Przekraczając Rubikon

NAJWIĘKASZA TAJEMNICA PROROCTW – CZY TO WSZYSTKO JEDEN WIELKI PLAN ?

NAJWIĘKASZA TAJEMNICA PROROCTW  – CZY TO WSZYSTKO JEDEN WIELKI PLAN ?

Niewątpliwie znajdujemy się w stanie wojny (elitarnych nierobów i złodziei z ludźmi), a więc tworzących chaos i lęk ekspertów rządowych, lekarzy i polityków, należy usuwać z kraju, ponieważ zaprzeczają wartości ludzkiego zdrowia, naturalnej odporności i życia oraz negują siłę prawa naturalnego … Prawo Oporu, Prawem Świata i Narodu !

Fałszywe proroctwa

Proroctwa, nie istnieją, istnieją natomiast dalekosiężne spiski i plany, które są ogłaszane najpierw odpowiednim ludziom i kastom, a już po fakcie ich wykonania – całej populacji i całemu światu.

Dlaczego proroctwa nie istnieją ? Ponieważ, gdyby istniały proroctwa, istnieliby też ludzie, którzy owym proroctwom i ich skutkom mogliby zapobiec i przeciwdziałać. Czy, nie jest to logiczne ?

Czy, jakikolwiek mesjasz, jasnowidz, prorok, czy jego ród lub lud – przeciwdziałali owym proroctwom ? Oni owe proroctwa – umacniali i robili z nich legendy, przepełnione wiarą, ponieważ, był to ich sukces i zweryfikowana pod względem poprawności – droga prowadzenia ciemnego społeczeństwa, idącego wzdłuż linii lęku i mroku, ku ignorancji, posłuszeństwu i samozniszczeniu.

Jeśli ktoś, na lata, przed danym wydarzeniem – spiskuje i planuje, a nawet symuluje wojnę, terroryzm, głód, kryzys, bezrobocie, czy pandemię i nie zapobiega owym tragediom, można go nazwać – bestią i przestępcom – najgorszego rodzaju, ponieważ działa on z pełną premedytacją i wyrachowaniem godnym sadysty i psychopaty.

Spojrzenie w przyszłość, bazuje na odwiecznej modzie, której ulegają pozbawione świadomości, słabe i mało rozumne i rozgarnięte głowy, które chcą oszukiwać i być oszukiwane, aby móc o czymś mówić, szeptać i marzyć.

Owy fantastyczne przekazy, rozwijają moc i siłę produkującej owe przekazy – religii, stronnictw politycznych, tajnych bractw, kreujących plany, oparte na ideologii synodów, czy zgromadzeń, które następnie, są ogłaszane światu, przez wytypowanych wcześniej proroków, wieszczów, wizjonerów i mesjaszy, pochodzących z ich rodów, ludów, klanów i kast.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Liczy się rzeczywistość

Przy jednoczesnej świadomości, otaczającej nas rzeczywistości – nieświadomość przyszłości, jest jednym z najpiękniejszych aspektów naszego żywota, ponieważ nieświadomość, pozwala ci naprawdę żyć, bez niebezpiecznych obciążeń, idących od niepokojących przepowiedni i proroctw, które kreują teoretyczny dyskurs, nakierowany w odpowiednią stronę, w którą podążają, zahipnotyzowani wizją bractw i religijnych kultów … – ludzie, którzy słuchają, czytają i oglądają kłamstwa, stające się z dnia na dzień – prawdą, ponieważ ludzie, tą prawdę zbudowali, przez swoje nieostrożne – myśli, słowa i działania, ubrane w schemat wiary.

Narzucenie ludziom pewnych wizji, tworzy toksyczne, ciekawe i pociągające dla imbecyli – intencje, dążącą do nieprzemyślanych myśli, słów i działań.

Odrzucenie rzeczywistego życia, wiąże się z przyjęciem cudzej iluzji – wizji lub ideologii, będącej sensem nowego, absurdalnego i wypaczonego życia – niewolnika, służącego samokreującej się hierarchii, która wytwarza fetysze – bogów, mesjaszy, proroków i władców, na potrzeby własnej egzystencji, w której społeczny raj, staje się piekłem utrzymującym raj wybranych rodów…

Biznesowy atak

Atakują mnie różni najemnicy elit – astrologowie, trenerzy, magowie, guru, mistrzowie, wizjonerzy i jasnowidzowie, którzy wiedzą, że coś tam dzwoni, ale nie wiedzą dokładnie w którym kościele …

Świadomy sen, przynosi nam wizje ze światów alternatywnych, czy równoległych, w których przebywa inna część naszej jaźni, co jest zwodnicze, ponieważ, każdy wymiar jest inny i sytuacje wyglądające na odpowiednik naszej przyszłości, są złudą, do której za wszelką cenę – pragniemy dostosować nasz wymiar i nasze życie i świat.

Było na tym świecie wielu ludzi, polityków, papieży, władców, proroków i jasnowidzów, psychoanalityków oraz pisarzy, którzy za pomocą psychomanipulacji, nacisków, fałszerstw, zbrodni i ludobójstwa, dokonywali zwrotów historycznych , dopasowanych do ich wizji, planów lub wizji i planów osób, posiadających te same interesy co oni …

Poprzez swoje wieloletnie doświadczenie, widzę w świadomych snach – wiele rzeczy, w których zachodzi wiele sprzeczność, niedorzeczności i rozbieżnych wydarzeń, przez co przepowiadanie przyszłości uważam za fikcje literacką i bardzo dochodowy interes.

Człowieka, który to czynni lub w to wierzy – dostosowuje za-widzianą wizje do swego życia, wypaczając swoją przyszłość w tym wymiarze oraz zakłócając rzeczywiste spojrzenie na świat innym osobom, które w tego typu praktykach – pokładają swą wiarę, dążącą do samozniszczenia obaw, leków, czy próśb …

O ile, można odnaleźć identyczny przedmiot w różnych wymiarach, to rzeczywistość różnych wymiarów, jest na tyle dynamiczna i zależna od wielu osób, czynników i sytuacji (które nie będą miały miejsca w naszym wymiarze), że nie jesteśmy wstanie określi ze stu procentową pewnością, że dane wydarzenie miało lub będzie miało się wydarzyć w naszym wymiarze i w naszej rzeczywistości.

Bycie zagrożeniem, dla czyjegoś (niezbyt chlubnego) biznesu, zmusza mnie do oderwania się od toksycznych i wykastrowanych z moralności – ludzi, ponieważ spotkało mnie wiele nieprzyjemności od istot, dla których biznes, był ważniejszy od prawdy, logiki, życia, zdrowia i prawa naturalnego .

Podatność na czarostwo

Człowiek, jest bardzo podatny na wpływ innych osób, szczególnie wtedy, kiedy świat przestał być postrzegany, jako płaska struktura społeczna i zaczął kreować ideologie hierarchiczną, która nie dopuszczała do władzy najmądrzejszych i najmoralniejszych, lecz tych, którzy potrafili za pomocą siły i manipulacji – pozbawić innych ich prawa, wartości, własności i ładu .

Człowiek, bezmyślnie niszczy swoje życie, oraz życie innych ludzi i mniejszych braci, ponieważ spostrzega świat, jako narzędzie fanatycznego podboju, w którym nie liczy się nic, oprócz własnego raju, budowanego na nieszczęściu innych.

Zwykły mikrob, owad, zwierzę … , nie spostrzega życia w kategorii światowego podboju, owad … żyje na małej przestrzeni, która jest mu zabierana i niszczona, a owy robak, nie może się z dnia na dzień przeprowadzić do Ameryki lub Australii …

Jeśli nie spostrzegamy unikalnych mikrosfer życia, jak możemy dostrzec ogólny wpływ niszczenia planety, na cały układ społeczny i wszechświat ?

Geopolityczne manipulacje

Nikt nie przewiduje niszczenia małych enklaw, terenów, czy siedlisk, będących miejscem zamieszkania wyjątkowych ras, gatunków, plemion, stad, czy rojów … przypowieści, przepowiednie, zjawiska geopolityczne, dotyczą wcześniej zaplanowanych wojen, rewolucji, krachów, pandemii i rytualnych czynników związanych z ruchem archontów …

Nikt nie rozumie, że życie mikroba, robaka, owada, uzależnia nasze życie, jeśli robaki zaczną migrować lub nie będą mogły tego z różnych powodów zrobić, po prostu – wymrzemy zaraz po nich. Nie przetrwamy bez glizd, mikrobów, pszczół, pająków i wielu innych organizmów, które traktujemy jak niepotrzebny nikomu element wypaczonej rzeczywistości …

Żyjąc w iluzji, nie dostrzegamy wartości prawdziwej rzeczywistości, dla której rozwój technologiczny dążący do transhumsnizmu, podbój, wyznanie i geopolityka, są sprawami drugorzędnymi i teatralnymi, które chcą zdominować wszechświat, naturę i ludzkie życie.

Transport i transmisja

Owady, robaki, mikroby, nie mają zdolności transportu, czy grypowego przemieszczania się, mobilność, jest bezsensu, jeśli nie uczynimy jej bardziej świadomą …

Dlaczego mówimy o transporcie ? Człowiek odpowiednio ukierunkowany i uwarunkowany strachem, nadmiernym łaknieniem … przenosi transmisje informacji po całym świecie, tworząc pandemie przepowiedni, lęku oraz strachu, i choćby nie było żadnych poważnych chorób na świecie, to pandemia i tak zostanie stworzona, poprzez internet, media, podróżowanie i ogólnoświatową transmisje niebezpiecznych informacji.

Mobilność, wzmacnia medialnego wirusa i każdy aspekt wymuszenia, ponieważ akt multikulturowości, jest narzędziem konfliktu, w którym narzędzie utkwione w obcej kulturze, staje się zalążkiem potencjalnej choroby, nienawiści lub przemocy …

Media, korporacje, rządy, wydawnictwa, transport, banki, markety … należą do jednych i tych samych osób , ukrywających się za różnymi brendami i fałszywymi podziałami, które rozwijają sami ludzie, aby podnieść ich wybór (partii, wyznania, marki …), do rangi światowego wydarzenia, które gloryfikuje ich przynależności do właściwego obozu, symbolu, czy koloru …

Apple, Samsung, Google, cała Big Pharma (Pfizer, Astrazeneca …), Microsoft, Adidas, Puma, Sony … , państwa narodowe, poprzez banki centralne i organizacje międzynarodowe … należą do udziałowców, jakimi są State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity).

Dualna ideologia góry

Przepowiednie, badania, spekulacje, symulacje, od zawsze trzymały wszystkich w szachu, dlatego ludzie trzymają się ideologii gór, czyli alegorii władzy, ponieważ jeśli przyjdzie znów potop (kataklizm) – wejdziemy na górę, która da nam ratunek, jest to oczekiwane przez władze – zachowane zgodne z poprawnością polityczna.

Jednak, nikt nie wierzy tym, którzy twierdzą, że jeśli przyjdzie powódź, góra władzy nie ochroni uciekinierów, ponieważ, jest to wulkan, który aktywuje swą siłę, kiedy ludzie zostaną postawienie pod ścianą.

Nie ważne, co wydarzy się za chwile, tydzień, rok, czy za kilka tysiąc lat … spekulacje, przepowiednie i symulacje, nie interesują nikogo, kto myśli, nie boi się i jest świadomy swojego życia, radości i nieuniknionej śmiertelności oraz karmicznej podróży … co ma być i tak będzie, ale to nie powód wytwarzania strachu, nadzieji oraz zmuszania ludzi, aby dążyli właśnie w tym, a nie innym kierunku …

Do każdej przepowiedni o zabarwieniu przyrodniczym, czy symulacji o charakterze psychologicznym, można dostosować odpowiedni czas jej powtarzalnej realizacji, ponieważ każde zdarzenie, rodzi się wraz z rosnącą liczbą populacji, która kreuje pewne zmiany w przyrodzie, co doprowadza do pewnych szczególnych wydarzeń w naturze, można też przewidywać okresowe zmiany pogodowe, dążące do zmian społecznych pod wpływem ruchu płyt tektonicznych, czy ustawień archontów względem siebie, co wpływa na chemię ludzkiego organizmU….

Za pomocą ustawionej uprzednio – wiedzy geopolitycznej, można zaprojektować i zasymulować oraz wykonać zamach stanu, doprowadzić do wojny, kryzysu, czy pandemii …

Co więcej, wszystko można przepowiedzieć, gdy mamy pewność, że trajektoria władzy hierarchicznej, utrzyma się przy korycie żerowania elit nad plebsem, przez odpowiednio długi czas, a jest to możliwe, przy wykorzystaniu współpracującej tezy z antytezą władzy i zmiennym systemie sprawowania władzy (tylko z nazwy).

( Efekt przewidywania w stosunku do symulacji, polega na umiejętnym odczytaniu kolejności zdarzeń i zestawieniu ich z punktem początkowym i potencjalnie ukrytym punktem finalnym.

Na ten przykład: punktem pierwotnym szczepień, było umiejscowienie człowieka wśród zwierząt roboczych, które według założeń eugeniki – trzeba mieszać, osłabiać niektóre niepożądane gałęzie genetyczne, za pomocą osłabienia naturalnej odporności, wzmacniać, poprzez fetysze – gałęzie użyteczne dla władzy. Eugenika, poprzez genetykę, dąży do transhumanizmu, wszystkie opcje, dzięki towarzyszącemu im prawu zwierząt – osłabiają prawo naturalne i prawo oporu człowieka, przed bestiami.

W 2013 roku, orzeczono przez sąd najwyższy USA, że DNA, nie może zostać opatentowane, jako produkt natury, ale jeśli genom zostanie zmodyfikowany np. poprzez mRNA (Odwrotna transkryptaza), będące obecnie w użyciu, to takowy genom, może zostać opatentowany, a zaszczepiona istota – traci prawa naturalne i staje się produktem użytkowanym, przez konkretną korporacje, użyczającą owy produkt konkretnemu państwu. Z uwagi na eksperymentalne podeście do produkt, produkt, może być dalej modyfikowany lub zlikwidowany do dobra korporacji lub państwa.

Trans-ludzie, to opatentowany produkt inżynierii genetycznej, nie mający dostępu do praw naturalnych i praw, wykreowanych przez państwo, dzieje się tak ponieważ trans-ludzie, nie są identyfikowani w 100 procentach, jako kreacje biologiczne i ludzkie.

Każdy, kto otrzymał już owy eksperymentalny strzał, nie ma już dostępu do praw człowieka, 4 i następne fala, są pretekstem, do wprowadzenia obowiązkowych szczepień zmieniających status prawny osoby zaszczepionej.

Przymus pełzający, był elementem 1 fazy, natomiast atakujący reżim sanitarny i dyskryminacja osób niezaszczepionych, stanie się przyczynkiem do wprowadzenia 2 fazy szczepień obowiązkowych, realizowanych w ramach programu państwa, jako organizacji totalitarnego przymusu.

Przeniesienie odpowiedzialności za stan państwa na niezaszczepionych, jest przejawem otwartej wojny 4 wymienionych korporacji oraz rządów z obywatelami. )

Szanowni państwo, wiedza, połączona z logiką i uporem, pozwala przeprowadzić każde działanie, niezależnie od tego, ile osób, owy plan będzie wspierało, ponieważ odpowiednie umocowanie dyskursu w społeczeństwie, pozwoli obserwować i korygować schemat ludzkiego zachowania w trakcie realizacji owego planu.

Najlepszą i jedyną metodą przewidywania przyszłości, jest jej tworzenie już w przeszłości …

Tworzenie i konstruowanie, to szczególna umiejetność ludzkiej rasy, jednak nam wolnym ludziom, potrzebne jest, jeszcze jedna umiejetność – odbudowania ze zgliszczy moralności i wartości, za pomocą odpowiedniego zastosowania dźwigni prawa naturalnego i prawa oporu.

Dyskurs dekonstrukcji wartości (26), prężnie działa na całym świecie, lecz odradzający się z wolna dyskurs przedefiniowania dekonstrukcji, w wartość moralną, zaczyna się przebudzać, aktywując co dnia nowe jednostki, nie interesuje mnie nadzieja na lepsze jutro, interesuje mnie tylko rzeczywisty rezultat siana ziarna – światła prawdy, w głowach ciemnych, jak noc i żyzna gleba …

Przeszłość, to dokonany już siew, z którego w przyszłość powstanie zbiór przeróżnych wartości, osadzonych na prawie naturalnym …

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

NAJWIĘKASZA TAJEMNICA PROROCTW – CZY TO WSZYSTKO JEDEN WIELKI PLAN ?

Globalna Świadomość19 marca 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułROCKEFELLER , ROTHSCHILD I NWO – 33 KROKI DO ZNIEWOLENIA LUDZKOŚCINastępny artykułCZY OBECNIE NA ZIEMI TRWA GEO-WOJNA ?

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

CZY POŁOWA LUDZI NA ZIEMI NOSI W SOBIE ADRES 'MAC’ ? EFEKT MANDELI, KTO WSZCZEPIŁ NAM FAŁSZYWE WSPOMNIENIA – COŚ

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

KRÓLOWA ŚWIATOWYCH SATANISTEK AMBASADOREM U-KRAINY NEO BIG BROTHER – SŁÓŻBY ELIT MOGĄ JUŻ WIDZIEĆ CO ROBISZ W DOMU DZIĘKI WI-FI

Kategorie

AGENDA 2030 (183) Alternatywna historia świata (173) Bez kategorii (6) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (177) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • NAJWIĘKASZA TAJEMNICA PROROCTW – CZY TO WSZYSTKO JEDEN WIELKI PLAN ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?