Otwórz oczy

NADCHODZĄCY ŚWIAT- KREDYT WEGLOWY, TRANSHUMANIZM

NADCHODZĄCY ŚWIAT- KREDYT WEGLOWY, TRANSHUMANIZM

System, niezależnie od nazwy i sloganu, ma jeden jedyny cel, jakim jest uzależnienie człowieka od schematu społecznego, który zmusza jednostki do oddania odpowiedzialności w ręce hierarchii, kontrolującej plebs, za pomocą siły najemnej.

Tak uzależnione społeczeństwo, nie potrafi odpowiadać za swój czas, a tym samym, nie umie utworzyć ładu, prawa, moralności, niepodległości personalnej na bazie wartości trudu, tworzenia pożywienia, schronienia i odzienia, co kreuje jedyny warty działania – dobrobyt personalny.

Uzależnienie człowieka od ewoluującego fetyszu pieniądza, doprowadziło społeczeństwo do skrajnego uzależnienia od ekonomii i najemników, którzy za pomocą licznych monopoli, wytworzyli korporacje, schematy i procesy technologiczne, będące poza zasięgiem plebsu i zniewolonej jednostki.

Szamani, elitarni samozwańczy bogowie – archonci, wprowadzili kult liczb, zawarty w kryptowalutach, jako pociągające i mityczne tabu, obleczone w idee piramidalnej spekulacji i pseudo wolności, która zniewala, uwodzi oraz wykorzystuje, całe, nieświadome swej przyszłości społeczeństwa.

Wydobycie kryptowalut, wiąże się z ekstremalnym zużyciem bogactw naturalnych ziemi.

Myślę, że niewiele świadomych osób, zdaje sobie sprawę jaki będzie koszt wprowadzenia waluty energetycznej (co2), ponieważ każdy zapatrzony jest tylko we własny fetyszowy zysk i interes, niosący za sobą nowy wymiar zniewolenia, oparty na zależności od poprawności politycznej, która wymusi podporządkowanie władzy, dzielącej dobra naturalne, żywność, wodę i opał …

Sam system liczbowy – zwany Bitcoinem zużywa obecnie energię elektryczną o wartości około 3,6 miliarda dolarów w ujęciu rocznym, aby zaktualizować księgę zawierającą rejestr wszystkich transakcji. To ogromne zużycie energii elektrycznej jest pośrednio pokrywane przez ludzi, których piramida, inwestują swoje oszczędności w bańkę Bitcoin, w wyniku czego pieniądze stale wyciekają z systemu, zasilając konta najbogatszych kreatorów.

Nawet, gdybyś przez 2019 lat zarabiał 2 tysiece złotych miesięcznie, nie wydając z tego ani złotówki, nie jesteś w stanie znaleść się w gronie najbogatszych ludzi na świecie, ponieważ bestie okradały przez tysiące lat, rdzenne ludy wszystkich kontynentów z bogactw naturalnych, czego najlepszym przykładem, są kopalnie, czy krypto-waluty.

Jako inwestor Bitcoin i współtwórca nowego systemu kontroli człowieka nad człowiekiem, płacisz m.in. za chińskie firmy marnujące energię elektryczną, rozwiązując abstrakcyjny problem matematyczny, który z biegiem czasu jest wciąż utrudniany. Kryptowaluty, to abstrakcja, tak jak cały kult naukowy !

Wiele osób, straci ogromne sumy pieniędzy, podczas gdy niewielka mniejszość wczesnych, pierwszych inwestorów piramidy finansowej – wzbogaciła się, Bitcoin powoduje ogromne szkody ekologiczne w epoce, w której jako społeczeństwo powinniśmy koncentrować się na ochronie środowiska.

Krypto waluty, powstał tylko po to, aby zniszczyć rezerwy energetyczne, znajdujące się w rękach ludzi, co zmusi społeczeństwa do przekazania odpowiedzialności za swój byt, w ręce ludzi, którzy zniszczyli ich życie i prawo do wolności.

Oddając odpowiedzialność za swoje życie, już teraz, godzisz się na :

 • Rejestrowanie całkowitej konwersji energii netto przez 24 godziny na dobę
 • Poprzez rejestrację energii skonwertowanej i skonsumowanej, umożliwiasz równoważenie poboru energii.
 • Zapewniasz ciągły zapis całkowitej produkcji i konsumpcji (smart liczniki).
 • Zapewniasz szczegółową rejestrację typu, rodzaju, itp., wszystkich towarów i usług, gdzie są produkowane i gdzie zużywane.
 • Zapewniasz szczegółową rejestrację konsumpcji każdej osoby, oraz zapis (akta) i opis tej osoby.

Ta kontrola, pochłania również ogromnej ilości energii, głównie w stratach przesyłowych, co utrzymuje światowy, utopijny system redystrybucji dóbr utrzymywany za pomocą ideologii ludzkiego kapitału.

Coś, czego nie ma, nie powinno istnieć, a istnieje pomimo, że nie jest to wartość duchowa. Krypto-waluta, to ideologia wyzysku pośredniego i bezpośredniego – człowieka, przez człowieka.

Wartość iluzji, wspierana jest marnotrawstwem zasobów naturalnych, blokowaniem czasu personalnego inwestorów i programistów, podczas gdy twórcy i najemni złodzieje, manipulują rynkiem zbytu iluzji.

Nikt, niczego nie produkuje i nie tworzy, ciągi liczb, tworzą ideologie, opartą na propagandzie, reklamie, co wpływa na spekulacje i mary oparte na łaknieniu.

Ludzie inwestują w totalną iluzje, tworząc majątki innych osób – złoto, srebro, dolary, dzieła sztuki, krypto-waluty … to ideologie, oparte na zwykłej spekulacji, której wartość, oparta jest na ludzkiem działaniu, przy czym na tej transakcji, nie zarabiają twórcy, pomysłodawcy i pracownicy, tylko pośrednicy, będący złodziejami ludzkiego czasu, ładu, prawa, niepodległości i moralności.

Wszystkie waluty i wartości oparte na bogactwach naturalnych, zostaną w niedługim już czasie, zastąpione przez nową walutę.

Ta nowa ideologia – abstrakcyjna waluta, zastąpi wszystkie papierowe waluty i systemy gospodarcze.

Waluta Węglowa

Tą nową walutą, jest waluta węglowa nazywana walutą CO2, jest środkiem dla wspierania nowego abstrakcyjnego systemu ekonomicznego, opartego na energii (produkcji i konsumpcji), a nie cenach.

Obecnie, cały nasz system, oparty jest na cenach i walutach, które nadal wspierą ideologie kapitalizmu, socjalizmu, faszyzmu, religii, czy komunizmu, które powoli są zapędzane do ekonomicznej rzeźni, aby zrobić miejsce dla nowego świata, opartego na węglu.

Krypto-waluty, mają drastycznie, obniżyć wartość papierowej waluty, co zachwieje całym systemem ekonomicznym.

Mogłoby się wydawać, że historia krypto-walut, miała swój początek, dopiero w realiach XXI wieku, jednak historia przekształcenia pieniądza fiducjarnego w impulsy elektroniczne sięga lat 70-tych XX wieku.

Era pieniądza fiducjarnego (niewymienialnej na złoto papierowej waluty) rozpoczęła się w 1971 roku, kiedy prezydent Richard Nixon oddzielił dolara od złota. Ponieważ dolar, stał się walutą fiducjarną, będąc jednocześnie światową walutą rezerwową, wszystkie pozostałe waluty w końcu poszły tym samym tropem, pozostawiając nas dzisiaj z globalnym morzem papieru, który jest coraz bardziej niepożądany, niestabilny i bezużyteczny.

Śmiertelny gospodarczy stan dzisiejszego świata, jest bezpośrednim odzwierciedleniem sumy jego chorych i umierających walut.

W latach 60-ych, XX wieku, wymyślono trzy sposobu pozbywania się odpadów chemicznych i radioaktywnych (15), co wytworzyło ideologie Kryzysu Klimatycznego i rozwoju farmacji, dążącej do ideologii sztucznej inteligencji (16), a także transplantologii .

Transhumanizm i Technokracja

Transhumanizm, został połączony z Technokracją, co pozwoliło pozbyć się rozwarstwionych systemów religijnych, ustrojowych i ekonomicznych oraz człowieka, jako głównego zagrożenia dla władzy człowieka nad człowiekiem.

Obecne działania mają na celu ustanowienie nowej waluty węglowej/CO2, jako ostatecznego rozwiązania globalnych problemów zmniejszenia ubóstwa, kontroli populacji, kontroli środowiska, globalnego ocieplenia, alokacji energii oraz równej dystrybucji bogactwa ekonomicznego wśród plebsu.

Niestety dla poszczególnych ludzi żyjących w tym nowym systemie, będzie wymagane poddanie się autorytarnej i scentralizowanej kontroli we wszystkich aspektach życia, od kołyski, aż po grób.

Jest to kolejna forma ewolucji niewolnictwa, wyglądająca, jak ideologia społecznego wyboru, którego w hierarchicznej cywilizacji po prostu nie ma.

Czym jest waluta węglowa i jak ona działa?

W skrócie, waluta węglowa będzie opierać się na regularnej alokacji dostępnej energii ludziom na całym świecie. Jeśli nie zostanie ona wykorzystana w określonym czasie jej termin ważności wygaśnie (podobnie jak w taryfach miesięcznych minut na telefony komórkowe), tak aby te same osoby mogły otrzymać nowy przydział oparty na nowych kwotach produkcji energii na następny okres.

Całemu temu systemowi, będzie towarzyszy obecnie testowany w Chinach, system oceny jednostki, oparty na poprawności politycznej. Co z tego wynika ? Wynika z tego fakt, że każdy z nas będzie oceniany i na podstawie oceny, będą nam przydzielane odpowiednie ilości energii w postaci jedzenia, opału, czy wody …

Ponieważ łańcuch dostaw energii, jest już zdominowany przez światowe elity, ustalanie kwot produkcji energii ograniczy ilość dostępnej waluty w obiegu w jakimkolwiek czasie. To oczywiście w naturalny sposób ograniczy produkcję, wytwarzanie żywności i migrację/przemieszczanie się osób.

Waluty lokalne zostaną jeszcze w grze przez jakiś czas, ale w końcu odejdą i będą w pełni zastąpione przez walutę węglową, w taki sam sposób, jak Euro wyparło poszczególne waluty europejskie w ostatnim okresie czasu.

Cały pomysł, powstał w latach 30-tych XX wieku i czekał do lat 70-tych tegoż stulecia, aby system psychomanipulacji, dostosował społeczeństwa do tego powoli zbliżającego się wydarzenia.

W 1930 roku, kiedy to setki tysięcy obywateli USA były owładnięte nową ideologią polityczną o nazwie Technokracja i obietnicy lepszego życia.

Nawet, literatura klasyczna z tamtego okresu była pod silnym wpływem Technokracji: Rok 1984 – George’a Orwella, The Shape of Things to Come – H.G Wellsa i naukowa dyktatura – Huxleya w Brave New World.

Technokracja ukryta pod postacią neoliberalizmu odrodziła się wraz z kryptowalutami i licznymi przekształceniami, podążającymi za transhumanizmem ideologicznym, dążącym do uzależnienia człowieka od technologii, co skutkować będzie połączeniem człowieka z ową technologią kontroli.

Filozoficznie, Technokracja ma swoje korzenie w naukowych autokracjach Henriego de Saint-Simona (1760-1825) i w pozytywizmie Augusta Comte (1798 – 1857), ojca nauk społecznych. Pozytywizm wywyższył naukę i metody naukowe ponad objawienia metafizyczne. Technokraci poparli pozytywizm, ponieważ wierzyli, że postęp społeczny był możliwy jedynie dzięki nauce i technologii.

Ruchu społeczny Technokracji, z jego systemem rozrachunków energii, sięga roku 1930, gdy mało znana grupa inżynierów i naukowców zaoferowała go jako wejście i rozwiązanie Wielkiego Kryzysu.

Głównym naukowcem stojącym za Technokracją był M. King Hubbert, młody geolog, który później (w latach 1948-1956) wymyślił słynną dziś teorię Peak Oil, czyli szczytu wydobycia ropy naftowej, która nie istnieje, tak jak nie istnieje kryzys klimatyczny.

Hubbert stwierdził, że odkrywanie nowych złóż energii, i ich przetwarzanie zostanie wyprzedzone przez konsumpcję, co w końcu doprowadzi do wykreowanego za pomocą propagandy – gospodarczego i społecznego chaosu. Wiele współczesnych zwolenników teorii Peak Oil twierdzi, że globalna recesja w latach 2007-2009 była pogłębiona w części przez rekordowe ceny ropy, co miało pokazać prawdziwość w/w teorii.

Hubbert otrzymał wyższe wykształcenie na Uniwersytecie w Chicago, który ukończył z tytułem doktora w 1937 roku, następnie uczył geofizyki na Uniwersytecie Columbia. Był wysoko ceniony przez całą swoją karierę, otrzymując wiele nagród, takich jak Public Service Award Rockefellera w 1977 roku. Nagrody tego typu, są wręczane osobom tworzącym poprawność polityczną, opartą na wykreowanej ideologii, żerowania elit na plebsie.

W 1933 roku, Hubbert i Howard Scott utworzyli organizację o nazwie Technokracja Inc. Technokracja pochodzi od greckich słów „techne” co oznacza umiejętność i „kratos”, czyli rządy. Tak więc są to rządy wykwalifikowanych inżynierów, naukowców i techników, w przeciwieństwie do wybieranych reprezentantów. Technokracja i neoliberalizm były przeciwne wszystkim innym formom rządów, w tym komunizmu, socjalizmu i faszyzmu, których gospodarki funkcjonowały w oparciu o system cen.

Jako założyciele organizacji i ruchu politycznego o nazwie Technokracja, Inc Hubbert i Scott byli także współautorami podręcznika Technocracy Study Course, napisanego w 1934 roku. Książka ta służy za „biblię” technokracji i jest głównym dokumentem do którego większość nowoczesnego technokratycznego myślenia można odnieść.

Technokracja postuluje, że tylko naukowcy i inżynierowie są w stanie prowadzić skomplikowane, oparte na technologii społeczeństwa. Ponieważ technologia, argumentowali, zmieniła społeczny charakter społeczeństwa, dotychczasowe metody gospodarki i rządów stały się przestarzałe. Mieli Oni w pogardzie polityków i biurokratów, których uważali za niekompetentnych.

Dzięki zastosowaniu metody naukowej i naukowych metod zarządzania, Technokraci mieli nadzieję ograniczyć ogromne nieefektywności w pracy społeczeństw, zapewniając tym samym więcej korzyści dla wszystkich członków społeczeństwa, zużywając przy tym mniej zasobów.

Inną integralną częścią Technokracji było wdrożenie systemu ekonomicznego opartego na alokacji energii, a nie cenach. Zaproponowali oni, aby zastąpić tradycyjne pieniądze, kredytami energii.

Ich skupienie się na efektywnym wykorzystaniu energii jest prawdopodobnie pierwszym prekursorem ruchu zrównoważonej ekologii w Stanach Zjednoczonych. W podręczniku Technokracji czytamy na przykład, tego typu, poprawnie politycznie bzdury : Mimo, że (ziemia) nie jest odizolowanym systemem, to zmiany w konfiguracji materii na ziemi, takie jak erozja gleby, tworzenie się gór, spalanie węgla i ropy naftowej oraz wydobycie metali są typowymi i charakterystycznymi przykładami procesów nieodwracalnych, w tym w każdym przypadku wzrostu entropii.” (Technocracy Study Course, Hubbert & Scott, str. 49)

Nowoczesne naciski na ograniczenie zużycia paliwa węglowego, które mają powodować nigdy nie istniejące – globalne ocieplenie, i emisję CO2 są w istocie produktem początkowego technokratycznego myślenia.

Naukowcy Hubbert i Scott próbowali wyjaśnić (lub potwierdzić) swoje argumenty w zakresie fizyki i termodynamiki, która jest nauką o konwersji energii pomiędzy ciepłem a pracą mechaniczną.

Entropia jest pojęciem w termodynamice, która reprezentuje ilość energii w systemie, która nie jest już dostępna do wykonywania pracy mechanicznej. Entropia w ten sposób zwiększa się wraz z tym jak materia i energia w systemie degraduje się w kierunku ostatecznego stanu jednolitości.

W laickim języku, entropia oznacza to, że jeśli raz czegoś użyłeś, tracisz to na stałe. Ponadto, końcowym stanem entropii jest stan „obojętnej jednolitości”, gdzie nic się nie dzieje. Tak więc, jeśli człowiek zużywa wszystkie dostępne energie lub niszczy środowisko, to nie może to nigdy być powtórzone lub przywrócone.

Ta kreacja, jest zakłamaniem prawdy, ponieważ ziemia, jako żywy organizm, zatacza wieczne koło życia.

Ucieczka przed społeczną entropią realizowana jest przez Technokratów poprzez zwiększenie efektywności społeczeństwa przez staranną alokację dostępnej energii i mierzenie kolejnych produkcji w celu znalezienia stanu – equilibrium, lub równowagi. Koncentracja Hubberta na entropii wyraża się w logotypie Technokracji, Inc, znanej jako symbol Yin Yang, który przedstawia równowagę.

Aby ułatwić zrównoważenie pomiędzy człowiekiem i naturą, Technokracja proponuje, aby obywatele otrzymali certyfikaty energetyczne w celu prowadzenia gospodarki, a raczej utrzymania kontroli człowieka przez człowieka, za pomocą prawa stanowionego zwierząt :

Certyfikaty energetyczne są wydawane indywidualnie dla każdej dorosłej osoby w całej populacji … zapis dochodu i jego wysokość wydatków prowadzone są przez Sekwencję Dystrybucji, więc jest prostą sprawą by Sekwencja Dystrybucji w każdej chwili mogła doprowadzić do zrównoważenia poziomu danego klienta… Dokonując zakupów towarów lub usług osoba oddaje Certyfikaty Energii właściwie zidentyfikowane i podpisane.

Znaczenie tego, z punktu widzenia wiedzy, nt. tego co dzieje się w systemie społecznym i kontroli społecznej, najlepiej może być docenione, gdy zbadamy cały system w dystansu. Po pierwsze, jeden typ organizacji (rząd globalny (25) obsadza stanowiska i cały mechanizm społeczny. Ta sama organizacja nie tylko produkuje, ale również dystrybuuje wszystkie towary i usługi.

Dzięki tej informacji nt rozliczeń, prowadzonej w sposób ciągły, kwatera główna ma przed sobą analogiczny przypadek do panelu sterowania elektrowni lub mostu dowodzenia oceanicznego liniowca…” (Technocracy Study Course, Hubbert & Scott, str. 238-239)

Dwie główne różnice pomiędzy pieniędzmi określonymi przez ceny a świadectwami energetycznymi są takie, że:

a) pieniądze są czymś ogólnym dla posiadacza, natomiast Certyfikaty są indywidualnie zarejestrowane dla każdego obywatela,

b) pieniądze nie wygasają, podczas gdy certyfikaty tracą ważność.

Ten ostatni aspekt znacznie utrudnia, jeśli nie całkowicie zapobiega, akumulacji bogactwa i majątku.

Cały ten schemat został wprowadzony do kreacji kryptowalut, które już niebawem staną się certyfikatami.

Obecnie istnieją dwie główne strony internetowe reprezentujące Technokrację w Ameryce Północnej: Technocracy, Inc z siedzibą w Ferndale, Washington, jest reprezentowana na http://www.technocracy.org. Siostrzaną organizacją jest Technocracy Vancouver, mieszcząca się w Vancouver, Kolumbia Brytyjska i można ją znaleźć na stronie http://www.technocracyvan.ca.

Podczas gdy oryginalnie Technokracja skupiała się wyłącznie na kontynencie północnoamerykańskim, teraz gwałtownie rozrasta się w Europie i innych krajach uprzemysłowionych.

Na przykład, Sieć Europejskich Technokratów powstała w 2005 roku, jako : autonomiczny ruch badań naukowych i społecznych, który ma na celu badanie i rozwój zarówno teorii jak i konstrukcji technokracji. Ich strona internetowa twierdzi, że ma członków na całym świecie.

Oczywiście, kilka drobnych organizacji i ich strony internetowe nie mogą liczyć na stworzenie i wdrożenie globalnej polityki energetycznej, ale nie dlatego, że te idee nie są wciąż żywe.

Bardziej prawdopodobny wpływ na współczesne myślenie ma teoria Hubberta – Peak Oil, która powstała w 1954 roku. Odegrała ona ważną rolę w ruchu pseudo ekologicznym / środowiskowym. W rzeczywistości, cały światowy ruch globalnego ocieplenia pośrednio działa w odniesieniu do teorii Hubberta.

Jak Kanadyjskie Stowarzyszenie Klubu Rzymskiego niedawno stwierdziło: „problem Peak Oil wpływa bezpośrednio na pytanie o zmiany klimatu.” (zobacz John H. Walsh, “The Impending Twin Crisis – One Set of Solutions?, p.5.)

Ze względu na połączenie ruchów ekologicznych, globalnego ocieplenia z technokratyczną koncepcją świadectw energetycznych, należałoby oczekiwać, że waluta CO2 będzie zaproponowana przez tą właśnie społeczność, i w rzeczywistości tak właśnie jest.

W 1995 roku, Judith Hanna napisała w New Scientist w artykule : Ku wspólnej walucie węglowej : Moją propozycją jest ustalenie rocznego ogólnego kontyngentu dla spalania paliw kopalnych i rozdzielanie go po równo między wszystkich dorosłych na świecie.

W 2004 roku, prestiżowy Harvard International Review HIR opublikował artykuł : Nowa waluta, w którym można było przeczytać :

Dla tych, którzy chcą spowolnienia globalnego ocieplenia, najbardziej skutecznym działaniem jest stworzenie silnych narodowych walut węglowych/CO2 … Dla uczonych i polityków, kluczowym zadaniem jest przeszukiwanie historii dla znajdywania bardziej użytecznych kierunków.

Globalne ocieplenie jest określone jako problem środowiskowy, ale jego najlepsze rozwiązania nie znajdują się w kanonie prawa ochrony środowiska. Wszechobecność węgla w gospodarce światowej wymaga, aby jego koszt był brany pod uwagę w każdym systemie w celu ograniczenia emisji.

Rzeczywiście, handel emisjami [CO2] został namaszczony na króla, ponieważ jest on najbardziej elastyczny w odniesieniu do kosztów. A ponieważ handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jest bardziej podobny do handlu walutami niż eliminacji zanieczyszczeń, decydenci powinni patrzeć na handel i finanse, myśląc w jaki sposób rynki CO2 powinny być regulowane.

Musimy przewidywać wyzwania polityczne, które powstaną w tym wyłanianie się oddolnego systemu, w tym zarządzanie połączeniami między poszczególnymi rodzącymi się systemami handlu, zasadami odpowiedzialności za fałszywe zezwolenia i współpracy sądowej.

HIR konkluduje, że : Po siedmiu latach kołowrota i złych analogii, międzynarodowy system kontroli węgla kieruje się, choć niepewnie w kierunku produktywnej ścieżki działania.

W 2006 roku, David Miliband brytyjski sekretarz ds. środowiska powiedział do komisji przeprowadzającej coroczny audyt, kategorycznie stwierdzając : Wyobraźcie sobie kraj, w którym węgiel staje się nową walutą. Wykonujemy karty bankowe, które przechowują zarówno funty jak i punkty węglowe. Gdy kupujemy energię elektryczną, gaz i paliwa, możemy używać naszych punktów węgla, jak również funtów. W celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, rząd będzie ustalał limity na ilość węgla, który będzie mógł być zużyty.

Tak waluta co2, to kryptowaluty, które dzisiaj ekstremalnie drenują zużycie dóbr naturalnych, co ma postawić gatunek ludzi przed globalnym kryzysem, dążącym do przekazania władzy w ręce rządu globalnego, który wyjdzie z cienia po kilku wiekach wegetacji w cieniu.

W 2007 roku, New York Times opublikował artykuł Hannah Fairfield : Kiedy węgiel staje się walutą. Stwierdziła ona dobitnie że : Aby zbudować rynek węgla, jego twórcy muszą stworzyć walutę kredytów węglowych, którą uczestnicy będą mogli handlować.

PointCarbon, światowy lider doradztwa, w parze z Bank of New York Mellon wyceniają szybko rozwijający się rynek węgla. W 2008 roku wydali dokument : W kierunku wspólnej waluty węglowej: poszukiwanie perspektyw dla integracji światowych rynków węgla. Raport omawia zarówno ekologiczną jak i ekonomiczną efektywność w podobnym kontekście, tak jak początkowo rozważał to Hubbert w 1933 roku.

Wreszcie w dniu 9 listopada 2009 r, Telegraph (Wielka Brytania) przedstawił artykuł : Każdy w Wielkiej Brytanii, może otrzymać osobisty przydział CO2 :

… Wprowadzenie w życie indywidualnych przydziałów CO2 dla każdej osoby będzie najbardziej skutecznym sposobem realizacji celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Oznaczałoby to że ludziom wyda się unikalny numer, który będą musieli podać przy zakupie produktów, które przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla, takich jak paliwo, bilety lotnicze i energia elektryczna. Podobnie jak z konta bankowego, oświadczenie powinno być wysyłane co miesiąc, aby pomóc ludziom śledzić to, czego używasz. Jeśli ich „konto CO2” spadnie do zera, będą musieli zapłacić, aby uzyskać więcej kredytów …

Jak widać, przedstawione teksty nie odnoszą się do „małej ligi” w kategoriach autorstwa czy treści. Nurt wczesnej techokratycznej myśli w końcu dotarł do brzegu, gdzie fale kładą się na plaży.

Technokratyczny prototyp Karty Dystrybucji Energii

W lipcu 1937 r. artykuł Howarda Scotta w Magazine Technokracja opisał Kartę Dystrybucji Energii w najdrobniejszych szczegółach. Zadeklarował, że użycie takiego instrumentu jako : środka rozrachunków jest częścią proponowanych przez Technokrację zmian wokół których ustrój społeczno-ekonomiczny może być zorganizowany.

Certyfikat zostanie wydany bezpośrednio obywatelowi. Jest on niezbywalny i nienegocjowalny, dlatego nie może być skradziony, zagubiony, wynajęty, pożyczony, lub oddany. Jest niekumulatywny, dlatego nie może być zaoszczędzony, i nie może gromadzić odsetek. Jednostki nie muszą być wydane, ale tracą swoją ważność po wyznaczonym okresie czasu.

To mogło się wydawać science fiction w 1937 roku, ale dziś jest całkowicie osiągalne. W 2010 roku, Technkracja, Inc oferuje zaktualizowany pomysł, co do tego jak taka Karta Dystrybucji Energii mogła by wyglądać.

Ich strona internetowa podaje : Teraz można użyć plastikowej karty podobnej do dzisiejszych kart kredytowych z wbudowanym mikroprocesorem. Układ ten może zawierać wszystkie informacje potrzebne do stworzenia karty dystrybucji energii, jaką opisano w tej broszurze. Ponieważ te same informacje będą zawarte w dowolnej formie, najlepiej pasującej do najnowszych technologii, to samo pojęcie : Karty Dystrybucji energii jest tutaj wyjaśnione.

Jeśli przestudiujesz zamieszczoną na ich stronie kartę, to zauważysz, że jest ona również uniwersalnym dokumentem tożsamości i zawiera mikroprocesor. Odzwierciedla to filozofię Technokracji, że każdy człowiek w społeczeństwie musi być starannie monitorowany i zliczany w celu śledzenia tego, co zużywa w zakresie energii, a także, do czego się przyczynia w procesie produkcyjnym (kapitał ludzki).

Nowoczesny system kredytów węglowych/CO2 (carbon credits) był wynalazkiem Protokołu z Kioto i zaczął nabierać tempa w 2002 roku, wraz z ustanowieniem pierwszego krajowego systemu handlu kredytami w Wielkiej Brytanii. Po tym jak proces ten stał się częścią międzynarodowego prawa w 2005 roku, przewiduje się, że rynek handlu powinien osiągnąć 3 biliony dolarów do roku 2020 lub wcześniej.

Szaman o pseudonimie Edmond de Rothshild w 1992 roku, na spotkaniu UNCED w Brazylii, zaproponował po raz pierwszy koncept handlu CO2 dla „ratowania” hierarchicznej ideologii świata :

Graciela Chichilnisky, dyrektor Columbia Consortium for Risk Management i projektant tekstu ustawy kredytów węglowych Protokołu z Kioto, powiedział, że rynek emisji : jest zatem środkiem dla działań pieniężnych i handlu – ale jest również sposobem na generowanie zysków w bardziej ekologicznej przyszłości.

Kim są „przedsiębiorcy”, którzy zapewniają otwarte drzwi do partycypowania w tych zyskach ? Są tu sami szamani, kreujący banksterski spisek : JPMorgan Chase, Goldman Sachs i Morgan Stanley.

Bloomberg zauważył w artykule : Węglowi Kapitaliści, z 4 grudnia 2009 r., że: Banki przygotowują się do działań na rynku CO2, podobnych do tych jakie robili wcześniej: projektując umowy rynku instrumentów pochodnych, które pomogą firmom będącym ich klientami zabezpieczyć ryzyko cenowe w długim okresie. Są też gotowi do sprzedaży produktów finansowych CO2 dla inwestorów zewnętrznych.

Tymi produktami, są kryptowaluty, finansowane przez naiwnych inwestorów na najniższych szczeblach finansowej piramidy. Już niedługo bitcoiny i inne krypto waluty zostaną przemianowane na CCC – Carbon Credits Card i Carbon Credits Certificat.

W JP Morgan, kobieta, która pierwotnie wynalazła swapy ryzyka kredytowego, Masters Blythe, jest teraz szefem wydziału, który handluje kredytami CO2 dla banku.

Biorąc pod uwagę samą siłę światowych gigantów bankowych stojących za handlem uprawnieniami do emisji, nic dziwnego, że analitycy już przewidują, że wkrótce rynek emisji dwutlenku węgla przyćmi handel wszystkimi innymi surowcami.

Gdzie jest dym, jest ogień. Gdzie są rozważania, tam jest i działanie. Jeśli M. King Hubbert i inni wcześni architekci Technokracji żyli by dzisiaj, byliby bardzo zadowoleni z plonów jakie mogli by zebrać z pomysłów alokacji energii, które rozrosły się na tak dużą skalę. W 1933 roku, nie istniała technologia wdrożenia systemu świadectw energetycznych. Jednak w dzisiejszym świecie coraz bardzie zaawansowanych technologii komputerowych, cały świat może być łatwo zarządzany na jednym komputerze, komputerze który po raz pierwszy wypluł pierwszą kryptowalutę.

Nowa waluta, jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu, czyli pełnej kontroli nad ludzkimi stadami. Kto kontroluje walutę również kontroluje gospodarkę i struktury polityczne, które są ich następstwem.

Technokracja i rozrachunki oparte na energii nie są bezczynnymi lub teoretycznymi zagadnieniami. Jeżeli światowe elity zamierzają zastąpić narodowe waluty walutą węglową/CO2, to w konsekwencji cały system ekonomiczny i polityczny na świecie będzie również fundamentalnie zmieniony na zawsze.

To czego Technokracja nie mogła osiągnąć w czasie rewolucji, wojen, zmian ustrojowych, religijnych i Wielkiego Kryzysu, jest na wyciągnięcie ręki w czasach sztucznych problemów klimatycznych, opartych na fałszywych teoriach i opiniach ekspertów, wyciągających wnioski z poprawności politycznej niosącej fetysz zysk, tytułu i uprzywilejowanej roli społecznej.

Świat, który nas przytłacza i mierzi, nie jest prawdziwym światem, który nas otacza . Człowiek, chce za wszelką cenę rządzić innym człowiekiem, za pomocą wykreowanych problemów i fetyszy. I tylko od nas zależy, czy pozbędziemy się odpowiedzialności za samych siebie, czy odpowiedzialność, da nam siłę do walki z szamanami, pragnącymi nas wykorzystywać do budowania iluzji, pozwalającej żerować człowiekowi na człowieku i człowiekowi na naturze.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

NADCHODZĄCY ŚWIAT- KREDYT WEGLOWY, TRANSHUMANIZM

Globalna Świadomość25 marca 20236 sierpnia 2023

Waluta Węglowa

Tą nową walutą, jest waluta węglowa nazywana walutą CO2, jest środkiem dla wspierania nowego abstrakcyjnego systemu ekonomicznego, opartego na energii

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułOKULTYSTYCZNE ZNIEWOLENIE KUDZKOŚCI – SYMBOLIKA WĘŻA I SMOKANastępny artykułJAKI BYŁ BY WPŁYW ”POWROTU ANUNNAKI” NA LUDZKOŚĆ ?

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA UKRAINIE ! OKULTYSTYCZE ELITY UE CHCĄ NAS WPĘDZIĆ DO WOJNY

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • NADCHODZĄCY ŚWIAT- KREDYT WEGLOWY, TRANSHUMANIZM
 • Waluta Węglowa
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?