MASOŃSKI RAPORT Z ŻELAZNEJ GÓRY I DROGA DO AGENDY 2030

TARTARIA ODKODOWANA – CZY ”STARY ŚWIAT” NAWIEDZIŁ WIELKI GŁÓD ?
1 marca 2023
TŁUMIONE TECHNOLOGIE – ”ZIEMSKIE UFO” I DARMOWA ENERGIA
3 marca 2023