AGENDA 2030

BIBLIA I AGENDA 2030 – CO PISMO ŚWIĘTE MÓWI O DEPOPULACJI LUDZKOŚCI ?

BIBLIA I AGENDA 2030 – CO PISMO ŚWIĘTE MÓWI O DEPOPULACJI LUDZKOŚCI ?

Nadejścia praktycznie żadnego innego kataklizmicznego zdarzenia na Ziemi nie zapowiadało aż tak wiele niepodważalnych przesłanek, zdarzeń, wiadomości, reportaży, proroctw, przepowiedni, historycznych zapisów, wersetów Biblii, itp., jak owego coraz już bliższego nadejścia zagłady ludzkości w latach 2030-tych.

Aczkolwiek dla uzyskania najróżniejszych doraźnych korzyści „koniec świata” coraz częściej ostatnio jest spekulatywnie zapowiadany przez najróżniejsze indywidua i religie. Tymczasem gro dzisiejszych ludzi (w tej liczbie być może i ty sam oraz twoi najbliźsi) „omamianych” przemowami złotoustych polityków i autorytatywnymi zapewnieniami niektórych wysoce utytułowanych naukowców, postępuje jakby w hipnotycznym transie i uparcie odmawia nazwania po imieniu „oznakami nadchodzenia zagłady i zawalenia się całej naszej obecnej cywilizacji” tego co codziennie ogląda w wiadomościach telewizyjnych i o czym czyta w praktycznie każdej gazecie.


W życiu tak się składa, że w każdej zagładzie najpierw umierają ci co zostali nią „zaskoczeni”. Wszakże NIE wiedząc czego mają się spodziewać, NIE przygotowali się do tego co na nich nadeszło. Czas więc abyś ty sam, a także twoi najbiźsi, wyrwali się z tego jakby morderczego transu hipnotycznego i zaczęli się przygotowywać do zagłady jaka nieuchronnie już nadchodzi. Najlepszą zaś rolą „dzwonka”, jaki może „zbudzić” z uśpienia i marazmu ciebie i twoich najbliższych, może być doskonale przygotowany i wysoce wymowny 34-minutowy film (wideo) o tytule „Zagłada ludzkości 2030”


Wersety i słowa Biblii są ogromnie precyzyjne i potrafią zawrzeć w bardzo niewielkim tekście cały ocean informacji – tyle, że prawdy jakie one nam ujawniają często są starannie ukryte przed pasożytniczymi zapędami leniwców, niedowiarków i nieuków. Stąd aby prawdy te poznać, konieczne jest pracowite studiowanie treści całej Biblii. Na dodatek, uwarstwowiona natura wersetów Biblii wykorzystująca zasadę cyklicznego powtarzania przez Boga esencji wszystkich zdarzeń jakie moją miejsce w naszym świecie fizycznym i ponadto często dodatkowo uzupełniana użyciem symbolizmu, poszerza ważność zdarzeń opisywanych w poszczególnych wersetach Biblii na wszystkie możliwe czasy oraz na wszystkie możliwe pokrewne zdarzenia.

Poniżej postaram się więc wyliczyć co jeszcze daje się wydedukować ze słów i wersetów Biblii na temat nadchodzącej zagłady i wymarcia lat 2030-tych:


Trwanie kary nadchodzącej zagłady, kataklizmów, głodu i wyludniania Ziemi będzie się rozciągało aż na szereg długich lat. Wskazuje na to aż szereg zapowiedzi. Przykładowo, zapowiada je używanie liczby mnogiej słowa „dni” w przepowiedni zawartej w wersetach 13:5-21 z bibilijnej „Ewangelii świętego Marka” (tj. tych samych wersetów jakie opisuję w punkcie #I1 powyżej).

W Biblii bowiem upłynięcie każdego „przepowiedniowego dnia” faktycznie symbolizuje upłynięcie całego „jednego ludzkiego roku” (szczególnie w opisach przypadków wymierzania zapowiedzianych kar) – o czym informuje, między innymi, werset 4:5 bibilijnej „Księgi Ezechiela” – cytuję: „Podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni” i werset 4:6 tej samej „Księgi Ezechiela” – cytuję: „Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok”, a także werset 14:34 „Księgi Liczb” – cytuję „… każdy dzień teraz zamieni się w rok …”.

Ponadto, na trwanie kary owej zagłady i wyludniania aż przez szereg długich lat wskazuje też potrzeba „skrócenia” przez Boga długości jej trwania. Wszakże gdyby kara ta trwała jedynie kilka miesięcy, lub nawet cały rok, wówczas NIE groziłaby iż wymrą z jej powodu wszyscy mieszkańcy Ziemi, a NIE jedynie owi ukarani „niszczyciele ziemi”. Wieloletnie trwanie zagłady, śmierci, kataklizmów, głodu i wyludnienia Ziemi jest też potwierdzane w przepowiedniach o innych niż bibilijne pochodzeniach.Przykładowo, w przepowiedniach Indianina (Apacza „Skradający się Wilk”) upowszechnianych w internecie pod hasłem noc czerwonego nieba.

Ową zagładę i wyludnienie przeżyją tylko i wyłącznie osoby które pedantycznie wypełniają nakazy i wymagania Boga. Innymi słowy, bez względu na to jak by owi „niszczyciele ziemi” oraz inni niegodziowcy wszelkiej maści się nie przygotowywali, wszyscy oni wyginą. Owo przeżycie tylko tych co pedantycznie wypełniają nakazy i wymagania Boga jest gwarantowane wersetem 13:13 w/w „Ewangelii św. Marka”, a ściślej jego zapewnieniem „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.”

Chodzi bowiem o to, że w innych częściach Biblii jest wielokrotnie podkreślane, iż zbawieni będą jedynie ci co wypełniają nakazy i wymagania Boga (czyli ci którzy mają „znak Boga” na swym czole). Osoby zaś, które łamią nakazy i wymagania Boga będą uśmierceni. Jeśli więc do końca wytrwają tylko ci co będą zbawieni, praktycznie to oznacza, że tylko ci mający „znak Boga” przeżyją, zaś ci wszelcy niegodziwcy, którzy mają „znamię Bestii” na czole lub ręce ulegną wytraceniu – bez względu na to w jak silnych i dobrze zaopatrzonych bunkrach by się nie ukrywali.

Broń jądrowa najwyraźniej będzie jednak użyta i to zapewne już w początkowej fazie zagłady i wymierania. Na jej użycie dosyć jednoznacznie (choć tylko „między wierszami”) wskazuje m.in. treść wersetów 3:5-21 z „Ewangelii św. Marka”. Jednocześnie treść ta też pośrednio potwierdza, że owo użycie broni jądrowej NIE przekształci się w „jądrową (trzecią) wojnę światową”. Widać niektóre kraje o rządach odwróconych tyłem do Boga NIE oprą się pokusie aby wykorzystać zapadanie się wrogich im narodów w chaos i utratę praworządności – użyją więc atomówek dla wyrównania jakichś tam ichnich starych porachunków.

Niestety, owo użycie broni jądrowej NIE tylko że bezwybiorczo odbierze życie sporej liczbie istnień ludzkich (łamiąc tym surowo karalne przykazanie Boga „NIE zabijaj”), ale także zapaskudzi środowisko (przysparzając tym więcej „niszczycieli ziemi” do ukarania) oraz skróci i skomplikuje możliwość przeżycia (i późniejszego życia) wielu ludzi z obszaru całej Ziemi – w tym także z obszaru krajów które użyją owej broni jądrowej. Znając zaś zasady działania karmy wcale bym się NIE zdziwił, jeśli jako jeden z wyników tego użycia wymrą także m.in. właśnie ci sami ludzie, którzy wydadzą rozkazy użycia tej szatańskiej broni, a na ich oczach wymrą też ich potomkowie i najbardziej bliskie ich sercu osoby. Zagłada ta będzie jedynie przejściowym wyludnieniem Ziemi, a NIE już ostatnio często zapowiadanym „końcem świata”.

Owa zagłada lat 2030-tych będzie tylko przejściowym wyludnieniem Ziemi, po jakim ludzkość się otrząśnie, odnowi i odbuduje, wcale więc zagłada ta NIE będzie miała nic wspólnego z „końcem świata”, który zgodnie z Biblią ma nastąpić dopiero w, lub po, roku 2656. Czy jesteśmy w stanie zatrzymać coś co zostało przepowiedziane ?

Udostępnij

BIBLIA I AGENDA 2030 – CO PISMO ŚWIĘTE MÓWI O DEPOPULACJI LUDZKOŚCI ?

Globalna Świadomość2 czerwca 20216 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułPODZIEMNY ŚWIAT – CO SKRYWAJĄ ZAMKI TEMPLARIUSZY W POLSCE ?Następny artykułWIELKIE OTWARCIE WRÓT – JAKIE TAJEMNICE SKRYWA TUNEL GOTARDA

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

BLACKROCK I VANGUARD – KTO STOI ZA PROTESTAMI ROLNIKÓW ? PRAWDZIWE PRZYCZYNY PROTESTÓW – ”WOJNA Z ROLNIKAMI ” TO OSZUSTWO

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • BIBLIA I AGENDA 2030 – CO PISMO ŚWIĘTE MÓWI O DEPOPULACJI LUDZKOŚCI ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?