JAK IS-RA-EL UKRADŁ WIEŻĘ BABEL SUMEROWI.
20 marca 2020
CZY ”PROMIEŃ ŚMIERCI” NIKOLI TESLI NAPRAWDĘ POWSTAŁ?
21 marca 2020