NASIENIE SZATANA WŚRÓD LUDZI – DYNASTIE KRÓLÓW I FARAONÓW TO POTOMSTWO UPADŁYCH ANIOŁÓW.
8 lipca 2020
CZY PAPIEŻ I JEZUICI TO OKULTYŚCI WINNI NAJGORSZYCH ZBRODNI NA DZIECIACH ?
9 lipca 2020