Przekraczając Rubikon

CZY CHRZEŚCIJANIE W MODLITWACH WYSŁAWIAJĄ BÓSTWO BAALA ?

CZY CHRZEŚCIJANIE W MODLITWACH WYSŁAWIAJĄ BÓSTWO BAALA ?

Wiemy, że od czasów Jeremiasza, który prorokował przed zburzeniem 1 świątyni, było z wiarą Izraelitów coraz gorzej, aż ostatecznie Bóg ich wygnał z ziemi i ten okres trwa aż do dnia dzisiejszego. Weźmy to pod uwagę i zastanówmy się. Jeśli już oni nie znali prawdziwego imienia Bożego, to jakim cudem możemy je znać my, którzy żyjemy już w maksymalnie zakłamanych czasach, a Bóg już dawno nie posyłał żadnych proroków, aby nas pouczać?

Zdrowy rozsądek podpowiada, że my także nie znamy prawdziwego imienia Boga Izraela. Bóg wydał nas w ręce upadłych aniołów i ukrył się, a więc tym bardziej wydaje się to zrozumiałe i logiczne.

Biblia Warszawska Jer 23:26. Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, 27. którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu?

Septuaginta Jer 23:27 Liczą na to, że swoimi urojeniami, które jeden drugiemu opowiada, doprowadzą do zapomnienia prawa, tak jak ich przodkowie zapomnieli o moim imieniu ze względu na boginię Baal.

Zauważcie, jaki bajzel panuje w temacie “imienia Boga”. Macie do wyboru do koloru:

JHWH, Jahwe, przyjdzie świadek Jehowy i powie: Jehowa. Są to wszystko pochodne tetragramu, który sam w sobie jest już masoreckim przekrętem. Oczywiście osoby zakochane w masońskim państwie Izrael, języku judeoaramejskim (zwanym powszechnie hebrajskim) i kabalistycznym judaizmie głównego nurtu będą tutaj protestować, ale nie ważne. Ważne jest to, że kłócą się o wymioty diabła (JHWH).

Mamy także kabalistyczne Elochim i inne, co kto chce. Każdy twierdzi, że to jego wersja jest tą jedyną poprawną.

Tymczasem co na to Bóg? Bóg przyznaje nam, że lud Boży ZAPOMNIAŁ imienia Bożego i stało się na skutek ich (naszych) własnych grzechów.
Jakim głupstwem dzisiaj jest twierdzenie, że ktoś zna i posiada prawidłowe imię Boga, skoro cały ten diabelski świat usilnie bardzo mocno dąży do tego, abyśmy tego imienia nie znali, a zamiast niego używali imion diabła.

Mi osobiście trudno jest uwierzyć komukolwiek, kto twierdzi, że zna prawidłowe imię Boże, a nie jest prorokiem. A więc będę czekał, aż Bóg przez Pomazańca lub być może wcześniej przez Eliasza objawi nam swoje imię. Do tego czasu przyznaję otwarcie, że nie znam imienia Bożego.

Izraelici mieli przysięgać na imię Boga. Jak mogli to robić gdyby Bóg nie podał im swojego imienia? Czego dotyczy 3 przykazanie? Nadużywania imienia Bożego… Jak można nadużywać imienia Bożego, gdy go nie znamy?

Osoby, które twierdzą, że znają imię Boga cechuje ogromna zapalczywość w tym temacie, która kończy się z chwilą, gdy uświadomią sobie, że coś jest z tym imieniem nie tak.

Nie wiem, być może Jozue z tego powodu zrezygnował z prowadzenia swojej stronki…? Stracił chłop wiarę w Boga? Nie wiem, ale to prawdopodobne.

Inna znajoma chcąc podważyć Boga Izraela, poszukała sobie, że Jahwe jest imieniem jednego z bóstw kananejskich. I to było dla niej jednym z ważnych argumentów utraty wiary w Boga Izraela i przejścia na new age.

Jeśli człowiek wie to co ja, to nie podnieca się takimi informacjami, tylko robi z nich odpowiedni użytek. Mnie to w ogóle nie dziwi, że Jahwe prawdopodobnie jest imieniem diabła. Niby dlaczego Żydzi judaizmu mieliby znać Boże imię, skoro oni plują Bogu w twarz swoją głupotą i praktykowaniem kabały, którą nieświadomie dostają na talerzu razem z ich judaizmem.

Wyjdźmy teraz od tego, co kładzie się do głowy dzieciom katolickim i jak się ich uczy myślenia i nazywania Boga. Jako maleńkie dzieci słyszymy od naszych babilońskich rodziców, że mamy wierzyć w Pana Boga i w Pana Jezusa. W tym absolutnie nie ma żadnego przypadku.
Dla mnie skutek tego było taki, że ilekroć jako dziecko, czy nawet jako dorosły zwracałem się do Boga czy do Jezusa, robiłem to w ten sposób:

“Panie Boże, proszę Cię o to…, Panie Jezu, dziękuję za to” itd.

Rodzice mnie nauczyli, że i Bóg i Jezus to “pany” i trzeba z szacunku do nich tytułować ich słowem “Pan”, które w polskim języku ma kilka znaczeń:
– panem jest ten kto rządzi swoimi podwładnymi
– panem jest osoba, wobec której chcemy okazać szacunek, a nie jesteśmy upoważnieni, żeby rozmawiać z nią “na ty” – na równych zasadach, mówi się np. “Pan profesor”
– jest to zamienne określenie zamiast mężczyzna – wskazujące na płeć

W mitologii Pan jest greckim bóstwem płodności, a więc Baalem.
Ale o tym mało kto wie:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pan_(mitologia)
Ale to taki deser po obiedzie. Danie główne podam zaraz:

Ponieważ to określenie ma kilka znaczeń, być może przyzwyczajeni do tego, nie zwracamy uwagi na to, skąd właściwie to określenie dostało się do Biblii. A tutaj jak już mnie życie nauczyło nie ma przypadków.

Słowo “Pan” jest stosowane zamiennie ze słowem “Bóg”, a bardzo często występuje jedno obok drugiego. Mało tego są miejsca, które wskazują na to, że “Pan” jest imieniem Boga:

Sep Iz 43:8 Ja, Pan, jestem Bogiem, takie jest moje imię.
Tu taka poboczna ciekawostka, bo Popowski (tłumacz polskiej Septuaginty) dał tu taki przypis:

“W wersji hebrajskiej jest tu podane imię Boga: Jahwe. Septuaginta konsekwentnie unika użycia tego imienia, używając jakiegoś substytutu. Tu na przykład zamiast “Jahwe” podaje “Pan, Bóg”

Spójrzmy dalej, wiedząc, że w tych wersetach mowa o przyszłości i wybawieniu Bożego ludu (jeśli ktoś chce, to niech sobie sprawdzi kontekst):

BW Izajasza 52:6. Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem.

Septuaginta Brenton Iz 52:6 Therefore shall my people know my name in that day, for I am he that speaks: I am present,

co oznacza: Dlatego mój lud owego dnia pozna moje imię, bo ja jestem Tym, który oświadcza: “JESTEM OBECNY”.

BW Jer 16:21. Dlatego oto Ja sprawię, że poznają, tym razem sprawię, że poznają moją rękę i moją moc i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan.

Septuaginta Popowski: Jer 16:21  Dlatego ja w tym czasie dam im poznać moje ramię i sprawię, że doświadczą mojej potęgi. Uznają, że na imię mi Pan.

Sprawa jest bulwersująca, bo widać, że nasi tłumacze chrześcijańskich Biblii usilnie pragną, abyśmy myśleli, że Bóg ma imię “Pan” lub też “Jahwe”.

Są miejsca wskazujące, że imię Boże to “Pan”, a są i takie, że “Jahwe”. Wychodzi na to, że jedno i drugie to imię Baala. 

A teraz spójrz ponownie na to, co Jeremiasz miał do powiedzenia Izraelitom (konkretnie Judejczykom) jeszcze przed wygnaniem z ziemi (patrz początek artykułu, tu wkleję najważniejsze):

(…) tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu (!)

Jeśli zwracasz się do Boga “Panie Boże” czy też może nieszczęśniku wierzysz jeszcze w Jezusa, a więc i “Panie Jezu”, to do kogo się zwracasz? Co oznacza słowo Pan? Sięgnijmy do źródła, wiki przychodzi z pomocą:

(…) Imię Baal należałoby raczej uważać za tytulaturę, gdyż oznacza ono dosłownie „Pan”.

To arcyważne: Baal = Pan. Rozumiesz? Po judeoaramejsku (hebrajsku) słowo Baal oznacza nasze polskie “Pan”.

Miesiąc czasu zajęło mi poskładanie tych informacji razem w taki sposób, aby utworzyły spójną całość.  

W poprzednich częściach serii obszernie rozpisywałem się o kulcie płodności. W 36 części napisałem, że Jezus jest synem Lucyfera i powiązałem to z religiami Egiptu i innymi..

Teraz robię krok naprzód, bo rozumiem, dlaczego i Jezus i Bóg są przez katolików nazywani  słowem “Pan”.
Jezus jest Baalem – to wiemy z poprzednich części. Zestawmy to teraz razem:

Kiedy mówisz “Pan Jezus” to co mówisz? “Baal Jezus. To jest oczywiste w obliczu ciągu dowodów, które przedstawiłem do tej pory.
A kiedy mówisz “Pan Bóg” to co mówisz? “Baal Bóg”.

Dlaczego tak to jest? Jeśli wiesz o czym pisałem w poprzednich częściach, to już wiesz co chcę napisać i nie muszę nawet tego pisać… Wiemy, że bogiem katolików jest Lucyfer i zawsze wtedy, kiedy modlą się do swojego “Ojca” zwracają się do Lucyfera (nieświadomie), ale taki jest docelowy efekt tego ogromnego prania mózgu. Opisywałem to obszernie w poprzednich częściach, tutaj tylko korzystam z tej wiedzy.

Jeśli ktoś nie wie dlaczego, to niech sobie poczyta. Sztandarowy przykład to modlitwa “Ojcze nasz ” i jej ukryte znaczenie, które udało mi się ujawnić.
Jak widać Lucyferowi nie przeszkadza to, że oni nie wiedzą kogo faktycznie czczą. Dowiedzą się w swoim czasie, a dopóki to robią, to cel Lucyfera jest osiągnięty.

Wiemy, że Lucyfer według kultu płodności jest Baalem. A więc jest to kolejny przytłaczający dowód na to, że rozumuje prawidłowo, bo dochodzę do tego samego od zupełnie innej strony:

“Panie Boże, Panie Jezu synu Pana Boga…” – tak właśnie do swoich bogów zwracają się katolicy. Brakuje tylko marysi żony “Pana Boga”, ale wszystko w swoim czasie zostanie przez upadłych ujawnione w taki sposób, aby oni zrozumieli rzeczywisty sens swojej religii.

Jeśli masz za sobą niechlubny pobyt w krk, to poszperaj w katolickich pieśniach, katechizmach… Poszukaj “Pana Boga i Pana Jezusa”. Mi wpadła do głowy taka piosneczka:

“Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam.”

Tego jest całe mnóstwo. Nie muszę nikomu udowadniać, że Jezus jest Panem, a jego ojciec bóg – też jest Panem.

A teraz przypomnij sobie jak rodzice uczyli cię paciorka do pana boga i pana jezusa…

To wszystko jest potwierdzeniem tego, że słowa Jeremiasza, są prawdziwe, tylko mało kto je rozumie. Zapomnieliśmy imienia Bożego na rzecz imienia Baala.

U Ezechiela znajdujemy inne ciekawe wersety:

BW Ezechiel 39:24. Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. 25. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan (!!! ): Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię.

Logiczne jest to, że Bóg objawi ludziom swoje imię zanim ich wprowadzi na Syjon i zadba o to, aby każdy z nich je znał.

Zamiast tego mają słowo “Wieczny”. Nie sądzę, że “Wieczny” to imię Boga, ale z pewnością nie jest to bluźniercze określenie (Pan), które znajdujemy w Bibliach, które przeszły przez ręce chrześcijańskich satanistów.

Jak to możliwe, że oni w swoich Bibliach nie mają “Pana”, a my mamy? Kto redagował nasze Biblie? Banda bezczelnych babilońskich perfidnych fałszerzy, potomków upadłych aniołów.

Jak daleko sięga to babilońskie oszustwo? Jak bardzo Bóg musi się na nas gniewać, skoro tyle czasu przygląda się temu jak bezczeszczone jest Jego Święte Imię na rzecz Baala? Pozostawiam was z tymi pytaniami…

źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baal

Udostępnij

CZY CHRZEŚCIJANIE W MODLITWACH WYSŁAWIAJĄ BÓSTWO BAALA ?

Globalna Świadomość9 lipca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułCZY PAPIEŻ I JEZUICI TO OKULTYŚCI WINNI NAJGORSZYCH ZBRODNI NA DZIECIACH ?Następny artykułBEZTROSKIE ŻYCIE LUDZI ZA CZASÓW PRZEDPOTOPOWYCH BOGÓW.

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK ! FLUORESTENCYJNE WÓŁKNA WYCHODZĄ Z OSÓB

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • CZY CHRZEŚCIJANIE W MODLITWACH WYSŁAWIAJĄ BÓSTWO BAALA ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?