Zaraza

NIE PODDASZ SIĘ BADANIU NA COVID/19? – CZEKA CIĘ POLICJA I KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA.

Czy podejrzewany o zakażenie wirusem Covid/19 może odmówić wykonania badania? To częste pytanie pacjentów, którzy powołują się na ustawę o prawach pacjenta, która mówi, że pacjent musi wyrazić zgodę na diagnozowanie i leczenie.

Prawnicy nie mają wątpliwości – Osoby, u których podejrzewa się koronawirusa, nie mogą odmówić poddania się badaniu. Według paragrafów bezpieczeństwo ogółu jest tu ważniejsze niż prawa pacjenta. Przepisy dotyczące zgody stosuje się, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej.

Mówi o tym akt prawny ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która wskazuje na obowiązek poddawania się osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań.

Ustawa nie wskazuje na możliwość niezgody na badanie, ale na obowiązek poddania się im.

Taka konstrukcja prawna wynika z tzw. interesu społecznego i ma na celu ochronę zdrowia publicznego. Podobne stanowisko prezentuje rzecznik praw pacjenta, który twierdzi, że zgodnie z przepisami prawa osoby, które podejrzewa się o zakażenie SARS-CoV-2, nie mogą odmówić poddania się badaniu.

Wówczas, zgodnie z art. 36 ustawy o o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, można zastosować środki przymusu bezpośredniego w postaci przytrzymywania, unieruchomienia lub przymusowego podania leków – mówi dr Mariusz Sokołowski, emerytowany policjant w stopniu inspektora, były rzecznik Komendy Głównej Policji.

Lekarz może wezwać policję czy np. Straż Graniczną, które zastosują środki przymusu. Funkcjonariusz podejmujący interwencję musi być chroniony wyposażony w środki ochrony indywidualnej, czyli kombinezon, maskę, rękawiczki

Na ten przykład: stołeczna policja mówi, że przytrzymanie kierowcy, który odmawia badania alkomatem i opiera się przed badaniem krwi w szpitalu, jest dla funkcjonariuszy chlebem powszednim.

– Po prostu się go unieruchamia, a pielęgniarka wbija w żyłę igłę.

Jednak pobranie materiału do badania w kierunku Covid-19 jest bardziej skomplikowane niż pobranie krwi od kierowcy, który odmówił badania na obecność alkoholu, i wymaga jego współpracy. Wymaz pobiera się bowiem z gardła, a pacjent musi nie tylko szeroko otworzyć usta, ale odpowiednio się ustawić.

Ludzie stawiający opór badaniu są natychmiast traktowani jako osoby zakażone i wdrażane są wszystkie przewidziane prawem procedury, łącznie z izolacją w domu lub w szpitalu.

Źródło : https://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/200509883-Odmowa-poddania-sie-badaniu-na-koronawirusa-policjant-uzyje-przymusu.html

Nadal nie ma szczepionek przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, ale polskie państwo jest już przygotowane na ich przymusowe wstrzykiwanie. Jeśli ktoś myśli, że przyjęcie takiego preparatu warunkowane jest jego decyzją, to pozostaje w błędzie. Już od kilku lat państwo polskie jest gotowe na dokonywanie szczepień nawet z pomocą przymusu bezpośredniego. Oporni obywatele mogą zostać nawet spętani kaftanem bezpieczeństwa.

Najnowsze wpisy

Kategorie

NIE PODDASZ SIĘ BADANIU NA COVID/19? – CZEKA CIĘ POLICJA I KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA.

26 lipca 2020 / Możliwość komentowania NIE PODDASZ SIĘ BADANIU NA COVID/19? – CZEKA CIĘ POLICJA I KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA. została

Może Ci się spodobać

CZECHY STAWIAJĄ FIZYCZNY OPÓR TYRANII I KORONAPSYCHOZIE. 20 października 2020

  • Najnowsze wpisy
  • Kategorie
  • NIE PODDASZ SIĘ BADANIU NA COVID/19? – CZEKA CIĘ POLICJA I KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA.
  • Może Ci się spodobać