AGENDA 2030

”IDEOLOGIA ROJU” – NAJWIĘKSZE NARZĘDZIE KONTROLI ELIT

”IDEOLOGIA ROJU”  – NAJWIĘKSZE NARZĘDZIE KONTROLI ELIT

Zanim zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu (30-oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji.

Ten artykuł, nie jest dla koronaidiotów i innych imbecyli, kierujących się poprawnością polityczną oraz strachem, przed utratą zdobytych fetyszy.

Zastanów się, czy naprawdę wierzysz w to, że potrzebujesz maseczki i kagańca ? Naprawdę wierzysz, że nieskuteczna maska ochroni ciebie i innych ? Naprawdę, nie możesz doczekać się szczepionki ? Naprawdę wierzysz w filantropie Billa Gates, czy w uczciwość Szumowskiego ? Czy naprawdę myślisz, że lekarze, są nam potrzebni do życia ? Naprawdę uważasz, że odległość pomiędzy ludźmi, nie ma innego, ukrytego celu ?

Naprawdę wierzysz w wirusa pomiędzy górnikami, którego wykryto zaraz po tym, jak z Kolumbii przywieziono 113 tysięcy ton węgla ?

Czy wiesz, że większość społeczeństwa, przez wytworzony w mediach i na ulicy strach, donosi na sąsiadów i obcych im ludzi, ponieważ boją się oni walczyć i nie chcą, aby inni mieli lepiej od nich, co czyni człowieka, zwierzęciem niezdolnym do odpowiedzialnego życia ?

Czy naprawdę – akceptujesz nowe formy prawne, anormalność, wszechobecny strach przed innymi ludźmi oraz przemoc Policji i Sanepidu, względem społeczeństwa ?

Naprawdę wierzysz w poświęcenie własnej wolności, godności, niepodległości i pracy ? Naprawdę wierzysz w wymyślony kryzys i akceptujesz bezsensowne kolejki ? Naprawdę, akceptujesz segregacje komunikacyjną ? Naprawdę wierzysz w noszenie maski i rękawiczek, choć nigdy przedtem, nie przejmowałem się katarem i grypą ? Myśli, że mikrochip cię uzdrowi i da ci wolność, skoro pozwalasz innym decydować o własnym losie ? Znasz kogoś chorego, lub kogoś, kto zna chorego na koronawirusa ?

Ulegając powszechnej panice, rozprzestrzenianej przez media i rządy, nie zauważyłeś nawet, że trwa wojna psychologiczna elit z plebsem, wykreowana za pomocą prawa zwierząt i fake newsów !

Boisz się utracić fetysz pracy, pozycji, roli … donosisz na innych, zrzucasz na nich złe oko!(31), aby nikt, nie miał lepiej od ciebie, boisz się represji prawnych ? Oznacza to, że jesteś tchórzem, bojącym się swoich własnych praw i odpowiedzialności, za siebie, swoich bliskich oraz otoczenie :

Art. 77.1 Kon: Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

Art. 58. 2 Obowiązki policjanta : Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

Przemyśl poniższe fakty :

Polski rząd, powinien już dawno, zakończyć współpracę z WHO, dla dobra polskiej społeczności, czego nie zrobił do dnia dzisiejszego, ponieważ prowadzą one wspólne działania na korzyść rządu globalnego, czyli instytucji ponadnarodowych oraz korporacji, koordynujących prace narodowych marionetek pokroju Morawieckiego i Szumowskiego, które mają zagwarantowaną nietykalność w czasie działania systemu – wyzysku człowieka, przez człowieka.

Przejdźmy do konkretu

Raport niemieckiego – BMI (Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Społeczności, Niemieckie MSW) dotyczący koronawirusa, pozwoli ci odkryć prawdę :

Istnieje bezpośrednie ryzyko z powodu zwłoki. Domniemane środki ochronne powodują obecnie poważne, rosnące każdego dnia szkody, od materialnych i zdrowotnych, po dużą liczbę możliwych do uniknięcia zgonów.

Zgony te są wywoływane przez działania zarządzania kryzysowego, a te okażą się – za nie odpowiedzialne, gdy tylko wiedza na temat spraw poruszanych w przedstawionej analizie będzie dostępna.

Działania zaradcze są możliwe tylko wtedy, gdy istniejąca wiedza zostanie przekazana i odnotowana. Nadawca wyczerpał wszystkie możliwości wcześniejszej interwencji.

W świetle faktycznych ustaleń niniejszej analizy i sprzecznych z nimi decyzji politycznych, poszkodowani z zewnątrz mogą obawiać się, że głównym celem ochrony narodowego zarządzania kryzysowego nie jest już bezpieczeństwo i zdrowie ludności, ale akceptacja i wiarygodność partii rządzących i członków rządu.

Takie postrzeganie, które same w sobie jest irracjonalne, może prowadzić do niekorzystnej dynamiki w społeczności opartej na spójności, którą można znacznie ograniczyć przez racjonalne decyzje podejmowane w następstwie zarządzania kryzysowego i polityki – w oparciu o pełne analizy danych.

Zarządzanie kryzysowe nie stworzyło żadnych adekwatnych instrumentów do analizy i oceny niebezpieczeństwa. Na podstawie niekompletnych i nieodpowiednich informacji o obrazie sytuacji ocena zagrożenia jest zasadniczo niemożliwa. Bez prawidłowo oszacowanej oceny zagrożenia nie można stworzyć odpowiedniego i skutecznego planu obronnego.

Obserwowalne skutki COV-ID’19, nie dostarczają wystarczających dowodów na to, że w odniesieniu do wpływu na zdrowie całego społeczeństwa – jest to coś więcej niż fałszywy alarm.

Nowy wirus prawdopodobnie nigdy nie stanowił dla populacji zagrożenia przekraczającego normalny poziom (porównując do zwykłej śmiertelności w Niemczech). Korona zasadniczo zabija tylko tych ludzi, którzy w tym roku statystycznie i tak by umarli, ponieważ osiągnęli kres życia, a ich osłabione ciała nie są już w stanie poradzić sobie z przypadkowymi, codziennymi obciążeniami. Na przykład z innymi, około stu pięćdziesięcioma wirusami znajdującymi się obecnie w obiegu.

Niebezpieczeństwo Cov-id’19 zostało przecenione. (Nie więcej niż 250 000 zgonów powiązanych z Covid-19 (27) na całym świecie w ciągu kwartału, w porównaniu do 1,5 miliona zgonów podczas fali grypy 2017/18).

Niebezpieczeństwo najwyraźniej nie jest większe niż w przypadku wielu innych wirusów. Prawdopodobnie mamy do czynienia z globalnym fałszywym alarmem, który od dawna pozostaje niewykryty. Ten wynik analizy został sprawdzony przez jednostkę KM 4 pod kątem wiarygodności naukowej i zasadniczo nie jest sprzeczny z danymi i ocenami ryzyka przedłożonymi przez Robert Koch-Institut.

Fakt, że domniemany fałszywy alarm pozostawał niewykryty przez tygodnie, jest głównie spowodowany tym, iż obowiązujące ramy działania sztabu kryzysowego i zarządzania kryzysowego w pandemii nie zawierają odpowiednich instrumentów wykrywających, które automatycznie uruchamiają alarm i inicjują natychmiastowe zakończenie środków zapobiegawczych, gdy tylko ostrzeżenie pandemiczne okaże się fałszywym alarmem lub można przewidzieć, że szkody kolateralne – a w szczególności te, niszczące ludzkie życie – grożą stać się większymi niż szkodliwy czy śmiertelny potencjał rozważanej choroby.

Szkody kolateralne stały się międzyczasie większe niż pozorna korzyść (wynikająca z podjętych środków). To ustalenie nie opiera się na porównaniu szkód materialnych ze stratami w ludziach! Porównanie wcześniejszych zgonów z powodu wirusa ze zgonami w wyniku zarządzonych przez państwo środków ochronnych (oba nie oparte na pewnych faktach) potwierdza tę konkluzję.

Całkowicie bezcelowe szkody kolateralne spowodowane przez kryzys korony stały się teraz gigantyczne. Wiele z tych szkód objawi się dopiero w niedalekiej lub odległej przyszłości. Nie można temu już dłużej zapobiec, a jedynie ograniczyć.

Infrastruktury krytycznej, jest istotna dla życia współczesnych społeczeństw, pomimo tego została ona zagrożona, przez brak odpowiedniego systemu analizy i oceny zagrożeń w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzone przez państwo środki ochronne, a także różnorodne działania i inicjatywy społeczne, które jako pierwotne środki ochronne powodują szkody uboczne, ale teraz straciły wszelkie znaczenie, nadal w dużej mierze obowiązują. Zdecydowanie zaleca się ich całkowite zniesienie w krótkim okresie, aby uniknąć szkód dla ludności, zwłaszcza niepotrzebnych dodatkowych zgonów oraz by ustabilizować potencjalnie niebezpieczną sytuację w krytycznej infrastrukturze.

Niedociągnięcia i niepowodzenia w zarządzaniu kryzysowym doprowadziły w konsekwencji do przekazania nieprawdziwych informacji i tym samym wywołały dezinformację wśród ludności.

Traktuj ludzi tak, jak oni traktują ciebie

Większość ludzi jest ślepych, głuchych i niemych na prawdę … Najlepsze więzienie to takie, w którym nie ma już strażników, ponieważ każdy więzień ze strachu i ze złości na swoją głupotę, pilnuje innego więźnia i donosi na innych, aby inni, nie mieli przypadkiem lepiej od niego … Więzieniem tym, jest ludzka psychika, poddana indoktrynacji opartej na strachu i manipulacji, która niszczy ludzką duchowość i odpowiedzialność, przez brak logicznego samoograniczenia oraz altruizmu …

Nasze teksty, są skrajnie niewygodne, ponieważ blokują propagandę poprawności politycznej, która w chaosie popełnia nielogiczne błędy i wpadki, najlepszym przykładem jest ideologia koronofake’a.

Ponad pół miliona sygnatariuszy petycji domaga się od Białego Domu śledztwa w sprawie nadużyć medycznych i zbrodni przeciwko ludzkości, dokonanych przez Fundacje Billa i Melindę Gates.

18 października, na kilka tygodni przed ogłoszeniem strefy zamkniętej w Wuhan , odbyły się w chińskiej prowincji dwa wydarzenia : Event 201 oraz Światowe Igrzyska Wojenne. Są one powiązane z późniejszą promocją szczepionek biometrycznych osadzonych na strukturze internetu rzeczy i śledzenia biometrycznego.

Amerykańska strona rządowa We the People (petitions.whitehouse.gov), umożliwia tworzenie petycji wzywających Biały Dom do podjęcia konkretnych działań. Jeśli w ciągu 30 dni autorzy zbiorą 100 tysięcy podpisów, to administracja prezydencka musi oficjalnie odnieść się do treści petycji w ciągu 60 dni.

Bill Gates, wymusił na WHO oraz rządach państw handlowych – wykreowanie ideologii koronawirusa, aby za pomocą posiadanych już – szczepionek biometrycznych, ideologii transhumanizmu, internetu rzeczy, kontrolować ludzki kapitał, wedle reguł rządu światowego.

Zwierzętom zakłada się chomąta, klapy na oczy i kagańce na twarze !

Pamiętaj – jesteś wolny i możesz, a nawet musisz chodzić bez maseczki i nikt, jeśli jesteś zdrowy i odpowiedzialny, nie może skazać ciebie i twoje dzieci, na działanie zagrażające twojemu życiu oraz zdrowiu, za pomocą celowych eksperymentów medycznych, dążących do konkretnych efektów w postaci zapalenia płuc w okresie jesienno – zimowym.

( Podstaw prawna : Dz.U.Poz. 697 rozdział 8, art.18.2, poz 3 : Osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z POWODU STANU ZDROWIA, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; OKAZANIE ORZECZENIA lub ZAŚWIADCZENIA w tym zakresie nie jest WYMAGANE.

Ideologia roju

Im dalej odchodzi człek od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ową prawdę głoszą. Prawda została ogłoszona mową nienawiści, przez tych, którzy dzięki kłamstwu i grabierze posiadają władze i kontrole nad ludzkim kapitałem.

Samostanowiąca się władza, opanowała ulice za pomocą prawa zwierząt i domy, za pomocą mediów, które są rakiem współczesnej komunikacji, kreującej kłamstwo, dezinformacje i fake newsy, uważane za prawdę wedle prawa zwierząt.

Przewrót publiczny, to rewolucja kreowana przez władze trzeciej siły (10) w celu podziału społecznego i aktywacji tłumów walczących w imię cudzych ideologii, osadzonych na uprzednio wykreowanej tezie i antytezie.

Ideologia – przekształcenia zmontowanych na siłę społeczeństw w użyteczne roje, powstała tysiące lat temu, w celu osłabienia wolnych jednostek i rodów, które nie miały zamiaru podporządkować się szamanom, dążącym do władzy nad światem.

Dawne ideologie władzy, oparte na fetyszu – idola, seksualności, rytmu, transu i wpływie nałogów oraz narkotyków na ludzkie masy, zostały przekształcone w latach 60-tych XX wieku, w nihilizm, negujący wszelakie przejawy duchowości, moralności oraz prawa naturalnego.

Instytuty naukowe, takie jak Tavistock, zatrudniające współczesnych alchemików, tworzą od dzięsiątków lat – nowe metody manipulacji psychologicznej, poprzez stworzenie i wdrożenie, za pomocą psychomanipulacji – nowych form wojny, ujętej w ramy muzyki, rozrywki i spędzania wolnego czasu.

Upodlone moralnie, etycznie i zdekonstruowane intelektualne grupy społeczne, tworzą niespożyty potencjał dla elit i sił najemnych, które poprzez wykreowanie idoli ze świata muzyki i rozrywki, kontrolują roje, za pomocą osadzenia na ich czele – ideologicznej królowej roju.

Ten szamański sposób kreowania rojów, opiera się na zjawisku tworzenia – płynnych, przechodzących w raz modą – ideologii, które angażują roje w nic nie znaczące hedonistyczne rytuały lub kreacje artystyczne, bazujące na kreowaniu sztucznej teraźniejszości i przyszłości, nakierowanej na określony cel polityczny, religijny lub społeczny, do której zmierzają nieświadome swej biernej roli – roje ludzkiego kapitału.

Filmy, książki, muzyka, gry, internet … oraz idole mówiący i pokazujący pewne zdarzenia, kreują iluzje oczekiwanej przyszłości, która nadchodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Wystarczy spojrzeć na kreacje WTC lub koronawirusa, które były i są wam pokazywane w formie filmów, kreskówek, są opisywane w książkach, a także były przewidywane przez pseudo proroków, opłacanych przez elity, tworzące teraźniejszość i przyszłość, na bazie konstrukcji teatralnej skonstruowanej w przeszłości w darze dla przyszłości …

To, co już zobaczyło ludzkie oko, usłyszało ludzkie ucho i poczuły ludzkie emocje, stajnie się w przyszłości obojętne i przyjęte jako problem, który zostanie rozwiązany przez władze, które wiele lat wcześniej ten problem stworzyły i przez zbieg zdarzeń, doprowadziły do jego realizacji …

Roje młodzieży, uczniów, studentów, urzędników, pracowników … kręcą się dookoła zbudowanych na bazie emocji – ideologii, opartych na fetyszach, mających na celu kontrole społeczną, nazywaną kultem cywilizacyjnym.

Instytut Tavistock, został utworzony po II wojnie światowej, jednak już 25 lat wcześniej, wielka loża narodowa – wytworzyła jego przyczółek w postaci Tavistock Clinic, która tworzyła ramię brytyjskiej armii, służące opracowywaniu wojny psychologicznej.

W 1921 roku, Tavistock Clinic otrzymała od księcia Bedford oraz markiza Tavistocka budynek, do prowadzenia badań nad wyczerpanymi psychicznie brytyjskimi żołnierzami, którzy walczyli na frontach I wojny światowej. Celem tych badań, było ustalenie ostatecznych granic wytrzymałości ludzi, funkcjonujących pod wpływem stresu i strachu.

Cały program, był prowadzony przez Biuro do Spraw Wojny Psychologicznej armii brytyjskiej. Przez długi czas z Kliniką Tavistock współpracował Zygmunt Freud, specjalista od psychologicznej inżynierii i urabiania biernego społeczeństwa, na strukturę memetyczną pokładającą wiarę w poprawność polityczną.

Freud, jako wierny fan i pupil Rockefellerów, a także założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz jeden z członków bractwa B’nai B’rith, dostarczał klinice po drugiej wojnie światowej środki finansowe, które pozwoliły na jej przekształcenie w instytut naukowy.

Fundacja Rockefellera, przekształciła mało znaczący ośrodek w Tavistock Institute for Human Relations, zajmujący się wytwarzaniem metod psychomanipulacji, na potrzeby wojska i rządów państw handlowych (19), podlegających wielkim lożom narodowym.

Pokój w świecie hierarchii, jest formą wojny psychologicznej, opartej na zacieśnianiu kontroli społecznej na potrzeby władzy człowieka nad człowiekiem. Niewolnictwo, nigdy się nie skończyło, ponieważ niewolnictwo (20) w świecie hierarchii ewoluuje i przybiera różne formy ideologiczne ( takie jak utylitaryzm ), oparte na fetyszu tytułu, roli, pozycji, bogactwa, czy stanowiska …

Tavistock Institute for Human Relations, przełożył metody manipulacji stosownej w trakcie wojny, na badania z zakresu psychiatrii społecznej.

W instytucje zatrudniono wielu psychopatów pokroju Kurta Lewina, który współtworzył ideologie – Szkoły Frankfurckiej (22), która powstała po upadku rewolucji bolszewickich w Europie zachodniej i zajmowała się ustalaniem przyczyn porażki inżynierów społecznych na froncie zachodnim.

Lewin, został oddelegowany do Massachusetts Institute of Technology, gdzie powołał do życia Research Center for Group Dynamics. Lewin interesował się naukowymi badaniami nad procesami, które wpływają na jednostki w sytuacjach grupowych.

W 1948 roku, po śmierci Lewina jego centrum przeniesiono na Uniwersytet Michigan, gdzie zmieniono jego nazwę na Institute for Social Research. Praca Tavistock Institute przez następne 20 lat obejmowała psychologiczne badania nad grupami społecznymi i dynamiką społeczną. Badania te prowadzono w celu udoskonalenia metod manipulacji społeczeństwem.

Efekty podprogowe

W 1967 roku, dyrektorem Tavistock Institute został Fred Emery, australijski psycholog, ekspert od hipnotycznych efektów telewizji podprogowe.

W tym samym roku napisał dla periodyku : Human Relations, artykuł zatytułowany : The Next Thirty Years: Concepts, Methods and Anticipations.

Opisał w nim sposoby, jakimi można manipulować wielkimi grupami zbuntowanych histeryków. Na podstawie jego badań, amerykańskie organizacje badawcze, takie jak RAND Corporation opracowały metody wykorzystywania do celów politycznych (masowych demonstracji, przewrotów politycznych ….) bliżej nieokreślonej politycznie, zbuntowanej młodzieży.

Już rok później, w maju 1968 roku, doszło do ogromnych protestów, głównie młodych ludzi we Francji, którzy podsycani i zafascynowani nową ideologią, kreowaną przez elity, dążyli do obalenia Charlesa De Gaulle’a.

18 lat później, przyczynią się oni do utrzymania amerykańskiej dominacji nad Francją. Już od 1967 roku, europejskie kraje zaczęły się buntować przeciwko finansowej i gospodarczej dominacji USA nad Europą.

Przyczyną były ustawione na najwyższych obrotach drukarki produkujące amerykańską walutę i sztucznie ustalone kursy wymiany dolara w stosunku do walut europejskich. W wyniku tej wyrafinowanej inżynierii finansowej, amerykański dolar był coraz bardziej przeszacowany wobec niemieckiej marki czy francuskiego oraz szwajcarskiego franka.

Wielkie ilości dodrukowanych banknotów umożliwiały Amerykanom liczne zakupy za granicą, szczególnie w Europie. Jednak zalew Europy dolarami był korzystny jedynie dla Stanów Zjednoczonych. I właśnie w kwietniu 1968 roku, doradca De Gaulle’a – Jacques Rueff zaproponował powrót do standardu złota oraz wymianę dolarów na złoto.

Niecały miesiąc później całą Francję zalały protesty studentów, które w konsekwencji doprowadziły do obalenia De Gaulle’a i zaprzepaszczenia możliwości wyzwolenia Francji spod dominacji amerykańskiej finansjery skupionej w tajnych bractwach.

Oczywiście powodów obalenia De Gaulle’a było więcej, m.in. wycofanie Francji ze struktur NATO w 1966 roku oraz usunięcie z Francji amerykańskich baz wojskowych, czy sprzeciw wobec bandyckiego napadu Izraela na kraje arabskie w 1967 roku. Decyzja o wyzwoleniu Francji spod okupacji Wall Street, była gwoździem do trumny prezydenta Francji, który został poświęcony w imię postępującej globalizacji.

8 marca 1968 roku, ten sam manewr, doprowadził do protestów studentów Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się m.in. w związku ze zdjęciem przez władze wystawianych w Teatrze Narodowym – Dziadów. Zgromadzeni na wiecu studenci, zostali brutalnie zaatakowani przez oddziały milicji oraz aktyw robotniczy.

Rojenie

W 1968 roku, doszło do masowych rojeń młodzieży w całej Europie. W marcu 1968 roku, wielkie manifestacje odbyły się w ponad 20 dużych polskich miastach.

I nie było to działanie syjonistów, lecz zorganizowane działanie tajnych bractw szamańskich, dążących do przekieowania świata na nowy tor poglądowy.

Po latach, kiedy archiwa reżimu, zostały solidnie przewietrzone, możemy dowiedzieć się, że ambasada jednego z krajów zachodnich była szczególnie zainteresowana przebiegiem rewolty, a jej urzędnicy – agenci tajnych służb, sugerowali nawet upadek reżimu.

Attache kulturalny ambasady USA w Warszawie w latach 1964-1968, Theodore Hartry, według tajnego raportu dyrektora Departamentu II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL-u :

Amerykanie już na kilka dni przed ogólnokrajowymi protestami wiedzieli, że do takowych dojdzie. II sekretarz działu politycznego ambasady USA – Robert Ober stwierdził w dniu 4 marca 1968 roku, że : atmosfera jest bardzo zaostrzona i że daje to podstawy do stwierdzenia, że : reżim runie jeszcze w tym roku …

Natomiast II sekretarz ds. kulturalnych ambasady amerykańskiej David Fischer w dniu 5 marca stwierdził, że : obecnie Uniwersytet Warszawski jest bardzo ciekawym miejscem i że sam chodzi tam codziennie.

Ważna role w tych działaniach, odegrali członkowie masońskich bractw studenckich, będących żłobkami dla tajnych bractw i światowej agentury :

Na ten przykład wspomnieć warto : Romana Dmowskiego (patrona poznańskiej Baltii i krakowskiej Akropolii), Ignacego Jana Paderewskiego (warszawska korporacja Patria), Karola Huberta Rostworowskiego (krakowska Akropolia), Kazimierza Lutosławskiego (warszawska korporacja Sparta związana ze środowiskiem harcerskim) czy wywodzących się z pokolenia tzw. młodej endecji, bezpośrednich członków konwentów akademickich – Henryka Rossmana (warszawska Welecja), Adama Doboszyńskiego (członek gdańskiej ZAG Wisła), Stanisława Kasznicę (poznańska Helionia), czy Łukasza Szumowskiego (tajne bractwo studenckie Arkonia) …

Z dalszej części raportu peerelowskich służb specjalnych, opublikowanego w książce: Dyplomata, czyli szpieg? cz.II, wynika, że od razu po rozpoczęciu protestów, amerykańscy dyplomaci (wielu z nich było oficerami CIA i członkami masonerii) ruszyło w kierunku uczelni wyższych i akademików, żeby zbierać informacje i obserwować rojącą się młodzież.

W ciągu następnych kilku dni pracownicy ambasady jeździli po mieście by znaleźć dogodne miejsce do obserwacji rojących się tłumów i przekazywać telefonicznie relacje z zajść bezpośrednio do ambasady.

Od 12 marca amerykańscy szpiedzy zaczęli rozjeżdżać się również po innych polskich miastach i stamtąd informować ambasadę o protestach w innych częściach kraju.

I tak np. Hartry, attache kulturalny ambasady USA, udał się do Krakowa, skąd na bieżąco informował telefonicznie ambasadę o przebiegu demonstracji studenckiej w tym mieście, a szczególnie o treści transparentów, wznoszonych okrzyków oraz ilości uczestników.

Inny pracownik amerykańskiej ambasady, wspomniany już wcześniej Fischer, w dniu 13 marca, w podobnym celu udał się do Łodzi (…). Również w Poznaniu pracownicy tamtejszego konsulatu USA uważnie obserwowali przebieg demonstracji studenckich i obszernie informowali ambasadę w Warszawie o swoich spostrzeżeniach.

W wyniku wywołanej przez Izrael wojny sześciodniowej i zerwania stosunków dyplomatycznych z tym krajem przez państwa bloku komunistycznego, w Polsce od 1967 roku, Izrael nie posiadał swojego gniazda szpiegowskiego, zwanego potocznie ambasadą.

Jednak nie oznacza to, że sayani, a więc uśpieni agenci Mossadu, rekrutowani z diaspory oraz wśród studentów na całym świecie, zaprzestali realizowania interesu rządu światowego.

Stan Wojenny

Przenieśmy się na chwilę jakieś 13-14 lat później. W Polsce wprowadzono stan wojenny. Liczba pracowników oraz płatnych konfidentów wszelkiej maści komunistycznych służb uległa podwojeniu lub też potrojeniu. Trudno w takich warunkach prowadzić działalność szpiegowską (nawet posiadając ambasadę), o czym wiedział dokładnie szef CIA William Casey.

13 kwietnia 1982 roku, Casey był Izraelu, gdzie miał się spotkać z szefem Mossadu. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadu USA chciał, aby Mossad uruchomił swoją uśpioną agenturę w Polsce, również w Solidarności, aby Ci informowali o sytuacji panującej w Polsce w czasie stanu wojennego.

Syjoniści, zgodzili się pod jednym warunkiem: że całą operację sfinansuje CIA. Casey dobił targu. Już niecały miesiąc później, dwóch pracowników ambasady USA, z których jeden na pewno był agentem CIA odwiedziło Ryszarda Herczyńskiego, niegdyś działacza PZPR, który opuścił partię w 1968 roku, a wówczas działacza Solidarności.

Panowie John Zerolis oraz David Howard, kiedy już skończyli konwersację i szykowali się do wyjścia, zostali aresztowani przez kontrwywiad cywilny. Herczyński za szpiegostwo otrzymał 2 lata więzienia, co było nadzwyczaj łagodnym wyrokiem w warunkach państwa niedemokratycznego, natomiast dwaj amerykańscy dyplomaci zostali wydaleni z kraju.

Czy więc Herczyński stał na czele siatki szpiegowskiej Mossadu, którą polecił uruchomić dyrektor CIA?

Co ma jednak wspólnego marzec 1968 roku, z Herczyńskim? Jak informuje w książce Efekt Domina tom I, polski dziennikarz Paweł Zyzak, Herczyński był bliskim współpracownikiem Adama Michnika.

To w jego domu zbierali się Komandosi, a więc syjoniści, których rodziny po 24 latach okupacji Polski zostały odsunięte od państwowych stanowisk i którzy organizowali rojenie młodzieży w 1968 roku.

Marzec 1968 roku, był dziełem tajnych bractw i służ USA i Izraela. Nowa zmiana reżimu i globalne zarządzanie Pod koniec 1989 roku, na konferencji zorganizowanej przez Case Western Reserve University w Ohio pojawiła się kolejna część programu : nowej zmiany reżimu.

W prowadzonym na tym uniwersytecie : programie innowacji społecznych w globalnym zarządzaniu, udział brał dr. Howard Perlmutter, uczeń Emery’ego z Tavistock Institute. Perlmutter stwierdził, że trzeba stworzyć globalną cywilizację, poprzez destabilizowanie tradycyjnych kultur.

Według niego, taka globalna cywilizacja, mogła powstać dzięki budowaniu ogólnoświatowych sieci lokalnie i globalnie zaangażowanych organizacji – chodzi o organizacje pozarządowe typu Open Society George’a Sorosa, czy WHO oraz poprzez tworzenie globalnych wydarzeń lub też przekształcanie lokalnych wydarzeń w globalne dzięki środkom masowego przekazu.

Plan destabilizacji Perlmuttera, został ulepszony w latach 90-tych, przez organ doradczy wywiadu wojskowego Pentagonu RAND Corporation i od razu zaczął być wykorzystywany do obalania niewygodnych rządów nowymi metodami, tzn. z zastosowaniem nowoczesnych technologii takich jak internet czy telefonia komórkowa.

NED i Serbia

Pierwszym krajem, w którym zastosowano nową kolorową rewolucję, wywołaną przez rojące masy młodzieży według planu inżynierów z Tavistock Institute, ulepszonego przez organy doradcze Pentagonu była Serbia.

Masowe demonstracje w Serbii, zostały wsparte finansowo przez tzw. organizacje pozarządowe, które w rzeczywistości były finansowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych.

Jedną z czołowych obalaczy reżimów był NED, a więc National Endowment for Democracy. NED oficjalnie zajmuje się promowaniem demokracji, jednak nikt specjalnie nie ukrywa, że jest to nowsza wersja CIA.

Nawet jej założyciel, Allen Weinstein mówi wprost, że NED zajmuje się tym, czym zajmowało się niegdyś CIA, zanim Kongres i inne organy kontrolujące amerykański wywiad nie wypowiedziały wojny CIA i ich tajnym operacjom.

Oto co o NED-zie mówi jego twórca: Wiele z tego, co dziś robimy, dwadzieścia pięć lat temu potajemnie robiła CIA.

Innymi organizacjami zaangażowanymi w obalanie niewygodnych dla USA rządów są m.in. National Republican Institute, National Democratic Institute, czy też sławna już Open Society Institute George’a Sorosa.

Według dziennikarza Washington Post, Michael Dobbsa, rewolucja Otporu w Serbii, która doprowadziła do odsunięcia od władzy Slobodana Milosevicia kosztowała rząd Stanów Zjednoczonych 41 mln dolarów.

Operacją mieli dowodzić specjalnie wyszkoleni agenci, umieszczeni w mieszkaniu ambasadora USA w Serbii Richarda Milesa, którzy koordynowali działalności sieci serbskich studentów, którzy walczyli o amerykański styl życia, czyli o jak to nazwał Perlmutter globalną cywilizację opartą, na amerykańskiej multikulturowości i chińskim totalitaryzmie.

Gruzja

Po udanym przewrocie politycznym w Serbii Departament Stanu USA, który nadzorował obalanie Milosevicia wysłał ambasadora Milesa do Gruzji, gdzie rządził Edward Szewardnadze, były szef radzieckiej dyplomacji, który miał już wkrótce zostać obalony w wyniku tzw. rewolucji róż.

Zanim jednak to się stało, National Endowment for Democracy, Open Society Institute, czy też Freedom House musiały zorganizować sieci młodych rojących grup i uzbroić je w amerykańską walutę oraz nowoczesny sprzęt elektroniczny niezbędny do koordynowania protestów.

Po odsunięciu od władzy Szewardnadze i wstawieniu na fotel prezydenta swojej marionetki Michaiła Saakaszwilego, wychowanka Columbia University Law School oraz stypendysty Departamentu Stanu, rządząca wówczas w Waszyngtonie junta neokonserwatystów i syjonistów obrała na cel Ukrainę.

Ukraina

Przekształcenie Ukrainy w prozachodnią satelitę USA nadzorował ambasador USA w Kijowie John Herbst.

W wyniku tzw. pomarańczowej rewolucji do władzy doszedł Wiktor Juszczenko, którego żona, Kateryna, była wysoką urzędniczką w administracji Ronalda Reagana i George’a Busha seniora oraz była zatrudniona w Departamencie Stanu.

Na Ukrainę została oddelegowana jako przedstawicielka US-Ukraine Foundation. W pomarańczowej rewolucji Waszyngton wspierał szczególnie grupy młodzieżowe, które odegrały ogromną rolę w organizacji demonstracji ulicznych, czyli naganianiu tłumów.

Ruch, którego celem było wyniesienie do władzy amerykańskiej marionetki działał pod nazwą Pora.

Na pomoc Ukraińcom przybyli przeszkoleni wcześniej przez USA Gruzini, tacy jak Giwi Targamadze, przewodniczący gruzińskiej komisji parlamentarnej ds. Obrony i Bezpieczeństwa oraz członkowie gruzińskiej organizacji młodzieżowej Kmara.

Ukraińcy byli szkoleni przez Gruzinów m.in. w sprawie metod walki poprzez bierny opór. Na pierwszym Majdanie, nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnych naganiaczy rojów młodzieży, czyli zespołów rockowych.

I tak swoich ukraińskich kolegów wsparły gruzińskie zespoły takie jak Zumba, Soft Eject, czy Green Room, które występowały także podczas rewolucji róż.

Birma

Do kolejnej kolorowej rewolucji, doszło daleko od Europy, w państwie Myanma, w południowo-wschodniej Azji. Można zapytać: po co Stanom Zjednoczonym obalać reżim wojskowy w tym jednym z najbiedniejszych państw świata?

Otóż Myanma, czy jak kto woli Birma, jest jednym z kluczowych krajów dla Chińskiej Republiki Ludowej, w tej chwili głównego konkurenta USA w walce o utrzymanie światowej dominacji.

Myanma oprócz tego, że leży w kluczowym miejscu ze względu na szlaki morskie z Zatoki Perskiej do Morza Południowochińskiego, to na dodatek Chińczycy u wybrzeży tego kraju stworzyli terminal gazowy oraz magazyny na ropę naftową, jako alternatywę na wypadek, gdyby USA zmilitaryzowały cieśninę Malakka oraz zablokowali do niej dostęp Chińczykom.

Oprócz transportu przez Myanmę ropy z Sudanu czy Bliskiego Wschodu, Chińczycy eksploatują również pola gazowe w Myanmie i transportują ten surowiec gazociągiem wprost do chińskiej prowincji Junnan. Ale to jeszcze nie wszystko: Chińczycy podobnie jak robią to w przypadku Arabii Saudyjskiej Amerykanie, w zamian za zakup birmańskich surowców, sprzedają im broń wartą miliardy dolarów tak, aby część z zainwestowanych w tym kraju pieniędzy wracała z powrotem do Chin.

Tak zaawansowana współpraca, która przyczynia się do ogromnego w ciągu ostatnich 30 lat wzrostu gospodarczego Chin musiała wzbudzić niepokój ideologów amerykańskiej dominacji. I dlatego też Departament Stanu i National Endowment for Democracy finansowały kluczowe opozycyjne media w tym kraju, takie jak: New Era Journal, Irrawaddy, czy radio Demokratyczny Głos Birmy.

Oprócz amerykańskich agend i organizacji we wsparcie szafranowej rewolucji w Birmie mocno zaangażował się Gene Sharp, jeden z teoretyków tzw. rewolucji bez przemocy (ang. nonviolent revolution). Sharp jest założycielem Instytutu Alberta Einsteina, który został założony w celu wspierania przyjaznych Ameryce i amerykańskim interesom rewolucji na całym świecie.

Instytut Einsteina działał w Birmie już od 1989 roku. Został tam ściągnięty po masakrze demokratycznej opozycji, dokonanej przez birmański reżim. Sharp został tam ściągnięty przez agenta specjalnego CIA Roberta Halveya, eksperta od tajnych operacji.

Halvey chciał, aby Sharp szkolił birmańską opozycję w zakresie metod biernego oporu.

W trakcie szafranowej rewolucji, brytyjski Financial Times opublikował artykuł, w którym opisana jest rola Sharpa w próbie przewrotu politycznego w Birmie: W przeciągu ostatnich trzydziestu lat aktywiści z komitetu oporu politycznego ruchu na uchodźstwie przeszkolili około trzech tysięcy birmańskich rodaków ze wszystkich środowisk, w tym kilkuset buddyjskich mnichów, z zakresu filozofii i strategii biernego oporu oraz organizowania społeczności.

Warsztaty te, prowadzone w strefach przygranicznych i przyciągające ludzi z całej Birmy, postrzegano jako szkolenie instruktorów, którzy wrócą do domu i podzielą się tymi ideami z innymi pragnącymi zmiany.

Te przygotowania, wraz ze wsparciem materialnym w postaci, na przykład telefonów komórkowych – pomogły położyć podwaliny pod religijny bojkot junty, doprowadzając do największych antyrządowych protestów od dwudziestu lat.

Przez dziesięć dramatycznych dni mnisi oraz świeccy obywatele, rozwścieczeni pogłębiającym się zubożeniem i wszechobecnymi represjami, kroczyli ulicami w liczbie sięgającej około stu tysięcy osób, zanim reżim zdławił demonstrację, zabijając co najmniej piętnaście osób i aresztując tysiące.

Następnie brytyjski dziennik poinformował, że Gene Sharp, wykształcony w Oxfordzie i związany z Harvardem teoretyk pokojowego oporu przeciwko represjom, namawiał rebeliantów do obrania pokojowych środków do walki z juntą.

Jego pomocnik, emerytowany pułkownik Robert Halvey attache wojskowy w Rangunie w latach osiemdziesiątych, tłumaczył, jak stosować planowanie i strategie wojskowe w pokojowym buncie. Co ciekawe Sharp przebywał także w Chinach dokładnie w czasie kiedy na placu Niebiańskiego Spokoju w 1989 roku, zebrały się tłumy demonstrantów domagających się demokratyzacji Chin, cokolwiek to znaczyło.

Tybet

W tym samym 2007 roku, kiedy to szafranowa rewolucja w Birmie ostatecznie poniosła klęskę, prezydent USA George W. Bush zapalił zielone światło dla kolejnej kolorowej rewolucji w sąsiedztwie Chin. I po raz kolejny amerykańskie organizacje pozarządowe uruchomiły strumień gotówki dla prodemokratycznych sił, tym razem w Tybecie.

I jak to zwykle bywało w takich przypadkach, na pierwszy plan wysunął się National Endowment for Democracy, który finansował m.in. gazetę Tibet Times, organizację Laogai Research Foundation, Centrum Multimedialne Tybetu oraz Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji. Ale to nie wszystko. NED od dziesięcioleci finansował również m.in. International Campaign for Tibet oraz Students for a Free Tibet.

Krótko mówiąc: Amerykański Departament Stanu, który rozdzielał fundusze NED-u maczał palce niemal we wszystkim co miało zdestabilizować region Tybetu w marcu 2008 roku.

Dlaczego ten Tybet jest dla USA taki ważny?

Oprócz rzeczy oczywistych, takich jak geograficzne położenie tego regionu, w Tybecie swoje źródło ma 7 największych rzek Azji, przez co region ten jest najbardziej wartościowym na świecie źródłem wody. Ale woda to nie wszystko.

W Tybecie znajdują się jedne z największych na świecie złóż uranu i boraksu, połowa światowych zasobów litu, największe w Azji złoża miedzi, ogromne zasoby rud żelaza, kilkadziesiąt tysięcy kopalni złota oraz ogromne zasoby drewna.

Po upadku szkarłatnej rewolucji w marcu 2008 roku, Waszyngton próbował jej ponownie w sierpniu tego samego roku, kiedy to Chiny gościły Letnie Igrzyska Olimpijskie i neokonserwatystom z administracji Busha szczególnie zależało na skompromitowaniu Chin w oczach świata, który podziwiał postęp jaki dokonały Chiny w ciągu zaledwie 30 lat od śmierci masowego ludobójcy Mao Zedonga.

Jednak i tym razem masowe protesty na nic się zdały.

Jeśli chodzi o próby destabilizacji Chin masowym rojeniem protestujących to nie można nie wspomnieć o George’u Sorosie, który próbował w Chinach założyć sieć swoich fundacji, jednak został bardzo szybko oskarżony o szpiegostwo na rzecz CIA i wyrzucony z Chin, o czym wspomina w swojej książce Underwriting Democracy.

Jednak nie przeszkodziło mu to we współpracy z pułkownikiem CIA Robertem Helveyem oraz Instytutem Alberta Einsteina, którzy kontynuowali swoją antychińską działalność na peryferiach Państwa Środka. Instytut Sharpa opracował specjalnie na potrzeby kolorowych rewolucji podstawowe metody wykorzystywane przez USA w ich postmodernistycznych zamachach stanu.

Najważniejszą z nich była elektroniczna technologia wymiany informacji. Wraz z pojawieniem się Internetu i upowszechnieniem telefonów komórkowych amerykański Pentagon opracował ponadto całkowicie nową formę zmiany reżimu i destabilizacji politycznej.

Opisał ją Jonathan Mowat, badacz fenomenu kolorowych rewolucji: Jesteśmy świadkami cywilnego zastosowania doktryny rewolucji w sprawach wojskowych, sekretarza Donalda Rumsfelda, polegającej na wykorzystaniu wysoce mobilnych małych grup, działających za pomocą wywiadu i komunikacji w czasie rzeczywistym.

Oddziały żołnierzy zajmujące sektory miasta z pomocą wyświetlaczy w inteligentnych hełmach dających im natychmiastowy ogląd otoczenia, stanowią militarną stronę.

Grupy młodzieży zbiegającej się na wskazanych skrzyżowaniach, pozostające w nieustannym kontakcie dzięki telefonom komórkowym stanowią przypadek cywilnego zastosowania tej doktryny.

To podobieństwo nie powinno dziwić, skoro amerykańskie wojsko i Agencja Obrony Narodowej dotowały rozwój internetu, telefonów komórkowych i oprogramowania.

Od ich wdrożenia prowadzono badania i eksperymentowano, aby znaleźć optymalne zastosowanie tych technologi w wojnie nowego rodzaju.

Jednym z ostatnim z wielkich rojeń mas ludzkich, które miały doprowadzić i doprowadziły do zmiany demokratycznie wybranej władzy był tzw. Euromajdan na Ukrainie.

Na uwagę zasługuje kwota jaką amerykański podatnik musiał przeznaczyć na tą rewolucję. Otóż według Victorii Nuland, żony Żyda Roberta Kagana, jednego z założycieli Projektu na Nowe Amerykańskie Stulecie (PNAC) USA zainwestowały w budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie 5 mld dolarów.

Przypomnijmy, że zmiana reżimu w Serbii kosztowała jedynie 41 mln dolarów. No cóż, wszystko ma swoją cenę.

Inne rojenia : „rewolucja goździków” w Portugalii (1974), „rewolucja róż” w Gruzji (2003), „purpurowa rewolucja” w Iraku (2003-2005), „pomarańczowa rewolucja” na Ukrainie (2004/2005), „cedrowa rewolucja” w Libanie (2005), „tulipanowa rewolucja w Kirgistanie” (2005), „niebieska rewolucja” w Kuwejcie (2005), „dżinsowa rewolucja” na Białorusi (2006), „szafranowa rewolucja” w Birmie (2007), „zielona rewolucja” w Iranie (2009), „jaśminowa rewolucja” w Tunezji (2011), rewolucja słoneczników w Republice Chińskiej (2014) – protesty przeciwko polityce zbliżenia z Chińską Republiką Ludową, Parasolowa rewolucja w Hongkongu – protesty po ogłoszeniu niedemokratycznych wyborów …

Rojenie i chaos medyczny na bazie czterech rewolucji

Rewolucja, to ideologia – zamkniętego kręgu władzy (moc seksualna, moc strachu, moc alchemiczna – moc monopolu …), który zmienia tylko użyteczne nazwy propagandowe na przestrzeni dziejów.

( Niech żyje szaman, wódz, król, cesarz, papież, towarzysz, pan … ) Skąd, to wiemy ?

Rewolucja, to sprytna sztuczka marketingowa, która dla rozprężenia panującego ucisku społecznego, zmienia naprzemiennie ekipę rządząca, w celu stworzenia wiecznego, dualnego kręgu władzy, wybranych jednostek na plebsem, który nieświadomie – utrzymuje powyższą elitę, tworzącą, wieczną ideologie kast hierarchicznych i ludzkiego kapitału.

Żadne przymusowe obalenie rządu lub tak zwanego porządku społecznego na korzyść nowego systemu – zwane rewolucją, nie wynika z działania społecznego – lecz z ideologii wybranych jednostek, pragnących wykorzystać aspekt społecznego – niezadowolenia.

Bunt, rozruchy, walka klasowa, powstanie, strajk, rewolucja … nie dotyczy buntu społeczeństwa, przeciw władzy, ale władzy, przeciw społeczeństwu …

Promieniowanie elektromagnetyczne sposobem wywoływania stanów chorobowych i zmian prawnych

Ideologia HIV, Ptasiej Grypy, SARS, Świńskiej Grypy i Koronawirusa, ma wspólny mianownik i jest nim choroba radiacyjna, spowodowana wdrożeniem technologii 1G na przełomie 1983/84 roku, technologii 2G na przełomie 1996/7 roku, technologii 3G na przełomie 2002/3 roku, technologii 4G na przełomie 2008/9 roku oraz technologii 5G na przełomie 2019/20.

0G, to pomysł stworzenia systemu komunikacji radiowej, który pojawił się już w latach 40. XX wieku w laboratoriach firmy Bell Telephone Company, następne doświadczenia i eksperymenty, pokrywają się z epidemiami grypy w latach : 1948–49, 1952–53, 1957 (grypa azjatycka) 1965, 1965, 1968 (grypa hongkong) 1973, 1975 (grypa rosyjska) …

Szanowni państwo, dowody manipulacji i wojny władzy z plebsem, są na tyle realne, że każdy z nas, może złożyć pozew do sądu (29), czy międzynarodowego trybunału praw człowieka, co jest zgodne z prawem naturalnym i konstytucją:

Art. 77.1 Kon: Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

Logiczne myślenie potrafi połączyć wszystkie elementy manipulacji, jakiej doświadczamy w związku z ideologią koronawirusa.

Mam nadzieje, że duch walki i siły wesprze nas w działaniu przeciw samostanowiącym się elitom, które okradają wszystkich nas z wolności, równości, godności, własności i praw …

Trzeba ludzi,,wypowiadających takie kwestie piętnować : Trzeba słuchać ludu, obiecać im czego oczekują, a potem wygaszać ich oczekiwania. Mają zapierdalać za miskę ryżu …

Takie persony, trzeba piętnować i wysiedlać wraz z rodzinami, trzeba kreować prawdę, sprzeciwiając się kłamstwu poprawności politycznej …

Nigdy nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem … Zawsze omijaj idiotów i przyj do przodu …

Patrząc na poziom polskiej elity, dochodzę do wniosku, że najemnicy rządu globalnego, są debilami obdartymi z logiki oraz moralności i żaden fetysz, nie zrekompensuje im choroby psychicznej, którą owe marionetki, pragną rozpropagować wśród całego narodu …

Rewolucja elit, musi spotkać się z buntem wolnego i świadomego swych praw człowieka.

Nie może być tak, że ogon macha psem … Nie może być tak, że ręka która karmi, jest gryziona i obcinana … Jeśli rząd bez ludzkiego kapitału, przestaje istnieć, to wystarczy nieświadomość swojej użyteczności, zamówić na świadomość swojej siły.

Rząd i urząd, nic nie może nam dać, ponieważ aby żyć i jeszcze nam coś dać, musi uprzednio nas okraść w imieniu prawa zwierząt …

Nie możesz wybrać sobie pana i reprezentanta, ponieważ własną odpowiedzialność, zamieniasz na nieodpowiedzialny schemat utrzymywania kogoś, kto z wolnego człowieka, uczyni z ciebie użytecznego i skrajnie posłusznego niewolnika.

Prawo rażąco niesłuszne, czyli takie, które odchodzi od prawa naturalnego, nie jest prawem, lecz bezprawiem …

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

”IDEOLOGIA ROJU” – NAJWIĘKSZE NARZĘDZIE KONTROLI ELIT

Globalna Świadomość16 marca 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułCZY NADCHODZI OSTATECZNY ”WIELKI RESET” SYSTEMU BANKOWEGO ?Następny artykułZAGADKA FIRMAMENTU – CZY NAD NASZYMI GŁOWAMI PŁYNIE KOSMICZYNY OCEAN ?

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

ANTYCHRYST – CYFROWA WALUTA I WIELKIE ZWIEDZENIE AGENDY 2030 TAJEMNICE MEDYCZNE ”OSTATNICH LAT” – CZY GIGANCI ”BIG PHAPMY” WIEDZIELI OD

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

CZYM BĘDZIE NOWY ”JAD” – 160 LABORATORIÓW PRODUKUJE ”BROŃ BIOLOGICZNĄ” 24 GODZ. NA DOBĘ ANTYCHRYST – CYFROWA WALUTA I WIELKIE

Kategorie

AGENDA 2030 (186) Alternatywna historia świata (174) Bez kategorii (7) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (178) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • ”IDEOLOGIA ROJU” – NAJWIĘKSZE NARZĘDZIE KONTROLI ELIT
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?