$CZEPIONKI, MANIPULACJE DNA , GENETYKA OBCYCH – JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ GATUNEK LUDZKI W PRZYSZŁOŚĆI ?
22 sierpnia 2022
DOŚĆ CENZURY NA YOUTUBE – PRZECHODZIMY NA RUMBLE
23 sierpnia 2022