Alternatywna historia świata

NIC NIE WIEMY O NASZEJ RZECZYWISTOŚCI – STWÓRCY CZŁOWIEKA, PÓŁ-BOGOWIE, RESETY NIEZNANE CYWILIZACJE.

NIC NIE WIEMY O NASZEJ RZECZYWISTOŚCI – STWÓRCY CZŁOWIEKA, PÓŁ-BOGOWIE, RESETY NIEZNANE CYWILIZACJE.

Ramy czasowe wskazane we wszystkich żydowskich bibliach (Tora) są całkowicie zniekształcone. 3760 lat przed naszą erą, to dosłownie „historia współczesna”. Jest to czas długo po potopie, podczas którego bogowie-stwórcy, eksperymentatorzy z Eden, uzurpatorzy do władzy odbudowywali (eksperyment „medyczny”) populację ludzką i ustanawiali kultury, systemy polityczne, oraz religie do kontroli ludzi we wszystkich częściach świata.

Wszystkie tak zwane zaawansowane cywilizacje współczesnej historii (w tym Sumeria, Egipt, Grecja, Rzym, Inkowie, Majowie itd.) Są tylko namiastką tego, co zostało po bogach i półbogach. Tak naprawdę nic nie wiemy o rzeczywistości, której nigdy nie zasmakowaliśmy.

Nasi rodzice byli indoktrynowani w religijnych systemach

Służąc psychopatom, więc indoktrynowali nas w tej samej sprawie dla Kontrolerów, tworząc w nas swoje lustrzane odbicia. Religie są konstrukcjami kontrolnymi królów i papieży oraz „wybranych”—> Homo Capensis—> „błękitno – krwistych”, którzy zostali stworzeni, aby utrzymać system kontroli w populacji Homo sapiens do powrotu Uzurpatorów—-> Upadłych.

Systemy edukacji publicznej, prywatnej i religijnej przepisują wszystkie książki po każdym okresie resetowania w dziejach historii świata. Nasze rozumienie jest niezwykle ograniczone i przesłonięte, służące innym programom, podprogramom służącym Cywilizacji śmierci. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że mamy tutaj głębszy cel i misję do spełnienia.

Poznać źródło wszelkiego życia, poznać prawdziwego gospodarza, ale żeby to zrobić musimy narodzić się od początku z ducha, odrzucając wszystkie algorytmy, pułapki, które na nas zastawiono, abyśmy nigdy duchem nie wyrwali się z tego piekła.Dogmat to wszystko, co nam w programowano we wszystkich tych różnych systemach służenia sobie, aby nieświadomie utrzymywać się w rydzach ich systemów. Samo „uwierzenie” w to, co powiedział ci inny człowiek, Kapłan, guru – szmuru ma być uważane za cnotę.

Dlatego istnieje niezliczona liczba sekt i odłamów wszystkich zorganizowanych religii, które potrzebują rytuałów „bierzmowania”, aby utrzymać „bydełko” w swoich słabych strukturach wierzeń w nienaruszonym stanie. Religie Abrahama twierdzi, że jest jedyną autentyczną, a jednocześnie obala ją sam jej fundament, na którym ewoluowała.

Wszystkie wyprawy archeologiczne były często finansowane przez papieży i królów.

Uzależnili je od pierwszeństwa patentu na „prawdę”, lub wstrzymanie wszelkich odkryć, które mogłyby ukazać prawdę. Wszystko tylko po to, aby nigdy nie zmieniły się ustanowione dogmaty.

Byli zainteresowani nową wiedzą tylko wtedy, gdyby można ją było wykorzystać w celu wspierania starego dogmatu.Kościół rzymskokatolicki miał i ma wielki wpływ na cywilizowany świat, nie pozwolili na odkrycia archeologiczne, które byłyby sprzeczne z ich własną narracją, podyktowaną przez sfałszowaną Biblię.

Bóg, o którym mówi Stary Testament, Jahwe, jest tym samym bogiem lub bóstwem czczonym przez ludność starożytnych sumeryjskich miast. Ducha człowieka uwięziono w eksperymentalnym Eden, tylko po to, aby służył Uzurpatorom do władzy.

Stwórca postawił człowieka w Raju, a nie w Eden

Pierwsze stworzenie w Genesis.Dopóki ludzie nie wyjdą z religijno- jahwistycznych, judeistyczych programacji swoich guru- szmuru od czytania Biblii i jej tłumaczenia, tak długo czysta prawda będzie dla nich zakryta. Duch, który się bezmyślnie przykuł do Biblii, staje się takim samym duchowym betonem przykutym do prawa i litery, jak plemię żmijowe, psy z Kanaanu, czyli faryzeusze, bo pismo podało wszystko pod władzę grzechu.

Jezus sam mówi o tym wprost w ewangeliach. W Genesis, w pierwszym stworzeniu BÓG wszystko tworzy SŁOWEM, kobietę i mężczyznę od razu. Daje im wszystkie drzewa do dyspozycji. Stworzył ich na swoje duchowe podobieństwo, wszystko, co stworzył, było dobre, a człowiek był duchem kompletnym (kobieta i mężczyzna jednym duchowym ciałem są, jak aniołowie).

Po tym następuje nakładka z drugiego stworzenia. Zjawia się banda Elohim (Archonci- twory przemijające… i notabene fizyczne), przesadzają do Edenu (który był wewnątrz ziemi, a nie na zewnątrz), urokliwe drzewa, nie wszystkie, tylko te urokliwe.

Lepią z gliny, prochu ziemi naczynie, pojazd i kubraczek dla Adama, na swój cielesny obraz i podobieństwo, po czym zakazują jeść z jednego drzewa, bo inaczej ciało z gliny staje się śmiertelne.W międzyczasie usypiają Adama, wyrywają z niego pierwiastek żeński i wypychają go do innego kubraczka, aby stworzyć kopulacyjny cykl Lewiatana. A- dam (A- krew, po hebrajsku) już się nie obudził, jako duch żywy, podłączony do Abby, tylko ślepy duchem obudził się fizycznie w cywilizacji śmierci, cyklu „życia i gnicia”.

Dlatego Jezus jest duchem ożywiającym (kanałem do powrotu do Ojca). Cała ewangelia ma jedno światło przewodzące: Obudź się o śpiący królewiczu i królewno, ponieważ jesteś duchowym stworzeniem, a nie cielesnym. I nikt, kto nie narodzi się na nowo z ducha, nie powróci na łono Abby.

Jezus wypełnia pierwiastek, który z nas wyrwano.

Nie ma czegoś takiego jak grzech, grzech wymyślił Jahwe, abyśmy nigdy nie wyszli duchem z cywilizacji śmierci, bowiem za grzech jest śmierć i wszystko tutaj umiera, bez wyjątku.

A wszystko to stało się nie z naszej woli.Kiedy Uzurpatorzy do władzy —> Upadli żyli na Ziemi uwięzili ducha człowieka w kubraczkach „homo sapiens”, aby im służono. Gdy wyhodowano wystarczającą ilość siły roboczej, upadli zaczęli pożądać ludzkie kobiety, z czego narodziła się nowa hybryda będąca potomkiem krycia ludzkich kobiet i upadłych, byli gigantami, zwanymi w języku hebrajskim Nefilim.

Dowody na istnienie upadłych i ich boskich krewnych można znaleźć w każdym zakątku ziemi, gdzie do dziś przetrwały ogromne i precyzyjne megality z Assur, Niniwy i Ur. do Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej, Wielkiej Brytanii, Europy, Azji i Antarktydy. Brat Enlila, Enki, wraz ze swoimi dziećmi, Innaną i Nannarem, posiadali również poświęcone im pałace w różnych znanych ośrodkach handlowych i kulturalnych.

Z relacji zapisanych na tablicach wynika, że ​​istoty te były zaangażowane w inżynierię genetyczną w celu wyprodukowania robotników, homo sapiens. Istnieją również historyczne zapisy dokumentu, datowanego na około 5000 lat temu, które zawierają dość żywy opis stworzenia człowieka za pomocą inżynierii genetycznej. To część ogromnego zbioru kamiennych dokumentów, liczących w milionach, które wydobyto na powierzchnię z wykopalisk na przestrzeni kilkuset lat.

Te kamienne dokumenty zawierają pismo klinowe, które zostało odszyfrowane dopiero w najnowszej historii, dzięki znalezieniu identycznych fragmentów w języku hindi. To również pomaga wyjaśnić historię Noego, który według przekazów historycznych miał około 600 lat w czasie powodzi, która zniszczyła czwartą generację człowieka, zapoczątkowując tym samym piątą. Powódź ta miała miejsce, gdy minęła epoka lodowcowa, a topnienie spowodowało niestabilność obszarów czap polarnych.

Noe i Enki

Noe był synem Enki i ludzkiej kobiety. Biblia mówi nam, że Noe był synem boskiej istoty. Tą boską istotą był Enki, pozaziemska istota, która kojarzyła się z ludzką kobietą – założenie, które wyjaśniałoby nienormalnie długą żywotność, jaką cieszył się Noe i niektórzy inni.

Ojcem Noego był Matuzalem, który zmarł kilka dni przed powodzią, w wieku 969 lat.Kamienne tablice Anunnaki, znane również jako teksty sumeryjskie, wskazują, że Enki, wyznaczony jako władca Afryki przez swojego ojca Anu, przyjął imię Ptah, kiedy ustanowił własne królestwo Egiptu w 18.420 pne.

Rządził Egiptem do 9420 pne, kiedy to jego starszy syn, Ra (Marduk), objął władzę królewską. To jest teraz okres po potopie. Ra rządził 1000 lat, aż do 8420 pne, wraz ze swoją żoną Nut. Ich syn, Shu, z żoną Tefnut panowali 700 lat, aż do 7720 roku pne. Kalendarz żydowski zaczyna się w 3420 pne, co również ma swoje korzenie w sumeryjskim mieście Nippur. Żydowscy kapłani, którzy później napisali Torę w latach 600-200 pne, bardzo swobodnie posługiwali się glinianymi tabliczkami tak jak Mojżesz, który był Homo capensis dostał instrukcję w Prawie od Uzurpatorów—> upadłych.

Żydowscy kapłani od samego początku plagiatowali tabliczki z Sumeru, aby dać żydowskiej rasie pierwszeństwo do boskości, która jest całkowitym zmyśleniem i żydowskimi pierdołami, które narodziły się w chorych głowach. To zniekształcenie ma na celu próbę ustanowienia Żydów z linii Sema jako „naród wybrany” Jahwe, określany jako „spadkobiercy ziemi”.

Wszystkie te dowody zmuszają nas do przemyślenia tego, czego do tej pory nas uczono, niszcząc wszystkie nasze przekonania i powodując poważny dysonans. Jednak gdy uda nam się przejść przez początkową fazę Matriks analizując sprzeczne informacje dotyczące dominujących przekonań, zyskamy większą jasność umysłu, który uwikłany jest bardzo głęboko w Matriks stworzony przez uzurpatorów od programowania, którzy za pośrednictwem swoich psów na smyczy; Kapłanów, Rabinów, Guru – szmuru pragną wolnego człowieka utrzymać w rydzach oszustwa. Wszystkie dowody korelują sumeryjskich bogów z bogami biblijnymi, oprócz tego, który wstąpił i wstąpił do Nieba.

Na przykład Enlil, jest gniewnym i mściwym Bogiem Jahwe ze Starego Testamentu. To takie proste, nie wiem kiedy ludzie to zrozumieją?. Powyższe informacje nie są ludziom jawnie objawione, ponieważ dominujące mocarstwa, rody —> Homo capensis rządzące lub supermocarstwa pod ich jurysdykcją nie będą tym nigdy zainteresowane, gdyż oznaczałoby to ich koniec.

Gdyby ludzie otworzyli oczy, uszy i umysły na ogromną ilość i jakość dostępnych dowodów, z łatwością spostrzegaliby absurdalne opisy historii jako śmieszne kłamstwo, którego celem jest wyniesienie sprawców wszelkiego zła na piedestały. Ci, którzy odstępują od głównego nurtu nauk religijnych, czy pseudo naukowych–> „jezuickich” są uważani za dewiantów i określani jako okultyści lub poganie. Skutkuje to odrzuceniem, wyszydzeniem, a w najgorszym wypadku mogą takiego delikwenta zabić.

Kto tu naprawdę jest okultystą ?

Na Bliskim Wschodzie, narodziły się wszystkie trzy dominujące religie: judaizm, chrześcijaństwo i islam, które tak naprawdę są jednym systemem w Cywilizacji śmierci, ale w inne papierki dla mas owinięte, aby się te masy nie połapały.

Od zawsze te trzy frakcje religijne toczą nieustanną wojnę w tym samym regionie, co starożytny Kanaan. Wszystkie te frakcje religijne są powiązane z Sumerem.Wielbiciele Jahwe zawsze znajdują się w konflikcie ze wszystkimi, mają zapewne to po swoim ojcu, który od początku był zabójcą i w prawdzie nie wytrwał.

Obecne konflikty w Izraelu, Iraku, Iranie, Syrii i innych sąsiednich krajach wydają się być związane z przeszłymi wojnami, które toczyły się w tym samym regionie między bogami i ich potomstwem. Innymi słowy, gwałtowne konflikty, których jesteśmy dzisiaj świadkami, są tymi samymi, niekończącymi się wojnami o dominację Jahwe-Jahwe. Taki niby mały szczegół do, którego każdy przywykł, ten mały szczegół ma szczególne znaczenie, przy ponownym rozpatrywaniu kim jest Stwórca.

Co daje nam do myślenia; „Ojcze nasz, który jest w niebie”, co daje nam zupełnie nowe spojrzenie na to kim naprawdę byliśmy, zanim w podstępny sposób zostaliśmy uśpieni w eksperymentalnym Eden i obudziliśmy się odłączeni od Źródła, kim jest ten ojciec i do czego naprawdę odnosi się niebo.

Przecież to Jezus mówił o swoim Ojcu, nie o jako Jahwe, ale o Ojcu (Abba-tatuś) Bogowie, oszuści, uzurpatorzy, zanim zmuszeni byli odejść z Ziemi zdecydowali, że homo sapiens są niezdolni do samostanowienia, więc stworzył nowy zaawansowany gatunek, zwany teraz homo capensis, błękitnokrwistymi.

Nieustanna Władza nad homo sapiens została przekazana błękitnokrwistym, którzy rządzą do dzisiaj w rodach królewskich. Obudźcie się o śpiący królewicze i królewny, ponieważ jesteś duchowym stworzeniem, a nie cielesnym. I nikt, kto nie narodzi się na nowo z ducha nie powróci na łono Abby. Jezus wypełnia pierwiastek, który z nas wyrwano.

Udostępnij

NIC NIE WIEMY O NASZEJ RZECZYWISTOŚCI – STWÓRCY CZŁOWIEKA, PÓŁ-BOGOWIE, RESETY NIEZNANE CYWILIZACJE.

Globalna Świadomość13 lipca 20216 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułJAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED NUKLEARNYM RESETEM XIX WIEKU.Następny artykułWYWIAD Z OBCYM W STREFIE 51 I MANIPULACJE CIA.

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

WIELKI RESET CYWILIZACJI I ZAGADKA PIRAMID TAJEMNICE TARTARII – JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PO ŚREDNIOWIECZNYM POTOPIE ? PRZED RESETOWE WOJNY NUKLEARNE

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • NIC NIE WIEMY O NASZEJ RZECZYWISTOŚCI – STWÓRCY CZŁOWIEKA, PÓŁ-BOGOWIE, RESETY NIEZNANE CYWILIZACJE.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?