JAK PIERWSZY BIBLIJNY RESET ZMIENIŁ GATUNEK CZŁOWIEKA ?
31 sierpnia 2022
MROCZNA CEREMONIA Z 2012 ROKU KTÓRA ZAPOWIEDZIAŁA PANDEMIĘ COVID
1 września 2022