Świat jest inny

POSTPANDEMICZY I POSTLUDZKI ŚWIAT – JAK WPADLIŚMY W PUŁAPKĘ W KTÓREJ OBECNIE SIĘ ZNAJDUJEMY ?

Znakomita większość ludzi nadal nie potrafi zrozumieć “co się dzieje” i “o co tu chodzi”. Czas na “kawę ma ławę”.

Zacznijmy od globalizacji. Wszystko zaczęło się od momentu powołanie do życia Rezerwy Federalnej, drukarni produkującej dolara. Drugim etapem był Protokół z Bretton Woods ( 1944 ) czyniący dolara światową walutą rezerwową. Potworzono kilka węzłów łączących finansowe autostrady , wszystkie one biegną do jednego centrum dowodzenia.

Innymi słowy za pomocą różnych technik powiązano ze sobą prawie wszystkie państwa świata, ich gospodarki, poza kilkoma. Część z nich, jak Irak, Syria, Libia, Sudan zostały już jednak siłą wcielone do systemu. Zostały tylko trzy, trzy niezależne gospodarki : Iran, Izrael i Korea Północna. Z tych trzech ma utrzymać się jedynie Izrael, jaki ma się przekształcić, z upływem czasu, w Wielki Syjon, zarządzający światowym państwem z odbudowanej Wieży Babel.

W jakim celu tak splątano ze sobą wszystkie państwa świata ? Było ich kilka. Pierwszy, centrala chciała mieć wpływ na każde państwo, drugi chodziło o pomnożenie kapitałów i transfer technologii, trzeci o ukształtowanie w każdym z tych państw tej samej struktury społecznej, generalnie mas i tych bogatszych , jakim zagwarantowano dostatek,pod warunkiem że będą pilnować i przestrzegać ustanowionych przez centralę zasad. W perspektywie chodziło jednak o to żeby w odpowiednim czasie wszczepić w system wirusa i zarazić nim wszystkie splątane gospodarki.

Jak wiecie przez lata wszystko jakoś działało, wszyscy patrzyli na przyszłość z optymizmem. Ludzie pracowali, odkładali pienIądze do funduszy emerytalno-rentowych i czekali spokojnej starości. I wtedy przyszedł rok 2007. Trudno powiedzieć kiedy zaplanowano ten rok 2007 , moim zdaniem gdzieś na początku lat 70-tych, kiedy Zbig Brzeziński napisał książkę “Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era” ( 1970 ). Za pomocą prostej sztuczki, obniżenia stóp procentowych, podwyższenia premii za pośrednictwo kredytowe, poluzowania rygorów kredytowych zniszczono światowy rynek nieruchomości.

Cały czas chodzi o systemy emerytalno-rentowe. Takie działają w każdym państwie. Te systemy są różne, jedne pokoleniowe, inne akumulacyjne ( fundusze powiernicze ), w każdym razie dla systemów emerytalno – rentowych najważniejszy był rynek nieruchomości, albowiem był to rynek uznawany za bezpieczny, z niską, ale pewną stopą zysku.

Fundusze emerytalno-rentowe inwestowały ogromne kwoty w rynek instrumentów finansowych tworzonych na bazie kredytów hipotecznych. Te były nisko oprocentowane i dobrze zabezpieczone, więc ryzyko było minimalne. Do 2007 roku, kiedy wielkie systemy emerytalno-rentowe największych państw świata nagle straciły podłogę pod nogami. I teraz trzeba wrócić do budowanej przez system struktury społecznej.

Po 1945 uformowała się klasa wyższa i średnia. Obie żyły dostatnio, czerpiąc z życia. Kiedy systemy emerytalno – rentowe straciły grunt pod nogami, przed klasą wyższa i średnią stanęło widmo REWOLUCJI. Wyobraźcie sobie jak zareagowało by społeczeństwo gdyby dowiedziało się że ci na emeryturach i rentach, jacy pracowali całe życie, nagle dowiedzieliby się że nie dostaną już ani grosza. Nie inaczej z tymi którzy już od lat ciężko pracowali wierząc w spokojna starość. Oczywiście nie wszystkie państwa były w tej samej sytuacji.

W Polsce funkcjonuje od lat system pokoleniowy, co oznacza , że zniszczenie rynku nieruchomości tego systemu nie nadwyrężyło. Trzeba było się zabrać za ten rynek inaczej, więc pod batutą Żydów z PO oraz PSL wymyślono OFE. To jednak nie pomogło, więc od 2007 roku agenci żydowscy z PO i PSL , a potem z PIS zaczęli rujnować finanse publiczne doprowadzając do potwornego zadłużenia państwa. Polski skoczył z 524 mld w 2007 roku do 7 bln w 2021. W ten sposób przed polską klasą średnią i wyższą także stanęła widmo rewolucji, bo tak obciążony system finansowy nie jest w stanie już nikomu zagwarantować świadczenia emerytalno-rentowego. Pisałem o tym pięćdziesiąt razy, polski dług to 58% PKB, z długiem emerytalno-rentowym to już 370% PKB. Rozwiązanie problemu wydaje się prozaicznie proste.

Kiedy klasa wyższa i średnia uświadamiały sobie grozę sytuacji ponadnarodowe elity zawłaszczyły broń elektromagnetyczną, geofizyczną, mikrobiologiczną, pobudowały sobie liczne schrony, HAARP, GWEN, wyniosły satelity na orbitę, gotowe obrócić świat w perzynę. Taki scenariusz niesie za sobą jednak pewne ryzyko, może się bowiem okazać, że sprawa wymknie się spod kontroli i dopiero za 500-1000 lat będzie można wyjść na powierzchnię Ziemi i czerpać z życia. Z tego powodu ponadnarodowe elity desygnowały swoich emisariuszy i zorganizowały spotkanie z przedstawicielami światowej klasy średniej i wyższej.

Na spotkaniu padło złowrogie zdanie : MUSICIE ICH ZABIĆ, BY ZACHOWAĆ TO CO OSIĄGNĘLIŚCIE, DOBYTEK , TE DOMKI, DWA SAMOCHODY, PĘKATE KONTA, musicie wymordować tych którzy zagrażają WASZEJ PRZYSZŁOŚCI. Padły pytania jak to zrobić . Oczywiście emisariusze ponadnarodowych elit byli już na to pytanie od dawna przygotowani.

Generałowie wojska, służb, policji, przedstawiciele sędziów, prokuratorów, lekarzy, prawników, inżynierów, architektów, klasy biznesu z każdego państwa otrzymali precyzyjny plan eksterminacji tych którzy domagając się świadczeń i respektowania ich praw zagrażali temu co udało im się zdobyć. Na drodze do celu stały, co oczywiste, Konstytucje, jakie zebrani zgodzili się wspólnie i zgodnie podeptać.

Elity podsunęły zebranym projekt pandemii wirusa i w ten sposób doszło do układu ponadnarodowych elit ze służbami specjalnymi, wojskiem, klasą średnią i wyższą poszczególnych państw. To dlatego sądy dyscyplinarne lekarzy i prawników niszczą uczciwych i oddanych społeczeństwu ludzi. To dlatego wojsko i służby specjalne skrytobójczo mordują prawych i moralnych inżynierów, lekarzy, prawników, ludzi biznesu. Wszystko dlatego żeby jakiś generał, pułkownik, sędzia, prokurator, lekarz czy biznesem mogli zachować domek, wybieg dla psa, kupić żonie kieckę, wysłać dzieci za granicę na studia.

Ten mord nie został zaplanowany żeby ktokolwiek z klasy wyżej, czy średniej na tym zyskał. Wielu przedstawicieli tej grupy to cyniczni durnie, pieniądz ogłupił ich do reszty, zostali złapani przez elity na krótkie lasso. Po to tworzono ten globalny system żeby uwięzić ich tej materialnej pułapce, dać im coś czego będą bronić, gotowi zamienić się w tym czasie w zwierzęta.

Elity nie lubią sobie brudzić rąk, potrzebują do tego ludzi zdolnych upaść nisko i jeszcze niżej, wydobyć z siebie głębokie pokłady podłości i nikczemności. Tak po prawdzie gardzę nimi, przepełnia ich pycha i arogancja, i mam nadzieję zapłacą za to słoną cenę, bo są siły których ta zepsuta część społeczeństwa nie rozumie.

Przecież nie trzeba wielkiej wyobraźni żeby sobie uświadomić , że w erze technotronicznej NIE MA DLA NICH MIEJSCA. Redukcja populacji oznacza poważny spadek dochodów lekarzy, prawników, wymusi redukcję liczby sędziów, lekarzy, prokuratorów, inżynierów, urzędników. Systemy informatyczne i sztuczna inteligencja szybko zastąpią sędziów, prokuratorów, urzędników, architektów.

System bezgotówkowy w ekspresowym tempie wykluczy z obiegu całe zastępy adwokatów, radców, komorników. Maszyny, roboty, twory bioniczne wykluczą z systemu planujących, projektujących, zarządzających procesem produkcji, budowy. To samo będzie się działo w sferze usług. Za 20 lat korpus urzędniczy, sędziowski, prokuratorski zostanie zredukowany o 90%.

W tym czasie zniknie jakakolwiek własność, a wraz z nią wszelka przedsiębiorczość, zawody notariusza, sędziego sądu wieczystoksięgowego, planisty, urbanisty, projektanta, geodety. Skończą się procesy sądowe, bo dziś 90% tych procesów dotyczy własności lub jej naruszenia. Ci ludzie sami sobie gotują swój los, ktoś jednak musi przenieść na swoich barkach elity do nowego systemu.

Jeżeli przedstawiciele klasy wyżej i średniej uważają że nie obejmie ich system permanentnej inwigilacji, że nie wszczepią im programów do nieustającej kontroli to są wyjątkowo głupi. Za chwilę funkcje służb specjalnych przejmą banki. Wojsko będzie tylko prywatne, korporacyjne. Jeżeli elity chcą stworzyć raj na Ziemi to bezwzględnie usuną wszystkich którzy mają jakąkolwiek wiedzę o tym jak ten raj powstał.

Ostatnie wpisy

Kategorie

POSTPANDEMICZY I POSTLUDZKI ŚWIAT – JAK WPADLIŚMY W PUŁAPKĘ W KTÓREJ OBECNIE SIĘ ZNAJDUJEMY ?

29 lipca 2021 / Możliwość komentowania POSTPANDEMICZY I POSTLUDZKI ŚWIAT – JAK WPADLIŚMY W PUŁAPKĘ W KTÓREJ OBECNIE SIĘ ZNAJDUJEMY

Może Ci się spodobać

TAJEMNICE IV RZESZY – BUSH, ŚMIERĆ TESLI, 9/11 23 sierpnia 2020

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • POSTPANDEMICZY I POSTLUDZKI ŚWIAT – JAK WPADLIŚMY W PUŁAPKĘ W KTÓREJ OBECNIE SIĘ ZNAJDUJEMY ?
  • Może Ci się spodobać