Filmoteka świadomych

”RAJ LUB ZAGŁADA” – PROJEKT VENUS.

Film przedstawia długofalową pracę inżyniera społecznego, futurysty, wynalazcy i projektanta przemysłowego Jacque Fresco, opowiada on o nowym systemie społeczno-ekonomicznym opartym na zasobach naturalnych. Ten dokument szczegółowo opisuje podstawowe przyczyny zaburzeń wartości systemowej i szkodliwe objawy spowodowane przez nasz obecny system. Wyszczególnia także potrzebę zmiany dzisiejszych przestarzałych i nieefektywnych metod polityki, prawa, biznesu lub innych „establishmentowych” pojęć systemowych. Zamiast tego proponuje korzystanie z metod nauki w połączeniu z zaawansowaną technologią w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich ludzi na świecie. Nie opiera się na działaniach elity politycznej i finansowej ani na iluzorycznych tak zwanych demokracjach, lecz na utrzymywaniu dynamicznej równowagi z planetą, która ostatecznie może zapewnić obfitość wszystkim ludziom. Paradise or Oblivion – The Venus Project, wprowadza widza w bardziej odpowiedni system wartości.

Najnowsze wpisy

Kategorie

”RAJ LUB ZAGŁADA” – PROJEKT VENUS.

24 listopada 2019 / Możliwość komentowania ”RAJ LUB ZAGŁADA” – PROJEKT VENUS. została wyłączona

Może Ci się spodobać

”PLANET LOCKDOWN” – FILM KTÓRY YOUTUBE I FB USUNĘŁO W 24 GODZINY. 10 stycznia 2021

  • Najnowsze wpisy
  • Kategorie
  • ”RAJ LUB ZAGŁADA” – PROJEKT VENUS.
  • Może Ci się spodobać