WIZJE POLSKIEGO JASNOWIDZA – ”BEDZIE BRAKOWAĆ WSZYSTKIEGO A LUDZIE BĘDĄ UCIEKAĆ Z POLSKI”
6 marca 2022
TRWAJĄCE MEGAKRYZYSY GOSPODARCZE I HUMANITARNE – NARODZINY PRAWDZIWEGO NWO
9 marca 2022