Przekraczając Rubikon

KOSMICZNY ROK 6000 – KIEDY NADEJDZIE BIBLIJNY HAR-MAGEDON I PONOWNE NADEJŚCIE ”MESJASZA” ?

KOSMICZNY ROK 6000 – KIEDY NADEJDZIE BIBLIJNY HAR-MAGEDON I PONOWNE NADEJŚCIE ”MESJASZA” ?

Liczne grono geologów, jak i archeologów nie ma najmniejszej wątpliwości, w starożytności nastąpił globalny potop, zniszczona została cała planeta, wszelkie cywilizacje, cała ludzkość zniknęła z kart historii. Niezależni naukowcy, jak i bibliści toczą spór, kiedy te zdarzenia miały miejsce. Istnieją fizycy kwantowi, którzy są pewni materializacji skał, z których jest zbudowana planeta Ziemia.

Twierdzą, że było to kilka tysięcy lat, a nie miliardy. Mają solidne dowody. Wszyscy zainteresowani wiekiem naszej planety: Islamici, Żydzi i Chrześcijanie, są zainteresowani czasem, zwłaszcza momentem kiedy do istnienia została powołana ludzkość, kiedy nastąpiła ogólnoplanetarna katastrofa, od kiedy liczy się początek życia, chodzi dokładnie o ustalenie lat – o czas narodzin istot ludzkich?

Przed potopem życie osiągało monstrualne rozmiary, nie tylko dinozaury i ludzie osiągali w pewnym okresie czasu olbrzymi wzrost. Prawie wszyst­kie zwierzęta w tajemniczej epoce, sprzed katastrofy, występowały w wersji „mega”: mrówki o rozpiętości skrzydeł 16 centymetrów, jętki długości 20 centymetrów, stonogi długie na kilka metrów, olbrzymie skorpiony…

W Patagonii, w Ameryce Południowej, znaleziono szczątki olbrzymiego pancernika o długości ponad 4 metrów. Dowiedzione archeologicznie równoczesne występowanie prehistorycznych olbrzymich zwierząt, dinozaurów, ludzi i ssaków są nie do pogodzenia z teorią ewolucji. Starożytny świat przedpotopowy był tak dziwny, że spora liczba darwinistów nie może tego przyjąć do świadomości, wolą wierzyć w samoistną, przypadkową i magiczne samo kreację.

Pytanie brzmi: kiedy to wszystko miało miejsce – zachodzi silna potrzeba ustalenia czasu zdarzeń, większa część ludzkości wierzy w miliardy lat istnienia, co jest sprzeczne z olbrzymią ilością danych naukowych, gromadzonych przez naukowców (kreacjonistów). Aby to jakoś zrozumieć, zwłaszcza punkt kreacjonizmu biblijnego, dochodzimy do kluczowego zagadnienia, jakim jest kalendarz żydowski.

Poprawny kalendarz starożytnych Hebrajczyków istniał do czasów pojawienia się Jezusa Chrystusa. W momencie kiedy Żydzi Go zamordowali, nastąpiła Boska decyzja by zlikwidować żydowskie elity Faryzeuszy i Sadyceuszy. Dokonali tego Rzymianie. Po rozproszeniu Narodu Żydowskiego, kalendarz Esseńczyków zaginął, oficjalnie pozostał jedynie system kalendarzowy Talmudu.

W okresie starożytnym, przed zburzeniem Drugiej Świątyni, rozpoczęcie kolejnego miesiąca ogłaszał Sanhedryn, po uprzednim potwierdzeniu wystąpienia nowiu księżyca. Informację ogłaszali kapłani dmąc w trąby na wieży. W kalendarzu żydowskim rachuba lat zaczyna się od dnia stworzenia świata, które według ustaleń żydowskich autorytetów religijnych nastąpiło 7 października 3761 p.n.e., stąd np. w roku 2021 trwa żydowski rok 5782, ale czy jest on poprawny?

Po wspomnianym rozproszeniu Narodu Żydowskiego ustała konieczność uzależniania dat świątecznych od decyzji Sanhedrynu i dodawania do kalendarza dni i miesięcy dodatkowych. Od tego czasu Żydzi żyjący w diasporze mogli samodzielnie ustalać daty świąt. Reforma Hillela II wyznaczyła obecnie obowiązujący standard żydowskiego kalendarza, który w niezmienionej formie funkcjonuje już od ponad 1600 lat. Od wspomnianej „reformy”, Żydzi wierzą, że mają w roku 2021 rok 5782…, tak wierzą. Napisaliśmy „wierzą”, jak i wspomnieliśmy o „reformie Hillela II”, podkreślmy: tajemniczej reformie.

Okazuje się, że najnowsze badania biblistów oraz archeologów, dostarczają sensacyjnych informacji. Oficjalna data oficjalnego żydowskiego kalendarza jest błędna aż o 164 lata ! Żydowscy mędrcy zgubili w swoim kalendarzu aż 164 słoneczne (księżycowe) roczne cykle ! To jest rzecz niebywała ! Nowe ustalenia naukowców biblistów są pewne, wynikają z dokumentów żydowskich judaizmu, jak i ustaleń niedawno odnalezionego kalendarza Esseńczyków !

To jest tematem przetłumaczonego przez nas filmu-wykładu w temacie brakujących 164 lat talmudycznego kalendarza. Sprawa jest tak niezwykła, że aż ciężko uwierzyć w tak wielkie „przeoczenie” rabinów, nauczających, według nich świętej historii Narodu Wybranego, jaki niezwykłej opowieści religijnej, dotyczącej całej ludzkości ! Niestety ich kalendarz jest błędny, brakuje w nim ponad 160-ciu lat.

Najbardziej inteligentni ludzie tej planety, jakimi są z pewnością rabini, nie znają poprawnej daty swojego kalendarza, a co za tym idzie, wielu z nich, mówimy tu o kabalistach, źle oblicza przepowiednie końca czasów (nie koniec świata, ale koniec czasów) ! Jak się państwo przekonają, po obejrzeniu proponowanego tu programu, w temacie brakujących 164 lat, sprawa jest kolosalnej wagi. Biorąc najnowsze osiągnięcia biblistyki, opierającej się na znaleziskach z Qumran, mamy teraz, w roku 2021, żydowski rok 5946, a nie tralmudyczny 5782 !

Prawdziwa data od stworzenia Ziemi, całej ludzkości, to obecny rok 5946 Dzięki najnowszym ustaleniom wiemy kiedy dokładnie miał miejsce potop Noego ! Wiemy także kiedy zaczyna się rok sześciotysięczny, a jest to bardzo ważna data, bo od tej daty zacznie się prawdopodobnie tysiącletnie panowanie Chrystusa !

Rok sześć tysięcy rozpocznie się w roku 2075, a to jest sprzeczne z wymyśloną kabalistyczna datą magicznego roku 2033, który został ustalony przez globalnych okultystów NWO, jako przełomowy punkt historii i zaprowadzenie Nowego Porządku Światowego. To w roku 2075 rozpoczyna się globalny przełom, czyli „Tysiącletnie Królestwo Zbawiciela”.

„Tysiącletnie Królestwo Jezusa” to nazwa dana okresowi tysiąca lat, przez które Jezus Chrystus będzie królował na ziemi. Niektórzy chcą interpretować tysiącletnie królestwo w sposób alegoryczny. Niektórzy uważają, że 1000 lat to w przenośni bardzo długi czas. Wynika z tego, że niektórzy nie spodziewają się, żeby Jezus Chrystus dosłownie miał królować na ziemi. Jednak sześć razy w Apokalipsie 20:2-7, mówi się o milenijnym królowaniu, że będzie ono trwało 1000 lat. Gdyby Bóg chciał nam zakomunikować, że Jego królowanie potrwa bardzo długo, bez wątpienia zrobiłby to, bez dokładnego i wielokrotnie powtarzanego wspominania liczby lat.

Biblia mówi nam, że kiedy Chrystus wróci na ziemię ustanowi swoje królestwo w Jerozolimie, zasiadając na tronie Dawida (Ewangelia wg św. Łukasza 1:32-33). Bezwarunkowe przymierze wymaga dosłownego, fizycznego powrotu Chrystusa, który ugruntuje swoje królestwo. Apokalipsa 20:2-7 podaje dokładny okres trwania tysiącletniego królestwa. Nawet bez tych wersetów istnieje niezliczona ilość innych cytatów, które wspominają o dosłownym tysiącletnim królowaniu Mesjasza na ziemi.

Spełnienie wielu Bożych przymierzy i obietnic kładzie nacisk na dosłowne, fizyczne, przyszłe królestwo. Nie ma mocnych podstaw, by zaprzeczać dosłownemu zrozumieniu Tysiącletniego Królestwa i jego trwaniu poprzez 1000 lat. Pozostaje pytanie, czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości przed nastaniem Królestwa Jezusa, czy może w trakcie ?!

P.S. – Mała poprawka do powyższego tekstu – Chodzi o rok 6000, to znaczy nie o sam rok 6000 ale o rok 7000 tysięcy, bo jeśli liczyć pierwsze tysiąc lat, od zera, to trwa ono tysiąc lat, do drugiego tysiąclecia, a skoro tak to rok 7000 tysięcy, czyli Królestwo Chrystusa rozpocznie się w roku 7000 tysięcznym, a nie w roku 6000…, czyli do rozpoczęcia „złotego” czasu panowania Chrystusa, Jego tysiącletniego panowania, mamy jeszcze tysiąc lat ! Jeśli dobrze liczymy…?

Udostępnij

KOSMICZNY ROK 6000 – KIEDY NADEJDZIE BIBLIJNY HAR-MAGEDON I PONOWNE NADEJŚCIE ”MESJASZA” ?

Globalna Świadomość7 grudnia 20216 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykuł”DUCH W MASZYNIE” – PRZERARZAJĄCO LUDZKI ANDROID ”AMECA” ZA ROK TRAFI NA RYNEK.Następny artykułDLACZEGO NIEMOWLĘTA WALCZĄCE O ŻYCIE W

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK ! FLUORESTENCYJNE WÓŁKNA WYCHODZĄ Z OSÓB

Ostatnie wpisy

OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK ! ŚWIAT JEST SCENĄ I NIC

Kategorie

AGENDA 2030 (238) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (183) Filmoteka świadomych (32) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • KOSMICZNY ROK 6000 – KIEDY NADEJDZIE BIBLIJNY HAR-MAGEDON I PONOWNE NADEJŚCIE ”MESJASZA” ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?