Przekraczając Rubikon

ASTANA – OKULTYSTYCZNA STOLICA ILUMINATÓW.

ASTANA – OKULTYSTYCZNA STOLICA ILUMINATÓW.

Warto zauważyć, że na mapie obszaru, który masoneria rosyjska rytu francuskiego określa jako obszar przyszłego państwa Eurazji pojawiło się nowe wielkie miasto – Astana (nowa stolica Kazachstanu).

Astana wcześniej jeszcze do 1997 roku nazywała się zupełnie inaczej: Akmoła. W 1994 – rząd przyjął uchwałę o przeniesieniu stolicy z Ałmaty do Akmoły; z chwilą ukończenia tego procesu – w 1998 zmieniła się również nazwa miasta na Astana.

Zauważmy, że wystarczy drugą literkę przenieść na początek tej nazwy i z ASTANA uzyskamy słowo „SATANA”.

Najciekawszy jest film pt. „Astana – stolica Iluminati”: Jak dowiadujemy się z niego jest to „futurystyczna stolica okultyzmu” władająca „Nowym Porządkiem Świata”, wysławiająca „najbardziej staro­żytną religię ludzkości”.

W całym mieście rozmieszczone są olbrzymie, wielkie i małe podobi­zny słońca. Słońce to jeden z najważniejszych symboli masonerii – symbo­lizujące masońskie światło i jego nosiciela Lucyfera (Lucy Fera).

Jednym z głównych budynków w mieście jest „Piramida Pokoju” – ol­brzymia trzykondygnacyjna piramida. Budynek zadedykowano zjednocze­niu światowych religii. Faktycznie jest świątynią religii okultystów.

Pierwszy – poziom mroczny jest w podziemiach piramidy. Znajduje się tam opera – sala koncertowa – „dla ludu”. Na suficie opery umieszczone jest olbrzymie słońce, które ją oświetla.

Drugi – poziom średni jest jasny i stanowi wielką salę kongresową, gdzie ludzie siedzą wokół ogromnego, okrągłego stołu w kształcie słońca, którego spód stanowi słońce w operze. W sali tej mają odbywać się „kon­gresy międzyreligijne” i, zapewne, konferencje masońskie. Jej kształt i sym­bolika mają wskazywać na „wzrost w oświeceniu”.

Trzeci poziom znajduje się w wierzchołku piramidy i jest okrągły, cał­kowicie przeszklony i kąpie się w świetle słonecznym. Na oknach znaj­dują się podobizny gołębi „reprezentujących pokój, który będzie rezulta­tem połączenia wszystkich rządów na świecie i wszystkich religii w jeden nowy porządek świata”. Na suficie znajduje się solarne bóstwo „lśniące nad oświeconymi”.

Równie ważną co piramida budowlą Astany jest położony w sercu miasta olbrzymi, górujący nad innymi budynkami, monument, który „ma uosabiać legendę o mitycznym drzewie życia i magicznym ptaku szczęścia”. Na jego szczycie znajduje się wielka kula symbolizująca jajo złożone przez tego ptaka i zarazem słońce. To „drzewo życia” stanowi „kanał, poprzez który duchy opuszczają świat materialny i łączą się z boskim światem”. We wnętrzu kuli znajduje się pomieszczenie, a w nim złoty trójkąt z odciskiem dłoni prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, w którym każdy, kto tam się znajdzie może umieścić swoją dłoń.

Nursułtana Nazarbajewa można już w zasadzie uznać za dożywotnie­go władcę Kazachstanu. Jest nieprzerwanie jego prezydentem od 1990 r. a zatem dwudziesty drugi rok. To stary komunista, w swoim czasie jeden z najbliższych współpracowników Michaiła Gorbaczowa. Gorbaczow był osobą wysoko postawioną w światowej hierarchii masońskiej. Założo­na przez niego Fundacja Gorbaczowa mająca zjednoczyć wszystkie reli­gie skupia największych masonów i okultystów ze całego świata.

Jednym z najbliższych współpracowników Gorbaczowa jest w niej Barbara Marx Hubbard -medium i działaczka New Age oraz „przedstawiciel teozoficznej myśli w New Age” w ONZ, członek Klubu Rzymskiego Federico Mayor Za­ragoza, mason Ted Turner oraz George Schultz, członek centrum New Age o nazwie Lucis Trust (kiedyś Lucyfer Trust).

Historia miasta ASTANA przypomina piękne bajeczki z dzieciństwa. Było pole. Przyjechał na koniku piękny królewicz, który przy pomocy czarodziejskiej różdżki wyczarował śliczny pałac, królewnę i cały jej dwór. Ale na kazachskiej ziemi tak się stało. Był pustynny azjatycki step, a po 16 latach mamy super nowoczesne miasto tętniące życiem, ciągle jeszcze w budowie.

Kolebka Antychrysta.

To właśnie ucieleśnienie Pitagorejskiej wizji świata, studiowane zawzięcie przez współczesnych okultystów, który zakłada jego podział na trzy części:

  • najwyższy świat – zwierzchników
  • wyższy świat – przełożonych
  • i niższy – podwładnych

został zrealizowany w Astanie, by gościć co trzy lata kongresy przedstawicieli religii świata. Dwa poprzednie odbywały się w Moskwie, III – w Astanie w 2009 roku, pod nazwą „Kongres Przywódców Tradycyjnych Religii Świata”. W IV Zjeździe Zwierzchników Religijnych Świata w Kazachstanie – 30 maja 2012 roku, wziął udział Cyryl I (Władimir Michajłowicz Gundiajew), patriarcha Moskwy i wszechrusi oraz patriarcha Jerozolimy Teofil.

Występując na ekumenicznym forum Cyryl podkreślił konieczność zachowania wspólnego dążenia wszystkich tradycyjnych religii do tworzenia wspólnego dobra i pokoju na świecie. Zjazd odbył się we wspomnianym Pałacu Pokoju i Pojednania, o kształcie masońskiej piramidy, gdzie w sali konferencyjnej o nazwie „kolebka” (kolebka Antychrysta) spotkali się przedstawiciele 40 państw świata.

Podczas przemówień muzułmanów, żydów, buddystów jak i samego patriarchy Cyryla, ani razu nie wspomniano imienia Jezusa Chrystusa. Powszechnie przyjęto tam używać określenia „Najwyższy”. Mimo powołania „Rady 14-stu” największych religijnych liderów, w skład której wszedł sam Gundajew, zjazd nie był wydarzeniem stricte religijnym, gościł zaproszonych polityków i ministrów spraw zagranicznych znaczących w świecie państw.

Źródło :

https://www.nowtheendbegins.com/new-world-order-has-created-its-first-capital-city-headquarters-in-astana-kazakhstan/?fbclid=IwAR0N28BCtcJ6IWtPxYeLNAaY8yBkXHgSmpryHt1AYZnu4JoBoCPTuwIyZh0

Udostępnij

Jeden komentarz

  1. Pingback: 1applicant

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *