”JAK BYŁO ZA DNI NOEGO” – HYBRYDYZACJA LUDZKOŚCI I MANIPULACJA DNA PRZED WIELKIM POTOPEM
22 października 2021
”METAVERSE” – ZMIANA NAZWY FACEBOOK I NOWA WERSJA INTERNETU
23 października 2021