Otwórz oczy

JAKI LOS CZEKA POLSKĘ I EUROPĘ W ŚWIETLE BIBLIJNYCH CZASÓW OSTATECZNYCH I UCISKU NWO ?

JAKI LOS CZEKA POLSKĘ I EUROPĘ W ŚWIETLE BIBLIJNYCH CZASÓW OSTATECZNYCH I UCISKU NWO ?

Słowo Boże w Apokalipsie św Jana opisuje nam tajemniczą kobietę jadącą na Bestii. Wiele wskazuje na to, że owa kobieta tak naprawdę symbolizuję kontynent europejski. Można zadać sobie pytanie dlaczego to Europa ma być ważnym miejscem w czasach ostatecznych ?

W Apokalipsie znajduje się siedem listów do różnych zborów. Każdy zbór reprezentuje inny okres historyczny. W liście do Pergamonu jest napisane, że w miejscu gdzie mieszkasz znajduje się tron Szatana. Pergamon to miasto w Azji Mniejszej. Dziś miejsce to znajduje się na terenie Turcji w mieście Bergama. W starożytności miasto to miało ogromne znaczenie. Pergam oznacza ..wyniosłość”, albo ,,wywyższenie”.

Za panowania władcy Eumenesa II (197 – 159 p.n.e.) założona została tam wspaniała biblioteka, która liczyła ponad 200 000 pergaminowych zwojów. Była to druga biblioteka co do wielkości w porównaniu do tej najbardziej znanej Aleksandryjskiej. Również w czasie panowania Eumanesa II został tu zbudowany potężny ołtarz Zeusa. Było to dzieło najwybitniejszych mistrzów rzeźby starożytnego świata.

W czasach pierwszych chrześcijan Pergamon był pogańskim centrum religijnym. W tym mieście zabito Antypasa. Był on pierwszym biskupem z nadania św Jana. Oskarżono go o zakłócanie pracy kapłanów. Kapłaci mieli sny, w których demony jakie się im pojawiły podczas transu poinformowały ich, że muszą opuścić miasto z powodu modlitwy Antypasa. Antypasowi nakazano, aby złożył ofiarę z wina i kadzidła posągowi cesarza i ogłosił, że cesarz jest jego panem i bogiem. Antypas odmówił. Skazano go przez to na śmierć. Zamknięto go w pustej w środku figurze byka z brązu i podpalono pod nim ogień. Sąd skazując kogoś na taką śmierć jednocześnie składał z tej osoby ofiarę Zeusowi.

Pergam był siedzibą religii szatańskiej. Gdy Persowie dokonali podboju Babilonu, obdarzyli obywateli miasta wolnością. Ale kapłani babilońscy zbuntowali się i zostali wypędzeni z miasta. Pokonani Chaldejczycy uciekli do Azji Mniejszej i założyli centralną szkołę w Pergamin zabierając ze sobą posągi bogów. Tutaj nic nie niepokojeni przez kontrolę ze strony państwa, wykonywali swoje obrzędy rytualne. Tajemniczy kult babiloński cechował się przede wszystkim tym, że atakował lud Boży.

Pergam był miastem świątyń, z których najważniejszą była świątynia Zeusa. Szczególnie jednak Pergam podtrzymywał kult Asklepiosa zwanego Eskulapem. Nazywano go również bóstwem wężowym, albo bogiem zdrowia, jak również bogiem pouczającym człowieka, który dał człowiekowi znajomość dobra i zła. W Pergamin znajdowała się również słynna szkoła medyczna, a jej emblematem był wąż – kadyceusz owinięty wokół tyczki. Był i jeszcze jeden powód, aby móc uważać Pergam za za centrum, w którym ,,szatan miał swój tron”. Jako stolica prowincji był on jednocześnie ośrodkiem kultu cesarza dla całej prowincji. Cesarz nosił tytuł Pontius Maximus – Najwyższy kapłan. Dziś ten tytuł odnosi się do chrześcijańskiego papieża.

W Pergamonie znajdował się olbrzymi ołtarz ku czci Zeusa. Składano mu również ofiary z ludzi. Jowisz, czy Zeus był czczony w całym Cesarstwie Rzymskim od Brytanii po Bliski Wschód. Ołtarz ku czci Zeusa miał dość solidne rozmiary. Miał 35 m szerokości, 34 m głębokości, a w jego centrum znajdowały się schody. Przedstawiona na nim została scena z mitologii, w której Zeus pokonuje Tytanów i ustanawia nowy porządek.  

Najstarsze ślady cywilizacji europejskiej pochodzą z Krety. Wszyscy greccy królowie założyciele państw – miast byli uznawani za synów Zeusa. Kiedy Zeus porwał i posiadł Europę miał z nią wówczas syna o imieniu Minos, który był założycielem kreteńskiej cywilizacji. Po śmierci Minos według mitologii stał się strażnikiem krainy śmierci. Założycielem Pergamonu był Herakles, czyli syn Zeusa. Wiele plemion greckich było silne związanych z Zeusem spirytualnie, emocjonalnie, a nawet biologicznie. Dorowie wierzyli, że mają w swojej krwi domieszkę krwi Heraklesa, a to łączy ich bezpośrednio z Zeusem.

W czasach kiedy Pergamon był pod rządami Antiocha Epifanesa zaatakowano Jerozolimę. Po zburzeniu świątyni dokonano tam profanacji w miejscu najświętszym dla Żydów, gdzie kapłan mógł wejść tylko raz w roku. W miejscu tym znajdowała się między innymi Arka Przymierza. W miejscu tym Antioch nakazał zbudować ołtarz na część Zeusa.

Ewangelia Chrystusowa roznosiła się po świecie i w końcu pogaństwo upadło. Rozpadło się również królestwo Zeusa. Pergamon stał się miastem, które się wyludniło. Wyznawcy Zeusa ukryli się i to właśnie oni tworzą obecnie całe plejady tajnych stowarzyszeń.

Zastanawiające jest to, że obszar siedmiu zborów do których zostały napisane listy w Apokalipsie wyznaczają obszar, w którym czczono Zeusa, czy Jowisza. Obszar ten jest podwaliną pod greko – rzymskie imperium , które dwukrotnie zrównało Jerozolimę z ziemią. To właśnie w Pergamonie ma swoje źródło współczesna Europa.

Archeologia jest często napędzana przez okultyzm. Ołtarz Zeusa został odnaleziony podczas prac wykopaliskowych w latach 1878 r. – 1880 r. prowadzonych przez niemieckich archeologów. Niemcom udało się przewieźć tron Szatana do Berlina. Ołtarz ten miał spirytualną siłę oraz wpływ na całe Imperium. Nie może być przypadkiem, że to właśnie Niemcy w czasie II wojny światowej stały się centrum światowego okultyzmu. Pioruny na mundurach SS to tak naprawdę pioruny Zeusa.

Muzeum w Berlinie zainspirowało Alberta Speera, który zdecydował, że zbuduje swoją wersję tego ołtarza. Miejscem, gdzie go wzniósł była Norymberga. Nazwał ją katedrą światła. Co ciekawe, w tym miejscu znajdowała się mównica Adolfa Hitlera. Wiele osób związanych z okultyzmem uważa, że pogrom Żydów w czasie II wojny światowej był związany z krwawą ofiarą, która miała zostać złożona Szatanowi.

Barack Obama podczas swojej wizyty w Berlinie odwiedził Muzeum by zobaczyć ołtarz Zeusa. Był nim tak zainspirowany, że w 2008 r. zamówił jego replikę. Ciekawe jest również to, że Barack Obama był jednych z najbardziej wrogich prezydentów w stosunku do Żydów. Inna ciekawostka jest taka, że jego ostatni wydany dekret był związany z zalegalizowaniem satanizmu w Stanach Zjednoczonych.

Europa jest centralnym miejscem, gdzie ponownie ma rządzić Antychryst. Przed parlamentem europejskim we Francji w Strasburgu stoi wielki posąg kobiety jadącej na byku. Jest to oczywiście odzwierciedlenie mitologicznej księżniczki Europy i Zeusa. Europa na byku znajduje się także na włoskiej i greckiej monecie euro oraz serii banknotów innych krajów należących do UE. Wizerunek byka jest utrwalony na dokumentach pobytowych w całej UE. Europa na byku stała się nieoficjalnym symbolem UE. Jest ona również przedstawiona na malowidłach w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Warto zaznaczyć również, że orzeł, który występuje na wielu flagach europejskich jest również bezpośrednio powiązany z Zeusem. Kiedy Zeus wysyłał znak robił to często pod postacią orła.

Zeus jest tak naprawdę duchową manifestacją Szatana. Bestia oraz Babilon w Apokalipsie odzwierciedlają imperium polityczne, które odrzuca Boga. Odwołanie do Boga tak zwane „Invocatio Dei”, nie znalazło się w preambule do Traktatu Lizbońskiego.

W proroczej księdze Daniela jest napisane, że będzie istnieć tylko 5 królestw, które będą próbowały wpłynąć na Jerozolimę oraz będą chciały kontrolować cały świat były to: Babilon, Medo – Persja, greckie imperium, rzymskie imperium oraz królestwa po rozpadzie rzymskiego imperium. Dziś możemy to ostatnie identyfikować jako Unię Europejską. W proroctwie jest napisane, że te królestwa będą próbowały się zjednoczyć, ale to się nie uda. W historii mieliśmy już próby zjednoczenia świata, ale nie powiodły się one. Zaprzeczyć biblijnemu proroctwu próbował między innymi Napoleon Bonaparte, czy Adolf Hitler.

Według wielu proroków w czasach ostatecznych ma zostać ustanowiony Nowy Porządek Świata. Na świecie, a może tylko w samej Europie mają powstać trzy główne ośrodki. Będzie to centrum polityczne, ekonomiczne i religijne. W Berlinie znajduje się tron Szatana. Według proroka Sandhu Selvaraja to właśnie tam ma zostać ustanowione jedno z centrum nowego imperium Szatana na Ziemi.

Warto zwrócić również uwagę na to, że jednym z krajów najbardziej dominujących w UE są Niemcy. Czy politycy europejscy mogą mieć coś wspólnego z Szatanem, czy to tylko wyssana z palca teoria spiskowa ? Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Wystarczy obejrzeć przedstawienie, które zostało zorganizowane podczas otwarcia tunelu w Szwajcarii. Przedstawienie nie były typowe, a przypominało wręcz ceremonię okultystyczną.

Kolejne na co radzę osobiście zwrócić uwagę to na to, że w wielu krajach europejskich wydano zakaz handlu w niedziele. Można pomyśleć, ze to świetny pomysł. Za tym tym prawem tak naprawdę kryje się drugie dno. Niedziela to pogański dzień słońca. Tak naprawdę to dzień wybrany przez Szatana. W Dekalogu mamy napisane żeby czcić sabat, czyli sobotę. I to o sobotę ma powstać wielki spór w czasach ostatecznych. Osoby, które nie będą chciały czcić satanistycznej niedzieli i oddać się nowej ekumenicznej religii, która będzie miała pozory chrześcijaństwa będą zabijane i prześladowane.

Wystarczy wejść na jakikolwiek portal internetowy by zobaczyć jakie religie się promuje, a co jest wyszydzane i wyśmiewane. Promuje się religie Nev Age jako coś wspaniałego i odkrywczego. Jako prawdę i wielkie oświecenie. Chrześcijanie traktowani są jak ludzie ociemniali i ze średniowiecza. Dodam tylko, że według ruchu Nev Age Adolf Hitler był wielkim przywódcą, który miał zaprowadzić ludzi do nowego lepszego świata. Niestety jego ideologia nie została dobrze rozpoznana przez świat. Adolf Hitler praktykował również jogę. Okultyści zafascynowani są religiami Dalekiego Wschodu. Ludziom łatwiej uwierzyć w to, że Bóg jest energią niż w to, że Bóg jest Istotą Najświętszą i niezgłębioną i nienawidzi grzechu. W obecnym świecie promowana jest całkowita wolność, a istnienie grzechu jest wyśmiewane. 

Walka dobra ze złem jest realną bitwą o duszę każdego człowieka. Tą walkę widzimy na różnych polach. Działanie Szatana widać również w polityce. Dygnitarze polityczni obiecują nam pokój i bezpieczeństwo. Dokładnie te słowa w Biblii odnoszą się do czasów ostatecznych. 

Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył (I Tes.5:3-4)

Udostępnij

JAKI LOS CZEKA POLSKĘ I EUROPĘ W ŚWIETLE BIBLIJNYCH CZASÓW OSTATECZNYCH I UCISKU NWO ?

Globalna Świadomość13 kwietnia 20216 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułWYWIAD Z JASZCZYRZYCĄ LACCERTĄ – TAJNY PAKT Z ELITAMI, RASY OBCYCH NA ZIEMI, PODZIEMNY ŚWIAT.Następny artykułGENERAŁ USAF UJAWNIA –

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TRANSFORMACJA ŻYWIENIOWA DO 2030 – CO BĘDZIESZ JADŁ W PRZYSZŁOŚCI ? BIZNES PANDEMICZNY UPADA – CO CZEKA NAS NA WIOSNĘ

Ostatnie wpisy

PRAWDZIWE PRZYCZYNY PROTESTÓW – ”WOJNA Z ROLNIKAMI ” TO OSZUSTWO DEPOPULACYJNE FLUORESTENCYJNE WÓŁKNA WYCHODZĄ Z OSÓB PODDANYCH TERAPI GENOWEJ !

Kategorie

AGENDA 2030 (238) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (183) Filmoteka świadomych (32) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • JAKI LOS CZEKA POLSKĘ I EUROPĘ W ŚWIETLE BIBLIJNYCH CZASÓW OSTATECZNYCH I UCISKU NWO ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?