USA ZAWARŁY TAJNE POROZUMIENIE Z SZARYMI OBCYMI W CELU ZAPEWNIENIA PRZETRWANIA RASIE LUDZKIEJ.

”TRÓJKĄT ALASKI” – NOWY TRÓJKĄT BERMUDZKI O KTÓRYM MEDIA I RZĄDY MILCZĄ.
9 marca 2020
MU – ZAGINIONY KONTYNENT.
10 marca 2020