OBCY NA ŚWIATOWYM POSIEDZENIU W ONZ
20 kwietnia 2022
CZASY OSTATECZNE – JAK UMIERAJĄ CYWILIZACJE ?
26 kwietnia 2022