Otwórz oczy

GENARAŁ MASONÓW ALBERT PIKE – I JEGO WIZJA 3 WOJEN ŚWIATOWYCH

GENARAŁ MASONÓW ALBERT PIKE – I JEGO WIZJA 3 WOJEN ŚWIATOWYCH

Zmarły przed prawie 130 latami, słynny amerykański mason, była głowa amerykańskich masonów, gen. armii USA – Albert Pike otrzymał szatańską wizję – precyzyjny plan wprowadzenia ludzkości do Nowego Porządku Świata – Nowego Ładu Świata (NWO) czyli neokomunistycznej GLOBALIZACJI. Jest to plan lucyfera, który nawołuje do unifikacji światowych rządów, finansów i religii. Plan zapowiada trzy wojny o zasięgu światowym.

Generał Albert Pike wysłał listownie przedmiotowy plan innemu masonowi, to jest Giuseppe Mazziniemu z Włoch, ale ów ściśle tajny dokument dostał się w niepowołane ręce i został rozpowszechniony na cały świat, ale do rzeczy: szatański plan „Trzech Wojen Światowych” opublikowano w roku 1871. Jedna z jego kopii znajdowała się przez pewien okres w londyńskim muzeum.

Sekrety owych knowań wyjawił kardynał Chile – Carlo Rodriguez w swojej książce zatytułowanej: „The Mystery of Freemasonryunveiled” (Sekrety Masonów Ujawnione). Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 1925 i nadal jest dostępna na Amazon. Jest to przedruk z roku 1962 i Amazon także podaje, że oryginał był wydrukowany w roku 1925, czyli znacznie wcześniej niż wybuchła II Wojna Światowa.

Dlatego obecne próby dyskredytacji tego planu i podważenia jego autentyczności są skazane na porażkę, gdyż fakty (daty) świadczą same za siebie, to jest data napisania listu z „planem”, data wydania książki Rodrigueza – nadal dostępnej, data powstania drugiej książki na ten temat oraz treść i precyzyjna realizacja tego planu są oczywistym dowodem jego wiarygodności oraz rzeczywistego autora lub duchowych inspiratorów, to jest szatana i upadłych aniołów.

Ludzie, sami w sobie, nie są w stanie planować tak precyzyjnie i z wybiegnięciem na setki lat naprzód oraz plany te tak skutecznie i konsekwentnie realizować. Zresztą podobnie jest z innym sztandarowym dziełem, to jest: „Protokołami Mędrców Syjonu” (Протоколы Сионских мудрецов), które od lat próbuje się zdyskredytować jako rzekomy antysemicki falsyfikat carskiej bezpieki, który został sfabrykowany na potrzeby cara Mikołaja II, ale fakt, iż wszystko, co tam napisano wypełnia się (od ponad 100 lat) – tak, jak zaplanowano i opisano w tychże protokołach, jest największym i niepodważalnym dowodem, który świadczy o autentyczności tego dzieła.

Wracając jednak do listu generała Alberta Pike z 1871 roku – Karol Marks wydał w roku 1848 „Manifest Komunistyczny”, ale rzeczywisty sukces tego dzieła nastąpił dopiero, co istotne, w roku 1871. Do sukcesu przyczyniała się tzw. „Komuna Paryska”. Najwyraźniej teoretyczny plan szatana sprawdzono wcześniej (w sposób praktyczny) we Francji. Szatan widząc pomyślne wdrażanie swojego planu na Ziemi, poszedł o krok dalej i zaplanował trzy wojny światowe, oparte na tym planie. Marks, co wiedzą wszyscy – był Żydem, ale nie wszyscy wiedzą, iż był także synem rabina.

Cele I Wojny Światowej wg planu gen. Alberta Pike: I Wojna Światowa musi być wywołana w celu umożliwienia iluminatom zdetronizowania mocy potężnych monarchii i obalenia wielkich dynastii, a zarazem autokratycznych i samodzielnych dynastii (Romanowów w Rosji, Hohenzollernów w Prusach i Habsburgów w Austro-Węgrzech) oraz uczynienia z Rosji fortecy ateistycznego komunizmu.

Różnice pomiędzy brytyjskimi agenturami iluminatów, a niemieckimi agenturami iluminatów będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm. Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii. Cele te zostały precyzyjnie wypełnione.

Po raz pierwszy na świecie powstał komunistyczny moloch – ZSRR, chrześcijańska rodzina carów została wymordowana, a ortodoksyjny kościół Wschodu został zdziesiątkowany. Dopiero po I Wojnie Światowej wielu zdało sobie sprawę z dokładności owego planu i w rezultacie zaczęto go rozpowszechniać analizując plan ze zwiększoną uwagą. Obserwatorzy rządzących elit czekali na II Wojnę Światową, której cele były także bardzo interesujące.

Cele II Wojny Światowej wg planu gen. Alberta Pike: II Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi. Celem wojny jest zniszczenie nazizmu, a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie.

W czasie II Wojny Światowej międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu, w którym będziemy go potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu. Celami II Wojny Światowej będzie zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego, który będzie wielką próbą przed wprowadzeniem [opartego na podobnych zasadnych] Nowego Porządku Świata zwanego także Nowym Ładem Świata [NWO]!

Co jest znamienne, faszyzm w momencie powstawania planu, to jest w roku 1871, nawet nie istniał. Twórca planu zapowiedział jego powstanie oraz jego zniszczenie na korzyść syjonizmu. Mamy więc precyzyjny plan, doskonale udowodniony, który wskazuje nam jedną olbrzymią prawdę. Powyższe plany i ich realizacja wskazują na architekta owego planu, jako na osobę żyjącą znacznie dłużej niż żyje człowiek, a skuteczna i precyzyjna realizacja planu jeszcze bardziej potwierdza jej architekta, czyli szatana.

Rządy ludzkie nie są w stanie tak się zorganizować oraz zjednoczyć w realizacji czegokolwiek. To nie Bóg spowodował powstanie Izraela w roku 1948, ale masońscy lucyferianie. Izrael został powołany do życia przez lucyfera, rękami Churchilla i Hitlera. Ten fakt obnaża błąd religii bratających się z syjonistycznymi Żydami, wierząc w cudowne powstanie tego państwa. Jest to zupełnie fałszywy Izrael, a jego mieszkańcy nie są prawdziwymi Żydami – vide: Apokalipsa Św. Jana (r. 3, w. 9):

Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią.”

Oraz r. 2, w. 9:

Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty -i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.”

Tym samym, Izrael musiał objąć panowanie nad Palestyną, głównie nad Jerozolimą oraz ma odegrać kluczową rolę w wywołaniu III Wojny Światowej. Wszystkie cele II Wojny Światowej zostały osiągnięte. Powstało państwo Izrael, powstał także komunistyczny Układ Warszawski, a Jerozolima, kosztem Palestyńczyków, stała się (za sprawą prezydenta Donalda Trump’a) ponownie stolicą Izraela.

Nie bardzo to pasuje do ludzi rzekomo miłujących Boga Izraela. Polskę oddano Sowietom w Jałcie, a gen. Władysław Sikorski został zamordowany w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem, ponieważ stał na przeszkodzie włączenia Polski do Bloku Wschodniego. Z tych właśnie przyczyn armia sowiecka czekała na wschodnim brzegu Wisły, aż Niemcy „utopią w krwi” Powstanie Warszawskie, aby zapewnić sobie pewne zwycięstwo nad Polską i bez większych oporów włączyć nasz kraj do swojej strefy wpływów.

Znając szatański plan II Wojny Światowej, wszystkie jej aspekty wydają się całkowicie sensowne. Wiele wojennych tajemnic jest w takim świetle zrozumiałych i wysoce logicznych. Musiał istnieć zły, despotyczny władca – Hitler i musiał mieć złego, despotycznego przeciwnika – Stalina. Faszyzm powstał jako zły, niegodziwy system, który powinien być za wszelką cenę zniszczony. Hitler grał rolę obsesyjnego mordercy Żydów w sposób doskonały, a Holokaust ma także do spełnienia olbrzymią rolę.

II Wojna Światowa była więc duchową ucztą demonów. 55 milionów ludzi, głównie cywilów, zamordowano w bestialski sposób po to, żeby szatański plan postawił kolejny krok ku Globalizacji! Bez biblijnych aspektów tych wydarzeń nic innego nie ma sensu. W chwili obecnej trwają intensywne przygotowania szatana i upadłych aniołów do wywołania III Wojny Światowej.

Udostępnij

GENARAŁ MASONÓW ALBERT PIKE – I JEGO WIZJA 3 WOJEN ŚWIATOWYCH

Globalna Świadomość14 sierpnia 202314 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułNASA ODEBRAŁO TAJEMNICZE SYGNAŁY – HUMANIODALNE ISTOTY ŻYJĄ W PUSTEJ ZIEMI ?Następny artykułPREDYKCYJNE PROGRAMOWANIE NA PRZYSZŁE WYDARZENIA W KOMIKSACH

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

”TURBO RAK” ATAKUJE MŁODYCH LUDZI – CO JEST PRZYCZYNĄ? SZOK ! – RZĄD ŚWIATOWY PODPISAŁ TRAKTAT O RACJONOWANIU ŻYWNOŚCI I

Ostatnie wpisy

”TURBO RAK” ATAKUJE MŁODYCH LUDZI – CO JEST PRZYCZYNĄ? SZOK ! – RZĄD ŚWIATOWY PODPISAŁ TRAKTAT O RACJONOWANIU ŻYWNOŚCI I

Kategorie

AGENDA 2030 (184) Alternatywna historia świata (173) Bez kategorii (6) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (177) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • GENARAŁ MASONÓW ALBERT PIKE – I JEGO WIZJA 3 WOJEN ŚWIATOWYCH
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?