AGENDA 2030

ZASŁONA DYMNA ”LEX TVN” I TAJEMNICA DRUKU 1449

Witajcie, wiemy, że obecnie media głównego nurtu skupiły się na ustawie LEX TVN. Sytuacja jest, podobna do strajku kobiet, który pojawił się i znikł. Niestety to działanie jest celowe!!!

A władza robi swoje i po cichu proceduje zmianę ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.), w jakiej chce wprowadzić między innymi 30 dni izolacji dla osób podejrzanych o zachorowanie w rozumieniu art. 2 ust 21 w/w ustawy, ale także przymus 💉.

Zatem zacznijmy analizę tego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.).

Ustawodawca w projekcie ustawy pragnie wprowadzić zmiany dotyczące kwarantanny dla osób w statusie podejrzanych o zachorowanie i dać uprawnienie inspektorowi sanitarnemu do nałożenia 30-dniowej kwarantanny na taką osobę, która wcale nie musi odbywać się w domu, bo z projektu tej ustawy wynika, że może odbyć się ona również w izolatorium, chyba że osoba podejrzana o zakażenie podda się testowi!!!

Kolejną zmianą, jaką chcą wprowadzić pod przykrywką szumu LEX TVN, ma być danie upoważnienia inspektorowi sanitarnemu, aby mógł nakładać obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu, w tym poddania się badaniom bliżej nieokreślonym.

Zadacie sobie zapewne pytanie, po co ta zmiana czemu ma ona służyć, bo przecież nadzór epidemiologiczny i tak jest wydawany w drodze decyzji.

Wyjaśnienie tego zapisu pojawia się w dalszej części projektu, w jakim dochodzimy do rozszerzenia definicji nadzoru epidemiologicznego  o obserwację osoby, która powróciła z obszaru epidemii choroby zakaźnej co powoli, zaczyna wszystko wyjaśniać.

W zmianie tej chodzi przede wszystkim, aby zalegalizować obecnie nielegalnie nakładane kwarantanny graniczne na osoby powracające z zagranicy co w konsekwencji ma przymusić każdego podróżującego do przyjęcia eliksiru depopulacji w myśl zasady chcesz lecieć to leć, ale przyjmij zastrzyk, bo jak nie to czeka cię objęcie nadzorem epidemiologicznym.

Wiąże się to z otrzymaniem skierowania na test, który jak wiemy zawsze, może być pozytywny co, powoduje nałożenie 30-dniowej kwarantanny, którą niekoniecznie taka osoba obędzie w domu oraz testowanie do czasu aż podejrzany osiągnie wynik ujemy, który wyklucza potwierdzenie zaskarżenia.

Ale to nie wszystko w projekcie ustawy dużo jest też mowy o nowelizacji przepisów dotyczących przymusowego leczenia psychiatrycznego, z jakich wynika, iż można objąć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia swojego lub innych przymusowym leczeniem.

Co przez to można zrozumieć no chociażby to, że będzie można np. wykorzystać ten zapis w stosunku do osoby, która przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia o zakażenie i nie chce się za💉.

Wówczas da to podstawę do uznania tej osoby za osobę stwarzająca zagrożenie dla swojego życia co pozwoli zamknąć ją w zakładzie psychiatrycznym u umożliwi w przypadku gdyby „szczepienie” przeciwko COVID było obowiązkowe za💉takiej osoby wbrew jej woli.

Kochani naszym zdaniem jednak przepisy te są nadal niezgodne z prawem, ponieważ nadal łamią prawo z powodu zbyt mocnej ingerencji w konstytucyjne prawo wolności człowieka.

Kolejną zmianą, jaką chcą nam wprowadzić to wpisanie 💉 przeciwko koronce do katalogu 💉 zalecanych, a to już krok od wprowadzenia obowiązkowego 💉, jakie będzie mógł wprowadzić w drodze rozporządzenia Minister Propagandy Covidowej i Niezdrowia.

Należy w tym miejscu raz jeszcze podkreślić, że projekt ustawy bardzo dużo czasu, poświęca zmianom przepisów dotyczących obowiązku leczenia psychiatrycznego, jakie w konsekwencji mają wprowadzić przymusowe leczenie dla każdej osoby, która stwarza zagrożenie bezpośrednie zagrożenie dla swojego życia i zdrowia co, daje pewne przemyślenia, po co to jest. Jeden przykład już pokazaliśmy, ale podamy wam następny.

Przyjmijmy, że w Polsce nagle 4 fala ściemy koronkowej bardzo mocno się rozwija a 💉 koronkowa, stał się obowiązkowa zatem czy nie da to podstawy, aby stwierdzić, że osoba nie💉 stwarza bezpośrednie zagrożenie dla swojego życia i zdrowia? No daje, a to już da podstawę do zastosowania przymusowego leczenia psychiatrycznego, jakie ma w konsekwencji doprowadzić do zaszprycowania.

UWAGA!!!

W projekcie nie mam na chwilę obecną mowy o tym, aby preparat na koronkę był obowiązkowy i należy tu dodać, że koronka nie została umieszczona w wykazie chorób zakaźnych. Projekt ten jednak przewiduje, iż szpryca na koronkę ma zostać wprowadzona do katalogu zalecanych szczepień co już tylko krok do wprowadzenia go do katalogu obowiązkowych 💉.

Co prawda, aby wprowadzić szczepienie obowiązkowe przeciwko koronce wg projektu ustawy nowelizującej ustawę muszą zostać spełnione dwie przesłanki: pierwsza z nich to ogłoszenie jednego z wymienionych powyżej stanów (stanu zagrożenie epidemicznego lub stanu epidemii).

Drugi to wpisanie koronki do wykazu chorób zakaźnych co jak wiemy nie jest trudne, bo może to uczynić Minister Zdrowia a jak, wiemy takie decyzje, zapadają w kartonowym państwie bardzo szybko i to jeszcze zazwyczaj w nocy.

Istotne jest również to, że obowiązkowe 💉 na koronkę w przypadku spełnienia powyżej wymienionych dwóch przesłanek może być wprowadzone na terenie określonego obszaru co, pozowała na to, aby obowiązek taki mógł wprowadzać również wojewoda na terenie danego województwa lub np.: danego powiatu.

Bardzo niepokojące jest to, że projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu […] wprowadza bardzo dużo obowiązków w czasie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Jest to zabezpieczenie dla rządu, dające mu możliwości ciągłego zniewolenia, ponieważ nawet w przypadku gdyby w Polsce przez okres miesiąca nikt nie zachorowała na koronkę, wystarczy stwierdzenie, że istnieje hipotetyczne zagrożenie epidemii koronki, bo w innych krajach, z jakich np.:

  • przywożona do nas towary nadal ona jest, pozwala to na hipotetyczne stwierdzenie zagrożenia i rezultacie wprowadzić stan zagrożenia epidemicznego co w konsekwencji, powoduje możliwość stosowania obowiązków, jakie wynikają z ustawy o zapobieganiu […]

Druk 1449 zakłada wprowadzenie długo oczekiwanego przez za💉 tym eksperymentalnym zastrzykiem funduszu kompensacyjnego.

Ale niech za💉 się nie cieszą tak mocno, bo fundusz ten to tylko ściema stworzona na potrzeby sztucznego wygenerowania bezpieczeństwa baranków biorących udział w tym eksperymencie, ponieważ pod uwagę brane są jedynie takie przypadki uprwniajace do odszkodowania takie jak wstrząs anafilaktyczny lub przynajmniej 14-dniowa hospitalizacja spowodowana działaniem niepożądanym wymienionym w ChPL.

Ważne jest w tym całym cyrku funduszu kompensacyjnego wprowadzenie zapisu, z jakiego wynika, iż świadczenie kompensacyjne nie przysługuje, jeżeli hospitalizacja była spowodowana zakażeniem SARS-CoV-2. UWAGA!!! Nie mylimy z zachorowaniem na COVID!!!

Co to oznacza: A no to, że jeśli  zaszczepiony trafi z działaniem niepożądanym do szpitala, a tam robią mu rutynowy i absolutnie przymusowy tekścik, z jakiego wyjdzie podejrzenie koronki  już, jest  po świadczeniu.

Powyższy zapis powoduje, iż ustawodawca bardzo mocno zabezpieczył się, aby fundusz kompensacyjny nie był zbyt mocno uszczuplony przez wypłaty odszkodowań osobom, jakie doznały NOP-a po przyjęciu tego eksperymentalnego zastrzyku, jaki na potrzeby został nazwany 💉.

Druk 1449 dostępny jest TUTAJ.

KONKLUZJA

Czekają nas bardzo ciężkie czasy, ale bierność ludzi, jaka była do tej pory polegająca na założeniu kagańca tylko na chwilę lub dlatego, aby nie chodzić po Sądach, pozwolił na takie działanie propagandowej władzy. Niestety nie mamy co liczyć, że opozycja obroni nas przed zapisami tej ustawy, jaka pozwala zniewolić ludzkość do końca.

Teraz wszystko się wyjaśnia, po co budowane są w Polsce izolatoria.

Źródło: https://legaartis.pl/blog/

Ostatnie wpisy

Kategorie

ZASŁONA DYMNA ”LEX TVN” I TAJEMNICA DRUKU 1449

19 sierpnia 2021 / Możliwość komentowania ZASŁONA DYMNA ”LEX TVN” I TAJEMNICA DRUKU 1449 została wyłączona

UWAGA!!!

W projekcie nie mam na chwilę obecną mowy o tym, aby preparat na koronkę był obowiązkowy i należy tu dodać,

KONKLUZJA

Czekają nas bardzo ciężkie czasy, ale bierność ludzi, jaka była do tej pory polegająca na założeniu kagańca tylko na chwilę

Może Ci się spodobać

”KORONAWIRUS TO CHIŃSKI CZARNOBYL” – CO JESZCZE PEKIN UKRYWA NA TEMAT PANDEMII ? 9 marca 2021

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • ZASŁONA DYMNA ”LEX TVN” I TAJEMNICA DRUKU 1449
  • UWAGA!!!
  • KONKLUZJA
  • Może Ci się spodobać