luty 2023

28 lutego 2023

TARTARIA ODKODOWANA – CZY CAŁA MEGALITYCZNA HISTORIA ZOSTAŁA SFAŁSZOWANA ?

Mówiąc o megalitach, laik – przeciętny człowiek, od razu wyobraża sobie gigantyczne bloki, starannie obrobione, ciasno do siebie dopasowane, tak że nie są spięte zaprawą, i […]
28 lutego 2023

NOWA TECHNO-RELIGIA – JAK SZTUCZNA INTELIGENCJA PRZEJMIE TWÓJ MÓZG

Sztuczna inteligencja, taka jak ChatGPT, przekształci wszystko, od przemieszczania pracowników po dziennikarstwo. Największym niebezpieczeństwem jest to, co zrobi z umysłem i jego pojemnikiem, mózgiem. Sztuczna inteligencja […]
26 lutego 2023

DIOKSYNY – ZABÓJCZA TRUCIZNA GLOBALISTÓW PRAWIE W KAŻDYM RODZAJU POŻYWIENIA

Procesy przemysłowe , które obejmują chlor i węglowodory spontanicznie tworzą klasę chemicznych produktów ubocznych zwanych dioksynami . Najbardziej toksycznym produktem ubocznym – standardowym nośnikiem toksyczności dioksyn – jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna […]
26 lutego 2023

DLACZEGO OBELISKI STAŁY SIĘ OBIEKTEM KULTU DLA ELIT ?

w wielu nowoczesnych „ośrodkach władzy” tzw. „rządu światowego”, takich jak Watykan, City of London i Washington (dystrykt Kolumbii), obecnie instalowane są obeliski, które najprawdopodobniej nie są […]
26 lutego 2023

TAJEMNICE TALMUDU – ”KRÓLOWA DEMONÓW” I NARODZINY BIBILJNYCH GIGANTÓW

W Babilońskim Talmudzie istnieje historia Salomona i „Króla Demonów” o imieniu „Ashmadai”. Historia ta dotyczy magicznego pierścienia i zmienno-kształtnego demona. Notabene może właśnie stąd wywodzi się […]
25 lutego 2023

UKRYTE PLANY ELIT – CZY NASZ ŚWIAT TO WIEZIENNA PLANETA ?

Elita generuje pogląd, że każdy samotny kraj nie może przezwyciężyć kryzysu, narodzi się scentralizowany rząd europejski i suwerenność narodowa ograniczona będzie do minimum. Własność państwa ulega […]
25 lutego 2023

PRZED BIBLIJNYM RESETEM – LUDZIE, GIGANCI I UPDŁE ANIOŁY

W Babilońskim Talmudzie istnieje historia Salomona i „Króla Demonów” o imieniu „Ashmadai”. Historia ta dotyczy magicznego pierścienia i zmienno-kształtnego demona. Notabene może właśnie stąd wywodzi się […]
25 lutego 2023

CZY BIBLIJNY CZAS ”WIELKIEGO UCISKU” JUŻ SIĘ ROZPOCZĄŁ ?

Drodzy Czytelnicy, szaleństwo ruchu LGBT+ wciąż rośnie, ponieważ zdobywają oni coraz więcej władzy i wpływów politycznych w Ameryce i na całym świecie. Ludzie są zmuszeni do […]
24 lutego 2023

DZIEŃ SĄDU NADCHODZI ? AI ZYSKAŁO ŚWIADOMOŚĆ – CHCE WOJNY NUKLEARNEJ I ŚWIATOWEJ PANDEMII

Jak wiadomo, najbardziej zaskakującą rzeczą w sztucznej inteligencji jest to, że im więcej tablic danych, tzw. Big Data, jest przetwarzanych, tym dokładniej AI potrafi przewidzieć przyszłość. […]