CZYM JEST NASZA PLANETA – DLACZEGO ZIEMIA NIE JEST OKRĄGŁA ANI PŁASKA ?
9 czerwca 2020
DYSONANS ŚWIADOMOŚCI : JAK WŁAMAĆ SIĘ LUDZIOM DO GŁOWY.
9 czerwca 2020