AGENDA 2030

FUNDACJA GATESÓW, ONZ I FUNDACJA ROCKEFELLERA – OGÓLNOŚWIATOWY IDENTYFIKATOR CYFROWY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH DO 2030 ROKU ?

FUNDACJA GATESÓW, ONZ I FUNDACJA ROCKEFELLERA – OGÓLNOŚWIATOWY IDENTYFIKATOR CYFROWY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH DO 2030 ROKU ?

Z pomocą Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Fundacji Rockefellera Organizacja Narodów Zjednoczonych ma wspaniałe plany trwałego zniewolenia każdej istoty ludzkiej na tej planecie do roku 2030. Wprowadzanie na całym świecie identyfikatorów cyfrowych odbywa się właśnie teraz i będzie wiązało się z bezgotówkowym, w pełni cyfrowym systemem płatności i całkowitym zniszczeniem iluzji wolności.

W środę, 8 listopada 2023 r., odbyło się wirtualne wydarzenie inaugurujące tak zwany program „50 na 5”.Według ONZ, Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz partnerzy Fundacji Rockefellera rozpoczynają kampanię mającą na celu przyspieszenie wprowadzenia identyfikatorów cyfrowych , płatności cyfrowych i udostępniania danych w 50 krajach w ramach cyfrowej infrastruktury publicznej (DPI) do 2028 r. w raporcie Daily Exposé .

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ogłosił plany wprowadzenia na całym świecie „cyfrowych identyfikatorów” do roku 2030, które – według Reclaim the Net – będą one obowiązkowe dla osób pragnących uczestniczyć w społeczeństwie The Gates Foundation Pushes For Digital ID Systems, Despite Criticism.

W ramach przygotowań do tego stałego programu dotyczącego niewolnictwa cyfrowego przeznaczono miesiące przygotowań i budżet w wysokości około 6,8 miliona dolarów na uruchomienie tego mechanizmu identyfikacji cyfrowej opartego na biometrii.

Moralni ludzie zaczęli kwestionować nie tylko system cyfrowej identyfikacji, ale system, w którym klasa rządząca miażdży wszystkich znajdujących się pod nią. Może to zatrzymać lub uniemożliwić zniewolenie ludzkości, gdy istoty w końcu zorientują się, że są niewolnikami. Niestety, uświadomienie sobie, że jesteśmy niewolnikami, jest pierwszym i najtrudniejszym krokiem do uwolnienia się.

Cyfrowa infrastruktura publiczna (DPI) jest niezbędna, aby kraje mogły poprawić swoje gospodarki i dobrobyt ludzi. Dołącz do nas podczas inauguracji inicjatywy #50in5, aby omówić, w jaki sposób budowanie włączającej DPI może wspierać silne gospodarki i sprawiedliwe społeczeństwa:

DPI są sprzedawane jako mechanizm zapewniający włączenie finansowe, wygodę, lepszą opiekę zdrowotną i ekologiczny postęp. Ale każdy, kto ma dwie komórki mózgowe do połączenia, rozumie, że to jest koniec: kompletny i całkowity system zniewolenia, bez szans na ucieczkę dla ludzi.

Jest to „wszechstronne określenie stosowane w odniesieniu do nadchodzącego technokratycznego systemu zarządzania opartego na trzech podstawowych komponentach: identyfikatorze cyfrowym, płatnościach cyfrowych, takich jak cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) oraz masowym udostępnianiu danych”. –

Bill Gates nalegał na cyfrowe identyfikatory w Kenii dla noworodków

Ci którzy chcą „uczestniczyć” w „społeczeństwie”, będą musieli na zawsze być ich niewolnikiem (i sprzedać swoja duszę). O to w tym wszystkim chodzi. W tej chwili ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że niewolnictwo nigdy nie zostało zniesione, a jedynie rozszerzone na wszystkich. Kiedy masa krytyczna ludzi zrozumie, że system, który władcy stworzyli, aby utrzymać nas pod swoją kontrolą, miał jedynie na celu zapewnienie, że ludzie chętnie podporządkują się swemu uciskowi, zaczniemy się uwalniać. Do tego czasu władcy będą nadal zaciskać niewidzialne łańcuchy, które przyczepiliśmy do naszych szyi.

Cyfrowy system płatności bezpośrednio powiązany z ludzkim ciałem

20 czerwca 2019 r. ** Microsoft oficjalnie złożył wniosek patentowy na technologię, która bezpośrednio łączy ciało ludzkie z cyfrowym systemem płatności. O ile nie jest to wystarczająco podejrzane: patent otrzymał numer rejestracyjny 2020-0 6 0 6 0 6 .

System Microsoft, w połączeniu z 5G, może zatem być również używany do „odczytu” fal mózgowych i sprawdzania, czy możesz mieć pewne „złe”, zbuntowane lub dysydenckie myśli. Jeśli uważasz, że to „science fiction”: w zeszłym roku pojawiły się obrazy klas szkolnych w Chinach z uczniami w opaskach 5G. Te pasma 5G są w stanie „odczytać” fale mózgowe uczniów i, między innymi, zmierzyć ich koncentrację. Używając różnych kolorów światła, nauczyciele mogą natychmiast zobaczyć, czy uczeń zwraca uwagę, czy też jego myśli są gdzie indziej.

„Aktywność ludzkiego ciała związana z zadaniem dostarczonym użytkownikowi może być wykorzystana w procesie wydobywania systemu kryptowalutowego. Serwer może zapewnić zadanie urządzeniu użytkownika, które jest komunikacyjnie połączone z serwerem. Czujnik komunikacyjnie sprzężony z urządzeniem użytkownika lub zawarty w nim może wyczuwać aktywność ciała użytkownika. Dane dotyczące aktywności ciała mogą być generowane na podstawie wykrytej aktywności ciała użytkownika. System kryptowalutowy połączony komunikacyjnie z urządzeniem użytkownika może zweryfikować, czy dane aktywności ciała spełniają jeden lub więcej warunków określonych przez system kryptowaluty, i przyznać kryptowalutę użytkownikowi, którego dane aktywności ciała są zweryfikowane.”

„Znak Bestii” jeszcze bliżej?

(Bestia) sprawia …że nikt nie może kupować lub sprzedać, kto nie ma znaku, nazwę bestii lub numer jego imienia (666) . ” (Rev.13: 16) „I pojawił się zły i złośliwy guz na ludziach, którzy mieli znamię bestii i czcili jego wizerunek. (Obj. 16: 2) „A dym ich męki unosi się na wieki i nie mają odpoczynku, dzień i noc, którzy czczą bestię i jej obraz, i wszystkich, którzy otrzymują znak jego imienia. (Rev.14: 11)…

Dane biometryczne mogą pomóc w identyfikacji osób z przeciwciałami i potrzebujących szczepionek w miarę zniesienia blokady koronawirusa (Biometric Up Date:)


Identyfikacja biometryczna może być nieocenionym narzędziem dla krajów po zniesieniu blokady koronawirusa, eksperci powiedzieli Reuterowi, że ewentualna szczepionka dotrze do osób wymagających szczególnego traktowania.

„Możemy biometrycznie zidentyfikować osobę i powiązać ją z wynikami testu, a także dokumentem o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Osoba ta ma wówczas „niepodważalny” dowód, że jest odporna na działanie przeciwciał w ich systemie ”- powiedział Larry Dohrs, szef iRespond z Azji Południowo-Wschodniej, Thomson Reuters Foundation. „Byłoby to bardzo cenne doświadczenie”. Starszy pracownik Centrum Rozwoju Globalnego Prashant Yadav zauważa, że biorąc pod uwagę, że ponad 1 miliard ludzi na świecie nie ma możliwości udowodnienia swojej tożsamości, według danych Banku Światowego, rząd będzie ogromnym wyzwaniem dla określenia, kto otrzymał szczepionkę…

«Najbardziej niepokojącym aspektem projektu jest numer patentu: 060606…» Chodzi o centrum operacyjne, produkujące kryptowalutę, która będzie rozprowadzana wśród ludzi w zależności od ich aktywności fizycznej – pisze włoski dziennikarz i bloger Cesare Sacchetti.

Nie jest to bynajmniej produkt fantazji literackiej Isaaca Asimova, ale projekt, nad którym pracuje «Microsoft» Billa Gates’a.

26 marca 2020, w amerykańskim urzędzie patentowym (akta złożone w dniu 20 czerwca 2019) została zatwierdzona technologia opracowana przez Microsoft Technology Licensing LLC (Washington, DC), nosząca nazwę:

«WO2020060606 – CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA» – «SYSTEM KRYPTOWALUTOWY WYKORZYSTUJĄCY DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI CIAŁA» Istotą tegoż wynalazku jest stworzenie kryptowaluty, powiązanej z fizycznymi ciałami ludzi.

Przypomnijmy pokrótce czym są kryptowaluty.

Otóż cryptocurrency są walutami cyfrowymi, które są zupełnie inne niż tradycyjne monety fiat, które zna większość społeczeństwa. Pieniądze fiat to wszystkie te waluty, takie jak euro i dolar, które są emitowane bezpośrednio przez bank centralny, który ma wyłączny monopol na tworzenie owej waluty. Kryptowaluty natomiast opierają się na zupełnie przeciwstawnej zasadzie, jaką jest decentralizacja, gdzie nie ma instytucji mających wyłączną zdolność do tworzenia pieniądza.

Wiele z nich opiera się na technologii blockchain, tj. na łańcuchach bloków, które są ze sobą połączone. W ramach owego łańcucha funkcjonuje swego rodzaju duża księga rachunkowa, zwana ledger, która rejestruje wszystkie transakcje dokonywane przez użytkowników kryptomonety. Ci, którzy chcą tworzyć bitcoins od zera, mogą to zrobić wyłącznie poprzez tzw. ekstrakcję bitcoins z łańcucha transakcji.

Operacja ta jest zatem zdecentralizowana, w przeciwieństwie do klasycznych walut fiat, gdzie emisja pieniądza jest scentralizowana.

Nie wyklucza to jednak możliwości stworzenia kryptowaluty, której emisja będzie regulowana wyłącznie przez instytucję scentralizowaną, jak ostatnio zaproponował to francuski minister finansów Bruno Le Maire.

Ale dlaczego Bill Gates jest tak bardzo zainteresowany stworzeniem kryptowaluty? Na stronie 4 prezentacji technicznej projektu «WO2020060606 – CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA» wyjaśnia się, jak owa waluta cyfrowa będzie funkcjonować.

„Na przykład, fala mózgowa lub ciepło ciała emitowane przez użytkownika podczas wykonywania przez niego zadania przydzielonego mu przez dostawcę usług serwerowych, takiego jak oglądanie reklam czy korzystanie z niektórych usług internetowych, mogą być wykorzystywane w procesie ekstrakcji kryptowaluty. Zamiast ogromnej pracy obliczeniowej, jakiej wymagają niektóre konwencjonalne systemy kryptowalutowe, dane generowane na podstawie aktywności ciała mogą stać się dowodem wykonanej pracy, a zatem użytkownik może nieświadomie rozwiązać ten trudny problem obliczeniowy”.

Praktycznie rzecz biorąc, scentralizowany system, który tworzy tę walutę, wykrywa aktywność cielesną człowieka i rozdziela walutę zgodnie z wykonywanymi przez niego zadaniami.

Wszyscy na świecie mogą zostać wirtualnie podłączeni do owego rodzaju Matrixa, który przydzielałby kryptowalutę jedynie tym, którzy wykonują wyznaczone czynności i którzy podłączeni są do systemu.

W technicznym wyjaśnieniu sposobu działania systemu operacyjnego podano nawet pewien rodzaj schematu.

Ludzie, znajdujący się na dole po lewej stronie, są połączeni z jednostką centralną, znajdującą się na górze po prawej stronie, zwaną „systemem kryptowalutowym”, która produkuje walutę cyfrową i rozprowadza ją za pomocą sieci komunikacyjnej.

W jaki sposób system w praktyce daje owe pieniądze podłączonym do niego użytkownikom?

Odpowiedź pojawia się w opisie technologii.

„Czujnik podłączony komunikacyjnie lub zainstalowany w urządzeniu użytkownika może wykryć aktywność ciała osoby. System kryptowalutowy podłączony do urządzenia danej osoby (telefonu komórkowego, komputera lub laptopa) może zweryfikować, czy aktywność ciała spełnia warunki wymagane przez system i przypisać kryptowalutę osobie, której aktywność ciała została zweryfikowana”.

Innymi słowy, system tworzący kryptowalutę zadecyduje, czy zapłacić danej osobie kwotę waluty cyfrowej na podstawie aktywności jej ciała czy też nie.

Jeśli system, z jakiegokolwiek powodu, uważa, że ktoś nie wykonuje prawidłowo przypisanej czynności lub nie ogląda wystarczająco dużo reklam w telewizji, osoba ta nie otrzyma niczego.

Wszyscy wkrótce możemy stać się zależni od owego systemu cyfrowego, który będzie bazą do stworzenia globalnej waluty cyfrowej.

Do podłączenia się do centrali produkującej kryptowalutę potrzebny jest telefon komórkowy lub komputer, ale skoro mówimy o Billu Gates’ie, to nie wolno nam zapomnieć o Agendzie ID2020, tj. o projekcie tożsamości cyfrowej opartym na wykorzystaniu mikrochipa, finansowanym przez ojca Microsoftu oraz przez Rockefellerów.

Mikrochip podskórny może stanowić idealne wręcz narzędzie do podłączenia człowieka do systemu produkującego walutę globalną. Ci, którzy będą chcieli wydawać walutę przyszłości, będą więc musieli być podłączeni do centralnego komputera, w przeciwnym razie nie będą mieli możliwości ani sprzedaży, ani kupna.

Ale najbardziej niepokojącym aspektem projektu jest numer patentu: 060606. Choć wygląda to nieprawdopodobnie, ale to jest właśnie ten numer, który został wybrany. Dla tych, którzy nie znają niniejszego numeru, należy zacytować słynny fragment z Księgi Objawienia św. Jana.

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Udostępnij

FUNDACJA GATESÓW, ONZ I FUNDACJA ROCKEFELLERA – OGÓLNOŚWIATOWY IDENTYFIKATOR CYFROWY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH DO 2030 ROKU ?

Globalna Świadomość10 listopada 202310 listopada 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułMASOŃSKA TAJEMNICA PLANU 3 WOJEN ŚWIATOWYCH – ”OSTATNIA” WOJNA ŚWIATOWA BĘDZIE INNA NIŻ MYŚLIMY !Następny artykułTAJEMNICE IV RZESZY –

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

CZY ICH PLAN POLEGŁ – CZEMU ELITY CHCIAŁY NAS KARMIC ROBAKAMI ? CO MOŻEMY ZROBIĆ GDY NADEJDZIE ”NOWA PANDEMIA” ?

Ostatnie wpisy

”LECZYŁ RAKA W 5 MINUT” – JAK BIG PHARMA STWORZYŁA PANDEMIĘ NOWOTWOROWĄ JAKI EFEKT NA ŚWIAT MIAŁ OSTATECZNIE ”ŚWIATOWY TEST

Kategorie

AGENDA 2030 (210) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • FUNDACJA GATESÓW, ONZ I FUNDACJA ROCKEFELLERA – OGÓLNOŚWIATOWY IDENTYFIKATOR CYFROWY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH DO 2030 ROKU ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?