Przekraczając Rubikon

ZNAKI POTWIERDZAJĄCE NADEJŚCIE ”OWYCH DNI NOEGO” – NEFILIM, OBCY ,DEMONY

ZNAKI POTWIERDZAJĄCE NADEJŚCIE ”OWYCH DNI NOEGO” – NEFILIM, OBCY ,DEMONY

Badając starożytne źródła, opisy bardzo dawnych czasów i zdarzeń, natknąć się można wielokrotnie na informacje dotyczące przedziwnych  zjawisk,  niezwykłych zwierząt, stworzeń biologicznych o nieznanym rodowodzie, ale i bytów duchowych, z którymi związane są cuda. Cała gama wierzeń, religii i filozofii jest  spuścizną wydawałoby się”minionej starożytności”.

Człowiek, jak wielu mędrców pisało, jest zagadką sam dla siebie. Dlaczego tak mało wiemy o naszej przeszłości, a zwłaszcza o tej starożytnej ?! Dlaczego istnieją organizacje usiłujące bez ustanku wciskać nam ewolucyjny pogląd na charakter naszej natury i pochodzenia ?!

To co  państwu zostało zaprezentowane do tej pory w moich opracowaniach to zarys pradawnej historii, takiej jaką zdołałem zgromadzić. Oczywiście starałem się usunąć z niej wszelkie niedorzeczności, a zwłaszcza tą o prazupie, z której wyłoniły się żywe organizmy ! To co zostanie tu państwu przedstawione jest tekstem, na którego prezentację czekałem dwa lata !

Miałem obawy czy czas jest odpowiedni, czy taki skrótowy opis jest wystarczający by zrozumieć tą niezwykłą historię i jej duchowy sens ? Jest to można by rzec kulminacja wiedzy o przyczynie, dla której Stwórca postanowił zgładzić poprzednią ludzkość. Osobiście nie widzę lepszego wyjaśnienia dla historycznych zagadek związanych z tym co się działo na Ziemi od czasów stworzenia do teraz, a co jest niezwykle ważne dla nas w obecnym „dzisiaj”.

Wieloletnie dociekania na temat istot z UFO znalazły swoje możliwe rozwiązanie w zaprezentowanym poniżej tekście. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi nie jest przygotowanych na przyjęcie takich wniosków, że prosta wizja dobrych lub złych UFO ciągle jeszcze działa silniej, niż subtelna gra jaką ONI prowadzą w związku z ich skrywanym planem.

Obecna cywilizacja, a zwłaszcza ta posiadająca telewizory jest sprytnie dezinformowana na temat UFO poprzez takie produkcje jak na przykład „Dzień niepodległości”, gdzie złe UFO w prostacki sposób atakuje i niszczy co się da.

Z drugiej strony, znajduje się inny dobrze okopany obóz badaczy tej tajemnicy, traktując UFO jako dobrych kosmicznych braci. Sprawy jednak rozgrywają się bardziej subtelnie, niż filmowe „dobro i zło” Ich zachowanie może być i dobre i złe ! (Patrz film pt.: „Duchowy aspekt UFO istot – dr William Alnor).

Mogą przybierać różne postawy, najważniejsze jest to, do czego zmierzają w ich wiecznej skrytości, i to co zostanie tu państwu zaprezentowane ma właśnie za zadanie ukazanie innej drogi, innej od tej którą obecna elita ufologiczna spycha w sferę religijną, nie rozumiejąc języka którym się posługują ludzie zwani chrześcijanami.

Jak już wspomniałem opracowanie to jest przedstawione jako forma skrótu z dostępnej, aczkolwiek rozproszonej wiedzy wielu chrześcijańskich badaczy, którzy głowili się nad tą zagadką długie lata. Tak jak pisałem w innym miejscu, jeżeli Wszechświat został stworzony, a wraz z nim istoty inteligentne to ONI nie są kosmitami, tak samo jak my nie jesteśmy małpami  zamienionymi w istoty ludzkie.

To co zostanie tu zaprezentowane jest w mojej opinii kolejnym wielkim SKARBEM, perłą którą z pewnością docenią ci z was poszukujący naprawdę odpowiedzi o tajemnicy ludzkości, jak i istot ukrywających się za tzw. pospolitymi kosmitami. Kolejny raz okazuje się, że Biblia to Księga ludzkości, to Księga kosmicznych tajemnic.

Zapewniam państwa, że to nie koniec skrywanych tajemnic, jednak ich dalsze upublicznianie może się odbywać rzadziej. Z góry dziękuję wszystkim wpierającym mnie do tej pory w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie.

Angielski teolog George Hawkins Pember w roku Pańskim 1876 zanalizował przepowiednię Jezusa Chrystusa, która głosi,  że czasy ostateczne będą powtórką czasów z dni Noego. Pember zawarł swoją pracę w arcydziele książkowym o tytule “Earth’s earliest ages” czyli w dosłownym tłumaczeniu brzmiało by to jako: „Najwcześniejsze  Ziemskie wieki”.

Ten znakomity teolog wyodrębnił siedem wielkich przyczyn zniszczenia przedpotopowej cywilizacji i zaczął dokumentować pojawiające się zwiastuny tej przepowiedni podczas jego życia w wieku dziewiętnastym . Najbardziej straszliwą siódmą przyczyną według Pembera, jak sam napisał byłby powrót „duchów Nefilim” czyli „pojawienie się bytów ze zwierzchności królestwa powierza , i ich bezprawne stosunki seksualne z rasa ludzką”. Jezus odpowiadając  swoim uczniom odnośnie znaków jego ponownego przyjścia i końca świata powiedział:

 „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” Ew.  Mateusza 24:37
Można by to nadchodzące „zdarzenie” opisać jako sytuację podobną do ludzkości sprzed potopu oraz duchowego wpływ potężnych Nefilim na pradawną ludzkość, w wyniku którego rasa ludzka  dokonała końca żywota, co w języku Biblii nazwane zostało przyszłym końcem czasów. (Ks. Rodz 6.4)

Z Bbilii dowiadujemy się o celu tej ostatecznej fali nadprzyrodzoności włączając w to wielkie oszustwo(zwiedzenie), zacytujmy słowa Św. Tymoteusza 3:13
„…Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając…”
Będzie to miało tak wielkie następstwa, że Św. Paweł przepowiedział to Tymoteuszowi w jego 1 Lliście do Tymoteusza 4:1
„..Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” (nauki demonów to najnowsza skrywana technologia genetyczna, moralna rozwiązłość, zabijanie dzieci w tym nienarodzonych, transhumanizm[próby stworzenia ludzkich borgów] prawo dotyczące Gender także znalazło swoje miejsce w nakazach Super Bytu nadprzyrodzonego:

Pwt 22, 5 „…Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego…”…itd)
Przepowiedziany wzrost demonizmu możemy oglądać w nowoczesnych osiągnięciach nauki, ma on wpływ na zsekularyzowane, ale i religijne środowiska, jest on tak szybki, że trzeba  to określić jako przedziwne i podejrzane !

W niedawnym wydaniu magazynu „Prophecy In the News” biblijny naukowiec Gary Stearman stwierdził, że realizacja jak i manifestacje tych sił szybko się posuwają do celu, a jest to spowodowane tym, że świat jest pod wpływem warunków:

„…w których wpływ Bożego Świętego Ducha jest zanikający…”
Jest to widoczne w nauce i technologii, gdzie inżynieria genetyczna i antyhumanistyczne prądy wydają się dosłownie diabelsko nastawione czy wręcz wykrzywione w powtarzaniu tego co „Watchers”-„Obserwatorzy” (polska wersja tłumaczenia to „Czuwający nieba”) zrobili w zrodzeniu duchów Nephilim, tak jak to było za dni Noego.

PIERWSZE POJAWIENIE SIĘ NEFILIM NA ZIEMI

Jak daleko zdołamy sięgnąć wstecz czasu i historii, każda większa kultura starożytnego świata zadziwiająco posiada opowieści o „bogach”, którzy zeszli z niebios i zmaterializowali się w ciałach biologicznych.
Od Rzymu aż po Grecję, ale i przed, bo od Egiptu, Babilonii, Persji, Asyrii i Sumeru, najwcześniejsze zapiski tych cywilizacji opowiadają o czasie kiedy potężne istoty znane Hebrajczykom pod pojęciem „Obserwatorów”-„Watchers”-„Czuwających” – „strażników”, a w Biblii jako „benai ha-Elohim-Synowie Boży”, którzy „złączyli się” z rasą ludzką dając w ten sposób narodziny częściowo niebiańskim, a częściowo ziemskim hybrydom zwanym Nefilim.

Biblia mówi o tym czasie, że nastąpiło to gdy ludzie zaczęli się mnożyć na Ziemi i gdy zaczęły im się rodzić córki ludzkie.  Synowie Boży  widząc, że córki ludzkie są przepiękne, wzieli sobie je za żony, płodząc ich niezwykłe potomstwo. W Księdze Rodzaju 6:4 czytamy o tym zdarzeniu następująco:

„..A w owych czasach byli na ziemi giganci(Nephilim); a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach..”

Gdy Pismo Święte jest porównane z innymi starożytnymi tekstami, włączając w to apokryfy Henoha, apokryfy Jubileuszy, księge Barucha, apokryfy ksiąg Rodzaju, Józefa Flawiusza, Księge Jashera i inne, to okazuje się że starotestamentowi olbrzymi  tacy jak Goliat byli częściowo ludzmi, częściowo zwierzętami a częściowo anielskim potomstwem, które w nadnaturalny sposób zakłóciło Boski porządek oraz naturalny rozwój biologicznych gatunków. Apokryfy Henoha daja nam imiona Aniołów zaangażowanych w kosmiczną konspiracje, nazywając ich „Obserwatorami lub Czuwającymi nieba”, w księdze tej czytamy:

„…Ja Henoch błogosławiłem Wielkiego Pana i Króla Wieczności i oto Czuwający(Obserwatorzy) przemówili do mnie, Henocha pisarza, i powiedzieli mi:  „Henochu, pisarzu sprawiedliwości! Idź, powiedz Czuwającym (Obserwatorom) nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi.

Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu, albowiem nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani, i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie Zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju…”.

Tłumaczenie z opracowania Rubinkiewicza.  Księga  Henoha 12:3

(Proszę zwrócić uwagę, że istnieje rozróżnienie na Czuwających i Czuwających nieba ! Czy chodzi o tych upadłych i tych nie upadłych ?, należałoby się także zastanowić czy szaraki lub inne ufo istoty nie są tylko szeregowymi wykonawcami poleceń potężnych Aniołów ?, albo jeszcze kimś innym, ale o tym za chwilę…)

Według Henoha tych dwustu potężnych Aniołów opóściło „wysokie Niebiosa” i wykorzystało kobiety (spośród innych rzeczy) by przenieść ich potomstwo na ludzki poziom egzystowania. (do wymiaru ludzi). Pod tym względem Interlinearna (interlinearna czyli dosłowna) wersja Biblii Hebrajskiej oferuje nam interesujące tłumaczenie rozdziału Księgi Rodzaju 6:2, podczas gdy wersje ogólnodostępne przedstawiają to w następujący sposób:

Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.”

Wersja Interlinearna przedstawia to tak:

„bene-ha Elohim” widząc, że córki człowiecze są „tobot henna-h”  טבת הנה  (słowo tobot znaczy: w dobrym stanie, sprawne[moglibyśmy powiedzieć rozrodcze, płodne]), a słowo tobot w tym konkretnym przypadku znaczy „one” (z silnym podkreśleniem-wykrzyknikiem) w wersji anglelskiej Pember opisał to jako „fit extensions” co można przetłumaczyć jako „sprawne do przedłużenia”
Oryginalny text hebrajski Ks. Rodz. 6:2:
ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו

Ten moment tłumaczenia wydaje się sensowny i niezwykle ważny kiedy zaczniemy rozumieć całość  tego zdarzenia gdzie „Watchers-Obserwatorzy-Czuwający nieba”  chcieli  rozszeżenia ich sfery egzystencji , by móc wejść w trzy wymiarową rzeczywistość . Oni widzieli kobiety, albo przynajmniej ich materiał genetyczny jako droga ( formuła) prowadząca do uzyskania sukcesu w tym przedsięwzięciu.

Opuściwszy właściwe im „mieszkanie”, które Bóg im przydzielił sprawili, że było to odebrane przez Boga jako poważne naruszenie i doprowadzio do Boskiego aktu kary.  Św. Juda 6 tak to opisuje:

” …i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia…”
Apokryfy, pseudoapokryfy oraz żydowska tradycja dotycząca opowieści o Czuwających – nieba i „owych mocarzach” zrodzonych ze związku ludzi, wraz ze zmitologizowanymi starożytnymi doniesieniami, opowiadają historie o „bogach”, którzy to wykorzystując ludzi porodukowali herosów lub półbogów.

Kiedy starożytna wersja hebrajskiego Starego Testamentu została przetłumaczona w postaci greckiej Septuaginty, to słowo „Nefilim” odnoszące się do częściowo ludzkiego potomstwa Czuwających nieba ukazało się przetłumaczone jako „gegenes”, które może oznaczać „urodzeni z ziemi” .

Ten sam termin był użyty do opisu Greckich Tytanów oraz innych legendarnych siłaczy częściowo niebiańskich, a częściowo ziemskich, jak Herkules (zrodzony z Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny),  Achillesa (Trojańskiego herosa syna Peleusa i Tetydy)  i Gilgamesza (będącego w dwóch trzecich bogiem, a w jednej trzeciej człowiekiem zrodzonym z Lugalbanda i Ninsun)

W Hinduizmie tzw giganci są nazwani Daityas. Daitiowie (दैत्‍य) byli potomstwem zrodzonym z Diti i mędrca Kashyapy, który walczył przeciwko bogom i/lub Dewom, ponieważ byli zazdrośni o ich półbraci-Dewów. Dewowie byli rasą szukającą potężnych mocy, czasami się jednoczyli z innymi rasami zwanymi Devanami oraz Asurami posiadającymi podobną ideologię. 

Daitowie razem z Dewanami i Asurami czasami są nazywani Rakshasami, a słowo to ma znaczyć w mitologii hinduskiej demon. Część z postaci Diatów to Hiranyakashipu i Hiranyaksha. Głównymi przeciwnikami w hiduskiej epopeji Ramajanie i Ravanie byli od strony ojca Brahma, a od strony matki Daitya, ich młodszy brat Kumbhakarna miał być tak wysoki jak górski szczyt o łagodnej naturze. Z tego krótkiego opisu hinduskich odpowiedników nefilim można by wysnuć wnioski o ich koneksjach z Czuwającymi nieba.

Część znawców tego tematu wierzy, że niszczenie przedpotopowego DNA przez Czuwających (Watchers) było wysiłkiem mającym na celu odcięcie linii narodzin prowadzących do pojawienia się Mesjasza. Ta teoria zakłada, że Szatan zrozumiał protoewangelie – obietnicę zawartą w Ks. Rodzaju 3:15, że Zbawiciel narodzi się z nasienia kobiety i zniszczy moc i potęgę upadłych Aniołów. Dlatego ci co poszli za Szatanem mieszali się z rasą ludzką w spisku mającym za zadanie zatrzymanie narodzin Chrystusa.

Jeżeli ludzkie DNA mogło by być uniwersalnie zniszczone, co moglibyśmy nazwać jako „zdemonizowane”, a tak to wymyślili, to żaden Zbawca by się nie narodził, a rodzaj ludzki byłby stracony na zawsze. Ci co wspierają tą teorię wierzą, że Bóg nakazał ludziom utrzymywanie czystości krwi oraz zakaz mieszanych małżeństw pomiędzy różnymi narodami.

Kiedy ludzie naruszyli te polecenia i zmutowane DNA zaczęło się gwałtownie rozprzestrzeniać pomiędzy ludzmi i zwierzętami, Bóg poinstruował Noego by ten zbudował arkę i się przygotował na potop, bo wody mają zniszczyć każdą żywą rzecz. Taka odgórna decyzja dotycząca całego globu ilustruje jak ogromnie rozprzestrzeniło się zmutowane DNA osiągając wszelkie zakątki Ziemi. (Pamiętajmy, że Ziemia nie była planetą z tak wielkimi zbiornikami wody oddzielającymi kontynęty !)

W rzeczywistości Biblia mówi w Ks. Rodzaju (rodzaju, czyli określonych gatunków, DNA) 6:9, że tylko Noe [ poprzez jego rozrodczość, i jego dzieci ]  został uznany „doskonałym” w jego pokoleniu.
Biblia Gdańska, Ks. Rodz. 6:9:„…Teć są rodzaje Noego: Noe mąż sprawiedliwy, doskonałym był za wieku swego; z Bogiem chodził Noe…”
text oryginalny:

Hebrajskie słowo odnoszące się w polskich tłumaczeniach do określenia „doskonały” brzmi jako „tamaiym” – hebr. תמים – a to jak widzimy w zaprezentowanym urywku słownika znaczy: „bez fizycznej skazy” (zniekształcenia), bez cielesnego defektu, „zdrowy”. To samo słowo użyte w Księdze Kapłańskiej opisuje i oznacza w tamtym kontekście jagnię nie posiadającą żadnej wady czy skazy.

Znaczenie wersu z opisem Noego nie oznacza, że Noe był perfekcyjny pod względem moralnym, ale że jego fizyczna konstrukcja (wygląd), jego DNA, nie zostało skażone przez atak Nefilim !, a co najwyrazniej się stało z resztą pozostałą na Ziemi. Aby uratować ludzkość, czyli zachować ją w postaci w jakiej ją skonstruował, Bóg zniszczył wszystkie istoty z wyjątkiem Noego i jego rodziny.

Starożytne przekazy, wliczając w to te Biblijne, wydają się zgadzać z taką teologią, konsekwentnie opisując jako powód globalnej powodzi „zepsucie wszelkiego ciała, w tym zwierząt i ludzi”
Osobiście opowiadam się za teorią zepsutego DNA jako metody powstrzymującej, lub mającej powstrzymać przyjście na świat Chrystusa. 

Istnieje jednak jeszcze inna alternatywna do zaprezentowanej, z jakiego to powodu Czuwający mieli by mieszać informację DNA żywych organizmów. Powód mógł być głębszy, a mianowicie taki by stworzyć jakąś formę hybrydy by ani ludzki, ani Boski DUCH nie mógł się wcielić w to całkiem odmienne, dziwaczne a’genetyczne ciało zrobione z DNA ludzi, zwierząt i roślin znane pod nazwą Nefilim.

Coś co można nazwać „urodzone” z ziemi, powstałe z ziemi by dopasować te stworzenia do dalszej działalności Czuwających jako ich „siedzib” lub jako ich „potomstwo” (Pamiętają państwo „Władcę Pierścieni” i stworzenia powstałe w głębi Ziemi Mordoru, powstałe hybrydy, mieszanki wszelkiego rodzaju, za pomocą ciemnych mocy ?)

Znaki potwierdzające nadejście „…dni Noego…” w obecnej nauce.

Obecna technologia i nauka umożliwia rekombinacje DNA, gdzie transgeniczne organizmy są stwarzane. Genetyczna struktura jednego gatunku jest zmieniana poprzez transfer genu lub genów z innego. Biolodzy molekularni klasyfikują funkcje i zadania genów w obrębie rodzinnego gatunku, ale są niepewni w wielu miejscach, jak genetyczne kodowanie może zareagować podczas transferu z jednego gatunku do innego.

Nie tylko genetyczna struktura zmodyfikowanego zwierzęcia i jego młodych jest zmieniana pod względem wyglądu, w wyniku trans genetycznych modyfikacji, ale sensoryka modalna, zdolności immunologiczne, osobowość, cechy zachowawcze i wiele innych.

Pomimo wielkiej niewiadomej rezultatów transgenicznych prób takie działania są prowadzone w wielu krajach, jak choćby USA, UK i Australia, gdzie zwierzęce jaja są wykorzystywane do tworzenia hybrydalnych ludzkich embrionów. W marcu 2009 prezydent Obama podpisał dokument wykonawczy dla finansowania federalnego programu badawczego nad badaniami tego typu embrionów na terenie Stanów.

Do tego dochodzi „Biologia syntetyczna” dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych, a w niej nie ma już całkiem zachamowań nad mieszaniem ludzko-zwierzęcym ! Obecnie biologia syntetyczna jest rozwijana we wszystkich labolatoriach na całym świecie !

Nie tak dawno labolatoria te ogłosiły informację o tworzeniu hybryd embrionów ludzko-kruliczych, czy chimery z genami człowieka i krowy ! (Zespół naukowców z uniwersytetu Newcastle i Durham) 31 stycznia 2006 roku George W. Bush wystosował apel o ustanowienie prawa by „…zabronić tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych… itp…”, oczywiście nie było odzewu.

Amerykanin Joseph Infranco, senior rady do spraw finansowania obronności USA, oświadczył  co następuje:

 „…Jesteśmy naprawdę daleko poza fantastycznym filmem H.G. Wellsa o męczonych hybrydach pt.: ” Wyspa doktora Moreau”, nasze badania są w momencie gdzie naukowcy poważnie się zastanawiają nad stworzeniem hybryd ludzko-zwierzęcych…

Żeby tego było mało, to innym kierunkiem naukowców jest taka modyfikacja elektroniki, bioelektroniki wraz z inżynierią genetyczną by połączyć ludzki organizm z technicznymi wynalazkami, lub by to wszystko pomieszać z organizmami hybrydalnymi ! Taki rodzaj pogoni za „ulepszeniami” został nazwany transhumanizmem.

Transhumanizm – ideologia postulująca użycie nauki i techniki, w szczególności neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń i poprawy kondycji ludzkiej.

Jednym z prekursorów transhumanizmu był rosyjski filozof Mikołaj Fiodorow zwolennik osiągnięcia przy pomocy metod naukowych radykalnego przedłużenia ludzkiego życia, ludzkiej nieśmiertelności i wskrzeszenia zmarłych ludzi. 

W roku 1966 futurysta F.M. Esfandiary, nauczający nowych koncepcji Człowieka na New School Universyty uznał się za „transczłowieka” (transhuman – skrót od transistory human, „przejściowa forma człowieka”) zmieniając nazwisko na FM-2030. Transludzie mają być wg niego istotami pośrednimi między człowiekiem a postczłowiekiem, które przyswajają sobie najnowsze technologie, style życia i poglądy na świat.Jednak nowoczesną definicję transhumanizmu stworzył filozos Max More:

Transhumanizm to klasa filozofii, które próbują kierować nas w stronę kondycji postludzkiej. Transhumanizm dzieli wiele elementów z humanizmem – przede wszystkim szacunek dla rozumi i nauki nacisk na postęp i docenianie roli człowieczeństwa (czy transczłowieczeństwa) w życiu.

Transhumanizm różni się od humanizmu przez przyzwolenie (a nawet oczekiwanie) na radykalne zmiany w naszej naturze i dostępnych nam możliwościach oferowanych przez różne nauki i technologie.

Chyba nie muszę pisać, że ten tzw. transhumanizm będzie nową formą zniewolenia naszej cudownej natury, tego co pozostało nam po potopie. Zniewoleniem cywilizacji NATURY-życia w jakąś formę filmowych borgów z fimu Star Trek !

Wizje choćby najwspanilsze są tylko wizjami, a znając naszą naturę i kondycję czlowieczeństwa w nas samych możemy wnioskować, że zakończy się owy transhumanizm jakimś rodzajem horroru w postaci biomaszyn czyli wspomnianych borgów.

Znany bioetyk, przewodniczący prezydenckiej rady bioetycznej Leon Kass w jego książce: „Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenges of Bioethics” ostrzega, że:
„…Ludzka natura, jej wnętrze, leży na stole operacyjnym, gotowa do dokonania na niej zmian, do eugenicznych i psychicznych „usprawnień”, do całkowitego przeprojektowania.

W przodujących laboratoriach akademicy i przemysłowcy (podkreślenie moje !) , nowi stwórcy, są w skryciu zadziwieni ich (własnymi) mocami, i w tajności udoskonalają ich nowe umiejętności, podczas gdy na ulicach ich emisariusze żarliwie ogłaszają post-ludzką nową erę, nową przyszłość. Dla tych wszystkich, którzy dbają o zachowanie naszego człowieczeństwa nadszedł czas by się temu przyjrzeć bliżej..”

Otatnimi czasy DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) wraz z całym sztabem innych agencji i naukowców wszelkiej maści sądzi, że za jakiś czas uda się im stworzyć na wzór „Władcy pierścieni” nowego doskonałego żołnierza, i nie wiadomo na razie czy będzie wyglądał jak te monstra z ksiązki Tolkiena czy może pozostawią bardziej ludzki wygląd tych „organizmów” ?

Dokumenty budżetu DARPA’y z roku 2001 stwierdzają, że planują także wyeliminowanie przypadkowości ewolucji poprzez „zaawansowaną inżynierię genetyczną i biologię molekularną by wyprodukować zamierzony biologiczny efekt” , co w tłumaczeniu na nasz język oznacza eliminację „komórki śmierci”  poprzez stworzenie „nowej generacji komórek, które będą mogły ostatecznie być zaprogramowane by żyć wiecznie” Innymi słowy jakakolwiek aplikacja syntetycznego życia jest planem stworzenia nieśmiertelności.

…I w owe dni ludzie będą szukać śmiercilecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie…,, – Objawienie Jana 9:5-6  Czy jest to opis dokonanych modyfikacji ludzkich organizmów, w wyniku których ludzie będą żyli w jakimś stanie fizycznej nieśmiertelności ? Cytat ten ma sięodnosić do przyszłej ery ludzkości.

W obecnych czasach rosyjscy naukowcy uzyskali ciekłą krew z zamarzniętych mamutów, które rzekomo mają miliony lat, na całym świecie trwają potajemne poszukiwania biologicznych resztek istot Nefilim. Ich DNA wydaje się, że jest niezwykle drogocenne dla organizacji, które już dziś tworzą potajemnie hybrydy. Znalezienie prawdziwych Nefilim mogło by im ułatwić czy przyspieszyć  osiągnięcie „naukowych celów”.

Konsekwencje takiego zastosowania nauki do przywrócenia wymarłych zwierząt lub Nefilim mogą być ogromne i odgrywać znaczącą rolę w drodze do ustanowienia królestwa Antychrysta. Stać się tak może z powodu krzyżowania  pomiędzy transgenicznymi zwierzętami, genetycznie modyfikowanymi ludzmi oraz gatunkami jakie stworzył Bóg.

Tak zmodyfikowane DNA szybko może się rozprzestrzenić w naturalnym środowisku, a kiedy to nastąpi  (obecnie już ma to miejsce pomiędzy genetycznie modyfikowanymi roślinami a zwierzętami !) zostanie przeprowadzony plan zainfekowania ludzkiego DNA „obcym„, ze zwierzęcą charakterystyką, a następnie rozprowadzony zostanie poprzez małżeństwa, zmieniając diametralnie ludzkość, czyli nasze człowieczeństwo, a właściwie eliminując je, kończąc w ten sposób naturalną sferę naszej egzystencji jaką znamy w dzisiejszych czasach.

Obecnie wiele organizacji takich jak na przykład ruch New Age nawołuje do wprowadzenia oraz nadejścia wspanialszej cywilizacji, nowej ludzkości, do uzyskania nowych możliwości człowieka, z nowymi wspaniałymi mocami ! 

Mamy mentalnie otwierać drogę UFO do naszej rzeczywistości ! Czy jest to li tylko przypadek ? Według wielu teologów to samo się działo przed potopem. Na to właśnie czekają tajne stowarzyszenia, czyli na zmartwychwstanie całego świata podziemnego, na powrót hord Nefilim i w ten sposób szybszych przygotowaniach do Armagedonu.

Czy przypadkiem dziwny wers z Księgi Daniela nie daje nam jakiejś wskazówki na temat tej tajemnicy ? Mówiąc o ostatnich dniach ludzkości i jej ogólnoświatowych rządach, biblijny prorok Daniel pisze tak, Księga Daniela 2:43

Biblia Warszawska:„...A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną...”Biblia Tysiąclecia:„…To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną...”

Daniel nie wyjaśnia nam kto to są „oni„, którzy się „zmieszają z nasieniem ludzkim” , jednak wielu badaczy dochodzi do rozwiązania tej zagadki. W książce Chuck’a Misslera i Marka Eastman’a pt.: „Alien Encounters”autorzy ci pytają:„…Po prostu trzeba zapytać co (lub kto) się „miesza z nasieniem ludzkim?” Kim są ci bez nasienia ? (hybrydy mają problemy z rozmnażaniem się lub wogóle nie mogą mieć potomstwa ! dopisek mój) Wprawia nas w osłupienie potencjalne rozważenie wersetu Daniela i jego implikacja dla przyszłego rządu światowego. 

Werset Daniela niepokoi Misslera i Eastmana ponieważ wydaje się wskazywać ten sam fenomen, który wystąpił w Księdze Rodzaju rozdział 6, (…)czy istniały gatunki inne niż ludzkie, czyli hybrydy „bez nasienia” mieszające się z ludzkim nasieniem, produkując [w starożytności] w ten sposób Nefilim, a co najwyrazniej może się kolejny raz zdarzyć na konicu czasów ?(…)”

Kiedy ten wers z Księgi Daniela połączymy z istniejącym w Księdze Rodzaju 3:15  brzmiącym tak:
Biblia Warszawska:„…I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę...”Biblia Tysiąclecia:„…Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę…”

W oryginale hebrajskim podkreślono słowo „zaraka, zera” זרעך, które możemy tłumaczyć jako:  „potomstwo”,”dzieci”,


to zrozumiemy o kogo chodzi:  czyli „twoim potomstwem” by znaczyło, że Szatan posiada nasienie [potomstwo], a te jest wrogie w stosunku do Chrystusa !” ( i do ludzi?)

poniżej tekst oryginalny

Nie można rozpatrywać tego wszystkiego bez kontekstu potężnej inteligencji, która w języku Biblii została nazwana Szatanem, a ten stara się ożywić ogólnoświatowe siły paranormalne, cały ruch szukania niezwykłych mocy jest ciągle i bezustannie podsycany, co widać wszędzie w mediach, we wszelkiego rodzaju produkcjach filmowych, w organizacjach Nowej Ery, kaptujących członków paranormalnej armii,  nieświadomych niczego ludzi szukających wrażeń duchowych.

Wielu z nich zapewne nie jest poinformowanych o tym wszystkim, i jeszcze długo takimi pozostanie w obliczu określeń prawdziwego świata duchowego takich jak: „zwierzchności”, „Władze”, „rządcy świata ciemności”, „pierwiastki duchowe zła na wyżynach niebieskich” ! A nie są to określenia wzięte z „Władcy pierścieni” ! To pochodzi z międzywymiarowej, duchowej Księgi Biblii:

„…Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich…”  Efezjan 6:12
(Potomstwo pozostawione na Ziemi ? czy inna nieznana rasa ludzi ?)

Biblia czy wcześniej Tora, posiadają w swoim spisie rzeczy nazwanych Prawem, nakazy i zakazy pochodzące od Stwórcy człowieka, a ten wie najlepiej co możemy, a czego nie powinniśmy robić. Najsurowszą karą za przekroczenie niektórych z nich, wydaje się kara śmierci. Istota nadprzyrodzona czyli Bóg, zabronił szczególnie kontaktu seksualnego ludzi i zwierząt. Oprócz obrzydliwości mentalnych takich spaczeń seksualnych, dochodzi jeszcze coś istotniejszego, co chciał nam Stwórca przekazać, jest to specjalne przesłanie poprzez czas.

 Istota ta jest obecna dzisiaj tak samo jak wtedy, nadzoruje ona dzisiejszą ludzką rzeczywistość w taki sam sposób jak w czasach Mojżesza. Rozkaz był dany Biblijnemu Izraelowi by nikt się nie ważył uprawiać nierządu ze zwierzętami i nie dlatego, że mogły się narodzić jakieś krzyżówki ludzko-zwierzęce w tamtym czasie, lecz by przyszła ludzkość nie szła drogą przedpotopową, posiadając technologię umożliwiającą łączenie DNA zwierząt i ludzi !

Przekaz jest tylko pozornie językiem starodawnym, ci którzy są świadomi tajemniczego ładunku człowieczeństwa, natury człowieczej danej od Boga jako coś wykraczającego poza zwierzęcość, poza materialność, ci wiedzą że taki nakaz jest nakazem ponadczasowym !

„…Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią…” Ks. Wyjścia 22:18
„...Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli…” Ks. Kapłańska 20:15

Dzisiejsi władcy finansowi wraz z naukowcami rozpoczęli coś co jest niezwykle niebezpieczne dla ludzkości, jest obrzydliwe w oczach Boga i jest karane śmiercią !

Biblia wspomina o dwóch rodzajach Aniołów przekraczających Boże prawo. Jeden zawiera Aniołów, którzy „opuścili własne mieszkanie” oraz tych „spętanych wiekuistymi więzami w ciemnościach” oczekujących na sąd ostateczny.

…Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd..„; Biblia Tysiąclecia 2 List św. Piotra 2:4

„…Albowiem jeźli Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd…” Biblia Gdańska 2 List św. Piotra 2:4
Istnieje więc jeszcze ta pierwsza klasa Aniołów, która nie jest „związana„, i ta usługuje Głównemu opozycjoniście !

Na tym etapie możemy już przejść do tzw. zjawiska UFO. Jak wiecie istoty te zajmują się bliżej nie rozpoznaną działalnością, i to paranormalną, duchową oraz genetyczną. Jaki jest ich cel ? Zacytujmy w tym miejscu same te byty, które informują czasami porwanych o ich własnych działaniach, jest takich doniesień całkiem spora ilość, tu zaledwie jest przedstawiona odrobina.

Pewna kobieta porwana do UFO zrelacjonowała tak swoje doświadczenie:

[…]Widziałam zdeformowane dzieci trzymane w jakimś płynie na półce. Były tam dzieci obce, częściowo ludzkie i częściowo obce, ludzkie z różnych części świata, a także zdeformowane młode zwierzęta. Prowadzone przez nich eksperymenty nad stworzeniem krzyżówki pomiędzy ludźmi a ich rasą wciąż kończyły się niepowodzeniem. Nasze rasy nie dają się skrzyżować. Stworzone w ten sposób hybrydy żyją tylko przez krótki okres czasu. Jestem chrześcijanką i nigdy nie uwierzyłabym w coś takiego, gdyby mi się to nie przytrafiło.[…]

Kolejny cytatz z sesji hipnotycznej gdzie same istoty ufo informują nas, iż część z ludzi już nie jest „normalnymi” !

[…]w tym samym czasie dwa Szaraki uniosły Angie w powietrze i ułożyły ją na dziwnym stole. Mężczyzna położył kulę na jej brzuchu i zaczął wodzić nią zataczając kręgi. Angie poczuła w tym miejscu wzrost ciepła i że coś ją „ciąga”. Zapytała go co robi.Odrzekł jej, że jest „wystarczająco dojrzała” i będzie mogła zajść w ciążę. Angie powiedziała mu, że stara się o to z mężem od dłuższego czasu, ale jak dotąd nie udaje się im.

Mężczyzna poinformował ją, że nie może zajść w ciążę dlatego, że jej „system krwionośny, immunologiczny i genetyczny” funkcjonuje inaczej niż u innych ludzi. – Czyżbym była częściowo obcą istotą? – zapytała zmieszana.Jeden z Obcych powiedział jej, że ją trochę „zmodyfikowali”, aby mogła wypełnić misję[…]

Należy sobie przypomnieć także przypadek z Chilbolton i informacje o całkiem dziwacznym skałdzie obcego DNA ujawnionego w postaci wygnieceń zboża, istoty te mają posiadać w budowie ich ciał silikon ! Oto cytat z badań nad tym przekazem:

„…Bloki z których są zbudowani zawierają Silikon o wadze atomowej 14, jako dodatek do podstawowego spisu wyszczególnionych elementów. Po prawej stronie znajduje się dodatkowe pasmo widełek replikacyjnych DNA w postaci podwójnego helixu, oraz następny już nie tak oczywisty, zmiana występuje w kodzie binarnym wielu nukleotydów, w samym DNA (w jego trzonie-centrum)…”  

Dodatkowo możemy poznać ilość nukleotydów w obcym DNA. „…Ludzki genom posiada 4,293,917,614, albo prawie 4.3 biliona sekwencji nuklyotydów, podczas gdy tajemnicza sekwencja obcego ma 4,294,966,190, lub o 1,048,576 (jeden milion) więcej sekwencji nukleotydów niż ludzkie DNA…”

Nie mamy pewności czy obecne UFO byty są tymi samymi co sprzed bilijnego potopu, czy może muszą się uczyć od nowa wiedzy pozwalającej na stworzenie jakiegoś rodzaju istot, jak się domyślamy, a przynajmniej ci którzy wierzą w Biblijne stworzenie, DNA jest kodem, kluczem pochodzącym od Boga, więc rozpracowanie zagadki informacji genetycznej może być z jakiegoś powodu trudnym zadaniem nawet i dla Czuwających, zresztą o tym pisze Sitchin, iż starożytni kosmici sumeryjscy mieli problemy przy tzw. „stwarzaniu” człowieka…, coś im się nie za bardzo udawało

Oto kolejny cytat porwanego do UFO:
[…]Moody czuł na statku słodkawy odór przypominający zapach przypalonego cukru. Miał również trudności w oddychaniu. Moody spytał się Obcego, dlaczego właśnie jemu się to przydarzyło. Za jakiś czas do jego umysłu zaczęły napływać myśli, które trudno mu było zrozumieć. Istota powiedziała mu coś w rodzaju: „Znam cię” lub: „Zostałeś wchłonięty[…]

Czy wchłonięcie jest procesem asymilującym ludzkość do jakiegoś „kosmicznego” standardu niewolnictwa genetycznego ? Oczywiście wszyscy wcześniej zostaną odpowiednio potraktowani „znieczuleniem” tak jak to robią istoty UFO w ich „pojazdach” gdy ofiara się uskarża na ból podczas „zabiegów”

Jeżeli to możliwe proces ten ma być skrycie przeprowadzony, tak by społeczeństwo się nie spostrzegło, by nikt nie podniósł krzyku w odpowiednim czasie ! Do wprowadzenia ukrytego planu rządu światowego służą takie programy jak „Gender”, „powszechna akceptacja zwyrodnień czyli „homoseksualizm”, „pedofilia” itd, itp…, powolna degradacja moralna i umysłowa społeczeństwa ma pozwolić na realizację poleceń „rządców świata ciemności”

„…To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się ONI przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną…” Księga Daniela 2:43 (Tłumaczenie tego wersetu znajduje się w filmie pt.: „Demoniczne UFO„, patrz prace ufologa Davida M. Jacobsa)

Przejścia Aniołów lub świętych chrześcijańskich do i z innego wymiaru to niezwykłe zdarzenia, bo prosto ze świata czterech żywiołów – powietrza, wody, ognia i prochu ziemi !
DUSZA żyjąca wg. Biblii – to ciało (ukształtowane z prochu ziemi-gliny) i DECH życia. Pojęcia żelazo i glina odnosi się do ciał

Glina, czyli proch ziemi to nasze ciało biologiczne … Odkodowanie przekazu z przyszłości albo z poza czasu  jest niezwykłą sztuką, tajemnicą utrzymywaną w „sejfie Biblii”, podobnie jak część nieopublikowanej Trzeciej tajemnicy fatimskiej.

Zjawisko UFO na szeroką skalę zaczęło się w połowie lat czterdziestych. Łączy się z tym proroctwo Anny Katarzyny Emmerich: 'Słyszałam, że Lucyfer miał być wypuszczony na pewien czas, jakieś 60, czy 50 lat przed rokiem 2000 po Chrystusie. (…)

Niektórzy czarci mieli być wypuszczeni pierwsi, na karę i kuszenie ludzi’.  Ufonauci dokonują coraz nowych wzięć, podczas których poddają ludzi różnym bolesnym experymentom, a niektórych nawet okaleczają.

Według wiary chrześcijańskiej otchłań, do której zstąpił Chrystus przed zmartwychwstaniem, to ta która znajduje się we wnętrzu Ziemi, lub specjalnym wymiarze, tam mają znajdować się duchy Nefilimów… (’zstąpił do piekieł’) Chrystus udał się tam by ogłosić swoje zwycięstwo i przesłanie Ojca. Maria z Agredy miała wizję upadku aniołów, podczas której Bóg powiedział: ’Na wieczne miejsce ich przebywania (upadłych aniołów) wyznaczam podziemne czeluście i przerażające ciemności’. 

Jedna z wziętych, Betty Andreasson, została zabrana przez ufanautów do środka Ziemi. Przebywając tam widziała ludzi porwanych z różnych epok, a nawet latające talerze. Dostała się nawet za bramę piekła, która obecnie jest otwarta. Coraz powszechniejsze są także przypadki ingerencji dobrych aniołów, które będąc duchami doskonałymi głoszą prawdę i nie po­jawiają się w żadnych latających talerzach.

Udostępnij

ZNAKI POTWIERDZAJĄCE NADEJŚCIE ”OWYCH DNI NOEGO” – NEFILIM, OBCY ,DEMONY

Globalna Świadomość11 października 20216 sierpnia 2023

PIERWSZE POJAWIENIE SIĘ NEFILIM NA ZIEMI

Jak daleko zdołamy sięgnąć wstecz czasu i historii, każda większa kultura starożytnego świata zadziwiająco posiada opowieści o „bogach”, którzy zeszli

Znaki potwierdzające nadejście „…dni Noego…” w obecnej nauce.

Obecna technologia i nauka umożliwia rekombinacje DNA, gdzie transgeniczne organizmy są stwarzane. Genetyczna struktura jednego gatunku jest zmieniana poprzez transfer

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułOBOZY FEMA – TAK WEWNĄTRZ WYGLĄDAJĄ OŚRODKI DLA PRZECIWNIKÓW NWO.Następny artykułCO JEST NIE TAK Z HISTORIĄ VXIII I XIX

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

PRÓBA ROZBICIA FIRMAMENTU – TAJEMNICA MASOŃSKIEGO PROJEKTU ”ARTEMIS” ELONA MUSKA ŚWIĘTY GRZYB I KRZYŻ – JAK NAPRAWDĘ POWSTAŁO CHRZEŚCIJAŃSTWO ?

Ostatnie wpisy

TAJEMNICA CHEMTRAILS – CZY PILOCI WIEDZĄ CO ROBIĄ ? JAK POWSTAJĄ ELITY – KTO WSTĘPUJE DO TAJNYCH STOWARZYSZEŃ? CZY PRZY

Kategorie

AGENDA 2030 (209) Alternatywna historia świata (176) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • ZNAKI POTWIERDZAJĄCE NADEJŚCIE ”OWYCH DNI NOEGO” – NEFILIM, OBCY ,DEMONY
  • PIERWSZE POJAWIENIE SIĘ NEFILIM NA ZIEMI
  • Znaki potwierdzające nadejście „…dni Noego…” w obecnej nauce.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?