27 sierpnia, 2021

27 sierpnia 2021

SATANISTYCZNY OBRZĘD PRZERWAŁ TRANSMISJĘ AUSTRALIJSKICH WIADOMOŚCI NA ŻYWO !

Symbol to słowo, które kryje za sobą wielkie rzeczy, historie, przesłania, kryje wiedzę tajemną. Nie bez powodu każde tajne stowarzyszenie czy bractwo posiada oraz używa symboli. […]
27 sierpnia 2021

PRZEPOWIEDNIA MALCHIASZA SIĘ WYPEŁNIA – OSTATNI PAPIEŻ REZYGNUJE ZE STANOWISKA ?

Mało co rozbudza wyobraźnie mas w równym stopniu, co tajemnicze przepowiednie, wizje końca świata i szokujące objawienia jasnowidzów. Im bardziej niepokojące i pesymistyczne są to opowieści, […]