PROROCTWA HENOCHA – CZY PONOWNE PRZYJŚCIE BOGA BĘDZIE INWAZJĄ OBCYCH NA ZIEMIĘ ?

CO PRZEPOWIADA KALENDARZ SŁOWIŃSKO-ARYJSKI NA NADCHODZĄCĄ PRZYSZŁOŚĆ ?
4 stycznia 2022
PUŁKOWNIK USAF UJAWNIA WSPÓŁRZĘDNE STAROŻYTNYCH RUIN NA ANTARKTYDZIE
6 stycznia 2022