Świat jest inny

”MGŁY WO7NY” – JAK USA TUSZUJĘ SPRAWĘ ”BIOLABS” NA UKRAINIE

Oficjalna strona internetowa ambasady USA usunęła ostatnio wszystkie dowody na istnienie laboratoriów biologicznych na Ukrainie. Laboratoria te są finansowane i prowadzone wspólnie przez Departament Obrony USA (DOD).

Dokumenty dotyczące laboratoriów były publicznie znane do 25 lutego 2022 roku, i zawierają ważne szczegóły dotyczące budowy, finansowania i pozwoleń dla laboratoriów broni biologicznej na Ukrainie. Teraz jednak rząd USA usuwa te dokumenty z Internetu i staje się mniej przejrzysty, jeśli chodzi o te kluczowe informacje.

Dzieje się to w momencie, gdy ludność całego świata zaczyna zdawać sobie sprawę z rzeczywistego charakteru badań nad bronią biologiczną, wycieków z laboratoriów oraz drapieżnego rozwoju szczepionek i diagnostyki.

Te laboratoria produkują patogeny o potencjale pandemicznym, które wykorzystują ludzkie systemy odpornościowe i stanowią podstawę oszustw medycznych, błędów w sztuce lekarskiej, śmierci spowodowanej szczepionkami i ludobójstwa.

Czy istnienie tych laboratoriów broni biologicznej może mieć coś wspólnego ze „specjalną misją wojskową” Rosji? Od lat Rosja oskarża USA o rozwijanie broni biologicznej w pobliżu swoich granic. Czy Rosjanie zdobywają obecnie dowody z tych laboratoriów? Jaki jest aktualny status tych obiektów?

Co by się stało, gdyby Rosja nie prowadziła imperialistycznej inwazji i okupacji Ukrainy – co jest propagowane przez zachodnie media?

Co by było, gdyby Rosja zamiast tego wzięła na celownik międzynarodowe syndykaty zbrodni i zajęła się elementami kryminalnymi w rządzie ukraińskim, które szkodziły narodowi ukraińskiemu i innym ludziom na całym świecie?

USA stworzyły rozległą sieć laboratoriów biologicznych na Ukrainie, teraz zacierają ślady

Departament Obrony USA sfinansował co najmniej 15 różnych laboratoriów na Ukrainie. Nie są to laboratoria chińskie ani rosyjskie. Co najmniej osiem z nich to laboratoria broni biologicznej prowadzone wyłącznie przez USA.

Laboratoria te „konsolidują i zabezpieczają patogeny i toksyny stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa” w celu prowadzenia „wzmocnionych działań w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, ochrony biologicznej i nadzoru biologicznego” w ramach „międzynarodowych partnerstw badawczych”. Każda placówka kosztuje amerykańskich podatników od 1,8 do ponad 3 milionów dolarów.

Departament Obrony ułatwił proces uzyskiwania pozwoleń, aby umożliwić ukraińskim naukowcom pracę z patogenami o potencjale pandemicznym.

Departament Obrony USA współpracuje bezpośrednio z ukraińskim Ministerstwem Zdrowia, Państwową Służbą Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów, Narodową Akademią Nauk Rolniczych oraz Ministerstwem Obrony.

Ta sieć laboratoriów biologicznych obejmuje placówki w Odessie, Winnicy, Użhorodzie, Lwowie, Kijowie, Chersoniu, Tarnopolu, na Krymie, w Ługańsku oraz dwie podejrzane placówki w Charkowie i Mykołaiwie.

W ostatnich latach wiele z tych laboratoriów osiągnęło poziom bezpieczeństwa biologicznego 2, co pozwala naukowcom na eksperymentowanie z wirusami i bakteriami. W ciągu ostatnich dwóch lat laboratoria te, we współpracy z Ministerstwem Obrony Ukrainy, zbudowały cztery kolejne mobilne laboratoria do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad ludnością Ukrainy. Laboratoria te są częścią międzynarodowej grupy roboczej, która tworzy sieci nadzoru nad chorobami, „wzmacniające globalne bezpieczeństwo zdrowotne”.

Do 25 lutego 2022 r. istnienie i szczegóły dotyczące tych laboratoriów broni biologicznej były powszechnie znane. Wcześniej ambasada USA ujawniła lokalizacje i szczegóły dotyczące tych laboratoriów w serii plików PDF dostępnych w Internecie. 26 lutego 2022 r. oficjalna strona internetowa ambasady usunęła linki do wszystkich 15 laboratoriów broni biologicznej. Wszystkie dokumenty związane z tymi laboratoriami zostały wyeliminowane z Internetu. Jeśli klikniesz na któryś z linków, pliki PDF nie będą już dostępne.

Na szczęście pliki te zostały zarchiwizowane i nadal można uzyskać do nich dostęp. Co próbuje ukryć ambasada USA?Oto lista linków:

https://web.archive.org/web/20170130193016/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-kharkiv-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20210511164310/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-luhansk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170221125752/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovsk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20210506053014/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-vinnitsa-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170221125752/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovsk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170207122550/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-kherson-fact-sheet-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170223011502/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-ternopil-fact-sheet-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170208032526/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-zakarpatska-fact-sheet-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170208032526/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-zakarpatska-fact-sheet-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170202040923/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-lviv-dl-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170201004446/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-lviv-rdvl-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20161230143004/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-eidss.pdf
https://web.archive.org/web/20210506212717/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-pathogen-asset-control.pdf
https://web.archive.org/web/20170207153023/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovsk-rdvl_eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170211022339/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/kiev-ivm-fact-sheet-eng.pdf

Idąc dalej… jak wynika z informacji uzyskanych z amerykańskiego rejestru umów federalnych, Defense Threat Reduction Agency ( DTRA) przeznaczyła 80 mln USD na badania biologiczne na Ukrainie od 30 lipca 2020 roku. Za realizację programu odpowiedzialna jest amerykańska firma Black &Veatch Special Projects Corp.


Innym kontrahentem DTRA działającym na Ukrainie jest CH2M Hill. Amerykańska firma otrzymała kontrakt o wartości 22,8 mln USD (2020-2023) na rekonstrukcję i wyposażenie dwóch biolaboratoriów:

Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Diagnostyki Laboratoryjnej i Ekspertyz Weterynaryjno-Sanitarnych (ILD Kijów) oraz Regionalnego Laboratorium Diagnostycznego Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumenta (RDL Odessa).

Działania DTRA w Gruzji i na Ukrainie podlegają ochronie na podstawie specjalnych umów dwustronnych. Zgodnie z tymi umowami Gruzja i Ukraina są zobowiązane do zwolnienia z odpowiedzialności, niewszczynania postępowań sądowych i wypłacenia odszkodowań Stanom Zjednoczonym.

Ich personelowi, wykonawcom i personelowi wykonawców za szkody majątkowe, śmierć lub obrażenia osób w Gruzji i na Ukrainie, wynikające z działań prowadzonych na podstawie niniejszej umowy. Jeśli naukowcy sponsorowani przez DTRA spowodują śmierć lub obrażenia u miejscowej ludności, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.


Ponadto, zgodnie z Umową między USA a Ukrainą, odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu śmierci i obrażeń na Ukrainie, wynikających z działań lub zaniechań pracowników Stanów Zjednoczonych związanych z pracami wykonywanymi w ramach niniejszej Umowy, ponosi Ukraina.

Ukraina posiada „obiekty do badań biologicznych” – mówi podsekretarz stanu Victoria Nuland, zapytana przez senatora Rubio, czy Ukraina posiada broń biologiczną lub chemiczną, mówi, że obawia się, że Rosja może ją zdobyć.

Ale mówi, że jest w 100% pewna, że jeśli dojdzie do ataku biologicznego, to będzie to Rosja. Urzędnik państwowy w Chinach stwierdził że Stany Zjednoczone mają pod swoją kontrolą 336 laboratoriów w 30 krajach, w tym 26 na samej Ukrainie. Powinny zdać pełną relację ze swojej biologicznej działalności wojskowej w kraju i za granicą oraz poddać się wielostronnej weryfikacji.


Według Ambasady Stanów Zjednoczonych na Ukrainie wynika że istnieją amerykańskie laboratoria biologiczne działające pod auspicjami Programu Redukcji Zagrożeń Biologicznych Departamentu Stanu USA – inicjatywy, w ramach której Stany Zjednoczone współpracują z innymi krajami „w celu przeciwdziałania zagrożeniu wybuchem (celowym, przypadkowym lub naturalnym) najbardziej niebezpiecznych chorób zakaźnych na świecie”.

Priorytetami Programu Redukcji Zagrożeń Biologicznych na Ukrainie są konsolidacja i zabezpieczenie patogenów i toksyn mających znaczenie dla bezpieczeństwa oraz dalsze zapewnianie Ukrainie możliwości wykrywania i zgłaszania ognisk spowodowanych przez niebezpieczne patogeny, zanim staną się one zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub stabilności” – czytamy na stronie ukraińskiej ambasady USA.

Zwracacie uwagę na to, że na świecie skokowo rośnie coraz więcej nowych laboratoriów biologicznych pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Co więcej, dziwnym zbiegiem okoliczności – głównie na granicy Rosji i Chin

– powiedział Patruszew w lipcu ubiegłego roku, dodając, że nie wiadomo, co tak naprawdę dzieje się w murach tych placówek.

Mówi się nam, że w pobliżu naszych granic działają pokojowe stacje sanitarne, ale z jakiegoś powodu bardziej przypominają one Fort Detrick w Maryland, gdzie Amerykanie od dziesięcioleci pracują w dziedzinie biologii wojskowej. Przy okazji należy zwrócić uwagę na fakt, że w okolicznych miejscowościach odnotowuje się ogniska chorób, które nie są typowe dla tych regionów

– powiedział Patruszew.

Już w październiku ubiegłego roku Chiny i Rosja wspólnie wezwały ONZ do monitorowania ewentualnych prac USA nad bronią biologiczną, wydając oświadczenie, w którym stwierdziły, że „w świetle szybkiego postępu w dziedzinie nauki i technologii o podwójnym zastosowaniu wzrosło ryzyko wykorzystania czynników biologicznych jako broni.

W tym kontekście [Chiny i Rosja] chciałyby zwrócić uwagę, że zamorska wojskowa działalność biologiczna Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników (ponad 200 amerykańskich laboratoriów biologicznych rozmieszczonych poza terytorium kraju, które funkcjonują w sposób nieprzejrzysty i nietransparentny) powoduje poważne obawy i pytania społeczności międzynarodowej dotyczące przestrzegania przez Stany Zjednoczone BWC

– napisano we wspólnym oświadczeniu.

„Obie strony podzielają pogląd, że takie działania stanowią poważne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego [Rosji i Chin] i są szkodliwe dla bezpieczeństwa istotnych regionów”.

Co więcej, oba narody pośrednio obwiniają USA za wybuch epidemii wirusa Covid-19, co wydaje się być prawdą, ponieważ pojawiło się więcej dowodów na to, że NIH w rzeczywistości finansował badania nad zdobywaniem funkcji w Instytucie Wirusologii w Wuhan, skąd pochodzi wirus.

W świetle obecnych wydarzeń jest to niewątpliwie delikatny temat którego starałem się nie poruszać, nie mniej jednak przychodzi czas kiedy to każdy winien wyłożyć karty na stół. Ukraina jest bezsprzecznie ofiarą w tej wojnie, lecz czasami trzeba obrócić obłoconą monetę i ujrzeć co na niej widnieje.

Ostatnie wpisy

Kategorie

”MGŁY WO7NY” – JAK USA TUSZUJĘ SPRAWĘ ”BIOLABS” NA UKRAINIE

18 marca 2022 / Możliwość komentowania ”MGŁY WO7NY” – JAK USA TUSZUJĘ SPRAWĘ ”BIOLABS” NA UKRAINIE została wyłączona

Może Ci się spodobać

CZARNA, BIAŁA MAGIA – ”NIE WAŻNE, KTÓRA ONA ZARAŻA” 19 października 2021

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • ”MGŁY WO7NY” – JAK USA TUSZUJĘ SPRAWĘ ”BIOLABS” NA UKRAINIE
  • Może Ci się spodobać