AGENDA 2030

NASA OSTRZEGA PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM KSIĘŻYCA PO SYMBOLICZNYM 2030 ROKU.

Wahania Księżyca będą napędzać poważniejsze powodzie w połowie lat trzydziestych XXI wieku. Jak ostrzega NASA, orbita Księżyca, która wpływa na przypływy i odpływy Ziemi, ulega naturalnemu „chwianiu się” co 18,6 lat, powodując ekstremalnie przypływy i odpływy. Nadchodzi właśnie taki czas.

W nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Climate Change zespół naukowy z NASA zajmujący się badaniami poziomu morza, obliczył, że kolejne chybotanie Księżyca nastąpi w trzeciej dekadzie obecnego wieku co wzmocni wzrost poziomu morza spowodowany rzekomo zmianami klimatu.

Ich zdaniem prawie wszystkie wybrzeża kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych, a także Hawaje i Guam, prawdopodobnie doświadczą gwałtownego wzrostu poziomu morza i w konsekwencji powodzi z powodu fal pływowych.

Jednak zdaniem ekspertów północne wybrzeża USA, w tym Alaska, zostaną przed tym uratowane jeszcze przez kolejną dekadę lub dłużej, ponieważ te obszary lądowe będą podnoszone w górę przez długotrwałe procesy geologiczne. 

Badanie to jest pierwszym, które uwzględnia wszystkie znane oceaniczne i astronomiczne przyczyny powodzi pływowych.

Nisko położone obszary w pobliżu poziomu morza są coraz bardziej zagrożone i cierpią z powodu nasilających się powodzi, a sytuacja będzie się tylko pogarszać.

Autorzy badania przedstawili wyniki do 2080 roku, prezentując szeroko stosowane scenariusze dotyczące możliwego wzrostu poziomu morza, co jest istotne dla określenia progów powodziowych, a także liczbę przekroczeń tych progów w ciągu roku.

Połączenie przyciągania grawitacyjnego Księżyca, podnoszącego się poziomu mórz i zmian klimatycznych będzie nadal pogłębiać powodzie przybrzeżne na naszych wybrzeżach i na całym świecie.

Ponieważ Księżyc i Ziemia ustawiają się w linii ze sobą i słońcem w określony sposób, Mieszkańcy wielkich miast będą ofiarami nawet 2 powodzi dziennie !

Do tego bierze się pod uwagę cykle astronomiczne i statystyczne reprezentacje innych procesów, takich jak zdarzenia El Niño, o których wiadomo, że wpływają na klimat.

Księżyc znajduje się już obecnie w fazie odpływu swojego 18,6-letniego chybotania, ale większość wybrzeża USA nie odnotowuje jeszcze wystarczającego wzrostu poziomu morza, aby zauważyć skutki takich powodzi.

W połowie lat trzydziestych, kiedy wahania wejdą w fazę pływu, globalny poziom oceanów wzrośnie lokalnie, co może być dodatkowo spotęgowane przepowiadanymi zmianami klimatu mającymi kontrybuować w podnoszeniu poziomu wszechoceanu.

Ostatnie wpisy

Kategorie

NASA OSTRZEGA PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM KSIĘŻYCA PO SYMBOLICZNYM 2030 ROKU.

16 lipca 2021 / Możliwość komentowania NASA OSTRZEGA PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM KSIĘŻYCA PO SYMBOLICZNYM 2030 ROKU. została wyłączona

Może Ci się spodobać

CO SKRYWA DZIWNY DOKUMENT ONZ DATOWANY NA 2025 ROK ? 1 października 2021

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • NASA OSTRZEGA PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM KSIĘŻYCA PO SYMBOLICZNYM 2030 ROKU.
  • Może Ci się spodobać