Przekraczając Rubikon

OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK !

OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK !

Potęgi, które zorganizowały „Atlantic Council on 2025„, w skład której wchodzili przedstawiciele Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii i innych krajów partnerskich, pod przewodnictwem Narodowej Rady Wywiadu USA i Instytutu Wywiadu UE, opracowały dokument badawczy, który został zawarty w raporcie zatytułowanym „Global Governance 2025: At a Critical Juncture„. W dokumencie tym agencje wywiadowcze najwyższego szczebla na świecie ustaliły, że około 2025 r. powstanie globalny rząd, który będzie wymagał od wszystkich krajów odłożenia na bok różnic i zjednoczenia się w celu wzajemnej ochrony przed „bezprecedensowym zagrożeniem”.

Jest to oczywiste uznanie ze strony krajów zachodnich i wschodnich, że przepowiednie dotyczące 2025 roku nie są pustymi słowami. Wszystko jest tak poważne, że kraje władzy planują spotkać się w tym roku ze środkami zaradczymi – próbując utrzymać bardziej znany porządek świata. Być może pod pretekstem „bezpieczeństwa” naprawdę powstanie „zjednoczony rząd” krajów pro-babilońskich pod przywództwem, jak to nazywają „teoretycy spiskowi”, Antychrysta.

Ta próba, paniczna próba utrzymania się przy władzy, staje się bardziej niż zrozumiała, gdy dowiadujemy się o jednomyślnej istocie licznych proroctw dotyczących 2025 roku. Faktem jest, że wszystkie przepowiednie wiążą się z fundamentalnymi zmianami w ludzkiej cywilizacji.

2025 – proroctwo z manuskryptów z Qumran

Proroctwo to zostało szczegółowo opisane w książce słynnego amerykańskiego prezentera telewizyjnego Toma Horna – „2025”. W książce tej autor analizuje proroctwa znad Morza Martwego (nazwane tak, ponieważ Qumran znajduje się nad Morzem Martwym, około 20 mil od Jerozolimy), które zostały odkryte w 1947 roku i okazały się najważniejszym odkryciem archeologicznym XX wieku. Esseńczycy, którzy skompilowali i przepisali te prorocze księgi, nazywali siebie „Synami Światłości” w walce z „Synami Ciemności”. Ostatni etap tej walki, który rozpocznie się w 2025 roku, jest wskazany przez proroctwa znad Morza Martwego.

Interesujące jest to, że proroctwo to wiąże się z innym, już spełnionym, proroctwem Esseńczyków – dotyczącym czasu Pierwszego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Esseńczycy przepowiedzieli, że Mesjasz przyjdzie po raz pierwszy między 25 a 75 rokiem naszej ery. Jak wiemy, Mesjasz rzeczywiście przyszedł i umarł w pierwszej części tego jubileuszowego okresu, a Jego nowa „linia” całkowicie zastąpiła judaizm do roku 75 wraz ze zniszczeniem Jerozolimy i ukończeniem prawie całego Nowego Testamentu. Esseńczycy nie mówią o roku 2025 jako czasie Drugiego Przyjścia, ale łączą ten rok z przyjściem Prekursora i ostatnim (pełnym lub niepełnym) 50-letnim cyklem historii. Datą początkową dla esseńczyków był pierwszy jubileusz, który rozpoczął się jesienią 1406 r. p.n.e., tj. w roku rozpoczęcia podboju Ziemi Obiecanej. Po siedemdziesięciu rocznicach nadejdzie jesień 2025 roku naszej ery.

Esseńczycy przepowiedzieli, że pod koniec tego okresu (w 2025 roku) nastąpi wyjątkowy 50-letni okres, podczas którego ludzki sąd spadnie na grzeszników, a Prekursor (Nowy Melchizedek) przyjdzie, by rządzić narodami. Przedstawili oni przepowiednię, że w 2025 roku rozpocznie się okres zwycięstwa „Synów Światłości”, który będzie naznaczony przygotowaniem świata na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa. Jest to Królestwo ludu świętych, o którym mówią inne biblijne proroctwa.

Autor książki „2025” analizuje również proroctwa innej zapomnianej księgi – Księgi Henocha. Podobnie jak w przypadku esseńczyków, Księga Henocha (którą również znaleziono wśród zwojów znad Morza Martwego) przedstawiała obraz siedmiu 700-letnich okresów (4900 lat). Podobnie jak w przypadku esseńczyków, proroctwo Enocha również wskazuje na rok 2025 jako czas katastrofalnych, dramatycznych zmian i początek przygotowań świata na Drugie Przyjście.


Związek między tymi pozabiblijnymi źródłami wymaga naszej uwagi, a autor książki „2025” poświęca temu ponad 300 stron.

Interesujący dokument o nazwie 11QMelchizedek został znaleziony wśród zwojów znad Morza Martwego w jaskiniach Qumran. W tym interesującym dokumencie Prekursor nazywany jest „Nowym Melchizedekiem”. Przypomnijmy, że w Piśmie Świętym Melchizedek był „królem i kapłanem”, któremu kłaniał się Abraham i któremu Abraham przynosił dziesięcinę i ofiary. W ten sam sposób, zgodnie z proroctwem, Prekursor będzie nie tylko królem, ale także przejmie funkcję, którą wcześniej (bezskutecznie) próbowało pełnić kapłaństwo.

Uważa się, że dokument ten został napisany co najmniej sto lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa. Dokument ten dokładnie przewiduje przybycie i śmierć nadchodzącego Mesjasza (Jezusa Chrystusa), aż do dokładnego roku, i wykorzystuje kalendarz esseński oraz zrozumienie epok ludzkiej historii, aby to wyjaśnić. Opisuje również czasy ostateczne – czas przygotowań do Drugiego Przyjścia, którego przywódcą jest „Nowy Melchizedek” – król i kapłan:

Abraham daje dziesięcinę Melchizedekowi.

A co do tego, co powiedział: (Kpł 25:13 – W [tym] roku jubileuszowym [wy] musi powrócić każdy do swojej ziemi), w odniesieniu do tego powiedział: (Powtórzonego Prawa 15:2 – To jest [droga wyzwolenia:] każdy wierzyciel, odda to, co pożyczył [bliźniemu swemu]… To będzie wyzwolenie dla Boga. Ta interpretacja dotyczy dni ostatecznych i odnosi się do jeńców którzy… i których nauczyciele byli ukryci i trzymani w tajemnicy, i z dziedzictwa Melchizedeka, bo… i oni są dziedzictwem Melchizedeka, który zarówno ich zgromadzi, jak i sprowadzi z powrotem. I będzie im ogłoszona wolność, aby ich uwolnić od [długu] wszystkich ich nieprawości.

A to [stanie się] w pierwszym tygodniu jubileuszu … w którym dokona się odkupienie wszystkich synów [światłości] i] ludu pana Melchizedeka nad … według [wszystkich] ich [uczynków], gdyż jest to czas (roku łaski) Melchizedeka i [jego] wojsk, ludu świętych Bożych, rządów sądu, jak napisano o nim w pieśniach Dawida, który powiedział: (Ps. 82: 1 – Bóg przemówił w [roku] łaski). 82:1 – Bóg przemówił w [zgromadzeniu Boga] wśród bogów, których sądzi: I o nim powiedział: (Ps 82:2): Jak długo będziesz sądził niesprawiedliwie i okazywał litość niegodziwcom? (11QMelchizedek, Kol. 2, 2-11).

Może to być trochę trudne do odczytania, ale jest to napisane w ten sposób, ponieważ teksty te zostały znalezione we fragmentach i musiały zostać zrekonstruowane przez badaczy tekstu. Cytowane fragmenty biblijne są interpretowane jako odnoszące się do czasów ostatecznych, kiedy Pomazaniec uwolni jeńców z ich długów, objawi się jako człowiek, który jest nosicielem Boga i nauczy tego innych ludzi (zwanych bogami w Psalmie 8). „Dzień Pojednania” nastąpi po dziesiątym okresie jubileuszowym, kiedy Prekursor zjednoczy wszystkich Synów Światłości i ludzi przeznaczonych dla Melchizedeka. Ten czas jest wyznaczony na „Rok łaski Melchizedeka”.

„Posłaniec, który przynosi dobrą nowinę, który zwiastuje zbawienie” to Prekursor, o którym jest napisane, że przychodzi „ogłosić rok łaski Pana, dzień pomsty naszego Boga; pocieszyć wszystkich, którzy się smucą”.

Mówi o tym również prorok Izajasz, wskazując na początkowy okres tego Królestwa, które miało być ogłoszone przez Jezusa Chrystusa (Iz. 61:2) (Dan. 9:25).

Nowy Melchizedek – nowa rzeczywistość

Czy nie ma zbyt wielu zbiegów okoliczności? Ten Nowy Melchizedek jest tak przerażony i znienawidzony przez królów i kapłanów ziemi, że całe instytucje propagandowe i wywiadowcze pracują dziś, aby temu zapobiec. Przynajmniej na razie dobrze im płacą – dopóki nadchodzący Nowy Melchizedek nie rozliczy się z nimi na poważnie. Ale ci, którzy nie są opłacani, ci, którzy już zwrócili się w ciemność, by walczyć przeciwko Prekursorowi – teraz nie dostają nic, ale w 2025 roku otrzymają duże łapówki. Nawiasem mówiąc, prorocza Kolekcja Leona Mądrego również wskazuje na Prekursora jako Nowego Melchizedeka, który uświadomiwszy sobie boską naturę w sobie, objawia tę świadomość innym. Apostoł Paweł pisze o Chrystusie, że jest jak Melchizedek:

1 Melchizedek bowiem, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, ten, który spotkał Abrahama i błogosławił mu, gdy wracał z klęski królów, 2 któremu Abraham podzielił dziesięcinę od wszystkich, najpierw według znaku imienia, króla sprawiedliwości, a potem króla Salemu, to znaczy króla pokoju, 3 bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający początku dni ani końca życia, będąc podobnym do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na wieki. Hebrajczyków 7

Ale w obrazie Poprzednika Melchizedek i Ten, który przyjdzie po nim, są wyraźnie odzwierciedleni.

(25) Niedoświadczony, ale bardzo mądry; ten, który jest niejasny i niewidoczny dla wszystkich innych, ale znany Bogu i sobie; ten, który pochodzi zarówno z niższej klasy, jak i królewskiego potomstwa, sam jest synem Króla, Króla chwały. (27) …imię jego Ojca jest boskie. (28) Jest wywyższony przez Boga, a nie przez ojca czy matkę.

Rezultatem objawienia przez Prekursora prawdziwej ludzkiej, a raczej boskiej natury może być „przejście kwantowe” i powstanie niezwyciężonej, niezniszczalnej, niepowstrzymanej nowej rzeczywistości.

Udostępnij

OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK !

Globalna Świadomość23 lutego 202423 lutego 2024

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułŚWIAT JEST SCENĄ I NIC NIE JEST PRZYPADKOWE.Następny artykułKENNEDY – PANDEMICZNA OPERACJA WOJSKOWA BYŁA PRZYGOTOWYWANA OD LAT !

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

25 LAT MATRIXA – UKRYWANA PRAWDA O POWSTANIU FILMU ! CZY 'PLANDEMIA’ BYŁA OKULRYSTYCZNYM RYTUAŁEM O PODŁOŻU SATANISTYCZNYM ? CZY

Ostatnie wpisy

GŁÓD ADRENOCHROMU ! PRAWDZIWA CENA SŁAWY W HOLLYWOOD ! LUDZIE NIE CHCĄ WOJNY !!! CO CHCĄ ZGOTOWAĆ NAM ELITY ?

Kategorie

AGENDA 2030 (259) Alternatywna historia świata (185) Bez kategorii (16) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK !
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?