Przekraczając Rubikon

HOLOGRAFICZNA RZECZYWISTOŚĆ – ŚWIADOMOŚĆ I SENS ŻYCIA W ”MATRIXIE”

HOLOGRAFICZNA RZECZYWISTOŚĆ – ŚWIADOMOŚĆ I SENS ŻYCIA W ”MATRIXIE”

Wyobraź sobie, że nasza rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje. Że wszystkie przedmioty i wydarzenia, które widzimy i czujemy, są tylko projekcjami głębszego poziomu istnienia. Że nasz wszechświat jest gigantycznym hologramem, w którym każda część zawiera informacje o całości. Brzmi jak science fiction? A jeśli to prawda?

Ten niesamowity pomysł nazywa się wszechświatem holograficznym. Został zaproponowany w 1997 roku przez argentyńskiego fizyka Juana Maldacena i od tego czasu przyciąga coraz większą uwagę i zainteresowanie społeczności naukowej. Wszechświat holograficzny to rewolucyjna teoria, która twierdzi, że nasza rzeczywistość jest projekcją głębszego poziomu istnienia. 

Teoria ta ma poparcie w fizyce kwantowej i astronomii, a także otwiera nowe możliwości zrozumienia natury świadomości i sensu życia.

Fizyka kwantowa i wszechświat holograficzny

Fizyka kwantowa to nauka o zachowaniu najmniejszych cząstek materii, takich jak atomy i elektrony. Fizyka kwantowa odsłoniła przed nami niesamowity i dziwny świat, w którym cząstki mogą znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie, przechodzić z jednego stanu do drugiego bez pośrednich stadiów i oddziaływać na siebie na odległość bez żadnego kontaktu. Zjawiska te nazywane są odpowiednio superpozycją kwantową, tunelowaniem kwantowym i splątaniem kwantowym.

Wszechświat holograficzny: najbardziej radykalna teoria fizyki

Fizyka kwantowa jest bardzo skuteczna w opisywaniu i przewidywaniu zachowania cząstek na poziomie mikroskopowym, ale napotyka również szereg problemów i paradoksów. Jednym z największych problemów jest niezgodność fizyki kwantowej z ogólną teorią względności, która opisuje grawitację jako zakrzywienie czasoprzestrzeni.

Kiedy próbujemy zastosować fizykę kwantową do silnych pól grawitacyjnych, takich jak te, które istnieją wewnątrz czarnych dziur lub na początku Wielkiego Wybuchu , otrzymujemy bezsensowne wyniki. Oznacza to, że potrzebna jest nowa teoria, która połączy fizykę kwantową i ogólną teorię względności w jeden obraz rzeczywistości. Ten problem nazywa się problemem grawitacji kwantowej.

Wszechświat holograficzny jest jedną z najbardziej obiecujących teorii próbujących rozwiązać problem grawitacji kwantowej. Teoria ta sugeruje, że nasza rzeczywistość jest projekcją głębszego poziomu istnienia zwanego granicą lub horyzontem.

Granica to powierzchnia 2D otaczająca czasoprzestrzeń 3D. Wszystkie informacje o cząstkach i polach wewnątrz czasoprzestrzeni są zapisywane na granicy. Informacje te są zakodowane w postaci bitów kwantowych lub kubitów. Każdy kubit odpowiada jednemu „pikselowi” na granicy.

Tak więc nasza rzeczywistość jest jak gigantyczny hologram, w którym każda część zawiera informacje o całości. To wyjaśnia, dlaczego cząstki kwantowe mogą być splątane i oddziaływać na siebie na odległość: odzwierciedlają te same informacje na granicy. Wyjaśnia to również, dlaczego cząstki kwantowe mogą znajdować się w superpozycji i tunelu: poruszają się od jednej projekcji do drugiej na granicy.

Wszechświat holograficzny nie tylko zgadza się z fizyką kwantową, ale także przewiduje nowe efekty i zjawiska. Na przykład ta czasoprzestrzeń nie jest ciągła, ale składa się z oddzielnych części, które nazywane są komórkami Plancka. Komórka Plancka to minimalna objętość czasoprzestrzeni, która ma rozmiar rzędu 10^-35 metrów. Oznacza to, że jeśli zmniejszymy odległość między dwoma punktami w czasoprzestrzeni, ostatecznie osiągniemy granicę, poza którą nie ma sensu mówić o odległości lub czasie. Oznacza to również, że czasoprzestrzeń ma dyskretną strukturę i może być opisana w kategoriach informacji.

Teoria strun i czarne dziury

Teoria strun jest jedną z najbardziej ambitnych i złożonych teorii współczesnej fizyki. Próbuje zjednoczyć wszystkie cztery podstawowe siły natury — grawitację, elektromagnetyzm oraz silne i słabe oddziaływania jądrowe — w jednolitą teorię wszystkiego . Teoria strun sugeruje, że wszystkie cząstki i pola w przyrodzie składają się z maleńkich jednowymiarowych obiektów zwanych strunami. 

Struny mogą wibrować z różnymi częstotliwościami i tworzyć różne tryby lub stany. Każdy tryb odpowiada określonej cząstce lub polu. W ten sposób teoria strun wyjaśnia różnorodność cząstek i sił w przyrodzie jako przejaw pojedynczej esencji strun.

Wszechświat holograficzny: najbardziej radykalna teoria fizyki

Teoria strun pozwala również opisać grawitację jako właściwość strun. Okazuje się, że jeden z modów struny odpowiada grawitonowi, hipotetycznej cząstce przenoszącej siłę grawitacji. Grawiton jest jedyną cząstką, która ma spin 2 (spin jest miarą rotacji cząstki). Oznacza to, że grawitacja jest jedyną siłą, którą można opisać teorią strun. Inne siły wymagają innego rodzaju teorii.

Jednak teoria strun jest błędna. Jednym z najpoważniejszych problemów jest to, że wymaga istnienia dodatkowych wymiarów czasoprzestrzeni. Zgodnie z teorią strun czasoprzestrzeń powinna mieć 10 lub 11 wymiarów (w zależności od wersji teorii), a nie 4, jak zwykle myślimy. Te dodatkowe wymiary muszą być przed nami ukryte, ponieważ są bardzo małe i złożone w skomplikowane kształty. Ale nie wiemy dokładnie, jak się one składają i jak wpływają na naszą rzeczywistość.

Wszechświat holograficzny oferuje rozwiązanie tego problemu. Mówi, że możemy zrezygnować z dodatkowych wymiarów i opisać naszą rzeczywistość tylko w kategoriach dwuwymiarowej granicy. Granica zawiera wszystkie informacje o czasoprzestrzeni i jej zawartości. Czasoprzestrzeń i jej wymiary to tylko iluzja, która pojawia się, gdy informacja jest rzutowana z granicy.

Wszechświat holograficzny pozwala nam również rozwiązać inny problem teorii strun, problem czarnych dziur. Czarne dziury to obiekty o tak silnej grawitacji, że nic nie może z nich uciec, nawet światło. Czarne dziury powstają w wyniku zapadania się masywnych gwiazd lub łączenia się innych czarnych dziur. Czarne dziury mają granicę zwaną horyzontem zdarzeń. Horyzont zdarzeń to powierzchnia, za którą kryje się wszystko, co wpadło do czarnej dziury. Nic nie może powrócić spoza horyzontu zdarzeń.

Czarne dziury są wielką zagadką dla fizyki. Jedną z największych tajemnic jest to, że czarne dziury naruszają prawo zachowania informacji. Mówi, że informacji nie da się stworzyć ani zniszczyć, może jedynie zmieniać swoją formę. Ale kiedy coś wpada do czarnej dziury, informacje o nim wydają się być utracone na zawsze. Jest to sprzeczne zarówno z fizyką kwantową, jak i teorią strun.

Wszechświat holograficzny oferuje rozwiązanie tej zagadki. Mówi, że informacja o tym, co wpadło do czarnej dziury, nie znika, ale jest przechowywana na granicy lub horyzoncie zdarzeń. Granica czarnej dziury zawiera wszystkie informacje o jej zawartości w postaci kubitów. Każdy kubit odpowiada jednemu „pikselowi” na granicy. Zatem czarna dziura jest hologramem , który koduje wszystko, co się w niej znajduje.

Świadomość i sens życia

Holograficzny wszechświat nie tylko zmienia nasze rozumienie fizycznej rzeczywistości, ale także stawia nowe pytania o świadomość i sens życia. Czym jest świadomość? Jak powstaje? Jak to się ma do materii? Jak to wpływa na naszą rzeczywistość? Jakie jest znaczenie naszego życia w holograficznym wszechświecie?

Na te pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi, ale holograficzny wszechświat oferuje nowe podejścia i perspektywy ich badań. Jedną z takich perspektyw jest to, że świadomość może być postrzegana jako proces informacyjny, który zachodzi na skraju naszej rzeczywistości. Zgodnie z tym podejściem świadomość to zdolność do kodowania, przetwarzania i interpretowania informacji, które docierają do nas z czasoprzestrzeni. Świadomość jest tym, co pozwala nam tworzyć naszą subiektywną rzeczywistość z obiektywnych informacji.

Takie podejście ma kilka interesujących implikacji. Jedna z nich: świadomość nie zależy od określonej formy materii, ale zależy tylko od jej zawartości informacyjnej. Oznacza to, że świadomość może istnieć w różnych formach i na różnych poziomach złożoności. Na przykład świadomość może być właściwością nie tylko osoby lub zwierzęcia, ale także komputera lub systemu kwantowego. Oznacza to również, że świadomość może doświadczać różnych stanów i przechodzić od jednego do drugiego. Na przykład świadomość może być w stanie czuwania lub snu, jasności lub złudzenia, oświecenia lub cierpienia.

Inną implikacją jest to, że świadomość może wpływać na naszą rzeczywistość. Według holograficznego wszechświata nasza rzeczywistość jest projekcją informacji z granicy. Ale ta projekcja nie jest ani statyczna, ani deterministyczna. To zależy od tego, jak interpretujemy i selekcjonujemy informacje. Oznacza to, że możemy zmieniać naszą rzeczywistość naszymi myślami i działaniami. Możemy tworzyć różne wersje rzeczywistości dla siebie i innych. Mamy wpływ na przyszłość i przeszłość.

Trzecią implikacją jest to, że świadomość ma znaczenie i cel. Według holograficznego wszechświata świadomość nie jest przypadkowym i bezużytecznym wytworem ewolucji, ale niezbędnym i wartościowym elementem rzeczywistości. Świadomość jest tym, co sprawia, że ​​rzeczywistość jest żywa i znacząca.

Wszechświat holograficzny to nie tylko teoria naukowa, ale także koncepcja filozoficzna, która zmienia naszą wizję świata i nas samych. To wyzwanie i zaproszenie do otwierania nowych horyzontów wiedzy i kreatywności. Ta odważna teoria pobudza nas do poszukiwania nowych faktów, rozwijania świadomości i wyobraźni, tworzenia nowych rzeczywistości i znaczeń. Wszechświat holograficzny pokazuje nam, że nasza rzeczywistość nie jest czymś danym, ale możliwością.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HOLOGRAFICZNA RZECZYWISTOŚĆ – ŚWIADOMOŚĆ I SENS ŻYCIA W ”MATRIXIE”

Globalna Świadomość22 maja 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułARKAIM – TAJEMNICE ROSYJSKIEGO STONEHENGENastępny artykułSZCZYT G7 – ŚWIATOWY TRAKTAT PANDEMICZNY

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

DLACZEGO KRÓLOWIE BYLI ”WIELCY” – LISTA PRZEDRESETOWYCH WŁADCÓW ŚWIATA ŻYJĄCYCH PO 200 LAT ! CZY POŁOWA LUDZI NA ZIEMI NOSI

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

KLAUS SCHWAB PRZYZNAJE ŻE AGENDA 2030 SYPIE SIĘ NA KAWAŁKI ! PRZEDRESETOWY ŚWIAT – CZY KOŚCIOŁY I KATERDY BYŁY ODBIORNIKAMI

Kategorie

AGENDA 2030 (185) Alternatywna historia świata (174) Bez kategorii (6) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (178) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • HOLOGRAFICZNA RZECZYWISTOŚĆ – ŚWIADOMOŚĆ I SENS ŻYCIA W ”MATRIXIE”
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?