OFICIALNA HISTORIA TO FAKE – PUTIN ODTAJNIŁ ARCHIWA WIELKIEJ TARTARII.
25 lutego 2021
WIELKA TARTARIA – GLOBALNE PRZEPISYWANE HISTORII – CZY STAROŻYTNE KOLEBKI KULRUROWE POWSTAŁY W XIX WIEKU?
28 lutego 2021