Świat jest inny

DLACZEGO ANTARKTYDA JEST TAK WAŻNA DLA ŚWIATOWYCH ELIT ?

DLACZEGO ANTARKTYDA JEST TAK WAŻNA DLA ŚWIATOWYCH ELIT ?

Z tego artykułu dowiecie się między innymi dlaczego operacje dematerializacji naszego świata nazwano COV ID – 19 ( COW i ID NUMBER ), skąd się wzięła Agenda 2030, oraz z z jakiego powodu Antarktyda jest tak trudno dostępna i dlaczego nie wolno nad nią latać samolotom. To że jesteśmy od dziesiątek lat dezinformowani , oszukiwani , że światowe elity od początku XX wieku ukrywają przed nami prawdę o naturze naszego wszechświata, o prawach rządzących tym światem, separują nas od PRAWDY, to nic nowego.

To świadoma i przemyślana strategia zdobywania przez NIELICZNYCH PRZEWAGI nad masami. Do tego wykazu metod, za pomocą których nieliczni utrzymują władzę nad prawie 7 miliardami ludzi trzeba dodać brutalną przemoc, ludobójstwo, skrytobójstwo, jakie łamią społeczeństwom i narodom kręgosłupy, dławią wszelki opór, krytykę, manipulacja za pomocą której jednostki.

Grupy, społeczeństwa i narody są dezinformowane, ze sobą skłócane, by skupiały swoją uwagę na konflikcie, na wykreowanym wrogu, by niezdolne były do wspólnych działań dla dobra narodu i całej ludzkiej populacji, pieniądz warunkujący nasze zachowania, tłamszący naszą niezależność i indywidualność, wydobywający z człowieka prywatę, egoizm, chciwość, cynizm, materializm, tworzący zastępy nikczemnych, bez których wąska elita nie byłaby zdolna do panowania nad masami.

W końcu zaprogramowana edukacja formatująca rzesze ludzi, by dysponowały wiedzą wyselekcjonowaną przez ponadnarodowe elity, dzięki której masy nieustannie dokonują wyboru zła w przekonaniu , że jest dobrem, powielają oczekiwane przez elity wzorce zachorowań, wtłaczane w świadomość populacji za pośrednictwem rozbudowanych mediów, środków masowego przekazu.

Do tego trzeba dodać liczne, utworzone organizacje, którym nadano fałszywie charakter międzynarodowych, w rzeczywistości realizujące przede wszystkim interesy ponadnarodowej elity. Taką organizacją jest ONZ, następczyni Ligi Narodów.

Cały ten system narzędzi, za pomocą których, wąska elita rządzi światową populacją, został zaprojektowany już na początku XX wieku, a jego fundamenty szczegółowo opisane, w dostępnie publicznie broszurce wydanej w 1912 roku, napisanej przez bliskiego współpracownika Domu Rotschildów Edwarda House : „ Philip Dru: Administrator a Story of Tomorrow 1920-1935”Przez lata ONZ fałszowała informacje o stanie środowiska naturalnego na Ziemi podając że za zanieczyszczenie środowiska odpowiada spalanie paliw kopalnych : węgla, gazu, ropy.

W 2009 roku ukazał się raport Banku Światowego z którego wynika, że za zanieczyszczenie środowiska naturalnego odpowiada przede wszystkim hodowla zwierząt i związana z tą hodowlą infrastruktura, radykalnie powiększana powierzchnia pastwisk i terenów pod uprawę paszy dla zwierząt.

Według bardzo wiarygodnych danych , utrzymując obecny stan rzeczy , w roku 2030 przekroczymy bezpieczny poziomu gazów cieplarnianych na Ziemi aż o 565 gigaton. pokonamy granicę za którą nie będziemy mieli już wpływu na bieg wydarzeń, pomimo posiadania zaawansowanych technologii ( HAARP ). Tak powstał projekt obrony środowiska naturalnego pod nazwą COW, jakiemu ostatecznie nadano nazwę COV.

Liczba 19 to nic innego jak rok 2019, w którym, w sposób zdecydowany, rozpoczęto wdrażanie projektu na skalę światową, przez zorganizowanie sympozjów poświęconych przygotowaniu do planowanej pandemii oraz przez wdrożenie kategorycznych ograniczeń i zakazów połowów ryb, w tym dorsza w Naszym Bałtyku.

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten proces będzie postępował tak jak schody w piramidzie, od tych najmniejszych do tych największych, w jej oku. Likwidacja produkcji zwierzęcej zacznie się od tych małych państw takich jak Polska, by jak najdłużej utrzymać miejsca pracy i produkcję w państwach jakie maja argumenty, dysponują najnowocześniejszą bronią masowej zagłady, i grożą że jeżeli ktoś podniesie rękę na ich produkcję, to użyją broni geofizycznej, wywołają w innych państwach gigantyczne kataklizmy, trzęsienia Ziemi, tsunami, susze, pożary, powodzie, huragany, zlodowacenia.

Lub uderzą w innych niewidzialnym promieniowaniem z HAARP i satelit by wywołać rzezie, masowe choroby psychiczne, pandemie chorób zakaźnych, raka, radykalne zmiany w podstawowym budulcu organizmu – genomie. W tej sytuacji staje się jasne z jakiego powodu elita na wyścigi budowała sobie schrony, w jakich może przeczekać światowy holocaust obecnej populacji, gdyby coś nie poszło po jej myśli.

Zagrożenie zniszczeniem obecnego świata, przez elity jest bardzo, bardzo poważne. Cała produkcja zwierzęca, przede wszystkim bydła ( COW ) na świecie będzie radykalnie ograniczana. Rozpoczęto od produkcji peryferyjnej, „neutralnej” , zwierząt futerkowych, ale bądźcie pewni, za chwilę przyjdzie koleje na bydło, drób i wieprzowinę. O ile radykalna redukcja produkcja bydła, trzody mlecznej ma związek z metanem, o tyle produkcja drobiu i wieprzowiny przede wszystkim z wodą.

Ponadnarodowa elita, dysponując informacją wyprzedzająca tę publicznie dostępną o dziesięciolecia, już na początku lat 90-tych zajęła się problemem deficytu wody, jaki sama stworzyła przez wodożerny systemu pomnażania kapitału i konsumpcji, w taki sposób, aby rozwiązać go w sposób podtrzymujący jej władzę, kontrolę populacji i siłę wpływów.

W tym celu doprowadziła do przyjęcia przez naukowców i organizacje pozarządowe Deklaracji Dublińskiej (The Dublin statement on water and sustainable development) która dała politykom, finansowym przez ponadnarodową elitę, impuls do krzewienia idei komercjalizacji wody i formułowania prawa czyniącego z wody dobro konsumpcyjne. Zgodnie z tym dokumentem wodę uznano za dobro ekonomiczne o określonej wartości, które powinno być dostarczane według zasad gospodarki rynkowej.

W 1995 roku w Sztokholmie Ismail Serageldin z Banku Światowego powiedział, że XXI wiek będzie wiekiem konfliktów o wodę. Nie mylił się. W 1997 roku, dwa lata po wystąpieniu Serageldina, Bank Światowy uzależnił udzielenie pożyczki dla Boliwii od sprywatyzowania wodociągów w El Alto, Cochambie i La Paz. To właśnie na kanwie tej historii powstał Bond „Quantum of Solace”, moim zdaniem jeden z Bondów który zobrazował otaczająca nas rzeczywistość.

Bank Światowy zażądał aby Boliwijczycy płacili także za deszczówkę i wodę z przydomowych studni. Doszło do rozruchów. Do boliwijskiej wody przymierzała się amerykańska korporacja Bechtel, jak dążyła do przejęcia zarówno zasobów boliwijskiej wody , jak i boliwijskich wodociągów. W Polskim wydaniu korporację Bechtel zastępuje izraelska korporacja Tahal, jaka przez polską spółkę Eko-Wark sp. z o.o. dąży do przejęcia przez Izrael polskiej wody i wodociągów i kontroli nad Polakami.

Boliwijczycy podjęli walkę, zbrojną walkę i zmusili Bechtel do wycofania się z Bolowii, Polacy biernie przyglądają się jak Żydzi przywłaszczają sobie narodowe dobro jakim jest polska woda. Podobnie prywatne korporacje próbowały przejąć wodę we Francji, we Włoszech i w Grecji. Po dwudziestu latach dostarczania wody przez prywatnego dostawcę w Paryżu doszło do rekomunizacji wody i jest ona dziś własnością Francuzów. We Włoszech i w Grecji rozpisano referendum w sprawie prywatyzacji usług wodociągowych.

W 2011 roku we Włoszech, a w 2014 roku w Grecji zablokowano prywatyzację wody. Tylko w Polsce takie Zandbergi i Kaczyńscy dalej dążą by ukraść wodę i wodociągi Polakom. Wyżej podałem, że USA poświęciły 378 miliardów litrów wody, żeby zapewnić sobie niezależność ekonomiczną ( hydrauliczne szczelinowanie ). Nie ulega wątpliwości, że taką ilość wody Stany Zjednoczone wyjęły z rezerwuaru wody swojego państwa, co oznacza konieczność zarezerwowania takiego samego zasobu w innych państwach, na potrzeby amerykańskich korporacji i konsumentów.

To z tego powodu elity amerykańskie forsowały komercjalizacje wody i przy użyciu służb specjalnych przejęcie jej zasobów w innych państwach, na przykład właśnie w Boliwii. Warto przy tym przypomnieć że korporacja Bechtel jaka chciała ukraść wodę Boliwijczykom to ta sama korporacja jaka budowała Chiny, o czym pisałem w moich poprzednich artykułach. To jest powód dlaczego Antarktyda jest tak niedostępna i dlaczego państwa walczą o Grenlandię i Antarktykę. Jak pisałem wyżej plan zakłada wstrzymanie wydobycia surowców energetycznych, węgla, ropy, gazu.

W okresie przejściowym dominującym paliwem ma być gaz. Ten stan będzie trwał do 2035 roku, kiedy najważniejszym paliwem ma stać się wodór. Z kolei energetyka pójdzie w kierunku fuzji jądrowej. Niemcy wybudowały pierwszy na świecie Stellarator W7-X , reaktor Wendelstein 7-X, działający w Instytucie Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka w Greifswaldzie. Podczas testów Niemcom udało się rozgrzać plazmę do 20 milionów stopni Celsjusza, przy gęstości 2 x 10/20 cząstek na metr sześcienny.

Pozwoliło to uzyskać energię plazmy na poziomie 1 megadżula, i to bez zbędnego nagrzewania ścian stelleratora. W tych okolicznościach walka o Grenlandię, Antarktykę to wojna strategiczna, podyktowana przede wszystkim celami militarnymi. Owszem znajdują się tam surowce, jak metale ziem rzadkich, ale to jest, z perspektywy jaką tu opisuję, cel drugorzędny. Problem polega na tym że Chiny, Indie, kraje Afryki, dziś choćby Rwanda, Ameryki Łacińskiej chcą dostąpić tego samego poziomu życia na jakim żyją w USA i Europie Zachodniej.

Warto przy tym dodać że Chiny i Indie są mocarstwami dysponującymi potężną siłą, zdolnymi do obrony swoich interesów. Z zamieszczonej poniżej mapy wynika, że Chiny i Indie maja ogromny deficyt wody, tak jak z resztą Polska. W tej sytuacji będzie niezwykle ciężko o liniowe wprowadzenie ograniczenia produkcji mięsa, drobiu . To powoduje , że wojna o wodę , zapowiedziana przez Ismaila Serageldina już jest faktem.

W tej sytuacji Antarktyda stała się , chronionym przez społeczność międzynarodową, największym na Ziemi rezerwuarem słodkiej wody. By zachować ten nieskażony ekosystem zakazano lotów nad Antarktydą i utrudniono dostęp do jej terytorium. Dla USA, które, wobec masowego wykorzystywania wody przez przemysł spożywczy, wydobywczy i rolnictwo celem numer jeden stała się nieskażona część Argentyny i Chile oraz Grenlandia.

To tam ogromne obszary wykupują za długi korporacje amerykańskiej elity. Możecie być pewni że USA nie ustąpią i będą naciskać na Danię w sprawie Grenlandii, aż do skutku. Wobec narastającego problemu wody może wydawać się komuś szokujące , że aby zwiększyć jej zasoby mocarstwa wykorzystują HAARP do podgrzania klimatu, by doprowadzić do szybszego topnienia lodów Antarktyki i Grenlandii oraz Antarktydy.

Na Syberii zanotowano tygodnie z temperaturą powyżej 32 C. Chodzi o to by zwiększyć parowanie wody i uzupełnić jej niedobory w krążącym masach powietrza, a dalej precyzyjnie przekierować je i wywołać deszcze i wzrost wilgotności powietrza. W związku z powyższym cała komunikacja, cały transport przejdzie na zasilanie wodorowe, którego krańcowym produktem jest woda, w ten sposób chcą zbilansować wodę na Ziemi.

W ciągu najbliższych 15 lat napęd na ropę, benzynę i gaz zostanie wycofany z obrotu. W tym miejscu muszę napisać o alternatywnym modelu wymierania gatunków. Jeżeli populacja dinozaurów przekroczyła swą liczebnością granicę za którą emitowany przez nią metan wywołał wielkie ocieplenie i destabilizację klimatu, to doszło do licznych nakładających się na siebie zjawisk, anomalii pogodowych, jakie wywołały dalej anomalie geofizyczne, choćby wybuch wulkanu w miejscach cieńszych warstw skorupy ziemskiej.

Tamten świat był jednym wielkim łańcuchem pokarmowym, wymieranie gatunków odbywało się zatem jak przelewanie wody w naczyniach połączonych. Mamy liczne dowody przemawiające za tą hipotezą.

Udostępnij

DLACZEGO ANTARKTYDA JEST TAK WAŻNA DLA ŚWIATOWYCH ELIT ?

Globalna Świadomość20 września 202320 września 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułINFORMATOR NASA – ”HAARP JEST WŁĄCZONY OBECNIE NA PEŁNEJ MOCY”Następny artykułDLACZEGO CYWILIZACJE UPADAJĄ – TAJEMNICA CYKLICZNYCH RESETÓW

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

CZY PO 2023 ROKU NASTĄPI TOTALNA KONTROLA POPULACJI ? CO UKRYWAJĄ CHINY – NOWY WIRUS JUŻ W USA ! TAJEMNICA

Ostatnie wpisy

”LECZYŁ RAKA W 5 MINUT” – JAK BIG PHARMA STWORZYŁA PANDEMIĘ NOWOTWOROWĄ JAKI EFEKT NA ŚWIAT MIAŁ OSTATECZNIE ”ŚWIATOWY TEST

Kategorie

AGENDA 2030 (210) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • DLACZEGO ANTARKTYDA JEST TAK WAŻNA DLA ŚWIATOWYCH ELIT ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?