Przekraczając Rubikon

OKULTYSTYCZNE ZNIEWOLENIE KUDZKOŚCI – SYMBOLIKA WĘŻA I SMOKA

OKULTYSTYCZNE ZNIEWOLENIE KUDZKOŚCI – SYMBOLIKA WĘŻA I SMOKA

Dlaczego, ciebie symbolicznego X-a, personę, osobę stworzono na podobieństwo elitarnych bogów, nazywanych El ? Dlaczego, wpojono w ciebie lustro wiary, edukacji, kultury, doboru naturalnego … , aby każde pokolenie powtarzało wyuczony schemat cywilizacyjno kulturowy, zwany dla żartu – tradycją …

Odpowiedź, jest zawsze prosta i jednolita ! Ponieważ, poprzez strach godzisz się na ideologie prowadzenie stada przez pasterzy, mistrzów i panów bogów, dążących do zachowania wiecznej władzy nad zagubionym i wystraszonym stadem. Która, generacja ludzi była szczęśliwa, w systemie hierarchicznym ?

Która, generacja awatarów, mogła mówić o dobrobycie społecznym popartym równością i wolnością ? Zdekonstruowany człowiek, awatar, lustro odbijający modę i tradycje kulturową, służy mnożeniu fizycznemu, które zapewnia wygodny byt kastom rządzącym, które w rzeczywistości, są konstruktorami wielkiej iluzji i manipulacji, zwanej cywilizacją kulturową, w której nieliczni, żyją na koszt zdekonstruowanej i wytresowanej społeczności teatralnej, widzów sceny teatru greckiego, jaskini platońskiej oraz sztucznego świata panowania człowieka nad człowiekiem, człowieka nad bogiem, matką naturą oraz bogactwami naturalnymi.

Konstrukt emocjonalny, wytworzył skalkulowany strach, podział, popęd, agresje i zwadę, których rzeczywiste przyczyny, leżą w samym człowieku i ideologii trzeciej siły.

Przyczyny wewnętrzne

W człowieku następuje kontrolowane i stopniowe lub nagłe dążące do problemów psychicznych – wyciszenie mózgu wyższego, przy jednoczesnej aktywacji mózgu gadziego i ssaczego, które nieświadomie dla człowieka walczą ze sobą poprzez pchający je naprzód egoizm, osadzony na dualizmie warstw podziału, czy sztucznego wyboru.

Jeśli mózg wyższy ustępuje niższym i prostszym formom rozwoju, następuje zezwierzęcenie gatunkowe, które wypiera prawo naturalne na rzecz prawa natury.

Przyczyny zewnętrzne

Poza człowiekiem, leży trzecia siła sterująca ludzkimi odruchami, sprowadzając je do emocjonalnej walki, wynikającej z nacisku siły, strachu i manipulacji …

Smok tworzy gniazdo na źródle Ascalon, to mityczna broń którą tak zwany święty Jerzy zabił tak zwanego smoka. W rzeczywistości Ascalon, to nazwa miasta Aszkelon, w którym oddawano hołd elitarnemu bogowi El i Baalowi.

Miasto to należało do członków Grupy Rusa, których oficjalnie nazywano Filistynami.Filistyni, byli przeciwnikami Izraelitów, należących do grupy A-Bra/h/m.

(Filistyni, hebr. פלשתים Plisztim – „obcy, wędrowcy”, eg. Peleset – lud zamieszkujący w starożytności tereny południowego wybrzeża Kanaanu położone na zachód od Judei.

Pochodzenie etniczne Filistynów nie zostało definitywnie ustalone przez tzw. oficjalną naukę. Niektórzy uczeni na podstawie niewielkiej liczby zachowanych słów, sugerują ich indoeuropejskie pochodzenie (dokładnie pochodzenie staroeuropejskie) …

Twórcy Palestyny (nazwa arabska Filastin), byli przeciwnikami starożytnych Izraelitów, do których zaliczał się wspomniany wyżej patron masonerii, zwany dziś świętym Jerzym …

Filozofowie filistyńscy, mieli wpływ na filozofię polityczną Egiptu, Rzymu i Grecji …)

Wygnańcy, banici i psychopaci wywodzący się ze starożytnej Lechii, stworzyli podstawy filozofii władzy, opartej na ideologii zezwierzęcenia niższych warstw społecznych, za pomocą strachu, nauki, manipulacji, psychologii, wojny podziału, tryptyku zwanego trzecią siłą oraz tezy i antytezy, stworzonej za pomocą alfabetu zastępującego obiecadło i rozbieżności myśli, słowa i działania.

Nad wyraz realna legenda o świętym Jerzym, jest zrozumiała tylko dla tych, którzy biegle władają językiem symboli i potrafią odróżnić tradycje od tożsamości oraz kłamstwo od prawdy …

Symbolika : wąż vel smok, święty na koniu i miecz

Zauważ czytelniku, że człowiek słaby, zdekonstruowany, persona, x, osoba … , nosi w sobie przebudzone przez trzecią siłę zwaśnione węże, przez co konsają one jego rdzenną dusze, doprowadzając myśli do szaleństwa, amoku, absurdu i zwierzęcego egocentryzmu.

Zdekonstruowane i słabe człowieczeństwo, nie jest wstanie zapanować nad zezwierzęceniem i gadzim instynktem.

Oto ideologia baranka, który ciągle kąsany jest przez zwierzęta i gady gnieżdżące się w jego ciele, na rozkaz trzeciej siły, wypaczającej obraz świata.

Natomiast człowiek silny i oświecony, włada podzielonymi wężami innych ludzi, trzymając własne zwierzęta i wężę poza swoim ciałem (przenośnia).

Człowiek słaby, ulega idei podziału wykreowanego przez trzecią siłę, karmi swe wewnętrze węże, które zmuszają go do wspierania danej strony wymyślonego konfliktu.

Gadzi i ssaczy mózg rządzony emocją oraz agresją, kieruje się ideologią pragnienia, pożądania, strachu, agresji, cwaniactwa … rodzącego kłamstwo, poprzez brak spójności myśli, słowa i działania.

Człowiek silny reprezentowany m.in. przez świetego Jerzego pokonującego smoka, walczy ze słabościami swego organizmu, co symbolicznie pokazywane jest przez symbole, mity i legendy.

Na świecie istnieją oświeceni, niekiedy nazywani świętymi, którzy pragną wiedzy i płynącej z niej władzy dla siebie, i tacy którzy z nimi walczą pragnąc wiedzy i władzy dla wszystkich sprawiedliwych.

Idea pigułki – kontrolowanego wyboru – dualizm – stworzony jest przez trzecią siłę – co tworzy tryptyk kłamstwa.

System, nie jest szatański bo szatan, to po prostu ego ludzkiego umysłu, które porzuca mózg wyższy – duchowość, na rzecz mózgu ssaczego i gadziego.

Człowiek innemu człowiekowi i sam sobie gotuje los kata i ofiary.

Symbolika :

Smok i ideologia walki z gadem – jest to próba zniszczenia mózgu gadziego

Osiodłany koń – symbolizuje zwycięstwo mózgu wyższego nad mózgiem ssaczym

Święty Jerzy – członek elitarnego układu, który poprzez oświecenie, dąży do zwycięstwa nad mózgiem wyższego rzędu oraz plebsem zarażonym dekonstrukcją.

Plebs, który jest dzielony i kontrolowany za pomocą trzeciej siły, nie jest w stanie samodzielnie uruchomić mózgu wyższego rzędu, egzystując na pograniczu zwierzęcego letargu, z którego jest przebudzony za pomocą kontrolowanych emocji społecznych.

Miecz – miecz/włócznia vel krzyż vel sześcian (złóż z krzyża sześcian), jest symbolem podziału – iluzji teatralnej i hierarchicznej – tezy i antytezy (prawe i lewe ramie krzyża), kontrolowanej za pomocą trzeciej siły (ostrze).

Popatrzcie uważnie bóg elitarny jest uosobieniem węża, święty Jerzy pokonał smoka, Mojżesz, Zeus oswoili swoje węża, Jezus, był wyobrażeniem węża, Abrasaks tworzył z wężami jedność, Ewa ulegała pokusom swego węża, którego kontrolowała w sposób wybiórczy, rewolucje angażujące plebs, kontrolują użyteczną ideologie ( węży ) tezy i antytezy dążącej do z góry ukartowanego finału, wynoszącego elitę ponad plebs …

Symbolizm obiecadła, nie jest dostępny w literaturze ogólnie dostępnej, a jeśli dochodzi do tego typu manipulacji, jest ona skierowana do właściwego grona odbiorców, których nie interesuje treść zapisana za pomocą kłamstwa alfabetu.

Symbolizm, jest źle interpretowany choć towarzyszy całemu naszemu życiu, dzieje się tak za sprawą najemników, którzy za pomocą idei autorytetu nadają rzeczą widzialnym zupełnie inne, wypaczone, zdekonstruowane znaczenie, zrozumiałem dla ssaczego i gadziego mózgu.

Czy warto ryzykować i niszczyć własne bezpieczeństwo ?

Jeśli człowiek traci swoją tożsamość, traci też możliwość dążenia do prawdy będącej nierozerwalną częścią równości i wolności, jakiej domaga się wyższy stopień człowieczeństwa, reprezentowany przez mózg wyższy, który musi zostać przebudzony, aby walczyć z mózgami niższego rzędu.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

OKULTYSTYCZNE ZNIEWOLENIE KUDZKOŚCI – SYMBOLIKA WĘŻA I SMOKA

Globalna Świadomość25 marca 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułBLACK ROCK I VANGUARD – KTO KONTROLUJE ”WIELKĄ FARMACJĘ” I MEDIA NA ŚWIECIE ?Następny artykułNADCHODZĄCY ŚWIAT- KREDYT WEGLOWY, TRANSHUMANIZM

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

25 LAT MATRIXA – UKRYWANA PRAWDA O POWSTANIU FILMU ! CZY 'PLANDEMIA’ BYŁA OKULRYSTYCZNYM RYTUAŁEM O PODŁOŻU SATANISTYCZNYM ? CZY

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

TAJNA BROŃ ELIT ODNALEZIONA NA ANTARKTYDZIE ! KINIEC ERY 'KALI YUGI’ – CO OBECNIE CZEKA NASZĄ CYWILIZACJĘ ? ZAĆMIENIE SŁOŃCA

Kategorie

AGENDA 2030 (256) Alternatywna historia świata (184) Bez kategorii (16) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • OKULTYSTYCZNE ZNIEWOLENIE KUDZKOŚCI – SYMBOLIKA WĘŻA I SMOKA
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?