak jak Jeziuci i masoni, iluminaci wyznają kult słońca , posługując się jego symbolem w komunikacji wewnętrznej. 
1 maja – Związek Perfektibilistów

Pierwszego maja 1776 Weishaupt razem z dwoma swoimi studentami założył także Związek Perfektibilistów (niem.: Bund der Perfektibilisten) (z łacińskiego perfectibilis: zdolny do doskonalenia). 
Jako symbol stowarzyszenia wybrał sowę – atrybut rzymskiej bogini mądrości Minerwy. 
Weishaupt pragnął chronić swych studentów przed jezuickimi intrygami, które wszędzie podejrzewał, przede wszystkim jednak chciał im zapewnić dostęp do współczesnej, krytycznej wobec Kościoła literatury. 

W tym celu założył Tajny Związek Mądrości (niem. Geheimer Weisheitsbund), będący początkowo jedynie kółkiem czytelniczym, liczącym nie więcej niż 20 członków. Weishaupt postrzegał zakon różokrzyżowców jako stale wzmacniające się siły zła, którym należy się przeciwstawić. 

Kryzys i zakaz działalności


W następstwie opisanych wyżej zdarzeń liczba członków gwałtownie rosła. Ten sukces był jednak jednocześnie początkiem końca: Weishaupt krytykował, że przyjęto zbyt wielu członków bez sprawdzenia, czy są przydatni dla celów zakonu. 

Knigge stwierdził, że jego wysiłki przy rekrutacji nowych członków nie zostały docenione i groził w listach, że ujawni tajemnice zakonu jezuitom i różokrzyżowcom.  Tym jednak tylko wzmocnił brak zaufania u Weishaupta. Wzbudzało także znaczne obawy u Weishaupta, że Knigge i Bode wciągnęli do zakonu przedstawicieli absolutystycznej władzy, jak książęta: Karol Hessen-Kassel, Ferdynand z Brunszwiku, Ernest II z Saksonii-Gothy i Karol August z Saksonii-Weimaru. Rzeczywiście Karol August i jego tajny radca Johann Wolfgang von Goethe wstąpili do iluminatów aby zbadać zakon.
Spór między Weishauptem a Knigge zaostrzył się do tego stopnia, że groził rozbiciem zakonu. W lutym 1784 zwołano w Weimarze sąd polubowny nazwany kongresem. Brali w nim udział między innymi Goethe, Johann Gottfried Herder i książę Ernest II. 

Niespodziewanie dla Kniggego kongres zdecydował o powołaniu całkiem nowego areopagu. Obie wiodące osobistości zakonu miały zrezygnować ze swoich funkcji. Pozornie był to znośny kompromis.  Ponieważ jednak założyciel zakonu zachował, jak było do przewidzenia, swoje wpływy nawet bez formalnej pozycji w areopagu, oznaczało to dotkliwą porażkę Kniggego. 1 lipca 1784 Knigge opuścił zakon iluminatów.

Zwrócił się on następnie przeciwko „modnemu szaleństwu”, próbowaniu ulepszenia świata poprzez tajne stowarzyszenia. Weishaupt przekazał kierownictwo zakonu hrabiemu Johannowi Martinowi zu Stolberg-Roßla.
W tym czasie tajne stowarzyszenia ściągnęły na siebie uwagę władz bawarskich. Władze uważały za podejrzane cele oświeceniowych tajnych zakonów nakierowanych na zmianę tradycyjnego porządku, próbujących przez zdobywanie wpływów w urzędach publicznych osiągnąć „racjonalne państwo”. 

W konsekwencji elektor Karol Teodor zakazał 22 czerwca 1784 działalności wszystkich stowarzyszeń i związków, założonych bez zgody państwa. Pod naciskiem kanclerza von Kreittmayra, różokrzyżowca von Törringa i innych dworzan, został wydany 2 marca 1785 kolejny edykt wymieniający tym razem nazwy iluminatów i wolnomularzy oraz zakazujący ich działalności jako zdradzieckiej i wrogiej wobec religii. 

Podczas przeszukań domów członków zakonu znaleziono różne dokumenty wskazujące na radykalne cele organizacji. 
Dokumenty znalezione przy zmarłym kurierze dostarczyły władzom nazwisk kilku członków. Tego samego roku papież Pius VI uznał w dwóch listach (z 18 czerwca i 12 listopada) do biskupa Freisinga, że członkostwo w zakonie jest nie do pogodzenia z wiarą katolicką.

Prześladowania będące następstwem zakazów działalności z lat 1784/85 nie były szczególnie dotkliwe. Doszło do przeszukań i konfiskat.  Kilku radców dworu i urzędników straciło swoje stanowiska. Kilku członków zakonu musiało opuścić kraj, ale żaden nie został aresztowany.

Sam Weishaupt, o którym władze nie wiedziały, że był członkiem zakonu, miał status podejrzanego. Udało mu się zbiec najpierw do wolnego miasta Regensburga, a w 1787 do Gothy, gdzie książę Ernest II ofiarował mu synekurę radcy dworu.  Ten iluminacki książę posiadał bogaty zbiór dokumentów, które stały się ważnym źródłem do historii zakonu. Jest to tak zwana szwedzka skrzynia będąca od 1990 przedmiotem badań. W kwietniu 1785 hrabia Stolberg-Roßla ogłosił oficjalnie czasowe zawieszenie działalności zakonu. Bode wykorzystał ten fakt, żeby utrzymywać istnienie iluminatów. 

Hierarchia

 • nowicjusz, 
 • minerwal (od rzymskiej bogini mądrości)  
 • illuminatus minor (łac. niższy oświecony)
 • Oparta
 • uczeń, 
 • czeladnik, 
 • mistrz, 
 • illuminatos maior (łac. wyższy oświecony) oraz 
 • illuminatus regens (łac. wiodący oświecony).

Na szczycie znajdowała się klasa misteryjna składająca się ze stopni: 

 • ksiądz, 
 • regent, 
 • 3. magus i 
 • 4. rex (łac. władca). 

Ze względu na krótki czas istnienia zakonu nie zdążono jednak opracować przepisów i rytów dla najwyższej klasy – jest to kłamstwo.

Warunkiem doskonalenia człowieka było posłuszeństwo. Z jednej strony powinno być ono uzyskiwane przez osobisty przykład starszych stopniem, przez lęk niższych i przez „pociąg ludzi ku cudownościom”. Z drugiej strony wymagało ono totalnej wiedzy o wszystkich osobistych tajemnicach wychowanka. Ten koncept Weishaupt przejął od swoich najzagorzalszych przeciwników – jezuitów. Jezuici wymagali ślepego posłuszeństwa[a] wobec przełożonych oraz wykorzystywali spowiedź jako efektywną metodę kierowania ludźmi. Przeciwnicy iluminatów krytykowali te koncepcje jako „despotyzm oświecenia”.

Manfred Agethen ustalił, że iluminaci związani byli ze swoimi przeciwnikami w dialektycznym splocie. Aby wyrwać jednostkę spod duchowego panowania Kościoła, stosowano jezuickie metody rachunku sumienia.  Aby doprowadzić do triumfu oświecenia i rozumu, stosowano wielostopniowy system i mistyczne akcesoria, przypominające entuzjastyczny irracjonalizm różokrzyżowców. By wyzwolić ludzkość spod despotyzmu książąt i królów, członkowie musieli podlegać niemal totalitarnej kontroli i psychotechnice.

W 1784 roku 20 Kwietnia, Baron von Knigge rezygnuje z udziału w przedsięwzięciu Iluminatów.  Weishaupt jak Machiavelli, pozbywa się rywali i konkurentów, marionetek i użytecznych idiotów. 1 lipca Knigge, zwraca iluminatom wszystkie posiadłości i podpisuje umowę, która prawnie zmusza go do utrzymania rytuałów i spraw bractwa w sekrecie.  Knigge oskarżył Weishaupt o : tajne działanie na rzecz Jezuitów, Nikolaitów i Iluminatów Chrześcijańskich …

Marzec. Monarcha Bawarii wydaje drugi edykt przeciw tajnym stowarzyszeniom.
Zaczyna się palenie listów, książek i dokumentów – dowodów.  Weishaupt opuścił już swoje stanowisko na Uniwersytecie dwa tygodnie wcześniej, wiedząc o zbliżającej się burzy. 
Uciekł przez granicę do Ratyzbony, a ostatecznie osiadł w Gotha, pod ochroną Illuminata, księcia Sachsen-Gotha. 
Trzynaście lat później Barruel pisał :

Weishaupt teraz wygnany z kraju, jako zdrajca księcia i całego Wszechświata, spokojnie przebywał na dworze księcia Ernesta Lewisa z Saxe Gotha, azyl wiązał się z otrzymywaniem emerytury od skarbu państwa, i tytułu Honorowego : Radcy księcia.

Dochodzenie sądowe, odbyły się w Ingolstadt. Szeregowi członkowie masonerii i iluminatii byli przesłuchiwani, torturowani jak wcześniej templariusze.  Nauczyciele, księża, profesorowie, uczniowie … zostali zwolnieni i taki był cel przyjęcia ich do grona iluminatów. 

Wrzesień. Utzschneider, Grünberger i Cosandey, zeznawali wspólnie przed elektorem:

Przedmiotem pierwszych stopni oświecenia jest jednoczyć, szkolić młodych mężczyzn działających w systemie szpiegostwa społecznego. Przełożeni płacą im za przynoszone akta, dokumenty, akty dyplomatyczne i oryginały listów. Zdrada i szantaż przywiązuje adepta / ofiarę do struktury bractwa. Adeptów należy utrzymać w ciągłym ruchu, aby nie buntowali się przeciw władzy i autorytetowi zwierzchnika i mistrza. Niech nienawidzą, obawiają się i służą nieprzejednanie. 


W wyniku dalszych poszukiwań, policji po rewizji w zamku barona Bassus 'w Sandersdorf, rząd Bawarii opublikowała kolejne tajne dokumenty Zakonu m.in : Nachtrag von weitern Originalschriften … 
Sierpień. Trzeci i ostatni edykt przeciw tajnym bractwom, dotyczył rytów regularnych i nieregularnych oraz lóż nieoficjalnych.
Iluminaci  Lista: Alias …
Częściowa lista znanych Illuminati: 1776 – 1787
1. Jacob Friedrich von Abel (1751-1829) Alias – Pythagoras Abderites.
2. Ferdinand M. Baader (1747-1797) alias Celsus
3. Alois Zoroaster Baierhammer , alias Confucius 
4. Count Banffy, Governor of Transylvania
5. Kark des Barres, alias: Archelaus
6. Bassus Thomas Maria De (1742-1815) alias :Hannibal
7. Bleibtreuv Karl, alias :Busius
8. Bleibtreuv Leopold , alias :Alberoni
9. Bode, Johann Joachim Christoph (1730-1793) alias : Amelius
10. Bronner, Franz Xaver (1758-1850) alias : Arystoteles
11. Brigido, Count Joseph (d. 1817)
12. Busche, Georg Baron von dem, alias: Bayard
13. Cobenzl, Count Johann Ludwig von (1753-1809) alias: Arrian
14. Cobenzl, Johann Philipp Graf von (1741-1810), alias : Numa Pompilius Romanus
15. CompeAlias :Aristodemes
16. Costanzo, Marquis Const. von, alias :Diomedes
17. Dalberg, Karl Theodor, Baron Von (1744-1817) alias : Baco v. Verulam (also Crescens29)
18. Ditfurth, Franz W. v. (1738-1813)Alias :Minos
19. Dorsch, Anton Josef (1758-1819). Alias : Ptolemäus Lathurus
20. Drexel, Anton (1753-1830)Alias :Pythagoras
21. de Duffrene (Dufresne), Franz PaulAlias :Maevius
22. Eckartshausen, Karl von (1752-1803) alias : atilius, regulus
23. Ecker (Egkher), Ludwig Baron von (1757-1826) alias : Pericles
24. Ernst II, Ludwig Herzog von (1745-1804) alias :Quintus Severus (also Timoleon)Duke of Saxe-Gotha AltenburgHouse of Wettin
25. Falcke, Ernst Friedrich Hector (1751-1809) alias :Epimenides
26. Feder, Johann Georg Heinrich (1740-1821) alias : Marcus Aurelius
27. Ferdinand, Duke von Brunswick (1721-1792), alias : aaron
28. Fronhofer, Ludwig (1746-1800)Alias :Raimundus Lullus
29. Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) alias: abaris
30. Haeffelin, Kasimir Frhr. von (1737-1827) alias : Philo of Byblos
31. Herder, Johann Gottfried von (1744-1803), alias: Damasus pontifex
32. Hertel, Jakob Anton , Alias : Marius
33. Hoheneicher, Franz von Paula (1753-1844), Alias : Alcibiades
34. Hornstein, Max Frhr. vonAlias :Vespasian
35. Karl August (1757-1828) alias : Aeschylus,Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach
36. Karl, Landgraf von Hessen-Kassel (1744-1836), alias: aaron

Karl, Landgraf von Hessen-Kassel, jest łącznikiem bractw europejskich z bractwami azjatyckimi. 
Bractwa okultystyczne pojawiły się znikąd w 18 wieku.
W rzeczywistości jest to powrót bractw spod szyldu : „Autentycznej Tradycji”. 
„Azjaci” razem z hermetyzmem, gnostycyzmem, różokrzyżowcami, Templariuszami vel Masonami, kabalistom, frankistami, sabataistami i illuminatami stworzyli wspólny front władzy nad ludźmi. 
Za europejskie oświecenie jest odpowiedzialny : Wielki Książę, Mistrz Azjatycki Loży 43. 

Polowanie na Iluminatów

Polowanie na iluminatów, ukryło fakt spotkania lóż europejskich, amerykańskich, bliskowschodnich, z lożami z dalekiego wschodu. St. Germain, to twórca kolejnej intrygującej gry geopolitycznej.

St-Germain, informuje swojego nowego przyjaciela, że będzie stałym przyjacielem jego domu i zamieszka u niego, ucząc go alchemii.  Karl, jest niechętny, ale w końcu zgadza się, na osiedlenie St-Germain w Szlezwiku. Kassel pobiera naukę chemii i tworzenia preparatów ziołowych, nazywając swego przyjaciela : największym filozofem na świecie.
St.Germain, jako specjalista od niebieskiej magii, nazywany jest Papa ( skojarzenia ? ).
Po pięciu latach, hrabia łapie zapalenie płuc w laboratorium. Umiera w dniu 27 lutego 1784 roku, Karl znajduje się w masońskiej konklawe i jest świadkiem śmierci i zmartwychwstania swojego lekarza.

Karl, jest bezpośrednim potomkiem „Maurice Learned” (Moritz von Hessen Landgraf-Kassel, 1572/32). 
Maurice uczy się okultyzmu od różokrzyżowców i alchemików, takich jak Johannes Rhenanus i Michael Maier. 
(Jest autorem takiego „dzieła”, jak : Urocriterium Chymiatricum, Marburg, 1609.) Maier, był bardzo ważną postacią, związaną z wieloma wiodącymi rodami szlacheckimi Europy, i okultystami takimi jak Robert Fludd.
Ten sam człowiek – różokrzyżowiec, jest twórcą niesamowitej ilości traktatów alchemicznych, przez co został lekarzem nadwornym.

W mieście Cassel, został opublikowany w latach 1614/15, Manifest Różokrzyżowców. Kolejnym „zbiegiem okoliczności”, jest fakt założenia Collegium Mauritianum w 1599 roku. Szkoła ta uczyła zaawansowanych sztuk magicznych i alchemii hermetycznej, nauczycielami byli różokrzyżowcy wykładający swoje manifesty, które są kłopotliwe dla wielu historyków.  Manifesty jasno opisują sztukę magii i alchemi, jako filozoficzne źródło władzy i transformacji użytkowanej przez elity nad ludem. 

Nad uniwersytetem i różokrzyżowcami stał dom Hesji, który wydawał się punktem oparcia, dla przebudzenia zachodniej tradycji okultystycznej. Rothschild vel Maier – Książę Karol i Dom Hesji stanowiły łącznik iluminatów, różokrzyżowców i ludzi znanych obecnie jako Rothschildowie, których z żydami łączy tylko nazwisko i umiłowanie talmudyzmu. Hesse-Kassel i Maier vel Rothschildów łączyły bliskie, intymne relacje, Maierowie przez okultyzm wzbogacili się na rodzinie Hesse-Kassel, i na bazie tej rodziny wybudowali plan stworzenia iluminatów, którzy mieli zjednoczyć wszystkie tajne bractwa na świecie. 

Począwszy od ojca Karla Friedricha (Friedrich II von Hessen-Landgraf Kassel), Hessen-Kassel, rodzina królewska zarobił fortunę na leasing najemników dla różnych monarchii.  Hessen-Kassel, dostarczyło 16.000-23.000 mężczyzn do wojska anglo-pruskiego ; 17000 Hessians walczyło z rebeliantami w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych – hrabia Friedrich zarobił 20 milionów talarów.

Jego bankierem, od 1783 roku, był pochodzący z Frankfurtu Maier vel Amschel Rothschild.
Sprytny sposób zarządzania funduszem  Friedricha Wilhelma IX – Brata Karola, uczyniło z Maiera najbogatszego monarchę swoich czasów. Ta historia zaś jest preludiom do powstania potęgi rodziny Rothschild, banku światowego, i obecnego systemu finansowego i monetarnego.

Źródło : https://ligaswiata.blogspot.com/2017/02/iluminaci-geneza.html

Udostępnij

1 MAJA – ŚWIĘTO POWSTANIA ZAKONU ILUMINATÓW I JEGO SPEKTAKULARNY UPADEK.

Globalna Świadomość3 maja 20216 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułTAJEMNICZE PRZEDRESETOWE ”FORTY-GWIAZDY” I PODZIEMIA NA TERENIE POLSKI.Następny artykułTAJEMNICZE OBRAZY – CO ŁĄCZY 11 WRZEŚNIA, AFERĘ EPSTEINA I OKULTYSTYCZNĄ

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA UJAWNIAJĄ MROCZNY PROCEDER CZY PO 2023 ROKU NASTĄPI TOTALNA KONTROLA POPULACJI

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • 1 MAJA – ŚWIĘTO POWSTANIA ZAKONU ILUMINATÓW I JEGO SPEKTAKULARNY UPADEK.
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?