Przekraczając Rubikon

OPERACJA ”KORONAWIRUS” JAKO ŚWIATOWY RYTUAŁ OKULTYSTYCZNY.

Cały świat uczestniczy w okultystycznym rytuale wtajemniczenia koronnego, choć prawie nikt z nas osobiście go nie realizuje. Środki i zasady, które rządy wprowadziły na całym świecie od czasu rozpoczęcia Operacji Koronawirusowej – takie jak kwarantanna, zamknięcie, mycie rąk, noszenie masek, dystans społeczny i inne – są w rzeczywistości aspektami rytuału inicjacji okultystycznej. Aspekty te zostały sprytnie dostosowane do obecnej fałszywej pandemii i przebrane za prawdziwe strategie zdrowia publicznego.

Obecna pandemia ta jest wydarzeniem na miarę ataków z 11 września, które było skrupulatnie planowane od dziesięcioleci.

Ludzie, rządzący światem, których często nazywam twórcami Nowego Porządku Świata (NWO), w rzeczywistości są czarnymi magami prowadzącymi ten rytuał w podobny sposób, jak prowadzą swoje sekretne działania okultystyczne.

W obu przypadkach cel jest ten sam: wyprowadzenie wtajemniczonych z normalnego trybu życia, rozbicie ich, zmuszenie do poddania się, i posłuszeństwa wobec swoich przywódców, a w końcu przywrócenie ich do nowej normy, gdzie nie mogą powrócić do swojego starego sposobu życia.

Rytuał Korona-Inicjacji: Zamknięcie i kwarantanna.

Każdy dobry rytuał wymaga przygotowania. Pierwszą częścią rytuału inicjacyjnego jest izolacja. Izolacja ta służy oddzieleniu wtajemniczonego od zwyczajnych („światowych”) spraw jego życia. Często odbywa się to poprzez zerwanie wszelkich więzi ze światem zewnętrznym.

Czasami wtajemniczony może zostać wysłany do ciemnego pokoju lub jaskini, co również sugeruje nadchodzące ponowne narodziny z ciemnego łona. Obecnie ta izolacja wymaga również oddzielenia od technologii i wszystkiego, co się z nią wiąże (telefonów, komputerów, e-maili, mediów społecznościowych itp.). Tego typu deprawacja sensoryczna pozbawia ofiarę jego przekonań i wpojonych zachowań.

W operacji „Koronawirus” zamknięcie i kwarantanna były izolacyjnym aspektem rytuału. Świadomi sytuacji zauważyli, że kwarantanna całej społeczności zdrowych ludzi jest sprzecznością samą w sobie, ponieważ samo słowo kwarantanna oznacza „stan, okres lub miejsce izolacji, w którym znajdują się ludzie lub zwierzęta, które przybyły z innego miejsca lub były narażone na choroby zakaźne lub zaraźliwe”.

Zatem z definicji nie można poddać kwarantannie niezakażonych, zdrowych ludzi; można poddać kwarantannie tylko osoby zakażone, chore. Jednak celem było odizolowanie ludzi za pomocą wszelkich środków niezbędnych do osiągnięcia pierwszego etapu inicjacji.

Rytuał Korona-Inicjacji: dezynfekcja – Odrzucenie.

Kolejnym elementem rytuału było obsesyjne i kompulsywne skupienie się na myciu rąk. Podczas gdy mycie rąk w ogóle jest dobrą czynnością higieniczną, która może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób, operacja Koronawirus przenosi ją na zupełnie nowy poziom zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (oczywiście z założenia).

Symbolicznie, mycie rąk przypomina historię Piłata z Biblii, który umył ręce po sprawie Jezusa z Nazaretu i nie chciał go ukarać ani uwolnić. Z tej perspektywy mycie rąk polega na odrzuceniu. Ale kto lub co jest odrzucane? Stara norma” wolności?

Rytuał Korona-Inicjacji: Maskowanie – cenzura, poddanie się, odczłowieczanie, nowa tożsamość.

Maski są często używane przez same elity na ich przyjęciach i rytuałach. Pamiętasz scenę szatańskiej orgii seksualnej ”Oczu szeroko zamkniętych” Kubricka? Maski ukrywają tożsamość. Przyspieszają „śmierć” starej tożsamości. Maski tworzą zastępczą osobę. Wiąże się to z niezwykle ważnym tematem Przemocy Rytualnej i kontroli umysłu. W kontroli umysłu, „opiekun” używa tortur i nadużyć, aby zmusić ofiarę do odłączenia się od swojego JA. To właśnie tutaj umysł oddziela się i odrywa od rzeczywistości, aby poradzić sobie z ogromem doświadczanego bólu. Jest to wbudowana strategia obrony psychicznej.

Jednak czyniąc to, ofiara tworzy wiele „zmian” lub osobowości, które są oderwane od ich podstawowej osobowości. dlatego też ofiarę można zaprogramować do robienia rzeczy (np. do stania się niewolnikiem seksualnym lub zabójcą) o których nawet nie będzie pamiętać, ponieważ osobowość może zostać wywołana, aby się ujawnić, a następnie powrócić do podświadomości po zdarzeniu.

Czytaj więcej :

Jeśli chodzi o kontrolę umysłu, symbol maski ma wiele ukrytych aspektów, które tworzą podprogową propagandę, rytualne aspekty masek to po pierwsze, maska cenzury, zakrycie ust, kneblowanie i tłumienie wolnego głosu. Cenzura jest ogromną częścią programu kontroli umysłu. Bill Gates i uczestnicy eventu 201 opracowali symulację pandemii, oraz formy kontroli oficjalnej narracji oraz cenzurę alternatywnych punktów widzenia.

Po drugie, maski symbolizują poddanie się, rezygnację z nieograniczonego dostępu do tlenu. Ta cała agenda nie dotyczy wirusa, lecz samego zjawiska kontroli. Chodzi o zmuszenie ludzi do poddania się woli manipulatorów, nawet jeśli jest to prawnie i medycznie nieuzasadnione.

Po trzecie, maski odczłowieczają, nie pozwalają w pełni widzieć twarzy drugiej osoby. Tworzą dystans i separację u ludzi, utrudniają nam komunikację za pomocą mowy ciała i utrudniają nam zachowania empatyczne, ponieważ pomagamy ludziom wtedy gdy widzimy w nich ludzkie cechy i zachowania.

Rytuał Korona-Inicjacji: Dystans społeczny – Nowa Normalność.

Kiedy rytuał zmierza do zakończenia, wtajemniczony przechodzi w nowy tryb myślenia i nowy sposób zachowania. Staje się on tworem swoich opiekunów lub manipulatorów, którzy przeprowadzili rytuał. W przypadku COVID/19 celem końcowym jest nowa normalność (jak często mawiał premier Morawiecki), w której wszyscy są trwale rozdzieleni i odłączeni od normalność jak również: testowani, śledzeni, monitorowani, badani, leczeni i szczepieni. Dystans społeczny jest naprawdę antyspołeczny; chodzi o usunięcie ludzkiego czynnika z naszych interakcji.

Nadrzędny cel Rytuału: Zniszczenie Starego i Stworzenie Nowego.

Gdyby podsumować cały rytuał korona-inicjacji jednym pojęciem, to byłoby to stare i dobrze znane a nieraz stosowane ”Ordo ab chao” – ”porządek z chaosu” Heglowska dialektyka. Problem-reakcja-rozwiązanie. Feniks powstający z popiołów. Wszystkie te zwroty wskazują na tę samą metodę: zniszczenie starego, aby zrobić miejsce dla stworzenia nowego. Ta metoda sama w sobie nie jest zła; chodzi o to, jak się jej używa.

Prawdziwym celem rytuału jest zmiana twojego umysłu i charakteru, i może on być dokonany świadomie lub nieświadomie, Rytuał ten może być używany w białej magii tak samo jak i w czarnej np. możesz użyć tej techniki, aby zmienić niszczycielskie nawyki w sobie i stać się lepszym człowiekiem. Chodzi o to, że w kontekście światowego spisku, metoda ta jest używana przez elity, aby uczynić świat jeszcze bardziej hierarchicznym, zniewolonym i kontrolowanym miejscem.

Konkluzja.

Operacja psychologiczna „Koronawirus” oparta na inżynierii społecznej jest światowym rytuałem, a wszystkie jej elementy są symboliczne. Ludzie są prowadzeni jak niewidomi, nie wiedząc, jak nieświadomie wspierają mistyczną agendę np. współpracując z własnym zniewoleniem, godząc się na absurdalne ograniczenia, a nawet aktywnie pilnując swoich współobywateli. Fakt, że ta fałszywa pandemia jest rytuałem, nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, to co praktykują elity NWO.

Jak potwierdzają alternatywne media z całego świata, niektóre z ich okultystycznych rytuałów obejmują pedofilię, polowania na ludzi, zbiorowe orgie, picie ludzkiej krwi, kanibalizm i poświęcenie dzieci. Musimy być wyczuleni na symboliczne aspekty tej agendy, jeśli mamy naprawdę zachować nasze prawa i naszą wolność w obliczu nadchodzących zmian na ziemi.

Autor : Arsus

Ostatnie wpisy

Kategorie

OPERACJA ”KORONAWIRUS” JAKO ŚWIATOWY RYTUAŁ OKULTYSTYCZNY.

19 lipca 2020 / Możliwość komentowania OPERACJA ”KORONAWIRUS” JAKO ŚWIATOWY RYTUAŁ OKULTYSTYCZNY. została wyłączona

Może Ci się spodobać

NOWY DOKUMENT ONZ ZATYTUOWANY ”NWO” – CO SZYKUJĄ DLA NAS ELITY NA LATA 2021 – 2030 ? 4 października 2020

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • OPERACJA ”KORONAWIRUS” JAKO ŚWIATOWY RYTUAŁ OKULTYSTYCZNY.
  • Może Ci się spodobać