AGENDA 2030

RAPORT SPECJALNY ”WOJNA Z ŻYWNOŚCIĄ” – AGENDA 2030 POD WODZĄ ONZ NABIERA TEMPA

RAPORT SPECJALNY ”WOJNA Z ŻYWNOŚCIĄ” – AGENDA 2030 POD WODZĄ ONZ NABIERA TEMPA

W ciągu ostatnich tygodni rozpoczął się skoordynowany atak na nasze rolnictwo – zdolność do produkcji żywności dla ludzkiej egzystencji. Ostatnie spotkanie rządowe G20 na Bali, spotkanie ONZ Agenda 2030 Cop27 w Egipcie, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos i Bill Gates są współwinni. Zazwyczaj stosują oni dystopijne ramy językowe, aby dać złudzenie, że działają w dobrej intencji, podczas gdy w rzeczywistości realizują agendę, która doprowadzi do głodu i śmierci setek milionów, a nie miliardów, jeśli pozwoli się jej postępować. Jest napędzany przez koalicję pieniędzy.

Od G20 do Cop27 do WEF

13 listopada G20 – przedstawiciele 20 najbardziej wpływowych narodów, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej (choć to nie naród), Niemiec, Włoch, Francji, Japonii, Korei Południowej oraz kilku krajów rozwijających się, w tym Chin, Indii, Indonezji i Brazylii – uzgodnili końcową deklarację.

Pierwszym ważnym punktem jest „wezwanie do przyspieszonej transformacji w kierunku zrównoważonego i odpornego rolnictwa i systemów żywnościowych oraz łańcuchów dostaw.” Dalej „wspólna praca nad zrównoważoną produkcją i dystrybucją żywności, zapewnienie, że systemy żywnościowe lepiej przyczyniają się do adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych, a także zatrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej, zróżnicowanie źródeł żywności…” Ponadto wezwali do „integracyjnego, przewidywalnego i niedyskryminacyjnego, opartego na zasadach handlu rolnego w oparciu o zasady WTO.”

Jak również „Jesteśmy zobowiązani do wspierania przyjęcia innowacyjnych praktyk i technologii, w tym innowacji cyfrowych w rolnictwie i systemach żywnościowych w celu zwiększenia produktywności i zrównoważenia w harmonii z naturą…”. Następnie pojawia się odkrywcze stwierdzenie: „Ponawiamy nasze zobowiązanie do osiągnięcia globalnej zerowej emisji gazów cieplarnianych netto/neutralności węglowej do połowy stulecia lub około tej pory.” (podkreślenie moje)

„Zrównoważone rolnictwo” z „zerową emisją gazów cieplarnianych netto” to orwellowska dwugłoska. Dla postronnego obserwatora lingwistyki ONZ, słowa te brzmią zbyt dobrze. To, co w rzeczywistości jest promowane, to najbardziej radykalne zniszczenie rolnictwa i hodowli na świecie pod nazwą „zrównoważone rolnictwo”.

Po konfabie G20 na Bali o zaledwie kilka dni odbyło się w Egipcie doroczne spotkanie szczytu klimatycznego ONZ COP27 w ramach Zielonej Agendy. Tam uczestnicy z większości krajów ONZ wraz z organizacjami pozarządowymi takimi jak Greenpeace i setkami innych zielonych organizacji pozarządowych opracowali drugie wezwanie. COP27 uruchomił coś, co odkrywczo nazwano FAST – nową inicjatywą ONZ „Żywność i rolnictwo dla zrównoważonej transformacji” (FAST).

Szybko, jak w „powstrzymywaniu się od jedzenia…”. Według Forbes, FAST będzie promować „przejście na zrównoważone, odporne na klimat, zdrowe diety, pomogłoby zmniejszyć koszty zdrowia i zmian klimatycznych nawet o 1,3 biliona dolarów, jednocześnie wspierając bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu zmian klimatycznych.” Mówimy tu o wielkich liczbach. 1,3 biliona dolarów dzięki przejściu na „zrównoważone, odporne na klimat, zdrowe diety”, które pozwoliłyby zmniejszyć koszty zmian klimatycznych o 1,3 biliona dolarów. Co tak naprawdę dzieje się za tymi wszystkimi słowami?

Stoją za tym wielkie pieniądze

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa mówiącej Reutersowi podczas COP27, w ciągu roku FAO uruchomi „złoty standard” planu redukcji tzw. gazów cieplarnianych z rolnictwa.

Impuls do tej wojny z rolnictwem pochodzi, co nie dziwi, od wielkich pieniędzy – FAIRR Initiative, brytyjskiej koalicji międzynarodowych menedżerów inwestycyjnych, która skupia się na „istotnych ryzykach ESG i możliwościach spowodowanych intensywną produkcją zwierzęcą.”

Ich członkowie obejmują najbardziej wpływowych graczy w światowych finansach, w tym BlackRock, JP Morgan Asset Management, Allianz AG z Niemiec, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank i wiele innych banków i funduszy emerytalnych, których łączne aktywa pod zarządzaniem wynoszą 25 bilionów dolarów.

Obecnie rozpoczynają oni wojnę z rolnictwem, podobnie jak z energetyką. Zastępca dyrektora ONZ ds. polityki klimatycznej FAO, Zitouni Ould-Dada powiedział podczas COP27, że „Nigdy wcześniej nie poświęcono tyle uwagi żywności i rolnictwu. Ten COP jest zdecydowanie tym jedynym.”

FAIRR twierdzi, bez dowodów, że „produkcja żywności odpowiada za około jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych i jest głównym zagrożeniem dla 86% światowych gatunków zagrożonych wyginięciem, podczas gdy hodowla bydła jest odpowiedzialna za trzy czwarte utraty amazońskich lasów deszczowych.” FAO planuje zaproponować drastyczne ograniczenie globalnej produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, które według FAIRR jest odpowiedzialne za „prawie jedną trzecią globalnych emisji metanu związanych z działalnością człowieka, uwalnianych w postaci bydlęcych beknięć, obornika i upraw roślin paszowych.” Dla nich najlepszym sposobem na powstrzymanie krowiego bekania i krowiego obornika jest wyeliminowanie bydła.

Niezrównoważone zrównoważone rolnictwo

Fakt, że ONZ FAO ma zamiar wydać mapę drogową w celu drastycznego zmniejszenia tzw. gazów cieplarnianych z globalnego rolnictwa, pod fałszywym twierdzeniem „zrównoważonego rolnictwa”, które jest napędzane przez największe na świecie firmy zarządzające majątkiem, w tym BlackRock, JP Morgan, AXA i takie, mówi wiele o prawdziwej agendzie. Są to jedne z najbardziej skorumpowanych instytucji finansowych na planecie. Oni nigdy nie umieścić grosza, gdzie nie są gwarantowane ogromne zyski. Wojna z rolnictwem jest ich następnym celem.

Termin „zrównoważony” został stworzony przez maltuzjański Klub Rzymski Davida Rockefellera. W swoim raporcie z 1974 roku, Mankind at the Turning Point, Klub Rzymski argumentował:

Narody nie mogą być współzależne bez tego, by każdy z nich zrezygnował z części lub przynajmniej uznał ograniczenia własnej niezależności. Teraz nadszedł czas na sporządzenie planu generalnego dla organicznego zrównoważonego wzrostu i rozwoju świata, opartego na globalnej alokacji wszystkich ograniczonych zasobów i nowym globalnym systemie gospodarczym. (podkreślenie moje)

Tak wyglądało wczesne sformułowanie Agendy 21 ONZ, Agendy2030 i Wielkiego Resetu w Davos w 2020 roku. W 2015 roku kraje członkowskie ONZ przyjęły to, co nazywa się Celami Zrównoważonego Rozwoju lub SDGs: 17 Celów do Przekształcenia Naszego Świata. Cel 2 brzmi: „Zakończyć głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i poprawę odżywiania oraz promować zrównoważone rolnictwo.”

Ale jeśli wczytamy się szczegółowo w propozycje COP27, G20 i Davos WEF Klausa Schwaba, znajdziemy, co oznaczają te ładnie brzmiące słowa. Teraz jesteśmy zalewani twierdzeniami, niezweryfikowanymi, przez liczne rządowe i finansowane z prywatnych źródeł modele think tanków, że nasze systemy rolnicze są główną przyczyną, tak, globalnego ocieplenia.

Nie tylko CO2, ale także metan i azot. Jednak cały globalny argument dotyczący gazów cieplarnianych, że nasza planeta jest na skraju nieodwracalnej katastrofy, jeśli nie zmienimy radykalnie naszych emisji do 2030 roku, to nieweryfikowalne bzdury pochodzące z nieprzejrzystych modeli komputerowych. Na podstawie tych modeli IPCC ONZ nalega, że jeśli nie powstrzymamy globalnego wzrostu temperatury o 1,5 C powyżej poziomu z 1850 r., to do 2050 r. nastąpi zasadniczy koniec świata.

Wojna dopiero się zaczyna

ONZ i WEF w Davos połączyły się w 2019 roku, aby wspólnie awansować SDG ONZ Agendy 2030. Na stronie WEF otwarcie przyznaje się, że oznacza to pozbycie się źródeł białka mięsnego, wprowadzając promowanie niesprawdzonego fałszywego mięsa, opowiadając się za alternatywnym białkiem, takim jak solone mrówki lub mielone świerszcze lub robaki, aby zastąpić kurczaka lub wołowinę lub jagnięcinę.

Na COP27 dyskusja dotyczyła „diet, które mogą pozostać w granicach planety, w tym obniżenia konsumpcji mięsa, opracowania alternatywnych rozwiązań i pobudzenia zmiany w kierunku bardziej rodzimych roślin, upraw i zbóż (zmniejszając tym samym obecną zależność od pszenicy, kukurydzy, ryżu, ziemniaków).”

WEF promuje przejście z diet opartych na białku mięsnym na wegańskie argumentując, że będzie to bardziej „zrównoważone”. Promują również alternatywy mięsa hodowane w laboratoriach lub oparte na roślinach, takie jak finansowane przez Billa Gatesa Impossible Burgers, których własne testy FDA wskazują, że jest to prawdopodobny czynnik rakotwórczy, ponieważ jest produkowany z soi GMO i innych produktów nasyconych glifosatem. CEO Air Protein, innej firmy produkującej fałszywe mięso, Lisa Lyons, jest specjalnym doradcą WEF. WEF promuje również alternatywy białek owadzich dla mięsa. Zauważ też, że Al Gore jest powiernikiem WEF.

Wojna z hodowlą zwierząt na mięso staje się właśnie śmiertelnie poważna. Rząd Holandii, którego premier Mark Rutte, dawniej Unilever, jest współpracownikiem WEF Agenda Contributor, stworzył specjalnego ministra ds. środowiska i azotu, Christianne van der Wal. Używając nigdy nie wywołanych i przestarzałych wytycznych UE dotyczących ochrony przyrody Natura 2000, zaprojektowanych rzekomo w celu „ochrony mchu i koniczyny” i opartych na fałszywych danych testowych, rząd właśnie ogłosił, że przymusowo zamknie 2500 farm bydła w całej Holandii. Ich celem jest zmuszenie 30% gospodarstw hodowlanych do zamknięcia lub grozi im wywłaszczenie.

W Niemczech Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Mięsnego (VDF) twierdzi, że w ciągu najbliższych czterech do sześciu miesięcy Niemcy staną w obliczu niedoboru mięsa, a ceny gwałtownie wzrosną. Hubert Kelliger, członek zarządu VDF powiedział: „W ciągu czterech, pięciu, sześciu miesięcy będziemy mieli braki na półkach”. Oczekuje się, że wieprzowina doświadczy najgorszych braków.

Problemy z zaopatrzeniem w mięso wynikają z tego, że Berlin nalega na zmniejszenie liczby zwierząt hodowlanych o 50% w celu zmniejszenia emisji globalnego ocieplenia. W Kanadzie rząd Trudeau, kolejny produkt WEF z Davos, według Financial Post z 27 lipca, planuje zmniejszyć emisje z nawozów o 30 procent do 2030 roku w ramach planu dojścia do zera netto w ciągu najbliższych trzech dekad. Ale hodowcy mówią, że aby to osiągnąć, być może będą musieli znacznie zmniejszyć produkcję zbóż.

Kiedy autokratyczny prezydent Sri Lanki zakazał w kwietniu 2021 r. wszelkiego importu nawozów azotowych w brutalnym wysiłku powrotu do przeszłości „zrównoważonego” rolnictwa, zbiory załamały się w ciągu siedmiu miesięcy, a głód i ruina rolników oraz masowe protesty zmusiły go do ucieczki z kraju. Zarządził, że cały kraj natychmiast przejdzie na rolnictwo ekologiczne, ale nie zapewnił rolnikom żadnego takiego szkolenia.

Jeśli połączymy to wszystko z katastrofalną decyzją polityczną UE o zakazie stosowania rosyjskiego gazu ziemnego używanego do produkcji nawozów azotowych, co wymusi zamknięcie zakładów produkujących nawozy w całej UE, co spowoduje globalne zmniejszenie plonów, a także z fałszywą falą ptasiej grypy, która fałszywie nakazuje rolnikom w całej Ameryce Północnej i UE zabicie dziesiątek milionów kurczaków i indyków, by przytoczyć tylko kilka innych przypadków, to stanie się jasne, że nasz świat stoi w obliczu kryzysu żywnościowego, który nie ma precedensu. Wszystko dla zmian klimatycznych?

Udostępnij

RAPORT SPECJALNY ”WOJNA Z ŻYWNOŚCIĄ” – AGENDA 2030 POD WODZĄ ONZ NABIERA TEMPA

Globalna Świadomość4 stycznia 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułPROMOCJA KANIBALIZMU JAK ROZWIĄZANIE ”KRYZYSU ŻYWNOŚCIOWEGO” NA ZIEMINastępny artykułMROCZNA TAJEMNICA PFIZERA – $ZCZEPIONKI DLA ELIT I DLA MAS

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

BLACKROCK I VANGUARD – KTO STOI ZA PROTESTAMI ROLNIKÓW ? PRAWDZIWE PRZYCZYNY PROTESTÓW – ”WOJNA Z ROLNIKAMI ” TO OSZUSTWO

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • RAPORT SPECJALNY ”WOJNA Z ŻYWNOŚCIĄ” – AGENDA 2030 POD WODZĄ ONZ NABIERA TEMPA
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?