Przekraczając Rubikon

CO MAJĄ ZE SOBĄ WSPÓLNEGO DYNASTIA ROTHSHILD, MASONI I ILUMINACI ?

Nazwisko Rothschild jest nazwiskiem niemieckim, wywodzącym się od określenia domu z czerwonym szyldem (język średnio-wysoko-niemiecki: rōt „czerwony” + schild „tarcza”, „znak”, „szyld”), nazwą odnotowaną już w XIII wieku.

Czerwony szyld oraz kolor komunizmu wskazują na pochodzenie tych Żydów. To Ezaw, brat Jakuba nazywany był czerwonym. Ezaw był protoplastą Edomitów, którzy stale prześladowali zarówno Izraelitów jak i Judejczyków za i po niewoli Babilońskiej.

Założycielem mega fortuny Rothschildów był Mayer Amschel Rothschild, który był doradcą finansowym landgrafa Hesji w Hanau, Landgraf to tytuł władcy feudalnego w Świętym Cesarstwie Rzymskim, który jako hrabia bezpośrednio podlegał cesarzowi. Cesarstwo Niemieckie było z kolei kontynuacją imperium rzymskiego. To wszystko jest ważne, gdyż pokazuje sieć powiązań.

Wątek Templariuszy.

Jak wiemy Templariusze dysponowali wielkim majątkiem, co w klońcu obróciło się przeciw nim, dlatego, że Król francuski Filip IV Piękny był zadłużony u templariuszy. To właśnie z tego powodu postanowił ich oskarżyć, zapewne słusznie, ale dlatego, że mu tak to odpowiadało. Oskarżył ich o sodomię, kult bożka Bafometa, odstępstwo od wiary i spiskowanie z Saracenami, czyli po prostu islamistami. Nie pozostaje to bez znaczenia w tych czasach, gdyż mamy to wszystko razem jako elementy władzy światowego satanizmu: LGBT, lucyferianizm, banksterka, jedna religia z islamem.

Nie przypadkiem uznaje się także piątek 13 go za pechowy. 13 października w piątek 1307 roku uwięziono Templariuszy. Ale na dzień upadku Templariusz zakon liczył sobie 4500 członków z czego 2500 było poza Francją.

Tak się składa, że określenie wolnego murarza (free mason) pojawiło się po raz pierwszy w pewnym angielskim tekście z 1376 roku, czyli ok pół wieku po upadku Zakonu Templariuszy. Warto także dodać, że w zakonie byli nie tylko wojskowi ale bracia służebni, rzemieślnicy i kapelani-duchowni.

Wg etymologii słowo mason wywodzi się z francuskiego terminu francs mestiers („wolne zawody”), określenie oznaczało rzemieślników będących ludźmi wolnymi i cieszącymi się specjalnymi względami.

Oto fragment tekstu o masonerii i dalszych losach sodomickiego Zakonu Templariuszy:

Pierwsze bractwa wolnych murarzy i budowniczych powstały w Anglii i Szkocji. Wykwit tych organizacji był związany z kasatą i prześladowaniami Zakonu Świątyni, czyli templariuszy. Część rycerzy salwowała się ucieczką do Brytanii, gdzie nie groziło im więzienie lub wymuszane torturami przyznawanie się do niepopełnionych win. Ratując życie, uciekinierzy z represyjnej Francji Filipa Pięknego przywieźli ze sobą całe bogactwo umiejętności, jakie zgromadzili od czasów wypraw krzyżowych. A była to jak na tamte czasy wiedza ogromna i pilnie strzeżona. Począwszy od zagadnień wojskowych, gospodarczych, a na finansach i nowoczesnej bankowości kończąc. Templariusze potrafili w finezyjny sposób oznakowywać swoje działania i skrytki

Iluminaci.

1 maja 1776 r. Adam Weishaupt, profesor i doktor prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ingolstadt w Bawarii, założył tajny Związek Iluminatów, którego symbolem była egipska piramida z umieszczonym na jej szczycie wszechwidzącym okiem Horusa. Weishaupt był jezuitą, a ci byli głównie pochodzenia żydowskiego.

Loże wolnomularskie ułatwiały iluminatom przenikanie do najrozmaitszych struktur administracji państwowej. W kilkadziesiąt lat po rozwiązaniu ich Związku, idee iluminatów znalazły odbicie w programie Ligi Sprawiedliwych i Lidze Komunistycznej, dla której Manifest Komunistyczny napisał Karol Marks.

Niektóre teorie spiskowe wiążą Weishaupta z rodziną Rothschildów, która miała ponoć finansować jego działalność, jako propagatora tego, co wiele dekad później zaczęto postrzegać jako burzącą wszelki ład społeczny anarchię komunistyczną. W drugiej połowie XIX w. masoni poruszali publicznie zagadnienia asymilacji, emancypacji i równouprawnienia Żydów. Uczestnictwo w działalności bractw masońskich mogło być znakomitą przykrywką dla opanowywania przez bankierów nowych obszarów władzy finansowej i polityczno-społecznej.

Trójkąt władzy.

W 1773r. Mayer Amscheld Rothschild zgromadził u siebie na tajnym spotkaniu, kilkunastu swoich najbardziej wpływowych przyjaciół (w większości pochodzenia żydowskiego) i zapoznał ich ze swoim Wielkim Planem: jeżeli wszyscy połączą swoje pieniądze , wpływy, mogą przejąć władzę nad światem. Mogą stworzyć Tajny Światowy Rząd. Spotkali się we Franfurcie w domu Rotschilda, przedtem nazywającego się “Bauer” , a wtedy już “Rotschild” – “Czerwona Tarcza”. “Czerwony Szyld”

Na tym spotkaniu Rotschild zawiadomił ich, że znalazł idealnego kandydata do kierowania super – tajną organizacją, który podejmie dzieło konsolidacji tych wysiłków, tworząc sieć elity intelektualnej , która w pierwszej kolejności podporządkuje sobie tradycyjną masonerie, w większości stanowiąca stada użytecznych “durniów” dla masonerii najwyższych stopni wtajemniczenia.


Człowiekiem tym okazał się Adam Weishaupt który posługując się pseudonimem “Spartakus” i w pierwszy dzień maja 1776r, zakłada tajne stowarzyszenie i nazywa je “Zakonem Iluminatów” – “Oświeconych”.
To dlatego świętowany jest dzień 1 maja w krajach komuny. Nadal w Polsce.

Podsumowując: masoni, illuminati(nieistniejący oficjalnie) jezuici, Watykan i Żydzi to jedna i ta sama grupa rządząca ziemią. Nie ma masonów bez jezuitów i nie ma Watykanu bez Żydów. Oni mają wszystko pod kontrolą i nadchodzi teraz ich sześć minut, czy raczej trzy razy sześć.

Według współczesnych historyków rycerze, którzy zebrali się razem jako Templariusze, byli częścią fali europejskiej rodziny królewskiej pochodzącej od Starszych Żydów, którzy uciekli z Ziemi Świętej około 70 AD, kiedy została najechana przez Rzymian. Po zniszczeniu Templariuszy powstały loże masońskie, jezuici i fortuna Rotchildów.

Ostatnie wpisy

Kategorie

CO MAJĄ ZE SOBĄ WSPÓLNEGO DYNASTIA ROTHSHILD, MASONI I ILUMINACI ?

5 stycznia 2021 / Możliwość komentowania CO MAJĄ ZE SOBĄ WSPÓLNEGO DYNASTIA ROTHSHILD, MASONI I ILUMINACI ? została wyłączona

Może Ci się spodobać

PRZERAŻAJĄCY FENOMEN – MASOWE ZNIKNIĘCIA LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE. 13 grudnia 2020

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • CO MAJĄ ZE SOBĄ WSPÓLNEGO DYNASTIA ROTHSHILD, MASONI I ILUMINACI ?
  • Może Ci się spodobać