CERN I ”ZAKON ZŁOTEGO BRZASKU” – JAK OKULTYŚCI OTWIERAJĄ PORTALE DO INNYCH WYMIARÓW !

WORLDCOIN I WORLD ID – OSTATECZY SYSTEM KONTROLI LUDZKOŚCI
12 maja 2024
MASOŃSKIE ”THE ECONOMIST” – UPADEK BĘDZIE SZYBKI DOTKILWY I NIEODWRACALNY”
13 maja 2024