PRZEMYSŁ WYKORZYSTYWANIA DZIECI ”NIC SIĘ NIE STAŁO”. FILM SYLWESTRA LATKOWSKIEGO KOLEJNYM TROPEM W POLSKIM ”PIZZAGATE”

CO BY SIĘ STAŁO ZE ŚWIATEM GDYBY KAŻDY MIAŁ DOSTĘP DO DARMOWYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.
20 maja 2020
ILLUMINATI KONTRA RUCHY WOLNOŚCIOWE – JAK NIEWIDZIALNA WOJNA DOBRA ZE ZŁEM WPŁYWA NA NASZ ŚWIAT ?
21 maja 2020