Przekraczając Rubikon

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET CZYLI ŚWIĘTO PŁODNOŚCI – TAJEMNICA ŻEŃSKICH RUCHÓW ILUMINACKICH.

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET CZYLI ŚWIĘTO PŁODNOŚCI – TAJEMNICA ŻEŃSKICH RUCHÓW ILUMINACKICH.

Zamiast cieszyć się każdego dnia z życia, miłości i rodziny, wyznaczane są nam dni sztucznej dobroci dla zwierząt … , które potęgują nasz konsumpcjonizm, oparty na powtarzalnym, tandetnym romantyzmie, sprzedawanym w formie przygotowanych wcześniej gotowców i schematów. Dzień Kobiet, jest oficjalnie obchodzony od 8 marca 1910 roku. Jednakże, święto kobiecości, jest celebrowane w lożach tajnych bractw 28 lutego, z tego też powodu, już rok wcześniej (1909), loże intensywnie zabiegały, aby dniem kobiet, był 28 dzień lutego, co jest bardzo istotne, z punktu widzenia naszych dalszych rozważeń, nad korzeniami pochodzenia święta.

8 marca – dzień kobiet – święto płodności

Święto zostało ustanowione przez masońską Socjalistyczną Partię Ameryki, po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku … Tak brzmi oficjalna informacja prasowa, z którą zgodzić się w żaden sposób nie można …Prawne ustanowienie święta, trwało ponad 50 lat, dlaczego tak długo… ?

Terminem : panika w 1857 roku, określa się sztuczną recesję gospodarczą, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych.

( Panika z 1857 roku, była skutkiem boomu gospodarczego z lat 1852–1857, który opierał się na zakrojonej na szeroką skalę ekspansji kredytowej (cel przejęcie małych banków), co miało ogólnoświatowe konsekwencje.

Wzrostowi cen, zysków oraz płac nominalnych towarzyszył wzrost cen akcji. Szczególnie duży wzrost odnotowały papiery wartościowe kompani górniczych oraz spółek kolejowych (najważniejszych składowych rynku kapitałowego tamtego okresu). Ponadto powszechna stała się spekulacja dobijająca najbiedniejszych.

Pierwsze oznaki końca boomu pojawiły się wraz ze spadkiem sprzedaży w górnictwie i kolejnictwie (branżach niezwiązanych bezpośrednio z konsumpcją) dodatkowo spotęgowanym wzrostem kosztów produkcji. Następnie spowolnienie objęło przetwórstwo żelaza, przemysł stalowy i węglowy. Czynniki te wywołały sztuczny, samo nakręcający się kryzys, który szybko się rozprzestrzeniając, doprowadził do światowej recesji. 22 sierpnia 1857 był prawdziwym dniem paniki w Nowym Jorku – wiele banków zawiesiło działalność.

Kryzys z 1857 roku, w porównaniu do paniki z lat 1837-1843 był szybki i łagodny. Presja na pieniądz zmalała zimą i wiosną następnego roku gospodarka odżyła, a najbogatsi zwiększyli swoje majątki o ponad 29%. )

Mimo, że trwała ona krótko i nastąpił po niej okres szybkiego wzrostu gospodarczego, w jej następstwie, zbankrutowało około 5 tysięcy innowacyjnych przedsiębiorstw. Zwiększone bezrobocie, spowodowało liczne protesty na obszarach wiejskich.

8 marca 1857 roku, w Nowym Jorku, podczas trwających ulicznych zamieszek i demonstracji, w ciszy luksusowych hoteli, spotkały się przedstawicielki wielkich lóż narodowych, aby przygotować fundamenty powrotu na łono mas społecznych – święta płodności. Tak narodził się Międzynarodowy Dzień Kobiet, pod patronatem międzynarodowego proletariatu i ukrytego jeszcze feminizmu, finansowanego przez ruchy masońskie.

Media przedstawiały tragiczny los pracujących kobiet, według schematu promocji feminizmu i ruchów panseksualnych, prowadzących do rozwoju homoseksualizmu.Tak narodził się ruch feminizacyjny, którego dalekosiężne plany i cele, również zostały omówione 8 marca 1857 roku, w Nowym Yorku.

Dwudziestowieczna propagand, została stworzona w redakcji francuskiego czasopisma L’Humanité, redagowanego przez dwie feministki i użyteczne masonki – Yvonne Dumont i Madeleine Claudine, które tworzyły fałsz, mogący przeistoczyć świat zbuntowanych kobiet w rewolucje ideologiczną. Kobiety pod wpływem chaosu propagandy (18), przestały myślec w sposób naturalny, a zatem logicznie i racjonalnie …

Żeńskie ruchy iluminackie

Clara Zetkin i Róża Luxemburg, podczas Kongresu II Międzynarodówki Socjalistycznej w sierpniu i wrześniu 1910 roku, w Kopenhadze, sugerowały ustanowienia międzynarodowego dnia kobiet, jako skutecznego elementu, podziału między kobietami, a mężczyznami.

Sugestie i naciski, były przemyślanym planem, wprowadzenia dnia kobiet w dniu 8 marca. Przemawiała za tym data dostosowana do wymogów rytuałów szamańskich. Carla Zetkin, już w 1889 roku, wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie Robotników w Paryżu, który stał się podstawą utworzenia II Międzynarodówki socjalistycznego ruchu robotniczego. I właśnie na tym kongresie podała kilkadziesiąt razy data 8 marca.

Róża Luxemburg (iluminatka o pseudonimie : Spartakus), w 1914 roku, współtworzyła Tajny Związek Spartakusa, który ujawnił się 1 maja (dzień powstania illuminatów (3)) 1916 roku, po czym Róża Luxemburg została aresztowana, za działalność antypaństwową.

Związek Spartakusa (niem. Spartakusbund) – oficjalnie był marksistowskim ruchem rewolucyjnym, działający w Cesarstwie Niemieckim, podczas I wojny światowej. Głównymi organizatorami związku byli: Róża Luksemburg (iluminatka), Karl Liebknecht (iluminat bawarski), Julian Marchlewski (mason), Franz Mehring (iluminat), Clara Zetkin (masonka) i Leon Jogiches (mason).

W 1915 roku, związek przemianowano na Gruppe Internationale. W latach 1916–1918, związek działał ponownie pod nazwą Grupa Spartakusa. W 1917 roku, organizacja znalazła się w składzie Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (USPD). Po zwycięstwie rewolucji październikowej w Rosji, członkowie związku, zaczęli agitować na rzecz utworzenia w Niemczech rządu opartego na radach robotniczych.

Międzynarodowy Dzień Kobiet, ustanowiony przez międzynarodową masonerię, miał trzy cele :

  • Powrót święta płodności
  • Wprowadzenie ruchów feministycznych i panseksualnych, skutecznie dzielących społeczeństwa , wedle ideologii patriarchatu i matriarchatu
  • Walka ze stereotypem rodziny i kobiety

Piękne hasła, wypowiadane przez masońskie agitatorki i mentorki, miały wciągnąć kobiety do męskiego świata utopii, walki politycznej, religijnej, zawodowej i uzbroić kobiety w męski punkt widzenia, na temat kontaktów seksualnych i nałogów, które miały skręcić w kierunku deprawacji i konsumpcjonizmu, którego ważnym filarem, miały być wyzwolone i zdemoralizowane kobiety, dążące do iluzorycznej wolności, dającej siłę elitom, karmiącym kobiety – utopią postępu kult-urowego.

Kobiety, zostały za pomocą okna overtona zmuszone do przyjęcia feministycznego dyskursu. Oczarowane i oszołomione sekciarskimi wyborami kobiety, przejęły ideologie – pseudo wolności, ustawicznie naciskane przez agitatorki i feministki, zaczęły walczyć o własny upadek.

W ciągu 20 lat (1911-1931), liczba aborcji, rozwodów, przestępstw dokonywanych przez kobiety wzrosła o 340 % …

W dniu 8 marca 1917 roku, włączono kobiety w walki uliczne, poszło o racjonowanie chleba, ale agitatorzy wyciągnęli wszystkie żale, podpalając czerwoną flarę buntu.

Jeśli nie możecie sobie przypomnieć skąd został zaczerpnięte schemat, to proponuje zajrzeć tutaj. Rewolucja Lutowa, koniec słowiańskiego święta miłości, początek (nowego) święta płodności (gwałtu).Tak zaczęła się rewolucja lutowa (23 luty – 8 marca), był to pierwszy okres kobiecego buntu , a rewolucja lutowa, stała się aktem defloracji kobiecej niewinności.

Chaos rewolucji lutowej, przekształcił się w armagedon rewolucji październikowej, a mężczyźni, którzy bali się o kobiety pozostawione w domach, poznali nowy rodzaj strachu. Kiedy kobieta idzie na wojnę, stawia idee pracy i buntu wyżej od rodziny i miłości, staje się powodem cierpienia mężczyzny i rodziny …

Naprawdę drogie panie uważacie, że macie co świętować … ?!

Nie znając własnej tożsamości starosłowiańskiej i staroeuropejskiej, posługujecie się koszmarem kultury chrześcijańskiej, która wytworzyła jarzmo kobiecego zniewolenia opartego na karmie negatywnej.

I właśnie na tym wstępie do demoralizacji, skupili się masońscy agitatorzy, dając wam zamiast wolności samostanowienia i samoograniczenia, podporządkowany i kontrolowany bunt feministyczny, bunt panaseksualny, prowadzący do demoralizacji społecznej kobiet, będących podstawą tradycyjnej rodziny oraz podstawą dobra, miłości i wierności.

Co zostało z kobiety po 100 latach rewolucji wymierzonej w rodzine i jej podstawę … ?!

Kapitalizm, komunizm, socjalizm, demokracja, utopia utopię pogania, hierarchia ewoluuje i zmusza kobiety do użytecznego postępu, niezgodnego z ideą moralności personalnej i poświecenia …

Alienacja, osamotnienie i pustka, dotyka większość ludzi, poszukujących dawnych objawów uczciwości i moralności… Dostając zabawę, awans społeczny, wszechobecną seksualizację i zdradę własnej jaźni, ciała i wartości …

Zamiast cieszyć się każdego dnia z życia, miłości i rodziny, wyznaczane są nam dni sztucznej dobroci dla zwierząt … , które potęgują nasz konsumpcjonizm, oparty na powtarzalnym, tandetnym romantyzmie, sprzedawanym w formie przygotowanych wcześniej gotowców i schematów.

Rewolucja narodzin, ma piękne przesłanie, jeśli nie wchodzimy w czysty aspekt biologiczny, oparty na cierpieniu i krwi … I właśnie ten aspekt, sprzedano zbuntowanym kobietom, nic słodkiego, nic delikatnego, po prostu przebiśniegi poplamione krwią …

Zwierzęce podejście do życia, prokreacji, zaspokojenia i porodu … oto okultyzm waszej codzienności, dążącej do karmy negatywnej … W 1921 roku, ZSRR przyjęło 8 marca, jako Dzień Kobiet, w imię pamięci porodu rewolucji lutowej.

Po II wojnie światowej, 8 marca zostało przyjęte w całej Europie wschodniej, a także w Chinach, Wietnamie i na Kubie.

Stworzenie dnia wolnego od pracy lub luźnego dnia rytualnego … zawsze cieszyło się dużym społecznym zainteresowaniem. Nagradzany za poprawność polityczną – niewolnik, czuje się wyróżniony i nagrodzony, a nawet pobudzony do dalszego działania, poprzez podstęp inżynierii społecznej.

Ludzie przestali okazywać sobie miłość i zainteresowanie, wszystko stało się (pozornie) anonimowe, a strach przed coraz większymi miastami, spowodował alienację w tłumie i ucieczkę do czterech ścian – domu, kontrolowanego przez propagandę mediów i postępu.

W następnych stu latach, czekają nas przenosiny do mega konstrukcji, miast opartych na strukturze jednego budynku mieszczącego 1-5 milionów ludzi … Spójrzcie na projekty chińskich miast – piramid.

Wytworzenie mega więzień i struktury opartej na relacjach więzień – strażnik, jest już odczuwalne …

Jak to wpłynie na ludzkie uczucia, poczucie wolności, miłości i jak człowiek, będący istotą biologiczną i częścią natury, zareaguje na oderwanie od matki ziemi … ?! Już dziś, czujecie strach przed zdemonizowaną naturą. Społeczeństwo, zostało wystraszone za pomocą – ideologii kleszczy, wścieklizny, dzikich zwierząt i filmów, co przełożyło się na kreacje podporządkowania natury, za pomocą jej wyniszczenia.

Wszyscy staliśmy się użytecznymi tworami, posłusznymi woli el-itarnej władzy …

Kobiety, stały się użytecznymi reproduktorami, statkami handlowymi, dostarczającymi nowych niewolników do portów morskich.

Jesteście po prostu tego nieświadomi, roicie się w miastach, dostarczając fetyszowy miód swojej pracy – elitom, reprodukujecie się bez umiaru, tworząc nowych niewolników, którzy będą utrzymać kolejne pokolenia elit, za pomocą ideologii skomercjalizowanego życia i śmierci.

Kościół daje ci kult krwi, kult rozmnażania, dąży do kultu krwi… Okultyzm szamański, wydaje się tobie abstrakcyjną formą słowną, jednak, kto oddaje krew do badania (ofiarowanie), kto oddaje kobiety w ręce ginekologów (pohańbienie), kto zjada chleb z winem (krwią), kto płaci panu za prawo do życia (podatki), kto pracuje na rzecz kogoś innego (niewolnictwo), kto tworzy funkcje i tytuły niewolnicze (fetysze licencji państwowych… ten nie żyje, lecz funkcjonuje wedle przekazanej mu instrukcji …

Matki, siostry, narzeczone, żony, córki … , są dostrzegalne okazjonalnie … człowiek, stał się modnym okazjonalnym dodatkiem do naszego życia : chcę seksu – jestem miły i kłamie, są święta, jest rodzina i przebaczenie, jest rocznica, są kwiaty, jest pogrzeb, jest smutek, trumna i kwiaty, jest gwiazdka jest Kevin … , a wszystkiemu przyświeca konsumpcjonizm, okultystyczny prezent rytualny, którego wartość pośrednio utrzymuje twojego pana i właściciela …

Znaczenie dat i Kult prokreacji.

14 luty, to alegoria owulacji (14 dzień cyklu), w tym czasie pęka pęcherzyk i uwolniona zostaje komórka jajowa. Jest to najlepszy moment, jeżeli para stara się o dziecko. Co więcej, komórka jajowa, kojarzona jest z królową roju i jajami, co przedstawiane na licznych masońskim rycinach, obrazach …

Pierwotnie święto kobiet, miało przypadać na 28 lutego, co alegorycznie odpowiada cyklowi menstruacyjnemu, który średnio trwa 28 dni. I znów mamy alegorie kultu płodności, ponieważ faza lutealna (15-28 dzień cyklu), przekłada się na wysoki poziom estrogenów. Zajście w ciąże, jest możliwe jeszcze przez ok. 2 dni. Kobieta w tym czasie czuje się ociężała, ma jednak dobre samopoczucie. Spada poziom estrogenów, pojawia się PMS, czyli rozdrażnienie i inne objawy sugerujące zbliżający się okres.

Nawet alegoria 8 marca, ma drugie dno, ponieważ dotyczy fazy folikularnej (6-13 dzień cyklu), w tej fazie zazwyczaj kończy się okres. Mija również ból i wszelkie inne niedogodności związane z miesiączką (święto odprężenia kobiety). Jest to również czas płodny, gdy prawdopodobieństwo ciąży jest bardzo wysokie.

Kult waginy, penisa, krwi i spermy, otacza was każdego dnia w symbolice, urbanistyce, czy mediach, kreujących kult seksualizacji, każdego aspektu życia, co jest kopiowane, przez młodych ludzi, tworzących ze siebie lustra, łaknące nowych fetyszy, reklamowanych przez mentorów , gwiazdy i ekspertów …

Udostępnij

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET CZYLI ŚWIĘTO PŁODNOŚCI – TAJEMNICA ŻEŃSKICH RUCHÓW ILUMINACKICH.

Globalna Świadomość8 marca 20216 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułARCHEOMATRIX – AD-AM, EVA-H I LILITH, KIM BYŁY PIERWSZE ISTOTY NA ZIEMI ?Następny artykułTŁUMIONE TECHNOLOGIE – SILINKI NA DARMOWY

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? KANYE WEST UJAWNIA JAK DZIAŁA ”MK ULTRA” W HOLLYWOOD

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • 8 MARCA – DZIEŃ KOBIET CZYLI ŚWIĘTO PŁODNOŚCI – TAJEMNICA ŻEŃSKICH RUCHÓW ILUMINACKICH.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?