Przekraczając Rubikon

KTO STWORZYŁ ”RYGOR CZASU” – CZEMU PRACUJESZ 8 GODZIN I CIĄGLE SIĘ ŚPIESZYSZ ?

KTO STWORZYŁ ”RYGOR CZASU” – CZEMU PRACUJESZ 8 GODZIN I CIĄGLE SIĘ ŚPIESZYSZ ?

Zegar, to futurystyczny anachronizm, kontrolujący życie ludzi w celu wykreowania w człowieku nowego ładu, pozwalającego żyć wybranym jednostkom na koszt zmanipulowanej większości …

Ten, kto wierzy w komercjalizm czasu, wierzy też w ideologie fetyszy, za pomocą których, wywyższa się konstrukt nabytego z zewnątrz egoizmu, ponad inne (równie głupie) jednostki i byty …

Budowanie stopniowego, piramidalnego egoizmu, jest zadziwiające łatwe, kiedy poprzez wytworzenie fetyszy, celowego podziału i wyostrzanych różnic, można udowodnić swoją wyższość, nad innymi jednostkami i bytami. Nawet ci, którzy są lustrami idoli, uważają się za przodowników stada, będąc zabójcami własnej tożsamości …

W starożytności, na terenach Lechi oraz w basenie Morza Śródziemnego, a także w Indiach i Chinach …, istniały zegary astronomiczne, słoneczne, klepsydry i zegary wodne, jednak nie odgrywały one tak bezwzględnej roli (kata / god – bóg | czas / saturn (2/6), jaką współcześnie przyjęły zegary i zegarki, organizujące nam życie, pod dyktat schematu poprawności politycznej, czyniącej z wolnego człowieka, formę zniewolonego kapitału, rozstawionego na szachownicy tezy i antytezy, sterowanej, za pomocą ideologi trzeciej siły …

Epoka kontroli

W Europie, już na początku XIV wieku, zmieniono koncepcje siłowego podboju, zniewolenia i uzależnienia od elit, na schemat kontrolowanego strachu (autokontrola wg. konceptu poprawności politycznej i donosicielstwa), licencjonowania (zagrabionych od wolnych ludzi) ziem oraz na zamianę czasu personalnego (1/2) w tryptyk czasu komercyjnego, w którym sen, odpoczynek, był kontynuacją ideologii pracy, na rzecz innych – nadrzędnych jednostek (nadludzi), cierpiących na manię wielkości i wiele innych chorób psychicznych, zagrażających wolności i równości całego świata.

Schemat systemowy, został przypieczętowany za pomocą zapisu o dziedziczeniu prawa do władzy – ideologicznego pana / Boga nad plebejskimi stadami.

Boska Prawica

W starożytnym Egipcie, faraon posiadał absolutną władzę nad krajem i był uważany przez swoich ludzi (najemników i niewolników), za żywego boga.

W starożytnej Mezopotamii wielu władców Asyrii, Babilonii i Sumeru, również było monarchami absolutnymi.

W starożytnych i średniowiecznych Indiach władcy imperiów Maurya, Satavahana, Gupta, Chola i Chalukya, a także innych wielkich i mniejszych imperiów, uważani byli za monarchów absolutnych.

W Imperium Khmerów, królowie nazywani byli „Devaraja” i „Chakravartin” (Król świata) i sprawowali absolutną władzę nad imperium i ludem.

W cesarskich Chinach, wielu cesarzy i jedna cesarzowa sprawowała władzę absolutną poprzez Mandat Niebios.

W Ameryce prekolumbijskiej, imperium Inków było rządzone przez Sapa Inków, uważanych za syna Inti, boga słońca i absolutnego władcy ludu i narodu.

Korea pod panowaniem dynastii Joseon i krótkotrwałego imperium była również monarchią absolutną.

W Imperium Osmańskim wielu sułtanów sprawowało władzę absolutną poprzez niebiańskie mandaty odzwierciedlone w ich tytule – Cień Boga na Ziemi …

Po upadku Lechii, za pomocą dekonstrukcji zwanej religią i polityką, również i w Europie, zaistniała masońska ideologia – boskiego prawa królów, uzasadnionego za pomocą teologii, która usankcjonowała władze człowieka nad człowiekiem, wedle zasad prawa natury.

Wielu europejskich monarchów, uważało się za najwyższą władzę autokratyczną na podstawie boskiego prawa, co zmuszało poddanych do akceptacji utopijnego prawa zwierząt, w którym poddany, jako forma kapitału, nie miał prawa do ograniczania boskiej władzy elit i jej najemników, kontrolujących zasoby ludzkie w zamiana za ideologie fetyszu – stanowiska, mamona, naczelnej roli, wykorzystującej bezkarnie siłę, pozycje, stopień lub talent odbijany, przez ślepe zastępy niewolników …

Jakub VI ze Szkocji (później także Jakub I z Anglii) i jego syn Karol I ze Szkocji i Anglii, próbowali zaimportować tę zasadę. Próba wprowadzenia przez Charlesa I, polityki biskupiej wobec Kościoła Szkocji, doprowadziła do buntu, licznych Przymierz i Wojen Biskupów … Obawa, że Karol I próbuje ustanowić rząd absolutystyczny na wzór europejski, była główną przyczyną angielskiej wojny domowej.

W XIX wieku – Boska Prawica, była uważana za przestarzałą teorię w większości krajów świata zachodniego, z wyjątkiem Rosji, gdzie wciąż była traktowana jako oficjalne uzasadnienie władzy carskiej, aż do rewolucji lutowej w 1917 roku.

Boska Lewica

Wtedy, doszła do władzy – Boska Lewica, tworząca ideologie ustrojów politycznych i religijnych.

Aby przedłużyć władze człowieka nad człowiekiem, szamani powołali do życia ideologie :

Absolutyzmu politycznego, czyli pogląd z dziedziny myśli politycznej (i świata zwierząt), według której jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie, przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne, co łamie i ukrywa prawo naturalne, a także niszczy czas, ład, prawo, moralność i niepodległość personalną, każdej jednostki, która przez strach i łaknienie fetyszy – oddawała odpowiedzialność za swoje życie (2/3).

Władzę absolutną, można sprawować w ramach rozmaitych ustrojów i nie jest ona ograniczona tylko do monarchii absolutnej. Absolutyzm władzy polega nie tyle na formalnej stronie ustroju, lecz na tym, kto w rzeczywistości sprawuje władzę (szamani) i czy osoba lub grupa ją sprawująca, jest ograniczona prawnie (niewolnicy i najemnicy), np. przez prawo zwierząt, konstytucję, czy też stoi całkowicie ponad prawem (szamani ).

Wszystko to, podszyte jest formami manipulacji opartej na walce tezy z antytezą, czyli dialektyce heglowskiej (dialektyka pana i niewolnika).

Absolutyzm klasyczny, monopol religijny, monarchia absolutna, absolutyzm oświecony, samodzierżawie, dyktatura, kontrola autorytatywna (filozofia polityczna), czyli ideologi ustrojowa i polityczna …(8), tworzy świat wyzysku i żerowania króla zwierząt i hien, nad mniejszymi zwierzątkami.

Czas żeru

Właśnie w tym okresie, rozpoczęła się epoka czasu, odliczonego przez zegary, co przekształcało czas personalny w ideologie i użyteczną formę żerowania człowieka na człowieku.

Słowo zegar, pochodzi od słowa seigære, czyli waga, ponieważ zegar, miał równoważyć dualizm dnia i nocy, oraz tryptyku – pracy, odpoczynku i snu.

W języku staroangielskim wyraz wæcce, czyli czujność oraz wæccende, czyli pozostanie przebudzonym, tworzą strach przed (celowym) przebudzeniem, co zostało później przekształcone w słowo wake i watch.

Podstawą bezpieczeństwa, jest sen bez strachu (przed przebudzeniem, wstawaniem), co celowo zostało zniszczone, za pomocą ideologi czasu komercyjnego.

( Sen, wpływa na : oszczędność energii (spadek temperatury), gospodarkę hormonami, konsolidację pamięci, stymulacje neuronów, które nie były aktywne podczas czuwania, czy na zaniknięcie aktywności neuronów w rejonie miejsca sinawego, aby zapobiec zmianie wrażliwości – ciągle stymulowany neuron podwyższy swój próg pobudliwości, co wykorzystuje niemoralny system do kreowania podziału społecznego, jednostkowego oraz strachu, nieokreślonego lęku i poczucia winy …

System, dekonstruuje jednostki, za pomocą deprywacji świadomego snu. Deprywacja snu upośledza nasze zdolności do konstruktywnego myślenia oraz sprzyja podejmowaniu ryzykownych decyzji, dlatego co dnia, każe nam się wybierać i przebierać oraz grać … Niewyspany mózg, dosłownie się kurczy i zanika, obecnie 85 % populacji ma (celowo wyprodukowane) problemy ze snem. )

Alegoria Nowego Systemu

W miastach i na wsiach, powstawały tuż obok kościołów – wieże zegarowe, będące symboliczną alegorią nowego systemu, kontrolującego czas i ład, każdej jednostki – pozbawionej wolności, równości, własności (wszystko jest licencjonowane przez państwo) i personalnego czasu, ładu, prawa, niepodległości i moralności, przekształconej w ideologie kontroli, posłuszeństwa i poprawności politycznej.

Człowiek, pozbawiony czasu personalnego, stawał się niewolnikiem zegara, który rodził strach, niepokój, chroniczne niewyspanie (przez zniszczenie zegara biologicznego, zsynchronizowanego z zegarem astronomicznym) oraz brak wolności.

Aktywność każdej jednostki, stawała się własnością, kreatora czasu komercyjnego, mającego na celu, maksymalne wykorzystanie ludzkiego kapitału, żyjącego w niebezpieczeństwie, strachu oraz obawie o brak snu, czasu oraz fetyszy, tworzących prawo do życia i funkcjonowania w społeczeństwie aktorów i błaznów, grających swe groteskowe role w teatrze życia i śmierci.

Kto stworzył rygor czasu ?

Kościół wraz z gildiami kupieckimi stały za finansowaniem, wspomnianych wyżej wież zegarowych.

Ci sami masońscy szamani, bankierzy, księża i kupcy … , wprowadzili modę na stawianie na biurkach czaszek z podpisem : Memento mori , by przypominały o tym, że nie wolno marnować ani sekundy … życia i czasu, ale nie chodziło o czas personalny, czy astronomiczny, lecz o czasu pracy, na rzecz elit.

( Memento Mori, to uniwersalny symbol masoński (szamański), przejęty przez zakony rycerskie, a tym samym i całe chrześcijaństwo : …

Symbol śmiertelności i śmierci, jest użytkowany jako środek podburzania umysłu do kontemplacji najbardziej uroczystego z przedmiotów, czyli czaszki i piszczeli, używanych w Komnacie Odbicia lub Komnacie Przemyśleń …

Ars Moriendi, ukazało się około 1450 roku, i miało tytuł Księga rzemiosła umierania.

Pierwszy rozdział chwali śmierć dobrych chrześcijan i pokutujących grzeszników, którzy umierają z radością … Ponadto, Ars Moriendi wskazuje, że pokuta na łożu śmierci, może przynieść zbawienie.

Natomiast drugi rozdział, konfrontuje umierających z pięcioma pokusami i odpowiadającymi im środkami zaradczymi, takimi jak: Pokusa przeciwko wierze, a potwierdzenie wiary; pokusa rozpaczy, a nadzieja na przebaczenie; pokusa niecierpliwości, a miłość i cierpliwość; pokusa do próżności lub samozadowolenia kontra pokora i pamięć grzechów; pokusa chciwości lub przywiązania do rodziny i własności, a oderwanie …

Ważne jest, aby powrócić do historii, tematów i rytuałów dwóch zakonów rycerskich (Zakonu Maltańskiego i Templariuszy), które włączyły rytuał – Memento Mori, do chrześcijańskiej ideologii.

Kandydaci wstępujący do zakonu Maltańskiego, muszą zrozumieć, że ideologia memento mori, jest głęboko wyryta we wszystkich sublunarnych przyjemnościach, iluzorycznego życia, będących w sprzeczności z cnotami, prawością, moralnością i wartościami.

Oczywiście, jest to oszustwo polegające na wciągnięciu użytecznego kandydata, do świata najemników, którzy grzeszą łaknieniem siły, nietykalności, władzy, roli, czy mamona …

Na tej drodze, nie ma oświecenia, czy świętości, ponieważ najemnik, tak, jak i niewolnik, wróci za pomocą ideologii grzechów, łaknienia oraz karmy negatywnej, do koła wiecznego życia fizycznego.

Zresztą przysięga, mówi o tym w sposób jasny i klarowny : wypełniamy nasze obowiązki, jako pielgrzymi życia, którzy rozrywają pasmo śmiertelności … przechodzimy przez Jordan śmierci i bezpiecznie lądujemy na szerokim brzegu wieczności, a tam w obecności miriadów, możemy zostać powitani, jako bracia i przyjęci w wyciągnięte ramiona Błogosławionego Immanuela …

Zobacz, kandydat jest poinformowany, że w wielu wymiarach żyją nieskończone liczby – miriady, jego kopi, które zbierają doświadczenia w skali czasu, przestrzeni i wymiaru, dążąc do ewolucji duchowej, ale mimo tego, najemnik wraca do życia fizycznego, łaknąć bezwartościowych rzeczy po raz kolejny, kolejny i kolejny …

Szamani, awansują tylko tych, którzy są użyteczni (przez uzależnienie od fetyszy), a niszczą tych, którzy idą właściwą drogą rozwoju i uciekają od bractwa w wymiarze religijnym, militarnym, ekonomicznym, fizycznym i politycznym.

Porządny przez szamańską sitwę – obywatel (niewolnik) według religijnych i politycznych elit, jest wierny prawu boskiemu, spędza godnie czas na pracy, na rzecz wyższych ideałów. Wszystko, zaczęło się obracać dookoła fetyszu mamona, tytułu i schematu nauki, rozrywki i pracy, wykorzystującej kapitał ludzki, do budowania ideologi żerowania człowieka na człowieku.

Apogeum zniewolenia, za pomocą nowej formy czasu, przypada na czas rewolucji przemysłowej, która przyniosła rozpowszechnienie zegarków domowych i przenośnych.

Człowiek cywilizowany i średniowieczny chłop

Dla chłopów liczba dni wolnych od pracy, stanowiła w średniowieczu co najmniej jedną trzecią wszystkich dni w roku. Oznacza to, iż niewolnik cywilizacyjny, (o ironio) uznający się za wolnego człowieka, niczym nie różni się od średniowiecznego chłopa, a nawet opłaca wyższe daniny (licencyjne), niż jego zniewolony, dzięki edukacji lustrzanej – przodek.

( Landfruma, czyli komórka z ziemi (fruma – komórka po islandzku), mianownik liczby mnogiej – landfruman.

Landfruman, posiada ziemie – zrabowaną wolnym, a następnie podbitym i podporządkowanym ludziom, którzy dalej mieszkając na owej ziemi, stają się elementem majątku ruchomego, czyli kapitałem ludzkim.

Szaman i Ród Królewski – opisują swoją własność, za pomocą narodowości i języka niewolnika, przechodzącego według zasad prawa morskiego na użytkowanie loży państwowej.

Przy czym, system pracy w średniowieczu oparty był na schemacie nieuregulowanego freelancerstwa, ponieważ najważniejszy był schemat pobierania podatków i licencjonowania ziemi (opodatkowania ukradzionej lub przewłaszczonej własności. )

Praca była w pewien sposób nieregulowana, bo nikt jej nie nadzorował – ot, chłop pańszczyźniany musiał oddać swoje na czas, a jak do tego dojdzie, to już jego sprawa.

Gdy tak było, interwencja nie była potrzebna. Dlatego dawni rolnicy intensywnie pracowali do max. 30 dni w roku, zaś w pozostałe – raptem po kilka godzin. Daleko im było do trudów współczesnego etatu obozowego.

Dotyczy to nie tylko średniowiecznego feudalizmu. Następujące po sobie na przemian przypływy intensywnej pracy i bezczynności (czas tygodnia, miesięcy, roku …), nie są naturalnym rytmem ludzkiego trudu, lecz formą zapotrzebowania elit na ludzkie działanie, tworzące schematy ekonomiczne i spekulacyjne, dążące do stopniowania napięcia na scenie życia, targanego ideologią wiecznego strachu, potrzebą postępu …

Trzy razy osiem

23.11.2020 roku, minie 102 rocznica wprowadzenia w Polsce 8-godzinnego dnia pracy.

Rodzi się jednak pytanie, czy podział na 8 godzin pracy, 8 odpoczynku i 8 snu, jeszcze obowiązuje ?! Coraz trudniej o zawód, gdzie problemem nie są nadgodziny i przepracowanie oraz brak snu.

Wszystkie te trzy czynniki, są elementami okropnych tortur, które można ująć w ramy eksperymentów ze snem..

Nikt się nie wyśpi, jeśli ciąży nad nim miecz Damoklesa – edukacja lustrzana, niewolnicza praca, opłaty, podatki, koszty utrzymania, bezpieczeństwo rodziny, czy strach o zdrowie, prace, czy fetysze (mamon, licencje, status, tytuł, rola …) wpływające na poczucie naszej wartości opartej na wzrastającym egoizmie i rosnącej w miarę jedzenia – mani wielkości …

Wpływa to, na : zaburzenia nastroju, utrudnione skupienie uwagi, spowolnienie reakcji, spadek motywacji, przecenianie swoich umiejętności i podwyższoną skłonność do podejmowania ryzyka, spadek zdolności twórczego myślenia i umiejętności podejmowania złożonych decyzji …

Dekonstrukcja spowodowana przez deprywację snu, jest kontynuowana za pomocą nałogów i popędów (rytm, alkohol, narkotyki, lekomania, sex), co wpływa na :

a) zaburzenia fazy REM, mogą prowadzić do stanów zbliżonych do psychozy, halucynacji oraz stanów paranoidalnych

b) zaburzenia fazy REM, są aktywowane przez alkoholizm, lekomanie …

c) upośledzenie aktywności układu immunologicznego – zaburzenia w liczbie białych krwinek, upośledzenie aktywności limfocytów, w tym cytotoksycznych typu natural killer, które normalnie zwalczają nieprawidłowe (zarażone wirusem lub zmienione nowotworowo) komórki

d) brak snu powoduje zaburzenia w części mózgu odpowiedzialnej za tworzenie nowych komórek

e) brak snu wykazuje podwyższenie kortykosteronu

f) 2-3 tygodniowa deprywacja snu prowadzi do śmierci lub poważnych chorób … )

Wolne chwile, mogłyby odciągnąć myślących ludzki od spraw personalnych, co mogłoby doprowadzić do rozpracowania systemu i porzucenia ideologii czasu komercyjnego, budującego dobrobyt elit, żyjących na koszt okradanego z personalności – społeczeństwa, zniewolonych jednostek …

Instytuty i think tanki dały ludziom różne formy rozrywki za którymi ciągną się nałogi i popędy oraz łaknienie nowych zajęć odciągających człowieka od resztek odpowiedzialności i rozsądnego myślenia oraz wolnych tożsamych przemyśleń.

Dodajmy do tego, tak zwaną ekonomię fuch, czy wolne zawody i hasło pracujesz kiedy chcesz, które w praktyce oznacza, że pracujesz jednak więcej, niż mniej, ponieważ pracujesz na rzecz pośredników, którzy licencjonują i opodatkowują, twoje prawo do działania, życia i myślenia …

Tak jak 8-godzinny dzień pracy jest fikcją, tak 8 godzin snu, pozostaje coraz częściej w strefie marzeń. 26 proc. Polaków przyznaje, że sprawdza swój telefon w łóżku, leżąc z partnerem. W Niemczech to prawie 50 proc.

Oderwać się od kieratu czasu komercyjnego, jest trudno, skoro technologiczni kontrolerzy, zwani przez niektórych – gigantami, przekonują nas, że sen, jest dla słabych.

Po co spać, jeśli możesz zerwać nockę w pracy, przy serialu, filmie, grze czy książce, co generuje kolejne zyski elit … Pójść na nocną premierę lub kupić gadżet, dzięki któremu, można spać krócej, ale wydajniej …

Ludzki kapitał, tworzy fetysz mamona, przez całą dobę, nie ważne gdzie jesteś … w łóżku, na toalecie, w aucie, tramwaju, na wakacjach, ponieważ jedynym kapitałem – jesteś ty sam i otaczający cię skomercjalizowany czas, pozbawiający cię czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości personalnej. Nie potrafiąc odpowiedzialnie samostanowić, nie potrafisz samoograniczać swego egoistycznego łaknienia, a to oznacza, że nie jesteś równy i wolny oraz ograniczasz tą równość i wolność innym.

Ponieważ kierujesz się sloganami, wpojonymi we wszystkie społeczeństwa i pokolenia : czas, to pieniądz, bez pracy, nie ma kołaczy …

Twój czas i twoja praca, przekładają się na bezpieczeństwo i dobro-byt elit, ponieważ w systemach hierarchicznych, bezpieczny jest tylko ten, kto tworzy ideologie fetyszy i kontroluje ludzi za pomocą prawa, a naprawdę bogaty, jest ten, kto nie potrafi zliczyć swoich bogactw zbudowanych na powszechnym strachu, ignorancji, uległości i niewiedzy o świecie, niebie i ludzkim wnętrzu.

Masonom, ani tym bardziej nam, nie jest potrzebna czaszka z napisem „Memento mori” – o tym, że każda sekunda jest na wagę złota, przypominają nam – najemni miliarderzy (którym pozwolono przybrać role – idola, gwiazdy …, śpiący po cztery godziny i kształtujący społeczeństwa na wzór swojego pentagramu, tworzącego zaszczepiane innym – ideologie.

Powiązanie czasu z fetyszem aktywności i mamona, dobrze ilustruje wiadomość o tym, że inteligentne zegarki sprzedały się lepiej, niż wszystkie szwajcarskie zegarki razem wzięte. Nie chodzi już wyłącznie o pokazywanie godziny. To ma najmniejsze znaczenie.

Chodzi o podstępne przekazanie ideologii żerowania, za pomocą alegorii fetyszu, okradającego nas z czasu personalnego. Fetysz, przekazuje nam fałszywe, ale jakże ważne dla imbecyli – ideologie i fake newsy (26), niszczące resztki świadomości o personalnym ładzie, prawie, moralności i niepodległości (2/3).

Czym różni się noc od dnia, skoro nawet o 2:00 w nocy, możemy oglądać seriale i filmy, kupować, sprzedawać i pracować … ?!

Inteligentne zegarki, są praktyczniejsze, ponieważ wmówiono nam, poprzez propagandę mediów (filmy, książki, prasa …), że możemy mierzyć naszą abstrakcyjną aktywność, szybciej odbierać połączenia i o jakieś siedem sekund wcześniej – zapłacić za zakupy niż kartą, czy telefonem.

W zabieganym, skomercjalizowanym świecie, rośnie liczba transakcji dokonywanych za pomocą tak zwanych ubieralnych gadżetów, wypromowanych przez elitarnych szamanów, którzy chcą czerpać zyski ze swojego kapitału.

Po co ci biblia, skoro wykorzystujące cię bóstwa, przeniosły się na ekranu kin, telewizorów, komputerów, smartphone’ów i smartwatchy, a niebawem staną się częścią twojego ciała i mózgu…

Ludzki kapitał, tworzy fetysz kapitału, za pomocą którego, można tworzyć utopijne, abstrakcyjne i niewiarygodne pomysły, kontrolujące użytkujących je niewolników. Jeśli tego nie widzisz, jesteś bardziej ślepy niż kret. Fetysz kapitału, chroni szamańskie rody, przed społecznym buntem niewolników, a także pozwala budować bezpieczne schronienia (war-y), chroniące elity, przed naturalnymi i sztucznymi katastrofami oraz ziemskimi resetami.

Jest takie powiedzenie – szczęśliwi czasu nie liczą, a czekający na szczęście, tkwią w nieszczęściu własnej ułomności i zaślepienia.

Dzieje się tak ponieważ, prawie sto procent populacji, nie zna pojęcia – czasu personalnego, pozbawionego zegarów oraz schematów, tworzących ideologie pracy na rzecz innych.

Ludzki umysł, jest cyklicznie zależny od 12 głównych gwiazdozbiorów i tworzących je archontów (23), wiedzą o tym członkowie tajnych bractw, dlatego nie posługują się oni zegarem czasu komercyjnego, lecz astrolabium.

Zegar astrologiczny i astronomiczny, podzielony jest na 360 części. Zegar przedstawia Ekliptykę zrzutowaną na tle rozgwieżdżonego nieba przecinającego 13 gwiazdozbiorów.

Astrolabium, jest wyrafinowanym precyzyjnym instrumentem. Dzięki niemu można określić datę, godzinę (kiedy niebo jest czyste), pozycję gwiazd, przejście zodiaku, szerokość geograficzną na powierzchni ziemi, pływy i podstawowe pomiary …

A także schematy związane z odrodzeniem konkretnego człowieka. Zegar ten, jest kompletnym narzędziem mistycznym prezentującym 9 sfer i określającym wejście słońca do domu konkretnego znaku zodiaku.

Świadomy człek, nie może poruszać się za pomocą ideologii zegara godzinowego, lecz musi zaufać orientacji astronomicznej, co pozwala unikać złych emocji, nadmiernego łaknienia …

Ludzie ciało i umysł, są zależne od kosmicznego tańca, którego kroki, skorelowane są z datą naszych urodzin duchowych i fizycznych.

Nasze ciało i nasz umysł, tańczą wraz z wybranymi archontami, wchodzącymi w skład danych gwiazdozbiorów.

Człowiek, powinien kierować się czasem personalnym i ruchem archontów, wpływających bezpośrednio na chemię naszego organizmu.

Archonty, pozwalają odkryć nasze mocne i słabe strony, ten nierozerwalny, naturalny związek, daje nam możliwość wyboru i wolnej woli.

Elity, tworząc nienaturalny system zależności człowieka od człowieka, produkującego ideologie i fetysze, nie mają żadnego prawa koordynować schematów ludzkiego życia i śmierci, wedle własnych, niemoralnych założeń, co nazwane zostało – cywilizacją hierarchiczną, opartą na żerowaniu zwierząt na ludzkim kapitale w oparciu o schemat czasu komercyjnego, pozbawiającego inne jednostki równości i wolności.

W otaczającej nas iluzji, wszystkie spotykające nas problemy, spięcia i kłopoty oraz strachy, są celowymi działaniami, urealniającymi potrzebę istnienia hierarchii, rozwiązującej stworzone przez siebie problemy dla własnego dobra.

Spróbuj spojrzeć w siebie i w niebo, znalezienie wspólnego klucza do tajemnic góry i dołu, pozwoli wam odłączyć się od ideologii żerowania człowieka na człowieku i nadmiernego łaknienia, wytworzonego przez fetysze.

Usunięcie egoizmu, pozwoli poprzez altruizm i samostanowienia wytworzyć równość i wolność, a dzięki samoograniczeniu zaoferować innym osobom tą samą samoograniczającą się wolność i równość.

Prawda jest Prawem, ponieważ prawo naturalne i personalne się samo-ograniczają, co wytwarza wieczną równowagę pomiędzy człowiekiem, a naturą oraz między mądrymi ludźmi.

Oświeconych nie ograniczają ramy czasu i towarzyszących im pojęć, co przekłada się u zwykłego człowieka, na ideologie strach oraz stresu.

Trudź się dla własnego dobrobytu bez pośredników, śpij tyle ile potrzebuje twój organizm, nie łaknie więcej, niż potrzebujesz i nie zaśmiecaj swego umysłu ideologiami, marami i fantazjami innych osób, nie czyniąc także tego innym, ponieważ żaden człowiek i wytworzona przez niego ideologia, nie będzie zastępowała nam Boga personalnego.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KTO STWORZYŁ ”RYGOR CZASU” – CZEMU PRACUJESZ 8 GODZIN I CIĄGLE SIĘ ŚPIESZYSZ ?

Globalna Świadomość19 marca 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykuł”ZIELONY ŁAD” ELIT – CZY KRYZYS KLIMATYCZNY W OGÓLE ISTNIEJE ?Następny artykułROCKEFELLER , ROTHSCHILD I NWO – 33 KROKI

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

DLACZEGO KRÓLOWIE BYLI ”WIELCY” – LISTA PRZEDRESETOWYCH WŁADCÓW ŚWIATA ŻYJĄCYCH PO 200 LAT ! CZY POŁOWA LUDZI NA ZIEMI NOSI

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

YALE SCHOOL OF ENGINEERING – NAUKOWCY OPRACOWUJĄ ”UNOSZĄCE SIE W POWIETRZU PREPARATY mRNA” CISZA PRZED BURZĄ – CO ZDARZY SIĘ

Kategorie

AGENDA 2030 (185) Alternatywna historia świata (174) Bez kategorii (7) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (178) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • KTO STWORZYŁ ”RYGOR CZASU” – CZEMU PRACUJESZ 8 GODZIN I CIĄGLE SIĘ ŚPIESZYSZ ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?