WATYKAN, BLACKROCK, VANGUARD – NIEŚWIETA TRÓJCA POSIADA WSZYSTKO NA ZIEMI
13 stycznia 2023
CZY ROK 2023 BĘDZIE GORSZYM I STRASZNIEJSZYM ROKIEM NIŻ 2022 ?
14 stycznia 2023