Świat jest inny

WIELKA 13 RODÓW KRWI ILLUMINATI.

WIELKA 13 RODÓW KRWI ILLUMINATI.

Od lat obserwujemy jak was nakręcają, przekręcając, dezinformują, okłamują i dzielą. Wszystko to aby utrzymać władze kosztem społeczeństw całego świata.

Opowieści o 13 rodzinach iluminatów mijają się z celem ponieważ odciągają one uwagę od prawdziwego układu sił na świecie. Otóż każdy kontynent ma swoich 13 rodzin, każdy kraj i miasto ma swoich 13 rodzin … Tak powstało globalne imperium elit, kontrolujące instytucje hierarchiczne.

Klasyczny układ 13 rodzin zaprzysiężonych, prezentuje się tak :

 • The Astor Bloodline
 • The Bundy Bloodline
 • The Collins Bloodline
 • The DuPont Bloodline
 • The Freeman Bloodline
 • The Kennedy Bloodline
 • The Li Bloodline
 • The Onassis Bloodline
 • The Reynolds bloodline
 • The Rockefeller Bloodline
 • The Rothschild Bloodline
 • The Russell Bloodline
 • The Van Duyn Bloodline

13 europejskich klanów, po przeniesieniu siły tajnych bractw do USA, zostało wzbogaconych o 3 klany :

 1. The Disney Bloodline
 2. The Krupp Bloodline
 3. The McDonald Bloodline

W tym samym czasie zaczęły funkcjonować klany Nikolaitów :

 • House of Borja
 • House of Breakspeare
 • House of Somaglia
 • House of Orsini
 • House of Conti
 • House of Chigi
 • House of Colonna
 • House of Farnese
 • House of Medici
 • House of Gaetani
 • House of Pamphili
 • House of Este
 • House of Aldobrandini

Czym są te klany?

W skład tych klanów weszły rodziny egipskich dynastii królewskich oraz kapłanów egipskich wychodzących z linii wypędzonych rodów słowiańskich, które przejęły kontrolę nad Watykanem za pomocą Jezuitów – Czarnego Generała – Towarzystwa Jezusowego, SJ (łac. Societas Iesu) oraz Weneckiej Rady Dziesięciu.

Wszystkie rodziny wchodzące w skład regionalnych 13-nastek, nazywane są Saturnalian Brotherhood. Braterstwo Saturna, dla uniknięcia skojarzeń z kultem śmierci Saturna nazywane jest także : bractwem Babilońskim lub bractwem Sumeryjskim. Tak zwany czarny papież wchodzący do bractwa z ramienia Nikolaitów, nazywany jest „Przewodniczącym Rady Świata”.

USA, Black Union lub United States Corporation nazywane jest też Małym Rzymem, nazwy te są oficjalnym nazwami państwa stworzonego przez Jezuitów (Nikolaitów) na bazie prawa morskiego. Szczególnie radzę wam zwrócić uwagę na oficjalną flagę USA, która po wyeliminowaniu kilku pierwszych prezydentów, przybrała zupełnie inną formę podporządkowaną prawu morskiemu.

Tak zwane : ” Odkrycie Ameryki”, przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, wiąże się z oficjalnym przejęciem „podbitej” Ameryki w ręce Nikolaitów. O tych rzeczach mówić nie wolno, kilka słów Prince, zakończyło się jego nagłą śmiercią.

Międzynarodowe Prawo Morskie Admiralicji (Uniform Code Commerical) powstało w oparciu o prawo kanoniczne Watykanu ( Imperium Rzymskiego, które w istocie jest prawem Sumeryjskim).

Wszystko rozbija się o logikę działań geopolityki. Na świecie według założeń geopolityki, istnieje tylko jeden główny kontynent : Euro – Azja otoczona wyspami. Euro – Azja, jako hegemon na lądach i ocenach obecnie walczy z Czarną Unią o dominację nad światem.

Zasada jest prosta, ten kto rządzi w Euro – Azji rządzi światem.

Światem, może rządzić tylko imperium morskie w historii : Egipt, Grecja, Rzym, Hiszpania, Portugalia, Francja, Anglia, hegemonem chcą stać się Stany Zjednoczone. Polska ma dostęp do morza, ale jest łatwa do skontrolowania przez cieśniny duńskie. Jeśli transport morski jest najtańszą formą transportu, to ten kto go kontroluje staje się hegemonem, w ten sposób kraje z dostępem do morza i tanią formy eksportu i importu, mogą poprzez embargo handlowe zniszczyć każdego wroga, zależnego od ruchu morskiego.

W państwach z dostępem do morza cieżko jest wprowadzić totalitaryzm, więc państwa te symulują istotę wolności poprzez wspieranie handlu i silniejsze wspieranie kasty średniej, która sama utrzymuje porządek wśród kasty robotniczej. Dzieje się tak, ponieważ władcy tych iluzorycznych państw wiedzą, że naród mający możliwość łatwej ucieczki, skorzysta z tej okazji, a elity nie będą miały taniej siły roboczej i armii chroniącej interesy państwa handlowego …

Państwa morskie, takiej jak Francja, USA, Anglia mogą kontrolować państwa ziemskie, takie jak Polska, Czechy, Ukraina, czy Rumunia … Plusem państwa ziemskiego, jest fakt, iż na państwo ziemskie takie jak Polska, czy Rosja, nie można nałożyć embarga morskiego, ponieważ będzie ono nieskuteczne.

Pamiętajcie o tym, Polska była, jest i będzie niezależna, a żadne embargo na Rosję, nie jest wstanie zrobić jej krzywdy. Polska, posiadając silne władze społeczne mogłaby wraz z Rosją nałożyć embargo na Anglię, czy USA i zniszczyć te państwa, gdyby nie to, że układ USA – Rosja, ogranicza udział rosyjskiej floty na morzach i oceanach świata.

Z tego samego powodu zniszczono polski przemysł stoczniowy i ograniczono prawem unii europejskiej ilość połowów dalekomorskich. Przykładem wymuszenia działań przez embargo było zmuszenie Japonii do zaatakowania USA.

USA, nie mogło pozwolić sobie na atak, ponieważ nie znalazłaby chętnych do agresji na Japonię i Niemcy. Wystarczył jednak podstęp i ludzie sami stworzyli legendę bohaterstwa żołnierzy amerykańskich skazanych na śmierć rytualną. Porównaj sobie ten sam schemat zastosowany i zrealizowany 11 września, „nie chcem, ale muszem”, dla dobra narodu, trzeba było zaatakować nie istniejących terrorystów, tylko wolne państwa posiadające ogromne złoża bogactw naturalnych …

Trzeba także zauważyć, że armia niemiecka, była wspierana i zależna od amerykańskich korporacji, stąd embargo na paliwo i technologie, oznaczało szybkie rozwiazanie kwestii wymyślonego na potrzeby przemysłu anglo – amerykańskiego, faszyzmu.

Aby stworzyć 14 stref wpływu (Unia Południowo Amerykańska, Unia Afrykańska, Unia Europejska, Unia Skandynawska, Unia Arabska, Hiperland ( Izrael – który nie powstał z powodu Holokaustu, lecz został zaplanowany za pomocą Deklaracji Balfoura 1896 – 1917, http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/deklaracja-balfoura-i-syjonistyczna.html …

Aby to zrealizować, musiały się odbyć dwie ostatnie wojny aby wymusić poświęcenie – (holokaust) 6 milionów Żydów … Przy czym, ofiar ostatniej wojny światowej było 72 miliony osób w tym 25 milionów Polaków. Tutaj trzeba przypomnieć, że plan wciągnięcia polski w wojnę z Rosją poprzez terror na Ukrainie (Głodomór – podwójne dzieło Lenina i Stalina, w tamtych czasach mieszkańcy obszaru dzisiejszej Ukrainy byli traktowani jako Polacy) ), był starym planem Rosji. ), należących do trzech super mocarstw : USA, Rosji i Wielkiej Brytanii (Wspólnota Brytyjska).

Obecnie tylko trzy państwa, mają prawo posiadania prawdziwej broni – broń to forma szantażu jądrowego.

Ciekawostką jest kontrolowanie władców państw morskich przez papieża i czarnego papieża. W mocy Jezuitów pozostaje członek rodu Burbonów, król Hiszpanii Juan Carlos.

Juan Carlos nosi tytuł : Roman Monarch of the World, Król Jerozolimy SMOM – Wojskowy Navigator. Bardzo ciekawe jest to, że w kult chrześcijański wmontowano wszystkie ideologie potrzebne do krzewienia kultu Zaratusztrianizmu i Mitraizmu, które są podstawami szkół tajemnic wchodzącymi w skład Bractwa Saturna.

Jezuici, zostali wytypowani na strażników tajemnic. Zakon ten został stworzony przez dom Farnese, w czasie panowania papieża Pawła III, bedącego członkiem rodu Farnese. Loyola został zwerbowany przez kardynała Alessandro Farnese. Kiedy pierwszy etap tworzenia Jezuitów został ukończony, władze nad zakonem przejął ród Borgia, który przekształcił go bractwo skrytobójców.

Stało się to widoczne w czasie panowania Aleksandra VI, Rzymianie modlili się, aby Papieżem nigdy więcej nie został żaden Hiszpan. Dodatkowo sprawę pogarszał planowany rozwód Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. Borgia wykorzystał Jezuitów do stworzenia jezuickiego ładu, ta wojskowa sprawna siła uderzeniowa rządzona przez generałów, stworzyła tajną armię Watykanu, której nie jest się wstanie przeciwstawić, nawet sam papież.

Jezuici zostali oficjalnie zaprezentowano światu w 1540 roku przez papieża Pawła III. Ignacy Loyola, stał się ich pierwszym generałem. Don Franciszek Borgia był prawnukiem Aleksander VI i współzałożycielem jezuitów. Ze strony matki był potomkiem króla Ferdynanda Aragońskiego.

Wizerunki członków rodu Borgiów, są do dziś synonimem władzy elitarnych bogów nad ludźmi. Wizerunek Borgi, to znany obecnie wizerunek Jezusa – Chrystusa … Inkwizycja była dziełem Hiszpańskiej Armii Jezuitów, która chciała położyć kres opowieściom o Starożytnej Lechii, jako kolebce potęgi Euro – Azji.

I tutaj rodzi się historia o 13 rodzinach, które przejęły kontrole nad częścią rozbitej Lechii, zwanej po dziś dzień Polską.

 1. Dom Piastów
 2. Dom Przemyślidów
 3. Dom Haldensleben
 4. Dom Ezzonidów
 5. Dom Ludolfingów
 6. Dom Rurykowiczów
 7. Dom Andegawenów
 8. Dom Jagiellonów
 9. Dom Giedyminowiczów
 10. Dom Czartoryskich
 11. Dom Wettynów (Coburg Gotha)
 12. Dom Leszczyńskich
 13. Dom Radziwiłłów (Hohenzollernów)

Wiedza, to potęgi klucz, jeśli dobrze poczytacie zobaczycie, że wszystkie elitarne dynastie łączna się w jedną armie, kraczącą przeciwko narodom całego świata. Rozbito Lechię dając wybranym rodom władze nad nowo stworzonymi państwami, którym dano nową historię, nowy alfabet i nową religie, aby wytrzeć z ludzkiej pamięci legendy o wolności i równości społecznej. Większość polityków i księży, to użyteczni idioci, którzy chorują na manie wielkości.

Skąd ta mania wielkości?

Ludzie tacy zostali zrodzeni z związków morganatycznych (łac. [matrimonium ad] morganaticam – dosłownie [małżeństwo na] poranek; od staroniemieckiego morgan) – małżeństwo zawarte przez członka rodu arystokratycznego lub dynastii z osobą uznawaną za będącą niższego stanu, która poprzez związek ten nie zmienia swego stanu, tj. nie uzyskuje awansu społecznego, a potomstwo z tego związku nie ma praw do tytułów, funkcji i dóbr dziedziczonych w rodzinie małżonka wyższego stanem.

Potomkowie z małżeństw morganatycznych, to baronowie i hrabiowie, Książęta (np. von Hohenberg), czy królowa Anglii, Maria (1867-1953), babka królowej Elżbiety II … Obecnie takie osoby są chętnie widziane w tajnych bractwach, ponieważ za fetysz tytułu i pieniędzy zrobią oni wszystko. Spójrzmy na rządy państw zależnych takich jak Polska, Czechy, Niemcy, Ukraina … , teatr, żart, farsa … Godzicie się na to, ponieważ boicie się odpowiedzialności przez wpojony w strach.

Strach budzi w was obojętność wobec dobra społecznego, a dobrobyt staje się rajem utraconym, i wy wierzycie, że ktoś dla was kosztem siebie, da wam to, co może mieć dla siebie – bogactwo, władze, wpływy … Obudźcie się, zanim staniecie się ofiarami kolejnego rządów, wojen i ludzkich wynaturzeń.

Dlaczego ideologie nami rządzą.

Absolutyzm polityczny – pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne. Władzę absolutną można sprawować w ramach rozmaitych ustrojów i nie jest ona ograniczona tylko do monarchii absolutnej.

Absolutyzm władzy polega nie tyle na formalnej stronie ustroju, lecz na tym kto w rzeczywistości sprawuje władzę i czy osoba lub grupa ją sprawująca jest ograniczona prawnie, np. przez konstytucję, czy też stoi całkowicie ponad prawem. Wszystko to podszyte jest formami manipulacji opartej na dialektyce heglowskiej (dialektyka pana i niewolnika).

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIELKA 13 RODÓW KRWI ILLUMINATI.

Globalna Świadomość9 czerwca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułCZYM JEST NASZA PLANETA – DLACZEGO ZIEMIA NIE JEST OKRĄGŁA ANI PŁASKA ?Następny artykułDYSONANS ŚWIADOMOŚCI : JAK WŁAMAĆ SIĘ

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA UJAWNIAJĄ MROCZNY PROCEDER CZY PO 2023 ROKU NASTĄPI TOTALNA KONTROLA POPULACJI

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • WIELKA 13 RODÓW KRWI ILLUMINATI.
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?