Przekraczając Rubikon

KIM JESTEŚMY – TAJEMNICE TABLIC IZYDY

KIM JESTEŚMY – TAJEMNICE TABLIC IZYDY

Ludzkie DNA. Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami – LWEM I BYKIEM – na ikonach, obrazach, starożytnej architekturze; z błogosławionym ogniem

Na obrazie w tytule artykułu DNA znajduje się na fresku w postaci Drzewa Życia na głowie osoby. Baran/Wół u góry po lewej, Lew u góry po prawej

Rozszyfrowanie tabliczki Izydy (TABLICE BEMBO)

Wszystko, co jest napisane poniżej, jest odbiciem widzianych symboli na „triumfalnych” łukach, ikonach, obrazach średniowiecznych artystów, starożytnej architekturze, badaniu medycyny chińskiej w symbolach, tłumaczeniu hebrajskiego, tarota, symboli egipskich, znaków itp. . Wszystkie infa zebrane w głowie w ziarnach i symbolach. Spróbuję spekulować na temat artykułu, wyrażając swoją wizję. W żadnym wypadku nie udaję w pierwszej kolejności prawdy, tylko przypuszczam, a czytelnicy skomentują, czy tak jest, czy nie i gdzie się mylę.

Nośniki informacji przyrodniczej

Istnieją 2 rodzaje naturalnych nośników informacji dla ludzkiego DNA (na rycinie 00 w postaci Drzewa Życia na głowie osoby) – WODA i Słońce / Księżyc / OGNIEŃ (jest to symbolicznie przedstawione na przykład na obrazach starożytnego Egiptu , na tabliczce Izydy-Rysunek 01 Egipt i jego rozkodowanie-rys. 02.03), które stwarzają wszystko wszędzie za pomocą owej informacji ze SŁOŃCA/Księżyca ORAZ WODY – zarówno na Ziemi jak iw kosmosie, oraz w ludzkim DNA, oraz które niosą to nam – naturalna informacja w postaci elektromagnetycznego promieniowania słonecznego od SŁOŃCA w ciągu dnia i odbicia promieniowania słonecznego od Księżyca w nocy, a także z zaburzonej WODY w zbiornikach.

Ryc. 01 Tabliczka (tabliczka) Izydy z obrazami, na których w łuku znajduje się centralna postać Boga

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Ryc.02 INTERPRETACJA TABLICY BEMBO (ISIS), gdzie centralna postać w łuku -IYNX- 4 symbole oznaczenia boga YHWH z łuku. To ta sama tabliczka co na ryc.01, tylko bardziej uporządkowana (nie przeze mnie) i przetłumaczona z języka obrazów na język znaków/symboli. I już przedstawia nie obrazy, ale znaki i litery, co czyni go bardziej dostępnym do zrozumienia, możesz spróbować przetłumaczyć. Na lewo od środka litery opisują aktywną triadę elementów „OGNIA”. Na prawo od środka pasywna triada elementów „WODA” jest opisana literami. U góry, w 4 sekcjach tabliczki, za pomocą triad alfabetycznych, pokazane są oznaczenia znaków Zodiaku: 4 * 3 w każdej sekcji = 12 znaków. Poniżej, za pomocą triad literowych, opisano 4 główne kierunki (południe, północ, zachód, wschód) zgodnie z różą wiatrów, które odpowiadają 4 formom energii, 4 porom roku.

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Ryc.03 Ciąg dalszy ODKODOWANIA TABLICY BEMBO (ISIS), gdzie w centrum znajduje się starożytny ANKH – starożytny symbol Egipcjan, oznaczający życie wieczne, czyli życie po śmierci, a na nim są 2 trójkąty: przezroczysty odwrócony i ciemny cieniowany. Jeden trójkąt wchodzi w drugi, tworząc w ten sposób za pomocą OGNIA / Słońca / Księżyca i WODY całe życie na Ziemi – to znaczy przedstawiony jest proces formowania się z elementów (zgodnie ze znakami alchemicznymi poniżej – gwiazdą Dawida). Nad symbolem ANKH znajduje się okrąg z kropką w środku-SYMBOL SŁOŃCA-boga Salomona-Ojca-Boga (również znak alchemiczny). Odszyfrowujemy tu tylko to, co dotyczy WODY i OGNIA.      

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -
Chrześcijańscy pielgrzymi trzymają świece w kościele Grobu Świętego, tradycyjnie uważanym za miejsce pochówku Jezusa Chrystusa, podczas ceremonii rozpalenia Świętego Ognia na Starym Mieście w Jerozolimie, sobota, 14 kwietnia 2012 r. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

Na dole Ryc. 03 w 4 sekcjach przedstawiono triady liter hebrajskich, każda z triad przedstawia inną formę energii z różą wiatrów z każdego z 4 głównych kierunków. Każda litera hebrajska ma swoje własne oznaczenie form energii, ale nie jest to tematem tego artykułu.                                    

SYMBOLE I ZNAKI

Ryc.04 Istniejące znaki alchemiczne

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Według alchemicznych znaków na Tablicy Izydy na ryc. 03 na zdjęciu:

– ciemno zacieniony trójkąt na lewo od środka – znak OGNIA (męski) – pokazuje nam, że na triadę 3 elementów – miedź, rtęć, żelazo – ma wpływ Ogień/Słońce/Księżyc, lub ta triada elementów jest utworzone przy użyciu informacji z Ognia/Słońca/Księżyca;

– przezroczysty odwrócony trójkąt na prawo od środka – znak WODY (rodzaj żeński) – pokazuje nam, że triada 3 elementów – ołów, cyna, srebro – jest pod wpływem wody, lub ta triada elementów jest tworzona za pomocą informacji z woda ;

 – ciemno zacieniony trójkąt pośrodku obrazu wchodzi w jasny trójkąt – jest to znak zakończenia Wielkiej pracy alchemicznej – znak procesu Ognia i Wody z triadami-elementami.

Nie zapominajmy, że wszystko, co rozważamy, przypuszczalnie występuje w cząsteczce ludzkiego DNA. Właśnie po to jesteśmy wszędzie przedstawiani za pomocą symboli, znaków, obrazów, abyśmy zrozumieli, jakim zwierzęciem jest nasze DNA i jakie ma właściwości (więcej na ten temat w kolejnym artykule). I w tym nadal rozważamy nośniki informacji – Ogień / Słońce / Księżyc i Wodę – w symbolach i znakach.

Tak więc symbolem Ognia/Słońca/Księżyca na obrazach, freskach, obrazach, obiektach architektonicznych, łukach, ikonach jest Lew, a Ogień to Słońce/Księżyc, z którego pochodzi to właśnie Ogniste promieniowanie na DNA – patrz Ryc.05 . A kwiaty na rysunkach są symbolicznym obrazem DNA, ponieważ. kwiaty kwitną na drzewach, a drzewa są przedstawiane jako symbol na wielu starożytnych obrazach.

Samo słowo SIM-VOL składa się z Simba-Leo i Vol-Ox / Tour / Aries / Taurus / Lamb. Te symbole – LEW I BYK – znajdują się na wielu starożytnych freskach, płaskorzeźbach, ikonach, obrazach artystów itp., a jednocześnie budzą wiele pytań.

Ryc.05 Lew / Ogień / Słońce / Księżyc – symbol informacji dla DNA z Ognia – i symbol kwiatów DNA

Ryż.  06 Lew/Ogień - symbol informacji dla DNA z Ognia oraz kwiaty DNA na płaskorzeźbie

Ryż. 06 Lew/Ogień – symbol informacji dla DNA z Ognia oraz kwiaty DNA na płaskorzeźbie

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Na zdjęciu/ikona ryc. 07 przedstawia Lwy-symbole Ognia w łukach i cały obraz w Ogniu, tj. działania na obrazach na zdjęciu / ikonie zachodzą w ludzkim DNA w ciągu dnia z promieniowaniem słonecznym.

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Na zdjęciu Ryc. 08 Starożytny Egipt przedstawia symbol Lwa i Ogień SŁOŃCA Tutaj ANKH jest pod Słońcem

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

W jednym miejscu obejrzałem obrazki, w innym przeczytałem o tym, w trzecim przetłumaczyłem z łaciny – i to dla siebie zrozumiałem i zebrałem, i opiszę to tutaj dla Ciebie.

Następnym symbolem jest symbol WODY informacyjnej – jest to BYK / BARAN / Tour / Wół / BARANEK na rzezi – gdzie – jak przedstawiają to na różne sposoby, ale znaczenie jest to samo – to wszystko są symbole WODY.

Ryc.09 Europa w Wodzie i Wodzie / WODA-symbol nośnik informacji z Wody, DNA-kwiaty-symbole

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Ryc. 10 Europa, BULL / WODA-symbol-nośnik informacji z Wody i DNA-Ryby-symbole

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Wśród Sumerów na płaskorzeźbach fotony światła z informacją o DNA były przedstawiane jako symbole ryb i łusek, ponieważ jedna ryba emituje fotony światła, a druga w pobliżu je zabiera (fizycy udowodnili eksperymentalnie). Na zdjęciu widać nawet wizerunek ryby – jedna ciemna dawała światło, druga jasna otrzymywała światło. Nasz Puszkin napisał także bajki, w których wspomina się o łuskach, wodzie i rybach, sugerując ludzkie DNA (bajka „O Caru Saltanie” itp., W której 33 bohaterów tworzy aminokwasy w DNA i bajka o samym DNA). Każda baśń, ikona, obraz, fresk, płaskorzeźba jest figuratywnym obrazem tego, co ukryte i tajemnicze, czego autor nie mógł napisać wprost, obawiając się o swoje życie z powodu różnych zakazów i inkwizycji.

Zwróć uwagę – w tle obrazu wodnego z BYKIEM przedstawiono konstrukcje architektoniczne z kolumnami, zapamiętaj je – tutaj faktycznie ludzie stosują właściwości DNA (ryc. 10).

Ryc. 11 Europa w wodzie, BULL/Water – symbol-nośnik informacji dla DNA i łukowata struktura

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

W tle obrazu na ryc. 11 znajduje się łukowata struktura – pamiętaj o tym – tutaj również DNA jest rzeczywiście używane przez człowieka.Również po lewej stronie znajduje się dzbanek-miarka / narzędzie pomiarowe.

Ryc. 12 BYK / Woda – symbol-nośnik informacji przyrodniczej ze Zbiornika Wodnego i galeria kolumnowa z rzeźbami    

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Zwróć uwagę i zapamiętaj : po lewej stronie na zdjęciu na ryc. 12 znajduje się galeria kolumnowa z rzeźbami – są to prawdziwe projekty wykorzystania możliwości DNA przez osobę, wydaje się, że pod Księżycem, ponieważ Miesiąc / Księżyc jest przedstawiony na obrazku. To zdjęcie podoba mi się najbardziej, bo jest najbardziej pouczający – zdałem sobie z niego sprawę, że Lew / Ogień / Słońce działają na DNA w ciągu dnia z promieniowaniem słonecznym, a Woda / Wół w nocy z księżycowym odbiciem promieniowania. Wszystko o kwiatach-DNA wyjaśniłem już na obrazku, ale wazon/dzban też ma tu pewne znaczenie – to obraz miarki/narzędzia pomiarowego/innych pomiarów poprzez DNA.

Wyciągamy mały wniosek z tego, co widzieliśmy : starożytne i inne cywilizacje wielokrotnie próbowały przekazać nam, ich potomkom, całą masę informacji, wystarczy nauczyć się je rozumieć i czytać.

W różnych miejscach iw różnym czasie działają nosiciele-Wół/Woda, a także nosiciele informacji – Lew/Ogień/Słońce/Księżyc, a ludzie wciąż muszą im stwarzać określone warunki – do ich pracy. Wszystko to należy zbadać i opisać osobno, ponieważ. pojawia się wiele informacji. Zacząłem od symboli i znaków, z grubsza zrozumiałem, co się dzieje, ale okazuje się, że w grę wchodzi genetyka (o DNA) i fizyka (promieniowanie), a nie jestem genetykiem ani fizykiem, więc opiszę własnymi słowami: najlepiej jak potrafię – nienaukowe. 

Najprawdopodobniej podobne procesy zostały już opisane w tych naukach, na pewno w fizyce kwantowej iw genetyce też, tylko to wszystko jest przed nami ukryte, abyśmy nie mogli wykorzystać naszego DNA, które jak się okazuje ma wiele możliwości-właściwości . A to, co nasi naukowcy nazywają „śmieciowym DNA”, ten fragment DNA ma niesamowite właściwości. Wniosek: Lew i Byk to symbole prawdziwych nosicieli naturalnej informacji dla ludzkiego DNA – Ognia / Słońca i Wody / Stawu. Przynoszą to nam w naturze. Struktury architektoniczne przedstawiane jako starożytne dla nas we wszystkich formach malarstwa i architektury mogły zostać zaprojektowane jako duży system rezonansowy do wychwytywania i przechowywania fal energii magnetycznej i elektromagnetycznej dla możliwości DNA w Słońcu i Wodzie. 

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -

Ryc.13 Lew i byk na starożytnych murach, kwiaty DNA po prawej i lewej stronie byka.

Poniżej możliwość DNA podczas zstąpienia błogosławionego Ognia na żywą istotę, na przykład w Wielkanoc w Świątyni

Związek DNA z nośnikami informacji przyrodniczej i starożytnymi symbolami -
Chrześcijańscy pielgrzymi trzymają świece w kościele Grobu Świętego, tradycyjnie uważanym za miejsce pochówku Jezusa Chrystusa, podczas ceremonii rozpalenia Świętego Ognia na Starym Mieście w Jerozolimie, sobota, 14 kwietnia 2012 r. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

Na ryc. 14 prawdziwe zdjęcie zbieżności naturalnego symbolu Świętego Ognia / Lwa / Słońca – w Jerozolimie. Spójrz na to zdjęcie nie na świece w rękach ludzi i nie na księży, wprowadzających nas wszystkich w błąd i niosących po świecie nikomu nie potrzebny ogień w zapalonych świecach, ale spójrz na Promień Słońca – oto on – prawdziwy błogosławiony Ogień w Wielkanoc, który jest błogosławiony dla całego żywego DNA, ponieważ ten promień Słońca niesie naturalną informację wszystkim żyjącym pod nim istotom (który jest dla genetyków, a także dla programistów, fizyków, powinni to wiedzieć od dawna informacja ta jest zakodowana w jej promieniowaniu przez kody genetyczne i kody języków programowania).

Takiego Promieniowania Świętego Ognia wystarczy każdemu i nie można go już nosić po świecie z kapłanami ze świecami) – ryc. 15.   

Również BULL przenosi informacje z Wodą. Dlatego krowa/byk jest uważana za świętą, na przykład w Indiach mają tam też ogromny zbiornik, rzekę Ganges, z której można uzyskać wiele informacji dla żywych istot. Woda, jak wiadomo, gromadzi te informacje.

100 lat temu w świątyniach i różnych starożytnych strukturach architektonicznych na całym świecie wszystko było niszczone i niszczone celowo, abyśmy nie mogli wykorzystać tych możliwości naturalnej informacji dla naszych cząsteczek DNA.  

Są to wszystkie fizyczne i chemiczne procesy natury mające wpływ na cząsteczkę DNA istot żywych w określonych warunkach, o których opowiadali nam starożytni na swoich freskach, płaskorzeźbach, ikonach, obrazach.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KIM JESTEŚMY – TAJEMNICE TABLIC IZYDY

Globalna Świadomość29 czerwca 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułKRZYŻ W KOLE – PRAWDZIWE ZNACZENIE UNIWERSALNGO SYMBOLUNastępny artykułGLOBAL DIGITAL COMPACT – CYFROWY GUŁAG OD KTÓREGO NIE MA UCIECZKI

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

DLACZEGO KRÓLOWIE BYLI ”WIELCY” – LISTA PRZEDRESETOWYCH WŁADCÓW ŚWIATA ŻYJĄCYCH PO 200 LAT ! CZY POŁOWA LUDZI NA ZIEMI NOSI

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

”TURBO RAK” ATAKUJE MŁODYCH LUDZI – CO JEST PRZYCZYNĄ? SZOK ! – RZĄD ŚWIATOWY PODPISAŁ TRAKTAT O RACJONOWANIU ŻYWNOŚCI I

Kategorie

AGENDA 2030 (184) Alternatywna historia świata (173) Bez kategorii (6) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (177) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • KIM JESTEŚMY – TAJEMNICE TABLIC IZYDY
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?